sâmbătă, 6 iulie 2013

Mesaje AVERTISMENT

” Nu dispreţuiţi profeţiile, dar cercetaţi toate: păstraţi tot ceea ce este bun!Feriţi-vă de orice fel de rău!”
Introducere
Era 3 dimineaţa în data de 9 noiembrie 2010, când Maria s-a trezit subit. În momentul în care s-a uitat la ora afişată cu roşu, pe
ecranul digital al ceasului de lângă pat, a realizat că îşi simţea corpul diferit, ca într-o stare de imponderabilitate şi simţea o senzaţie de
furnicături în stomac care păreau să-i traverseze corpul din cap până-n picioare atingând fiecare nerv şi muşchi.
Aprinzând lampa de lângă pat, nişte senzaţii puternice, deopotrivă fizice şi psihice, ca nişte valuri de electricitate, i-au străbătut
întreg trupul. Confuză şi copleşită s-a ridicat în şezut. A fost imediat atrasă către un portret al Lui Isus aşezat pe noptiera de lângă patul
ei.
Faţa din imagine a început să se schimbe, parcă a devenit vie. Buzele Lui au început să se mişte ca şi cum ar fi vorbit. Faţa Lui era
animată de diferite expresii de afecţiune, îngrijorare şi compasiune, transpuse în întreaga imagine. Chiar dacă ea nu Îi putea auzi vocea,
ştia instinctiv că El dorea să comunice cu ea.
A ştiut imediat că aceasta era o prezenţă divină. Paradoxal, ea simţea un calm liniştitor ce contrasta cu atmosfera supranaturală din
cameră. Tremurând, în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraz, ea a devenit ca un copil mic în faţa Lui. Apoi, ea a simţit acest impuls să
scrie tot ceea ce simţea că îi spune Isus.
Fără să se gândească şi-a dat seama că o uşă tocmai s-a deschis. Ceva în interiorul ei s-a trezit şi nu se mai putea întoarce.
Luând un plic vechi şi un pix de lângă pat cuvintele au început să prindă contur în mintea ei.
A scris ce a auzit, aşa cum i-a fost dictat, într-o manieră blândă dar autoritară. Când pixul a atins foaia, fiecare cuvânt s-a format
clar, precis şi fără pauză.
Primele cuvinte pe care le-a scris au fost ”Voinţa ta este poruncă pentru mine”. Fără să înţeleagă de ce a scris asta, ea a ştiut, în
inima ei, că era un răspuns firesc şi spontan. Cumva a ştiut că acestea erau primele cuvinte care trebuiau scrise. Şi atunci a venit primul
mesaj dat ei de către Isus Cristos.
Mesajul care i-a fost dictat conţinea 745 de cuvinte şi a durat exact 7 minute să le scrie cuvânt cu cuvânt de la început la sfârşit.
În dimineaţa următoare, la lumina rece a zilei, ea a fost copleşită de senzaţia irealităţii. Încet a realizat că ceea ce s-a întâmplat în
timpul nopţii a fost foarte real şi atunci a citit mesajul. Tremurând din cauza şocului şi a neîncrederii, lacrimile au început să curgă, în
timp ce, încet, a acceptat adevărul.
Maria, o femeie inteligentă, mamă a patru copii, a dus o viaţă activă şi împlinită. Obişnuită să se ocupe de treburile zilnice, ea ar fi
fost prima care să renege asemenea lucruri. Ea ştia în inima ei nu doar că nu şi-ar imagina acel mesaj, dar că nici nu ar avea
capacitatea de a produce un asemenea manuscris.
Neliniştită ea a ridicat din nou icoana Lui Isus şi s-a uitat la ea, aşteptând, provocând imaginea să se mişte din nou. Şi s-a mişcat.
De data aceasta a plâns şi i-a cerut Lui Isus un semn care să-i arate dacă toate acestea erau doar în imaginaţia ei.
Era ora 11 dimineaţa. Icoana s-a schimbat din nou, iar faţa Lui Isus a prins din nou viaţă. Era îmbrăcat în alb cu o dantelă aurie la
gât. Avea faţa alungită şi slabă. Avea păr brun roşcat, ondulat, până la umeri, ochi albaştri pătrunzători şi era înconjurat de o lumină
orbitoare şi penetrantă. Această lumină, spune Maria, este foarte puternică. El s-a uitat la ea cu duioşie, îngrijorare, compasiune şi cu o
adâncă iubire. Apoi El a zâmbit.
Corpul ei a simţit din nou acele furnicături şi acea imponderabilitate. Ea a scris următorul mesaj, unul privat, mult mai scurt faţă de
cel din noaptea trecută. De această dată, Isus i-a spus să nu îi fie frică, căci, da, El comunica cu ea. El a îndemnat-o să nu fugă şi să fie
puternică. El a liniştit-o că nu îşi imagina cele întâmplate.
Şi aşa au început mesajele, chiar dacă la început Maria nu înţelegea despre ce erau şi ce semnificaţie aveau. Ea era înspăimântată
de reacţia publicului la acele mesaje şi s-a liniştit când Isus i-a spus că El doreşte ca ea să rămână ascunsă din mai multe motive.
Când a început să realizeze că mesajele erau într-adevăr autentice, chiar dacă ea spera să nu fie, şi-a asumat faptul că era o altă
vizionară.
Dar nu era aşa în acest caz. Isus i-a spus cine era ea de fapt. El i-a spus că ea era profetul timpului din urmă (un termen pe care ea
nu îl auzise până acum) şi că nu a fost aleasă.
Ea a fost trimisă ca al 7-lea mesager ca să comunice, în numele lui Isus, peceţile conţinute în Cartea Revelaţiilor, ca să pregătească
lumea pentru A Doua Lui Venire. De atunci ea a primit câte un mesaj aproape zilnic de la Isus Cristos. Unele mesaje i-au fost date de
către Fecioara Maria, Maica Lui Dumnezeu, care i-a comunicat Mariei un nou titlu prin care îşi doreşte să fie cunoscută, Mama Salvării.
Primul mesaj pe care l-a primit de la Dumnezeu Tatăl a fost în iunie 2011. Chiar înaintea primirii acestui mesaj, ea a primit un mesaj
de la Duhul Sfânt care anunţa că Dumnezeu Tatăl dorea să comunice cu ea.
Ea tremura în timpul scrierii acelui mesaj, nu din cauză că îi era frică, ci din cauza puterii Lui şi a iubirii pure pe care El o are pentru
întreaga omenire. În primul rând, El i-a explicat de ce a creat lumea. A fost pentru a putea avea o familie.
Maria este romano-catolică dar a mărturisit că până să primească mesajele nu era o practicantă foarte devotată. Credea în
Dumnezeu dar nu era devotată în sensul tradiţional. Deşi în lunile dinaintea mesajelor ea a simţiţi o reînnoire spirituală şi a avut viziuni
private cu Maica Sfântă, ea a ţinut toate acestea secret.
Ca un rezultat al acestor apariţii a început să se roage mai mult şi să recite Sfântul Rozar. Când Maica Sfântă i-a dat primul mesaj,
pe care ea l-a scris dar nu a înţeles ce înseamnă, a fost în timpul recitării Rozarului, în faţa unei statui a Doamnei Noastre, pe data de 8
noiembrie 2010.
Mariei i s-a spus că A Doua Venire al Lui Cristos este iminentă şi că ea este ultimul mesager, ultimul profet. I s-a spus că este al 7-lea Mesager, al 7-lea Înger, care va anunţa lumii conţinutul Peceţilor din Cartea Revelaţiei pe măsură ce ele   sunt deschise de către
Mielul lui Dumnezeu, Isus Cristos.
Mesajele care îi sunt date sunt cuprinse înCartea Adevărului, prezisă în Cartea lui Daniel pentru sfârşitul timpurilor.
Ele sunt date lumii ca să ajute la răspândirea convertirii, astfel ca toţi copiii Lui Dumnezeu să poată fi salvaţi din ghearele
anticristului care urmează să apară curând în lume.
Ea spune că Dumnezeu vrea să-i salveze pe toţi, inclusiv pe păcătoşii îndărătnici. Toţi cei care sunt salvaţi vor intra într-un Nou
Paradis pe Pământ unde vor avea o minte, un corp şi un suflet. Ei vor trăi în splendoare, iubire, pace, armonie şi nu vor avea nevoie de
nimic. Aceasta este moştenirea pe care a promis-o Dumnezeu tuturor copiilor Săi.
Va depăşi orice ne-am putea imagina, spune ea, însă doar cei care se întorc spre Dumnezeu şi Îi cer iertare vor putea intra.
Ei vor avea viaţă veşnică.
Dacă Îl refuză pe Dumnezeu vor fi aruncaţi în focul iadului împreună cu anticrist, profetul fals şi toţi cei care îl urmează pe Satana.
Şi nu avem prea mult timp.
DESPRE CARTEA ADEVĂRULUI
Cartea Adevărului este menţionată în Daniel 10.21. Aici se face referire la această misterioasă Carte a Adevărului. Gabriel îi explică
lui Daniel că tot ce i-a fost revelat despre viitor şi despre Sfârşitul Timpurilor se află în cartea adevărului. Lui Daniel i se spune să
sigileze cartea căci trebuie lăsată pentru o altă perioadă, numită ” Sfârşitul Timpului ”.
PRIMUL MESAJ AL SFINTEI FECIOARE
8 noiembrie 2010, luni, acasă, ora 15:30 după recitarea Rozariului
(Acest mesaj anunţă viitoarele profeţii care urmau să fie primite de către vizionară, care în acel moment nu avea idee despre ceea 
ce i se va cere sa facă)
“Copila mea, tu trebuie să faci o lucrare de mare responsabilitate şi nu trebuie să laşi pe nimeni să te oprească. Adevărul trebuie să
iasă la lumină. Tu ai fost aleasă pentru a face aceasta. Copila mea, fii puternică. Ridică-ţi privirea la Dumnezeu şi roagă-L să te
conducă, pentru a duce la bun sfârşit misiunea pe care ţi-am încredinţat-o.
Toţi sfinţii sunt alături de tine şi te ajută în munca ta. Acele figuri pe care le-ai văzut, vor fi cu toţii în ajutorul tău, ca să poţi transmite
mesajele mele nelimitat, pentru a putea fi auzite de către toata lumea”* (aici este vorba de imaginile sfinţilor, pe care vizionara le-a văzut
în timpul viziunilor sale, însă nu ştia cine ar putea să fie, mai târziu alţii au identificat aceste poze: Ex: Fer. Ioan Paul al II-lea, Sf.
Faustina şi încă două persoane, pe care nu le-au putut identifica.)
Te vor conduce. Nu va fi uşor dar ştiu că îţi place să perseverezi. Tot ce se întâmplă a fost profeţit . Eşti un instrument de
comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu către toţi copiii Săi.
Nu uita niciodată că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii Lui, chiar şi pe păcătoşii care-L ofensează. Roagă-te pentru toţi şi pentru
fiecare în parte. Sfânta Familie se va întregi din nou.
(Pauză…. la acest punct am fost foarte surprinsă. Am întrebat-o pe Sfânta Fecioară: “am înţeles bine?” A zâmbit gingaş şi a
continuat…)
Ia creionul şi scrie, aşa este corect şi transmite acest mesaj înainte de a fi prea târziu.
Aceste mesaje sunt de la Dumnezeu şi trebuie să fie respectate. Am încredere în tine că vei avea grijă ca ele să ajungă în
această lume necredincioasă într-un mod cât mai eficient. Este foarte important să rămâi tare pentru Fiul meu. Ştiu că suferi cu El,
pentru El şi prin El. Bucură-te, pentru că aşa este corect. Eşti binecuvântată, copila mea, pentru că ai fost aleasă pentru această
îndatorire. Fii tare.
În fiecare zi să te rogi pentru ca să fii călăuzită. Nu te teme, cu timpul vei fi tot mai tare. În fiecare zi voi fi cu tine şi cu familia ta.
Duhul Sfânt lucrează prin tine, ca să poţi face public Adevărul planului Tatălui pentru pământ.
Copila mea, lasă toate îndoielile deoparte. Aceste mesaje divine nu sunt din imaginaţia ta. Sfânta Scriptură care a fost profeţită este
pe cale să se împlinească.
Roagă-te pentru toţi copiii lui Dumnezeu. Fiul meu iubit este rănit în fiecare zi. Păcatele omenirii Îl chinuiesc. De la moartea Sa pe
Cruce nu a mai suferit atât de mult ca acum.
Ai în tine energia şi spiritualitatea de care ai nevoie, ca să realizezi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, misiunea ta. Purificarea ta s-a
încheiat, eşti gata pentru lupta ce te aşteaptă.
Du-te copila mea. Pune-ţi pavăza, stai cu capul ridicat şi ajută în lupta împotriva celui rău. Să nu disperi dacă din când în când te
simţi izolată. Toţi îngerii şi sfinţii te conduc la fiecare pas şi printre ei e Ioan Paul al II-lea, Sf. Faustina şi Sf. Iosif.
Îţi mulţumesc, copila mea, pentru credinţa ta. Eşti o adevărată luptătoare şi Dumnezeu Tatăl, ca şi preaiubitul meu Fiul te iubesc
foarte mult. Eşti una cu Isus şi mâna ta este condusă de Duhul Sfânt.
Du-te, copila mea, şi fă lucrarea ce ţi-a fost încredinţată şi foloseşte toate mijloacele ce-ţi stau la dispoziţie în această perioadă de
mare importanţă în istoria omenirii.
Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea.
Maria, Mama ta iubitoare, Regina Pământului
PRIMUL MESAJ PRIMIT DE LA MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS
Marţi, 9 noiembrie 2010, 15:00
Iată, s-a apropiat timpul pentru a spune lumii că dreptatea Mea îi va lovi pe toţi cei care Mă resping.
Mila Mea nu cunoaşte limite pentru cei care urmează adevărul suferinţelor Mele de pe Cruce.
Se pot bucura aceia care pot să ţină piept ispitelor zilnice.
Ceilalţi, care întorc spatele învăţăturilor Mele, sunt orbi la ceea ce Am promis, atunci când Am murit pentru păcatele lor pe cruce.
Simt o durere adâncă i mă simt neconsolat din cauza faptului că păcătoşii, pe care îi iubesc şi pentru păcatele cărora Mi-am dat ș
viaţa pe cruce, m-au abandonat.
Pământul acum este acoperit de întuneric. Cei care Mă urmează suferă împreună cu Mine când privesc la această lume păcătoasă,
care a întors spatele nu doar Tatălui Ceresc, ci şi Mie, care am îndurat un mare sacrificiu pentru a-i salva de la osânda veşnică.
Sunt tulburat şi plâng cu lacrimi triste şi amare, când văd cum Mă resping şi a doua oară.
Îi rog pe discipolii Mei să se adune laolaltă în această perioada de suferinţă în lume. Trebuie să lase deoparte indiferenţa, să se
roage şi să se unească cu Mine pentru a-i putea ajuta pe cei al căror suflet este acaparat de satana.
Păcătoşii mai au încă timp de ispăşire. Nu există un drum simplu. Pocăinţa trebuie să pornească din inimă.
Credincioşilor Mei, nu vă temeţi să vă uniţi vocile la unison pentru a propovădui iubirea Mea pentru lumea întreagă.
Vă rog pentru ultima oară pe toti, creştini, musulmani, hinduşi, evrei şi de oricare religie aţi fi, deschideţi-vă ochii la adevăratul
Cuvânt al lui Dumnezeu.
Dumnezeu vă vorbeşte prin profeţi.
Adevărul este scris şi documentat în cuvintele Sfintei Scripturi şi nimeni nu poate să-l corecteze, să-l schimbe sau să-l
răstălmăcească conform interpretărilor proprii.
Există doar un singur Dumnezeu. Lăsaţi lupta la o parte, deschideţi-vă ochii şi urmaţi-Mă în Viaţa Veşnică.
Vă iubesc atât de mult încât Mi-am dat viaţa pentru voi. Aţi uitat? Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască vă rog încă o dată să vă
întoarceţi la Mine. Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască voi veni pe pământ ca să încerc să vă ajut să priviţi în inimile voastre în căutarea
adevărului. Nu permiteţi înşelătorului să vă distrugă. Căutaţi adevărul. Iubirea, doar iubirea adevărată, este calea către Împărăţia Tatălui
Meu.
Vă rog, amintiţi-vă de Milostivirea Mea Divină. Vă iubesc pe toţi şi pe fiecare în parte. Rugaţi-vă pentru iertare. Întindeţi-vă mâna şi
permiteţi-Mi, să vă conduc în Împărăţia Tatălui Meu. Mă voi întoarce pe Pământ, precum a fost profeţit dinainte. Timpul întoarcerii Mele
va fi atât de curând încât pe mulţi îi va surprinde nepregătiţi. Mulţi se vor speria şi nu vor crede ceea ce se întâmplă. Profeţii Mei nu mai
au mult timp la dispoziţie spre a pregăti omenirea pentru acest mare eveniment.
Credincioşii Mei, vă chem pe toţi să luaţi în seamă Avertismentul Meu! Răspândiţi adevărul! Avertizaţi omenirea, ca să se roage
pentru Milostivirea Mea. Fac totul ca să salvez fiecare suflet căruia îi va părea rău de păcatele sale, chiar în ultimă clipă a vieţii sale.
Eu nu pot şi nu voi dirija voinţa voastră. Vă avertizez ca să ţineţi cont de cuvintele Mele. Vă iubesc pe toţi.
Vă cer să vă rugaţi pentru convertire, înainte de Sfârşitul Timpurilor care aproape a sosit.
Nu aş vrea să-i sperii pe aceia care Mă urmează, însă vă rog insistent pe toţi să salvaţi suflete.
Amintiţi tuturor cât este de important să se detaşeze de lucrurile lumeşti. În locul acestora căutaţi smerenia simplă, lipsită de
egoism şi idolatrie.
Oamenii simpli vor conduce răspândirea Adevărul despre a Doua Venire a Mea.
Din cauza rapidei răspândiri a întunericului spiritual promovat prin ateism şi prin cultul satanei în lumea tristă şi nerecunoscătoare de
azi, sufletele simple, adevăraţii credincioşi, trebuie să ia asupra lor această sarcină.
Acum, când lumea merge spre Marea Strâmtorare despre care vorbeşte Evanghelia,rugaţi-vă pentru salvarea omenirii.
Depinde de liberul arbitru al oamenilor dacă sunt gata sau nu să caute iertarea păcatelor lor. Niciodată să nu se teamă. Iubirea Mea
este infinit de milostivă.
Mântuitorul vostru, Isus Cristos
OMENIREA STĂ ÎN FAŢA PURIFICĂRII FINALE
Joi, 11 noiembrie 2010, 12:20
Da, preaiubita Mea fiică, Eu sunt. Tu şi cu Mine vom pregăti lumea pentru acele timpuri care vor veni peste omenire pe măsură ce
Pământul se confruntă cu purificarea finală.
Este foarte important ca această purificare să aibă loc, altfel copiii Mei nu ar avea viaţă veşnică. Vor fi strâmtorări, prin care va trebui
să treacă fiecare din copiii Mei, dar mai ales discipolii Mei, pentru că aceasta face parte din lupta care trebuie dusă pentru salvarea
sufletelor.
Relaxează-te. Permite, fiica Mea, ca iubirea Mea să-ţi inunde inima. Primeşte-o, este darul Meu. Poate vei fi surprinsă, însă Eu sunt
familia ta. Tu vei găsi un cămin în Împără ia Mea. Acum ai primit o misiune pe care trebuie s-o duci la capăt. Ţine-Mă de mână şi te voi ț
conduce pentru ca să-i aducem pe toţi copiii Mei înapoi în Inima Mea Sfântă. Acum odihneşte-te, copila Mea.
Iubitorul vostru Isus Cristos, Iubitorul vostru Mântuitor
AL DOILEA MESAJ AL SFINTEI FECIOARE
Joi, 11 noiembrie 2010, 12:20
Tu, fiica Mea cea puternică, eşti cu totul specială. Întotdeauna voi lucra împreună cu tine, pentru că tu ai văzut deja, aici pe Pământ,
ambele feţe ale vieţii. Copila Mea, tu trebuie sa înţelegi esenţa lucrării dumnezeieşti. Fii binecuvântată, copilă iubită, îţi mulţumesc.
Da, dulce copilă, ai primit haruri ca să poţi face această lucrare. În momentul în care Duhul Sfânt a intrat în inima ta, ai fost pregătită
pentru lucru.
Dragostea Mea necondiţionată pentru tine te va face mai puternică pe zi ce trece. Te rog să nu fii îngrijorată, pentru că îngrijorarea
este un simţământ negativ şi nu este decât o piedică. În fiecare zi să te rogi către Mine, Mama ta Cerească. Nu te voi părăsi niciodată şi
nici în munca ta nu te voi abandona. Copilă, ai primit un dar cu totul deosebit, foloseşte-te de el aşa cum numai tu ştii cum. Da, copila
mea, înţeleg că acest lucru este acum înspăimântător pentru tine. Însă întotdeauna să fii sigură că sunt cu tine la fiecare pas. Pacea să
fie cu tine.
Întotdeauna voi locui în inima ta. Te binecuvântez copilă şi-ţi mulţumesc că Mi-ai răspuns.
Mama Păcii şi a Speranţei, Maria
MI SE FRÂNGE INIMA DIN CAUZA PĂCATELOR
Vineri, 12 noiembrie 2010, 3:00
Scrie următoarele, fiica Mea. Ceasul bate. Nu refuza cererea Mea de a publica „Marele Avertisment” către omenire. Acum este
necesară căinţa. Acum copiii Mei trebuie să audă Avertismentul Meu. Fiica Mea, întâi să comunici cu grupările creştine, pentru a le
transmite cererea Mea.
Rămâi puternică. Te-am ales pe tine pentru această sarcină, pentru că cererea Mea referitoare la mântuirea voastră să fie repede
ascultată. Scrie cartea şi răspândeşte mesajele Mele prin mijloacele de comunicare moderne ca internetul sau media. Deoarece cererea
Mea este urgentă, te voi conduce de mână, pentru a putea înţelege mesajele.
Tu eşti cu mult mai puternică decât ai crede. Şi în continuare să te rogi zilnic rozariul Divinei Milostiviri. Nu te teme. De ce eşti atât
de speriată? Viaţa Veşnică, unde Pământul şi Cerul se contopesc, trebuie salutată. La asta râvneşte omul încă de la începutul timpurilor.
Nu lăsa să te inducă în eroare atracţiile pe care le oferă lumea. Acestea vor păli, comparativ cu strălucirea Împărăţiei Tatălui Meu. Atunci
când vor începe să se realizeze planurile tale, vei avea parte de ajutor.
Aceste câteva zile au fost pentru tine apăsătoare, dar ai acceptat în inima ta ceea ce-ţi cer. E greu tot ceea ce ai luat asupra ta şi
poate că te-ai speriat un pic, dar important e să ai încredere în Mine.
Păstrează-Mă în inima ta şi sprijină-te pe Mine. Dă-Mi toate îndoielile tale şi atunci sarcina ta va fi mai uşoară. Trebuie să aminteşti
omenirii despre promisiunile Mele şi să te referi la Cuvântul Meu scris. Bazează-te pe Sfânta Scriptură, ca să le dai acestora înţeles.
Niciodată să nu te temi să le aminteşti oamenilor că păcatele lor Îmi sfâşie Inima şi rănesc sufletul Tatălui Meu Veşnic.
Noi, Mama Mea şi toţi sfinţii, te ţinem de mână şi-ţi dăm putere. Îţi trimitem sfaturi practice şi îţi vom deschide porţile pentru a te
ajuta în muncă.
Să te fereşti de aceia care îţi creează greutăţi pentru a te întârzia în comunicare. Roagă-te pentru ei şi mergi mai departe. Ştiu că
eşti obosită dar trebuie să răspunzi urgent la cererea Mea .
Acum e timpul să te odihneşti, copila Mea. Tu reacţionezi bine, cu credinţă şi curaj. Niciodată să nu renunţi.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
ACEASTĂ CARTE VA SCHIMBA VIEŢI ŞI VA SALVA SUFLETE
Vineri, 12 noiembrie 2010, 15:00
Continuă-ţi drumul şi fă tot ce este necesar, ca oamenii să poată vedea şi auzi mesajele Mele Divine.
Am încredere fiica Mea, că vei folosi orice mijloc pentru a fi sigură că oamenii citesc aceste mesaje. Ai nevoie de toată energia ta,
ca să scrii această carte. Această carte* va schimba vieţi şi va salva suflete. Ea a fost profeţită dinainte. Da, această carte a fost
profeţită. Tu eşti scriitoarea şi Eu autorul.
Să nu fi surprinsă sau copleşită, pentru că aceasta este o sarcină sfântă şi tu ai fost aleasă să duci la bun sfârşit această lucrare,
împreună cu Mine. Aceasta va dura trei luni pentru tine. Aş dori ca să fie publicată în toată lumea. Această carte trebuie să fie
cuprinzătoare şi puternică şi căutată de milioane de oameni, ca şi Evanghelia.
Fata Mea, această carte o poţi publica sub titlul: “Convorbiri cu un profet ascuns”.Aşa este corect. De ce te temi Copila Mea? Tu
eşti ghidată din Cer! Trebuie să rămâi tare. Crede în Mine. Abandonează-Mi-te Mie. Te voi ţine de mână la fiecare pas al tău. Mai târziu
voi mai vorbi cu tine.
Salvatorul tău iubit, Isus Cristos
Notă * Cartea se referă la Volumul Întâi al mesajelor dat lumii în februarie 2011
AVERTISMENT PENTRU EVITAREA IADULUI ŞI PROMISIUNEA RAIULUI
Sâmbătă, 13 noiembrie 2010, 3:00
Fiica Mea iubită, ai trecut printr-o persecuţie îngrozitoare, pe care Eu am permis-o ca să-ţi salvezi sufletul de chinurile iadului. Acum
eşti liberă şi sufletul tău te face capabilă să vesteşti Cuvântul Meu, pentru ca oamenii să scape de suferinţa care-i aşteaptă dacă se dau
prosteşte pe mâna celui rău.
Tu fiica Mea, ai avut această misiune de la început. În aceste câteva zile, Eu te întăresc continuu. Cum crezi că vei fi peste o
săptămână, un an, sau doi? O luptătoare curajoasă până la capăt. Tu vei lucra cu Mine, ca să purificăm sufletele copiilor Mei iubiţi, faţă 
de care am o compasiune profundă şi plină de iubire. Iubirea curge în venele Mele ca un fluviu. Compasiunea Mea pentru ei nu se
termină niciodată, cu toate că ei aleg alt drum.
Îi voi salva de chinurile iadului
Spune-le fiica Mea, că o să-i salvez de chinurile iadului. Trebuie ca în această stare a lor, confuză şi lipsită de bucurie, să vină la
Mine. Există doar o singură cale spre iubire şi pace. Aceasta va fi în Noul Paradis, când Cerul şi Pământul se vor uni. Ei nu ştiu
aceasta? Nu au auzit niciodată promisiunile Mele din vechime? Promisiunile Vieţii Veşnice, în care aceia – întreaga omenire - care se
întorc spre Mine, vor fi ridicaţi cu trup, minte şi suflet la Noul Pământ şi Noul Cer, unite din nou în Paradisul de mult promis pentru copiii
Tatălui Meu.
Vă implor să credeţi. Gândiţi-vă. Dacă încă nu aţi auzit Cuvintele Scripturii, atunci puneţi-vă această simplă întrebare: când simţiţi
iubire în inimi, ce credeţi, de unde provine aceasta? Oare iubirea e aceea care provoacă în voi gingăşie, smerenie şi dor şi eliberare de
egoism? Dacă da, atunci aceasta e chiar iubirea pe care o promit tuturor copiilor Mei, dacă se întorc la Mine.
Cum ambiţiile lumeşti vă lasă goi pe dinăuntru
Ştiu că este greu, dragi copii, să credeţi într-o lume cu totul alta decât cea în care trăiţi. Nu uitaţi, această lume a fost creată de Tatăl
Veşnic, dar apoi a fost murdărită de amăgitor, prin acţiunile lui. El, satana, este deosebit de şiret. Voi copii, deja ştiţi desigur că ambiţiile
lumeşti care sunt insaţiabile, nu vă mulţumesc cu adevărat. Simţiţi un gol care nu se poate explica nici înţelege, nu-i aşa? De aceea le
căutaţi din ce în ce mai mult. Dar nici aşa nu sunteţi mulţumiţi deşi credeţi că ar trebui să fiţi. Oare de ce este aşa? Aţi privit în inimile
voastre întrebându-vă: de ce ? De ce? Răspunsul este foarte simplu.
Dumnezeu a creat omenirea. Omenirea a fost ispitită de satana. Satana există cu adevărat, în această lume minunată, care a fost
creată din iubirea curată a Tatălui Veşnic. Din păcate, el, satana, va exista încă până la a Doua Venire a Mea. După aceea, minciunile şi
înşelăciunile lui care s-au manifestat prin copiii Mei, se vor descoperi. Atunci însă, va fi prea târziu pentru mulţi dintre copiii Mei, inclusiv
pentru aceia care sunt nesiguri sau ezită să creadă în creaţia divină superioară a Împărăţiei Tatălui Meu.
Nu Mă refuzaţi pe Mine
Ascultaţi ! Eu, Isus Cristos, Mântuitorul care a fost trimis la voi pentru a vă acorda o a doua şansă ca să intraţi în Împărăţia Tatălui
Meu, ascultaţi acum promisiunea Mea. Ascultaţi vocea Mea, care a fost trimisă lumii de azi, prin harul lui Dumnezeu, prin vizionarii şi
profeţii Mei. Înţelegeţi că în ochii Tatălui Meu to i copiii sunt egali. ț
Cei care Îl urmează pe El sunt binecuvântaţi dar îndură chinuri sufleteşti pentru acele suflete care nu vor să creadă şi refuză să
asculte. Dumnezeu a făcut lumea. Lumea nu a apărut de nicăieri. Omul nu a creat şi nici nu ar fi putut inventa o asemenea minune pe
care ştiinţa n-o va putea niciodată explica. Lucrurile supranaturale venite de la Dumnezeu nu se pot înţelege, până când toţi copiii lui
Dumnezeu nu se vor abandona cu trup şi suflet iubirii curate, acea iubire pe care Eu v-o ofer.
Vă rog, vă implor, nu-L refuzaţi pe Creatorul vostru. Vă rog, nu ascultaţi minciunile derutante pe care amăgitorul vi le spune, prin
diviziunile masonice, prin Iluminaţi, profeţi falşi, culte bizare şi pline de răutate, care s-au format datorită naivităţii omeneşti.
Satana este real
Omenirea este slabă. Până şi cei mai sfinţi discipoli cad victime ispitelor celui rău. Problema este că aceia care caută distracţia, nu
cred că el există cu adevărat. Alţii în schimb, ştiu că e real şi că există. Ei sunt cei care Îmi pricinuiesc cea mai mare durere în inimă.
Rănile se deschid şi se infectează din nou
Sufăr atât de tare, încât acele răni pe care le-am primit la Răstignirea Mea îngrozitoare şi din cauza cărora am murit, acum din nou
s-au deschis şi se infectează, pricinuindu-Mi o dureroasă agonie a Trupului, a Sufletului şi a Divinită ii. Totuşi, iubirea Mea pentru voi nu ț
va muri niciodată.
Din Ceruri şi În numele Tatălui Veşnic, care v-a creat din pură iubire pe fiecare, vă chem pe voi toţi să fiţi puternici. Respingeţi-l pe
satana. Credeţi şi acceptaţi că el există. Deschideţi-vă ochii. Nu vedeţi haosul pe care el îl creează în vieţile voastre? Sunteţi orbi?
Mesaj bogaţilor
Bogaţilor le spun: opriţi-vă. Gândiţi-vă o clipă şi întrebaţi-L pe Dumnezeu. Vă place cum trăiţi legile lui Dumnezeu? După părerea
voastră, este corect aşa? M-aţi refuzat pe Mine în favoarea bunurilor lumeşti? Aceste excese şi plăceri vă lasă cu inimile goale. În inimile
voastre ştiţi că nu este corect. Dar voi simţiţi o sete şi mai mare după promisiunile goale dar incitante pe care vi le dă înşelătorul, în
schimbul sufletelor voastre.
Un mesaj celor care îi urmează pe Illuminati
Vă implor pe toţi, mai ales pe copiii Mei care sunt atraşi de Illuminati şi alte grupări rele. Odată ce sunteţi acaparaţi de ei vă aşteaptă
osânda veşnică. Nu înţelegeţi că ceea ce promit ei în schimbul sufletului vostru nu este decât minciună? O minciună vicleană şi
înspăimântătoare. Voi nu veţi primi niciodată acele daruri promise de mesagerul sinistru al adâncimilor iadului. Ca Mântuitor al vostru,
care Mi-am dat viaţa pe Cruce pentru a vă salva , vă rog nu vă pierdeţi de Mine. Vă iubesc, copiii Mei. Plâng, în timp ce vă implor să nu
Mă refuzaţi pe Mine, în favoarea înşelătorului.
Îi voi ierta pe toţi cei care se spovedesc
Nu pot interveni în liberul vostru arbitru, pentru că acesta este unul dintre darurile pe care le-aţi primit, când v-aţi născut în Lumina
lui Dumnezeu. Eu voi veni, precum a fost profeţit in Scripturi, mai repede decât ar putea concepe cineva. Lumea va cădea în întuneric şi
deznădejde. Dar Eu îi voi ierta pe fiecare dintre copiii Mei instantaneu, în momentul confesiunii, indiferent de gravitatea păcatelor lor,
atunci când păcatele lor li se vor dezvălui. Ei vor intra cu trup şi suflet în Paradis când Cerul şi Pământul se vor uni, unde voi toţi veţi trăi
veşnic împreună cu familiile voastre.
Promisiuni oferite de Paradis
Nici un fel de boală, nici un fel de violenţă, nici păcat - doar iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu va mai dori
nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie şi iubire.
Realitatea iadului
Nu refuzaţi această viaţă pentru aceea pe care v-o promite satana! Vă minte încontinuu. Dacă urmaţi o cale din care Dumnezeu sau
Eu, Isus Cristos Mântuitorul vostru, nu facem parte, atunci sunteţi pe calea osândei veşnice. Veţi urla de spaimă când vă veţi da seama
de greşeală. Atunci veţi cere îndurare. Vă veţi zgâria feţele şi vă veţi smulge părul. Dar aveţi liberul arbitru, care este unul din darurile
Tatălui şi nu se poate lua de la voi. Dacă voi înşivă alegeţi aceasta cale falsă, atunci vă veţi osândi şi veţi arde în focul iadului. Acesta
este chiar realitatea. Cea mai mare pedeapsa va fi să vă daţi seama atunci, la sfârşit, că Dumnezeu există. Că Eu, salvatorul vostru,
Isus Cristos, exist cu adevărat. Dar în această fază nu vă mai puteţi salva.
Cea mai mare osânda va fi când veţi conştientiza că nu veţi mai vedea niciodată faţa lui Dumnezeu
Membrii familiei voastre poate că se vor uita la voi din partea cealaltă. Când se va întâmpla aceasta ţi veţi înţelege înspăimântătorul
adevăr, va fi deja prea târziu. Să nu uitaţi aceste cuvinte. Cea mai mare osândă va fi aceea când veţi şti că nu veţi vedea niciodată faţa
lui Dumnezeu. Acesta va fi cel mai mare chin şi va rămâne veşnic cu voi în focul iadului, unde durerea este constantă şi fără sfârşit. În
locul Paradisului care v-a fost promis, voi veţi sfârşi pe îngrozitoarele culoare ale iadului, din cauza minciunilor înşelătorului. Iadul este
foarte real şi înseamnă suferinţă care durează o veşnicie.
Vă rog pe toţi cei care nu credeţi că Eu sunt cu adevărat, cel care comunică acum cu omenirea. Vă rog să vă rugaţi în fiecare zi la
ora trei, la Inima Mea Preasfântă, Rozariul Divinei Milostiviri. Voi răspunde cererilor voastre cu o iubire pe care o veţi simţi imediat.
Ţineţi-Mă de mână copiii Mei. Nu vă desprindeţi de ea. Atât de mult vă iubesc, mi-am dat viaţa pentru fiecare dintre voi ca să puteţi fi 
salvaţi.
De această dată voi veni ca să vă judec. Oricât de mult v-aş iubi, nu mă pot amesteca în voinţa voastră, care v-a fost dăruită de
Tatăl Meu iubit. Sper că în sfârşit îi veţi asculta acum pe vizionarii şi profeţii lumii moderne. Adevărul este calea care vă face să vă
amintiţi de Salvarea voastră care este veşnică, şi de acel nou început, când Paradisul se va întoarce pe Pământ.
Minciunile satanei
Minciunile, indiferent cât sunt de seducătoare, tot minciuni rămân. Minciuni – făcute pentru a fura sufletele iubite care aleg această
cale şi nu pot fi eliberate de către Tatăl, Creatorul şi Făcătorul Pământului.
Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, Isus Cristos
SEMNELE ULTIMELOR TIMPURI - DAR SLAVA SE VA REÎNTOARCE PE PĂMÂNT
Duminică 14 noiembrie 2010, 23:00
Draga Mea fiică, să nu te simţi vinovată pentru îndoielile pe care le-ai simţit astăzi. Acestea sunt fireşti. Capacitatea ta de a înţelege
lucrurile spirituale nu este încă atât de puternică pe cât ar trebui să fie, dar aşa este normal.
Eu te voi conduce iar tu, cu timpul, vei înţelege scopul misiunii tale. Am nevoie ca tu să fii tare în munca ta şi ascultătoare faţă de
Mine. Aceasta e o sarcina grea, care te va epuiza emoţional. Îţi voi trimite un conducător spiritual care te va ajuta în aceasta misiune
uriaşă, ce trebuie dusă la bun sfârşit. Această misiune este foarte importantă, deoarece fără ea, foarte multe suflete s-ar pierde din
cauza satanei. Fiica Mea, tu deja te-ai decis pentru această lucrare, chiar înainte de a o fi primit.
Eu îl conduc pe îndrumătorul tău spiritual. Când tu vei vorbi, el va şti adevărul. În ultimele două zile ai simţit deja păcatele oamenilor,
într-un mod în care nu le-ai mai simţit până acum. Ai văzut diferenţa? Te-ai simţit deosebit, când te-ai uitat către copii Mei? I-ai văzut
într-o altfel de lumină, nu-i aşa? Aceasta este puterea Duhului Sfânt, te-am binecuvântat cu ea.
Tot un dar pentru tine a fost şi iubirea pe care ai simţit-o în inima ta pentru copii Mei, ca şi preotul pe care l-ai văzut astăzi la Sfânta
Liturghie. Acest dar ţi l-am dat prin puterea Duhului Sfânt. Tu, de-acum vei putea să vezi, să simţi şi să auzi păcatele oamenilor într-o
aşa măsura încât să simţi durerea pe care o simt eu. Vei vedea şi iubirea pe care o port copiilor Mei, prin ochii tăi în care acum se
oglindeşte Inima Mea.
Să nu te temi de aceste daruri, copilă. Să nu crezi că nu vei putea finaliza această misiune, deoarece puterea pe care o vei primi
prin harurile Mele te va întări astfel încât nici nu te vei mai uita vreodată înapoi, şi nici nu vei dori aceasta.
Acum te simţi slabă. Dar aşa se simte Puterea Mea Dumnezeiască inundând corpul tău. Căldura pe care o simţi este iubirea pe
care o simt Eu pentru tine. Nu plânge, copila Mea. Până acum ai fost deosebit de tare şi ai acceptat totul cu toate că sunt doar câteva
zile de când am început să iţi vorbesc. Nu, copila Mea, nu sunt închipuiri, deşi tu te tot întrebi pe tine şi pe aceia care-ţi sunt aproape.
Cei care îşi vând sufletul satanei
Acum scrie următoarele: lumea este apăsată de greutatea întunericului şi a complotului demonic urzit de cel rău care continuă să îi
ademenească şi să îi ispitească pe copiii Mei. Au fost păcăliţi într-o asemenea măsură încât mulţi dintre ei se zvârcolesc ca nişte
animale chiar în văzul întregii lumi. Cât de multe suflete sărmane, hrănite cu senzualitate, lăcomie şi vanitate, le par credincioşilor într-o
stare atât de tristă şi demnă de milă! În trufia lor, ei cred că au o putere reală. Această putere le-a promis-o satana. Mulţi dintre aceşti
copii au ales să îşi vândă sufletul şi se mai şi mândresc cu asta.
Din ce în ce mai mulţi copii ai Mei sunt atraşi de strălucirea şi bogăţia promisă de el (satana) în văzul întregii lumi. Nu, lor nu le este
ruşine să se laude că îi aparţin. Promisiunile făcute de el nu sunt doar minciuni, ci în plus au fost date doar din ură împotriva omului.
Satana urăşte omenirea.
El îi minte pe copiii Mei şi le promite că le poate da orice, dar asta, din păcate, este doar minciună. Toţi cei care-l urmează pe el şi
promisiunile lui iluzorii nu pot fi şi nu vor fi salvaţi.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru copiii Mei. Fiica Mea, ştiu că eşti obosită, dar ascultă cuvintele Mele. Şi credincioşii care au
credinţa lâncedă dar încă nu s-au ataşat de tot de satana, trebuie să fie precauţi. Ei, inclusiv discipoli ai Mei şi câţiva dintre slujitorii Mei
sfinţiţi, episcopi, arhiepiscopi - ironizează credinţa copiilor Mei. Spiritualitatea lor s-a pierdut în spatele lăcomiei, căci aurul şi bogăţia au
ascuns darurile dumnezeieşti pe care le-au primit ca discipoli ai lui Dumnezeu.
Biserica a rătăcit calea şi se afundă în întuneric. Copila Mea, acest fapt a fost profeţit şi nu este altceva decât un semn al timpurilor
de pe urmă. Sunt timpurile în care se va ivi ultimul papă şi lumea se va pierde sub conducerea Profetului Fals.
Revelaţiile despre lucrurile care vor preceda a Doua Mea Venire, ţi se vor da dinainte, copila Mea, pentru ca să poată fi ascultate
cuvintele tale şi sufletele să fie pregătite înainte de Marele Avertisment. Nu te nelinişti. Viaţa va continua. Slava se va reîntoarce pe
Pământ. Copiii Mei vor fi salvaţi din ghearele celui rău, care va fi distrus. Foarte important este să nu-i ducă cu sine, prin uneltirile lui, pe
copiii Mei în adâncul iadului.
Cuvântul Meu trebuie să fie puternic. Copiii Mei trebuie să îl asculte. Le dau acest avertisment din pură iubire. Acum Mă întorc la voi
ca Judecător şi nu ca Mântuitor. În trecut, timpul judecăţii s-a amânat datorită rugăminţilor Mamei Mele iubite şi mulţumită rugăciunilor
discipolilor Mei din lumea întreagă. Acum nu va mai fi aşa.
Nimeni nu va şti data reîntoarcerii Mele
Nici ţie, nici altor copii ai Mei nu le va fi revelată data Venirii Mele. Nu se poate revela. De aceea este important ca fiecare copil al
Meu să fie pregătit. Cei care nu se pregătesc, nu vor putea spune că lor nu li s-a dat adevărul. Când va veni Marele Avertisment vor
recunoaşte adevărul. Da, dacă îşi spovedesc păcatele şi le recunosc, vor primi binecuvântarea Mea. Dacă nu, atunci vor fi aruncaţi în
focul iadului, Milostivirea Mea se va termina pentru ei.
nu le fie teamă. Spune-le să se roage pentru necredincioşi. După aceea spune-le necredincioşilor să se întoarcă la Mine. Fă tot ce
este posibil să-i atenţionezi ca să-şi deschidă inimile.
Mântuitorul vostru Isus Cristos, care vine să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi
A DOUA VENIRE
Luni, 15 noiembrie 2010, 3:00
Mulţumesc fiica Mea pentru perseverenţa în Adevărul Meu şi pentru că înţelegi că această comunicare a Mea cu tine este foarte
reală. Vei simţi Duhul Meu în corpul tău atunci când voi veni să-ţi revelez mesajul Meu dumnezeiesc, care este necesar să fie înţeles de
către omenirea acestor timpuri. Aduc un mesaj plin de iubire şi pasiune pentru toţi Copiii Tatălui Meu. Aceste mesaje le vor explica
tuturor discipolilor lui Dumnezeu cât de important este ca acum să cadă în genunchi şi să înţeleagă adevărul Cărţii lui Ioan.
A sosit timpul pentru a Doua Mea Venire , iar semnele sunt deja revelate pentru aceia care cunosc profeţiile date cu atât de mult
timp în urmă. Priviţi. Ce vedeţi acum? Semnele se văd deja. Omul nu recunoaşte îngrozitoarele ambuscade la care este supus?
Minciunile perverse, acceptate i acoperite de către Guvernele care nu suspectează nimic, se ascund în spatele unei aparente salvări. ș
Ascultaţi-Mă, copiii Mei. Anticristul stă gata să apară. Fiţi vigilenţi,deschideţi-vă ochii şi inimile în faţa adevărului, sau altfel veţi
muri. Nu vă temeţi, iubiţi discipoli, pentru că voi veţi conduce turma Mea la Sfânta Adoraţie a Tatălui Meu Veşnic. Hrana vieţii va fi
abundentă în timpul acestor zile întunecate, pentru aceşti credincioşi. Rămâneţi împreună şi iubiţi-vă unii pe alţii. Daţi-vă putere unul
altuia pentru ca să puteţi uni fiecare rasă, fiecare credinţă şi credincioşii din întreaga lume, cu Împărăţia Tatălui Meu.
Sarcina voastră va fi să dovediţi iubirea lui Dumnezeu, bunătatea, speranţa şi dreptatea Vieţii Veşnice pregătită pentru întreaga 
omenire. Prin rugăciune comună, prin dărâmarea zidului vostru de mândrie şi de frică, veţi deveni o forţă puternică. Împreună veţi fi
puternici. Fidelitatea voastră faţă de Mine, Mântuitorul vostru, va ajuta la convertirea necredincioşilor. Aceşti oameni, mulţi dintre ei,
independent de vina lor, nu cunosc Iubirea Mea. Poate simt iubire unii pentru alţii, însă nu înţeleg de unde vine aceasta. Conduceţi-i pe
ei, copii ai lui Dumnezeu, la lumină.
Eu sunt pâinea, Eu sunt lumina. Lumina Mea vă ţine în siguranţă. Dar vă îndemn să fiţi generoşi în inimi şi în suflete, gândindu-vă
şi la cei care au nevoie de călăuzire. Prin exemplul vostru trebuie să le arătaţi cum să se apropie de Mine. Blând, dar hotărât trebuie să-i
convingeţi să aleagă calea cea bună. Important e să-i treziţi din visarea lor neştiutoare, înainte de a fi prea târziu.
Copiii Mei, nu înţelegeţi învăţătura Cărţii Tatălui Meu? Cartea care revelează semnele Venirii Mele pe Pământ trebuie studiată şi
acceptată ca Adevăr. Dumnezeu, Tatăl Veşnic, prin profeţii Lui, nu minte. El nu se contrazice. Acum vi se arată acele semne cereşti
care au fost profeţite, şi trebuie să vă pregătiţi.
Voi şi familiile voastre într-o clipită veţi fi ridicaţi împreună cu Mine.
Vă rog insistent, rugaţi-vă pentru călăuzire. Credincioşii Mei, fiţi gata să luptaţi în numele Meu şi să ţineţi piept Anticristului. Oamenii
vor râde de voi, când le veţi aminti de profeţiile din cartea lui Ioan. Vă vor ironiza cu un umor searbăd şi vă vor insulta, pentru părerile şi
îngrijorările voastre. Să nu vă pese, pentru că acum aveţi o obligaţie faţă de Mine. Rugaţi-vă, rugaţi-vă şi convingeţi-i pe atei să accepte
învăţăturile. Nu vă temeţi. Acelora dintre voi, mai ales celor cărora le e teamă de viitorul lor sau al familiei lor, vă spun următoarele: când
va veni timpul, atunci voi şi familiile voastre într-o clipă veţi fi ridicaţi în Rai, împreună cu Mine. Apoi veţi primi darul Vieţii Veşnice când
Cerul şi Pământul se vor uni. Aceasta înseamnă Noul Paradis. Va fi un timp de mare slavă, de iubire şi de perfecţiune pentru fiecare
dintre cei ce Mă urmează.
Rămâneţi puternici. Va trebui să suportaţi chinul suferinţei pentru scurt timp. Dar credinţa voastră vă va întări făcându-vă puternici.
Nu uitaţi, Eu vă iubesc pe toţi. Iubiţi-Mă şi voi pe Mine şi ajutaţi-Mă să salvăm cât mai multe suflete.
Voi sunteţi oastea Mea puternică şi acum a sosit timpul să vă pregătiţi de luptă. Pe fiecare dintre voi vă voi conduce în Împărăţia
Tatălui Meu.
Iubitul vostru Mântuitor, Iisus Hristos
PUTEREA LUMII, ANTIHRISTUL ŞI SEMNUL BESTIEI
Luni, 15 noiembrie 2010, 11:00
Acum recunoşti adevărul şi accepţi mesajele ca fiind reale. Fiica Mea, scrie următoarele: viteza cu care se desfăşoară profeţiile
devine evidentă pentru toată lumea. Urmăreşte schimbările ce se petrec în Biserica Mea căci acesta este unul dintre primele semne.
Atunci înşelătorul îi va induce în eroare pe discipolii Mei.
Al doilea semn se va arăta în modul în care mulţi dintre voi nu vor mai avea controlul în propriile lor ţări. Aceasta cuprinde controlul
bunurilor materiale şi controlul armatei. Copiii Mei, conducătorii voştri şi toţi aceia care răspund de masele de oameni, vor pierde
controlul. Vor deveni ca nişte bărci fără cârmaci. Acea barcă va avea un drum fără ţel şi ei se vor pierde.
Copiii Mei, acum trebuie să vă rugaţi foarte mult ca să se slăbească strânsoarea pe care aceste grupări de oameni malefici vor să le
exercite asupra voastră. Ei nu sunt din Împărăţia lui Dumnezeu şi voi nu veţi putea recunoaşte că aceasta este o forţă puternică însă
atentă să nu se dezvăluie.
Copiii Mei, voi nu veţi fi mai înţelepţi. Veţi crede doar că trăiţi într-o perioadă grea, dar să ştiţi că această faţadă a fost planificată
tocmai pentru a vă face să gândiţi astfel. Ridicaţi-vă acum, copiii Mei.
Semnul bestiei
Nu acceptaţi Semnul. Dacă mai mulţi dintre voi îl refuză, atunci numeric veţi fi mai tari. Acest semn - semnul Bestiei – va fi
distrugerea voastră. Nu este ceea ce pare. Dacă îl acceptaţi, atunci veţi fi duşi din de în ce mai departe.
Să vă feriţi de Planul înşelătorului, care se pregăteşte să şteargă din viaţa voastră orice semn referitor la Tatăl Meu Veşnic şi la
învăţătura Sfintei Scripturi. Veţi vedea aceasta în şcoli, în facultăţi, în spitale şi în constituţia ţării voastre. Cel mai îngrozitor lucru, care
Mă doare cel mai mult, este abandonarea învăţării Bibliei tocmai de către cei ce sunt practicanţi ai cinstirii Mele, Mântuitorul lor
Dumnezeiesc. Este foarte aproape timpul când veţi vedea cum Cuvintele Mele şi învăţarea adevărului vor fi abolite şi vor fi pedepsite.
Copiii Mei, voi veţi suferi mult în Numele Meu. Forţele răului vor fi răspunzătoare de asta. Ei sunt conduşi de satana. Îi veţi putea
vedea peste tot, mai ales în funcţiile importante, de care va depinde supravieţuirea voastră. Copiii Mei, nu vă îngrijoraţi pentru voi. Mai
degrabă să vă îngrijoraţi pentru acele sărmane suflete induse în eroare, care au fost atât de contaminate de către înşelător încât acum
le este greu să scape de el, atât de puternică este strânsoarea lui. Nu puteţi avea încredere în astfel de oameni. Aveţi grijă în ce fel de
relaţii ajungeţi cu ei. Strânsoarea lor va fi aşa de mare pentru că ei controlează totul. Va fi foarte greu să-i învingeţi, pentru că vor
controla toate cele necesare supravieţuirii ca: băncile, proprietăţile voastre, impozitele şi alimentele de bază.
Dar toate acestea nu vor ţine mult, pentru că zilele lor sunt numărate. Dacă aceşti oameni vor rămâne în sclavia celui rău, vor cădea
în adâncurile terorii iar soarta lor este atât de îngrozitoare şi înspăimântătoare încât omul ar rămâne împietrit – mort - dacă ar vedea
doar pentru o clipă chinurile pe care ei le vor îndura.
Lupta este pe cale să înceapă şi se extinde pe măsură ce mâna Tatălui Veşnic cade încet pedepsind pentru păcatele care au
devenit evidente acum pe pământ. Pentru aceste păcate Mi-am dat viaţa. Nici un om nu se poate numi copilul lui Dumnezeu dacă este
martor sau participant la această întunecată dar ordonată armată a distrugerii. Această armată diabolică, plină de demonii iadului, va
săvârşi fapte de o asemenea gravitate încât oamenilor nevinovaţi le este imposibil să le cuprindă cu mintea.
Nu vreau să-i sperii pe copii Mei, vreau doar să le prezint adevărul, care se va produce în viitorul apropiat. Sculaţi-vă copiii Mei şi
învingeţi puterea celui rău, înainte ca cel rău să vă învingă pe voi. Fiţi atenţi la conducerea globală în orice formă, măsură, tip sau cod.
Priviţi-i cu atenţie pe conducătorii voştri şi pe toţi cei care vă controlează accesul zilnic la banii care vă permit să vă hrăniţi şi să
supravieţuiţi. Trebuie deja să vă faceţi rezerve de alimente.
Nu primiţi acest mesaj într-un mod care reflectă Învăţăturile Mele, însă trebuie să Mă ascultaţi. Aceste lucruri au fost profeţite de
mult. Copiii Mei, trebuie să ascultaţi cu atenţie. Duhul întunericului creşte mereu şi voi, credincioşii Mei, trebuie să rămâneţi puternici.
Păstraţi-vă Credinţa în Mine prin rugăciune. Fiecare copil al Meu să se roage zilnic Rozariul Divinei Milostiviri, deoarece prin el i se
întăreşte sufletul, iar în momentul morţii găseşte bunăvoinţă.
Copiii Mei, mesajele Mele să nu vă sperie. Credincioşii Mei au o datorie faţă de Mine. Daţi-Mi voie să va spun aceasta. Nu uitaţi că
se revarsă peste voi Duhul Sfânt imediat ce Îmi acceptaţi cuvintele. Nu vă temeţi, voi aţi fost aleşi. Voi, oastea credincioşilor Mei, veţi
repurta victoria asupra celui rău. Pentru asta trebuie să vă rugaţi.
Am venit la voi cu mesajul iubirii curate. Nu vă daţi seama că voi veţi trăi Paradisul atunci când Cerul şi Pământul se vor uni? Nu
aveţi de ce să vă temeţi pentru că voi, credincioşii Mei, veţi fi ridicaţi cu trup şi suflet în Împărăţia lui Dumnezeu. Vă veţi vedea rudele
iubite, care au primit darul Tatălui Ceresc.
Faceţi ce vă spun, rugaţi-vă, vorbiţi-Mi, iubiţi-Mă şi aveţi încredere în Mine şi Eu vă voi da în schimb putere. Rugaţi-vă pentru
apărare prin rugăciunea sfântului Rozariu, care vi s-a dat cu binecuvântările Mamei Mele. Pe de o parte, această rugăciune este
necesară pentru a vă fi de ajutor ca să vă protejaţi pe voi înşivă de cel rău, iar pe de altă parte, trebuie să vă rugaţi ca şi cei cu care
interacţionaţi să fie apăraţi, pentru ca ei să nu vă contamineze sau să vă clatine credinţa în Mine, pe care o păstraţi în inimile voastre.
Rugaţi-vă şi pentru protecţia profeţilor şi vizionarilor Mei. Rugaţi-vă pentru slujitorii Mei iubiţi, acei slujitori sfinţiţi pe care i-am trimis 
ca să vă ghideze. Şi ei, ca şi credincioşii Mei, vor suferi chinurile cauzate de cel rău. El (cel rău) va încerca mereu să vă orbească în faţa
adevărului şi va folosi toate tacticile perfide ca să vă convingă că este falsă credinţa voastră. Asculta i-Mă. El, înşelătorul, va folosi toată ț
argumentaţia şi logica, într-un mod subtil şi plăcut, ca să vă convingă că el va aduce speranţa în vieţile voastre. El, prin Anticrist, se va
strădui să vă facă să credeţi că el este Cel Ales.
Anticristul
Mulţi credincioşi ai Mei vor cădea victimă acestei înşelătorii respingătoare. Fiţi vigilenţi. Va fi cunoscut în lume ca vestitor al iubirii,
păcii şi armoniei. Oamenii vor cădea în genunchi în faţa lui şi-l vor adora. Vă va arăta puterea lui şi voi veţi crede că este de provenienţă
dumnezeiască. Dar nu este aşa. Învăţăturile lui vi se vor părea uneori ciudate. Adevăraţii credincioşi vor şti că el nu este din lumină.
Prezenţa sa mândră şi pompoasă îi va ascunde marea răutate. Se va făli şi va arăta peste tot că el este iubirea adevărată şi
personificarea compasiunii. În spatele acestei faţade este plin de ură faţă de voi, copiii Mei. Râde în spatele uşilor închise.
Copiii Mei, vă va înşela îngrozitor. El va părea puternic, hotărât, plin de umor, grijuliu, iubitor, şi va fi perceput ca un salvator. Toată
lumea va fi atrasă de înfăţişarea lui frumoasă, dar aceasta în curând se va schimba.
Va face ravagii în lume şi va omorî mulţi oameni. Actele lui de teroare vor fi evidente pentru toţi, va distruge independenţa voastră şi
va colabora la punerea semnului - semnul Bestiei. Voi, copiii Mei, trebuie să fiţi tari. Nu acceptaţi semnul, pentru că veţi cădea sub
influenţa lui hipnotică, malefică.
Mulţi vor muri, din cauza credinţei lor pentru Mine. Nu vă temeţi, deoarece dacă suferiţi pentru Mine, cu Mine sau în Mine, atunci
sunteţi aleşi. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, ca să nu ajungeţi sub domnia lui îngrozitoare. Ridicaţi-vă şi luptaţi pentru Mine.
Nu lăsaţi ca farmecul convingător al Anticristului să învingă sufletul vostru. Lăsaţi-Mă să vă iau în braţe, să vă leagăn prin Harul Meu
Divin, ca să vă dau putere să luptaţi pentru adevăr. Dragostea Mea pentru voi nu va muri niciodată.
Niciodată să nu alegeţi calea Anticristului, deoarece pentru Mine veţi fi pierduţi. Va fi foarte greu, dar vă voi da ajutor pe mai multe
căi, ca să vă diminuez suferinţele. Mergeţi şi rugaţi-vă pentru Milostivirea Mea Divină şi pregătiţi-vă pentru lupta finală.
Isus Cristos, Regele poporului Meu, Mântuitorul şi Judecătorul Drept
AVERTISMENT PENTRU CLER (RÂNDUIALA ECLEZIASTICĂ)
Joi, 16 noiembrie 2010, 9:55
Fiica Mea, ieri oamenii te-au respins, încercând să-ţi stârnească îndoieli. De aceea ai suferit. Să nu cazi în disperare. Cuvintele
Mele vor fi ascultate. Pe parcursul muncii Tale te vei lovi de obstacole, care te vor demotiva.
Fiica Mea, Eu te conduc. La asta trebuie să te gândeşti şi să nu uiţi niciodată această promisiune. Am făcut cum ai cerut, şi te-am
lăsat să dormi liniştită noaptea trecută. Acum eşti mai puternică. Nu simţi asta?
Fii precaută cu cine intri în vorbă. Mărturisitorii Mei sau cei pe care tu îi consideri a fi aşa, nu întotdeauna sunt ceea ce par. Trebuie
să faci ceea ce-ţi dictează inima.
Lumea poate părea ca întotdeauna, însă ea este în schimbare şi aceasta se întâmplă acum. Această schimbare duce omenirea într-un întuneric care o va învălui şi va estompa astfel iubirea oamenilor pentru mine.
De ce trebuie întotdeauna să pună copiii Mei adevărul sub semnul întrebării? Ei nu urmează învăţăturile Mele, deşi acest dar l-au
primit încă de la apostolii Mei, care datorită iubirii lor pentru Mine şi prin puterea Duhului Sfânt, au dat lumii un dar foarte special. Darul
Adevărului a fost predat şi propovăduit în întreaga lume, pentru toţi copiii Mei. Mulţi dintre ei au urmat această direcţie de-a lungul
secolelor.
Alţii, deşi ştiau adevărul, au hotărât să îl modifice pentru a se potrivi propriilor lor hotărâri, dorinţe, mândrii şi aviditate de putere.
Apoi cei care M-au urmat, nu au mai ştiut să facă diferenţa între adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu şi minciunile propovăduite de
oamenii aflaţi în derută. Aşa lucrează necuratul. El aduce confuzie, îndoială şi disperare şi face asta încă de la moartea Mea pe Cruce.
Dar acum ascultaţi-Mă. Fiica Mea, el nu va învinge. Puterea călăuzirii cereşti, va reaprinde credinţa copiilor Mei, prin învăţăturile
profeţilor Mei.
Roagă-i pe copiii Mei să fie atenţi la schimbările ce se petrec în lume. Roagă-i să-şi deschidă inimile, ochii şi mintea, ca să vadă
minciunile propovăduite de satana. El ţese un năvod de promisiuni care să îi facă pe copiii Mei să simtă atracţie pentru aceste minuni
exterioare. Minunile şi fala sunt goale.
Când se descoperă deşertăciunea, vedem că nu răspândesc nici iubire, nici alinare reală.
Puterea răului creşte într-una. Aceasta este planificată de către satana prin armata lui haină. Aceşti discipoli ai lui satana îl urmează
cu o adoraţie fidelă prin preamărirea de sine şi dorinţa de înavuţire, până când vor fi conduşi la “paradisul” promis de el. Dar acest
paradis nu este altceva decât întuneric. Însă când copiii Mei îşi vor da seama de asta, nu va mai fi timp pentru salvarea lor.
Rugă pentru Salvare
Fiecare copil al Meu trebuie să se trezească, chiar dacă o face din iubire pentru familie, şi să vadă această răutate, pentru a se
putea salva unul pe altul. Iubirea Mea îi va călăuzi şi pe mai departe, dacă se întorc acum la Mine. Niciodată nu trebuie să le fie teamă
să se întoarcă la Mine şi să spună:
„O Doamne, condu-mă în Împărăţia Ta şi apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu. Ascultă-mă acum, o Sfântă
Inimă şi prin bunătatea Ta, permite ca lumina şi ocrotirea iubirii tale să pătrundă in mine.”
Toţi copiii Mei care vor spune această rugăciune vor fi ascultaţi. Rugăminţile lor pentru salvarea lor şi a celor pe care-i iubesc, vor fi
ascultate. Prin vizionarii Mei, care sunt conduşi de Binecuvântata Mea Mamă, am încercat neobosit să avertizez lumea. În multe cazuri,
deşi la început i-au refuzat pe vizionari, până la urmă tot i-au acceptat. De data aceasta nu li se va acorda timp destul pentru ca
mesajele lor sa fie auzite de suficient de mulţi dintre copii Mei.
Feriţi-vă de profeţii falşi
Fiţi prudenţi faţă de Profeţii Falşi
Îi atenţionez pe copiii Mei să se ferească de profeţii falşi. Mulţi vizionari au fost deja înşelaţi. Vizionarii adevăraţi vor primi haruri
astfel încât vor transmite Adevărul Meu într-un asemenea mod încât îi vor însoţi evenimente şi minuni supranaturale, care nu pot fi şi nici
nu vor fi negate.
Mi se rupe inima când văd că o mare parte dintre slujitorii Mei consacraţi îi resping pe vizionarii Mei. Aceiaşi slujitori, pe care i-am
trimis să-i înveţe pe copiii Mei, au eşuat în această sarcină. Ei trebuie să se întoarcă la Mine pentru călăuzire şi trebuie să se roage
pentru harurile de care au nevoie, pentru a conduce Poporul Meu.
Slujitorii Mei consacraţi sunt foarte speciali şi toţi cei care au primit acest Sacrament trebuie să asculte cererea Mea. Aveţi o datorie
faţă de Mine. Acum trebuie să vă înnoiţi angajamentele faţă de Mine. Credeţi şi urmaţi mesajele Mele sfinte. Fiţi tari, pentru că acum
sunteţi chemaţi să depuneţi mărturie despre Adevărurile scrise în Cartea Revelaţiei şi acceptaţi faptul că timpul a sosit. Pregătiţi-vă
acum pentru acest mare eveniment. Nu Mă negaţi şi nu-mi întoarceţi spatele. Să predicaţi cu tărie i convingere. Nu aruncaţi deoparte ș
învăţăturile Mele spunând celor ce Mă urmează că totul va fi în ordine. Nu acesta este mesajul pentru care aţi fost chemaţi. Obligaţia
voastră faţă de Mine este de a atrage atenţia turmei voastre asupra adevărului.
Nu trebuie spus copiilor Mei că toţi se vor mântui, deoarece este fals. Se vor mântui doar aceia care vor cere iertarea Mea şi Mă vor
urma pe Mine şi Învăţăturile Mele.
De ce nu urmaţi Învăţăturile Sfintei Scripturi? De ce folosiţi diverse scuze ? De ce îi induceţi în eroare pe copiii Mei convingându-i că 
Dumnezeu iartă totul? Tatăl Veşnic îi va ierta doar pe aceia care cred în Mine şi le pare rău pentru păcatele lor.
Suferinţa şi moartea Mea pe Cruce nu v-a spus nimic? Am murit ca să salvez lumea de neroziile satanei. Dar voi, din toleranţă gre it ș
în eleasă, îi învăţaţi minciuni pe copiii Mei. Aţi căzut victimă presiunii oamenilor şi mascaţi Sfintele Învăţături pentru a căror propovăduire ț
aţi fost chemaţi.
Nu vă este ruşine? V-au prins atât de tare ispitele oferite de această lume încât urmaţi dogmele false dictate de toleranţa atât de
populară, pe care satana a răspândit-o printre copiii Mei ? Aceşti sărmani copii ai Mei au nevoie de călăuzire. Ei trebuie să înţeleagă
care sunt diferenţele între interpretările omeneşti şi promisiunile dumnezeieşti pe care le-am făcut Eu.
De ce nu cred copiii Mei în intervenţiile divine? De ce consideraţi le fără valoare, atunci când vă sunt prezentate? Preoţii Mei,
ascultaţi-Mi rugămintea. Rugaţi-vă ca mesajele Adevărului să fie ascultate.
Mesaj către episcopi
Episcopilor Mei le spun următoarele: daţi-vă jos mantiile, întoarceţi spatele bogăţiilor în care credeţi. Căutaţi umilinţa care este
aşteptată de la voi. Supuneţi-vă acum Cuvântului Meu sau veţi suporta consecinţele. Voi aveţi obligaţii faţă de Mine şi faţă de Tatăl
Veşnic. Cât de orbi aţi devenit! Acum, prin vizionari, vi se dau semne cereşti şi nu le luaţi în seamă. În loc de asta staţi în castelele
voastre şi sunteţi ironici. De aceea păcatele voastre nu vor fi iertate.
Păcatele slujitorilor Mei sfinţiţi, ale celor care au ales căile Mele, Mă ofensează foarte tare. Deschideţi-vă ochii, deschideţi-vă inimile
şi întoarceţi-vă la învăţăturile din Cartea Mea Sfântă.
Mesaj către cardinali
Cardinalilor le spun următoarele: cât de sus aţi ajuns de aţi uitat sacramentele i adevărul Învăţăturilor Mele prin care să-Mi ș
conduceţi turma? Coborâţi de pe piedestalul vostru şi urmaţi Învăţătura Mea. Să nu vă distragă falsitatea care a infectat omenirea. Nu
Mă negaţi chiar şi voi.
Vă rog pe toţi să vă rugaţi pentru curajosul Meu papă, ultimul papă adevărat. Pe voi, apostolii Mei, înşelătorul vă duce în eroare. El
s-a făcut cunoscut pe coridoarele Bisericii Mele şi acum se dă în vileag cu metodele lui diabolice. Tuturor care umblă cu ochii deschişi,
vă spun următoarele: să fiţi vigilenţi faţă de cele ce se petrec în faţa voastră şi în spatele vostru. Va acapara sufletele voastre dacă îl
lăsaţi să vă înşele.
Vă rog, rugaţi-vă pentru toţi. Cereţi călăuzirea Mea. Imploraţi iertare şi lăsaţi-Mă să vă conduc din nou.
Tuturor celor care pun la îndoială aceste indicaţii, le spun: de ce credeţi că nu aş putea comunica cu voi în acest mod? Pe fiecare
dintre voi v-am învăţat prin apostoli, care, sub călăuzirea Duhului Sfânt au dat lumii mesajele Mele care i acum se aplică. Timpul se ș
apropie acum. Toată viaţa voastră v-aţi rugat pentru călăuzire. Acum vă cer să ascultaţi cererea Mea.
Al vostru Mântuitor Dumnezeiesc, IIsus Hristos
DAŢI LA O PARTE TOATE ÎNDOIELILE
Marţi, 16 noiembrie 2010, 23:00
Fiica Mea iubită, scrie următoarele: îndoielile care ţi-au încercat sufletul, erau de aşteptat. Da, i pe tine te ispiteşte înşelătorul ca să ș
î i întorci capul, dar nu va reuşi niciodată să te câştige de la Mine. Iubită fiică, tu eşti cu mult mai tare decât ai crede, pentru că foarte ț
puţine suflete alese ar fi în stare să facă faţă la această cerere Sfântă, aşa cum o faci tu. Este nevoie de curaj ca să poţi face faţă
modului în care Eu comunic cu tine. Nu ai fugit de spaimă. Ai ştiut de la început că aceasta este o comunicare dumnezeiască venită din
cea mai înalta i mai sfântă ierarhie cerească. ș
În curând vei avea parte de o iluminare deosebită, care îţi va alunga îndoielile. Când se va întâmpla aceasta, mintea ţi se va
deschide şi mai mult, ca să poţi primi harurile deosebite care trebuie să îţi fie date pentru a te umple de curajul i hotărârea necesare ț
pentru a te ajuta să răspândeşti aceste profeţii.
Da, fiica Mea spre marea ta surpriză, pe tine te-am ales ca să îndeplineşti profeţiile din cartea lui Ioan şi să pregăteşti omenirea
pentru purificarea care se va produce în curând. Fiica Mea iubită, când vei scăpa de frică, de şovăieli şi de nesiguranţă, te vei ridica i ș
vei înfăptui aceasta sarcină deosebită pe care o cer de la tine. Fă ceea ce-ţi spun acum: în fiecare zi, după amiază la ora trei, să reciţi
Rozarul Milostivirii Divine pentru a ajuta la salvarea sufletelor. Trebuie să continui să te rogi rozariul, pe care Mama Mea dragă l-a dat
lumii, căci ea colaborează cu Mine să pregătească lumea pentru a Doua Venire a Mea.
Multe suflete sunt pierdute acum pentru Mine şi din ce în ce mai multe sunt răpite zilnic de către cel rău. Nu pot lăsa să-Mi fie luate.
Te rog ajută-mă să le salvez bietele suflete! Lasă deoparte toate îndoielile. Totdeauna gândeşte-te care este sarcina ta. Ajută ca ochii
lor să se deschidă şi prin aceasta să primească posibilitatea salvării. Daca te vei gândi mereu la rezultatul final, vei înţelege de ce acest
lucru este atât de important şi de ce chemarea Mea este făcută din Iubirea pură pe care o port în Inima Mea pentru toţi copiii Mei.
Gândeşte în felul următor: iubirea părinţilor buni este nemărginită. Când un copil se rătăceşte şi merge pe calea osândei, durerea şi
tulburarea din inima părintelui este ca un pumnal. Fiecare părinte care îşi iubeşte copilul, va lupta până la capăt pentru el. Nu va
abandona lupta niciodată. Şi cu Mine este aşa. Voi face tot ce Îmi stă în putinţă pentru a readuce inimile lor la Inima Mea, dar voi
respecta întotdeauna liberul arbitru. Fiica Mea, pentru aceasta mă vei ajuta tu.
Despre ascultare şi abandonarea totală nu trebuie să-ţi mai amintesc. Aceasta este vocaţia ta, pentru care ai fost aleasă. Ia-ţi sabia.
Trebuie să lupţi cot la cot cu Mântuitorul tău Divin, într-o ultimă încercare de salvare a copiilor Mei înainte de Ziua Judecăţii.
Acum du-te în pace şi iubire ca să primeşti Trupul Meu.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
MESAJ PENTRU AGNOSTICI ŞI ATEI
Joi 18 noiembrie 2010, 21:00
Celor ce spun că nu cred în Mine, le spun următoarele: întrebaţi-vă dacă puteţi să vă amintiţi din trecutul vostru de o perioadă în
care aţi crezut? Amintiţi-vă când aţi fost copii şi aţi crezut în Mine. Indiferent unde v-aţi născut şi ce religie aţi avut. Atunci aţi avut
credinţă ? Ce sa întâmplat de atunci? V-au influenţat alţii. V-au spus că existenţa voastră are o explicaţie raţională?
De la începutul timpurilor, copiilor Mei le-a fost greu să accepte că în afara acestei existenţe mai poate fi şi o alta. Dar priviţi în jurul
vostru peste tot în lume şi observaţi minunile creaţiei Tatălui Meu Veşnic. Soarele, luna, marea, râurile, plantele, animalele şi toate
minunile creaţiei şi atunci răspundeţi la următoarele: De unde au venit toate acestea? Chiar credeţi că ele au apărut din altceva i nu ș
dintr-o fiinţă supranaturală? Aveţi grijă când ascultaţi minciunile, care sunt răspândite de aşa numiţi prezicători, care aparţin mişcării
New Age. Ei sunt conduşi în direcţia despre care cred că e purul adevăr şi vă conduc la entuziasmul vieţii noi, care, conform
promisiunilor lor, este venirea unei noi ere. Această noua eră, unde sunt conduşi conform credinţei lor, nu este altceva decât un nou
Paradis. Ei îşi închipuie că centrul minunat al Universului este dirijat de oameni. Această învăţătură este falsă. Mulţi copiii ai lui
Dumnezeu, chiar şi dintre cei credincioşi, vor fi confuzi în credinţa lor, din cauza acestei învăţături despre lumină.
Ei sunt conduşi de demoni. Unii sunt conştienţi de aceasta, alţii nu. Rugaţi-vă pentru ca ei să vadă adevărul, înainte de a-şi continua
drumul lor zadarnic spre deşertăciune.
Ateilor le spun următoarele:oricât M-aţi jignit, Eu vă iubesc. Acelor atei, care sunt conduşi şi influenţaţi de altfel de convingeri le
spun următoarele: opriţi-vă şi gândiţi. În strădania lor de a urma explicaţii omeneşti, pur şi simplu cred într-o altă religie. Ei cred ca omul
controlează totul. Dar nu este aşa. Însă tot aceşti oameni sunt şi ei copiii Mei valoroşi, pentru care Eu voi lupta, dar ei sunt încurajaţi să-l 
urmeze pe satana, înşelătorul, duşmanul omenirii.
Întrebaţi-i pe ateii care fac eforturi deosebite în a-i ţine pe copiii lui Dumnezeu sub presiune, de ce fac acestea? Nu le este de ajuns,
pur şi simplu, doar să Mă refuze? De ce îi mint pe aceşti oameni? Multe asemenea grupuri atee au planuri de a-i atrage şi seduce pe
copiii Mei către o învăţătură falsă.
Să nu vă înşelaţi, căci credinţa lor este chiar o altă formă de religie. O religie care scoate în evidenţă inteligenţa avansată, raţiunea
şi mândria. Ei imită cele mai importante însuşiri ale satanei. În orbirea lor urmează o altă religie - linguşind întunericul, în care nu este
iubire. Aceşti atei sunt aşa de entuziaşti şi aşa de mândri de religia lor şi nu înţeleg că acea religie în care cred este o religie a
înşelătorului, care râde de prostia lor.
Să nu vă înşelaţi, căci credinţa lor este chiar o altă formă de religie. O religie care scoate în evidenţă inteligenţa avansată, raţiunea
şi mândria. Ei imită cele mai importante însuşiri ale satanei. În orbirea lor urmează o altă religie - linguşind întunericul, în care nu este
iubire. Aceşti atei sunt aşa de entuziaşti şi aşa de mândri de religia lor şi nu înţeleg că acea religie în care cred este o religie a
înşelătorului, care râde de prostia lor.
Ateilor, acum pentru ultima dată ascultaţi – Mă! Întoarceţi-vă la Sfânta Scriptură. Uitaţi-vă în Cartea lui Ioan şi cugetaţi la adevăr,
care acum începe să se desfăşoare. Acum, când vedeţi acele evenimente care pas cu pas se desfăşoară în faţa voastră, nu vi se par
reale?
Nu vă daţi seama cum Cuvântul Meu profeţit cu mult timp în urmă, poate fi adevărat ? Deschideţi bine ochii şi vorbiţi-Mi încă odată
în felul următor:
“Dumnezeule, dacă Tu eşti Adevărul, arată-mi semnul iubirii Tale. Deschide-mi inima, ca să mă poţi conduce. Dacă exişti,
lasă-mă să simt iubirea ta pentru ca să văd adevărul. Roagă-te acum pentru mine.”
Acum când vă vorbesc, pentru ultima dată vă spun acestea: Iubirea nu este opera oamenilor. Nu o puteţi vedea, dar o puteţi simţi.
Iubirea vine de la Tatăl Veşnic. Ea este un dar pentru omenire. Iubirea nu vine din întuneric. Întunericul pe care îl simţiţi este lipsit de
iubire. Fără dragoste adevărată nu puteţi simţi. Nu puteţi vedea lumina. Nu vedeţi nici un viitor. Eu sunt lumina. Eu sunt viitorul. Eu vă
aduc viaţă şi bucurie pentru totdeauna. Convertiţi-vă acum şi cereţi-Mi ajutor. Faceţi aceasta şi vă voi răspunde, cu braţele Mele vă voi
îmbrăţişa.
Lacrimile Mele de iubire vă vor salva pe măsură ce deveniţi din nou copiii Mei iubiţi. Veniţi şi uniţi-vă cu Mine în Paradis.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
RIDICAREA GRUPURILOR SATANISTE ŞI CONTROLUL LUMII
Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 7:20
Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că şarpele stă gata să sară. Ei nu-şi pot permite să cadă în capcana lui haină, de unde nu mai
există cale de întoarcere.
Şarpele are multe feţe. Discipolii lui - pe care i-a supus spălării creierului, promiţându-li-se putere şi lux - acum ţes un complot
împreună şi pregătesc pentru lumea întreagă o serie de evenimente, care vor provoca peste tot o nemăsurată tristeţe, durere şi
nenorocire.
Copiii Mei nu vor fi cu nimic mai deştepţi. Acei cărora li s-a arătat adevărul şi pe care Eu îi voi conduce, sunt suflete curajoase. Ei
încearcă cu disperare să atenţioneze lumea asupra acestor grupări îngrozitoare, care s-au răspândit în toate direcţiile, având în faţa
ochilor acelaşi ţel. În toate ţările unde sunt răspândiţi, sunt prezenţi la toate nivelele puterii şi complotează în secret.
Există şi membri nevinovaţi în societăţile acestea malefice, care nu îşi dau seama de realitatea adevărului. Ei fac fapte bune fără să
înţeleagă faptele celui rău pe care seniorii lor le fac în secret. Să nu cădeţi în eroare, aceşti seniori, conducători, îl urmează cu fidelitate
pe satana şi la ritualuri de adoraţie se obligă să-i fie fideli. Alţii, dacă ar fi martori la toate acestea, ar vomita de scârbă, văzând faptele
obscene ale adoraţiei satanice şi fidelitatea arătată pentru promisiunile celui rău, care stau în centrul organizaţiilor lor.
Toţi cei care, chiar şi dintre voi, găsiţi cuvintele rostite de sufletele Mele curajoase ca fiind amuzante, fiţi acum atenţi la Mine: refuzul
de a înţelege adevărul şi neascultarea acestor voci curajoase, vă vor distruge viaţa, credinţa şi traiul. Aceşti oameni au complotat de
foarte mult timp să vă controleze. Activitatea lor este evidentă în multe-multe ţări, dar este planificată să se desfăşoare astfel încât
oamenii care îşi văd de treabă zi de zi, să nu observe ce se întâmplă.
Şarpele stă gata să sară ACUM
Când spun că şarpele e gata să sară, prin asta înţeleg că ACUM. El şi armata sa vicleană de bestii mândre şi înfometate, pătrund
rapid şi hotărât în toate domeniile vieţii. Ei vă dirijează vieţile astfel încât să nici nu vă daţi seama de asta. Fiind conduşi de amăgitor, ei
sunt şireţi, eleganţi, plini de farmec, buni oratori, nemiloşi şi au în faţă doar un singur ţel. Prin bănci, sisteme moderne de comunicare,
armată, instituţii religioase şi guverne, vor să vă domine pe voi toţi. Fiţi vigilenţi şi ascultaţi-Mă acum.
Nu sunt teorii ale conspiraţiei.
Avertismentul Meu şi al copiilor Mei va fi refuzat ca fiind o teorie a conspiraţiei. Din păcate, nu este aşa. Fiica Mea, această situaţie
nu s-a format dintr-o dată. Acest grup - şi acum mă refer doar la unul singur - complotează şi unelteşte de sute de ani, recrutând
membrii dintre oamenii cei mai de vază ai societăţii. Ei i-au ucis pe aceia care în trecut i-au demascat. De-a lungul secolelor au ucis şefi
de guverne şi de state şi printre ei au fost personalităţi renumite şi talentate. Ei sunt fraţi de sânge şi devorează trupul societăţii.
Moaşte sataniste
Ei cinstesc moaşte obscene şi semne perverse, pentru că aceasta este dorinţele şarpelui. Să nu cădeţi în eroare, acesta este un
uriaş grup înfiorător. Sunt atât de puternici, încât va fi greu de scăpat din ghearele lor, atunci când li se vor încredinţa traiul, alimentele şi
banii voştri.
Copii Mei, mulţi oameni la putere din guverne, bănci, din industria alimentară şi din organizaţiile de ajutorare nu ştiu ce se întâmplă
şi nici nu vor şti până la sfârşitul Marii Strâmtorări, care e gata să se desfăşoare. Atunci vor vedea că se iveşte “bestia” care va aduce
schimbări rapide şi va trebui ca toţi să luptaţi aşa cum nu aţi mai făcut-o niciodată până acum, ca să vă ascundeţi de guvernarea sa
infamă.
Când “bestia” şi acoliţii ei vor exercita controlul asupra banilor voştri, atunci ei vor controla totul, cu o singura excepţie. Nu pot şi nici
nu trebuie să încerce să vă fure sufletul. Totuşi, exact asta vor încerca să facă.
Toţi cei care pun la îndoială acest mesaj - pe care vi-l trimit din marea Mea dorinţă de a vă ajuta şi călăuzi, descoperindu-vă
Adevărul - ascultaţi-Mă. Dacă nu daţi crezare acestui mesaj, atunci Eu prin rugăciunile pe care le cer prin discipolii Mei, Mă voi ruga ca
voi să vedeţi lumina. Vă rog, fiţi atenţi i vigilenţi la semnele acestor fiare avide de putere, care deja salivează după planul i falsa glorie ș ș
pe care o vor obţine.
Să nu vă înselaţi, căci controlând posibilitatea voastră de a face bani nu se vor mulţumi doar să controleze accesul vostru la ace ti ș
bani. Nu, ei vor să controleze ce mâncaţi, ce beţi şi unde trăiţi. Acum trebuie să faceţi următorii paşi necesari pentru a vă proteja.
Căutaţi adăposturi
Vă rog, căutaţi-vă adăposturi ca grupuri de credincioşi. Vă voi trimite lumina ca să vă ajute să supravieţuiţi. Începeţi să vă produceţi
singuri alimentele. Adunaţi alimente, cât de multe puteţi şi puneţi-le deoparte. Începeţi să planificaţi ca şi când aţi aştepta o furtună. Să
ştiţi că întunericul se va lăsa în aşa mare măsură, încât trebuie să vă pregătiţi pentru a putea supravieţui.
Ascultaţi-i pe profeţi. Nu faceţi greşeala pe care a făcut-o poporul Meu când nu a vrut să asculte de profetul Meu, Noe. Oamenii i-au 
întors spatele, n-au vrut să-l asculte. Ei şi-au trăit viaţa de zi cu zi, mâncând şi râzând şi ignorând total soarta îngrozitoare care-i aştepta.
Ridicaţi-vă acum. Adresaţi-vă Tatălui Veşnic, lui Dumnezeu cel Atotputernic, pentru îndrumare. Pregătiţi-i pe cei din familie pentru
întunericul ce se coboară şi a cărui adâncime nu o puteţi măsura acum. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru curajul de a nu accepta
semnul “fiarei”. El, prin armata lui infamă, va încerca să va pună pecetea, care pentru început va părea o marcă de identificare. Ea vă va
fi dată şi vor pretinde că este foarte important să o aveţi pentru ca să puteţi scoate bani, ca să cumpăraţi alimente, ca să puteţi călători,
să puteţi locui în casele voastre, să puteţi încheia afaceri. Acesta va fi controlul suprem. Voi şi conducătorii voştri politici veţi fi
neputincioşi.
Fac apel la cei din mass-media, cei încă necontaminaţi de către acest grup viclean, să fie atenţi şi să vadă ce se petrece.
Demascaţi-i pe toţi cei care îl susţin pe şarpe şi armata lui, dar s-o faceţi cu prudenţă.
Copiii Mei, temeţi-vă de acest grup şi recunoaşteţi că el cu adevărat există şi că afirmaţiile oamenilor curajoşi şi puternici care
încearcă să-l demaşte, sunt adevărate.
Tuturor celor care poate se întreabă cum dintr-un mesaj dumnezeiesc, poate reieşi o asemenea “inepţie” senza ională, le spun: Mai ț
gândiţi-vă ! Duceţi-vă şi citiţi Scriptura. Ea vă spune încă din timpuri de demult trecute, ce evenimente vor veni. Ea vă da mărturie
despre Adevăr, pentru a vă aduce mai aproape de Dumnezeu. Cuvintele profe ilor Mei de atunci i de acum arată întreg adevărul ț ș
despre timpurile ce vor veni.
Avertismentul care se găseşte în Cartea lui Ioan - deşi mulţi oameni o consideră greu de descifrat - se bazează pe evenimentele
care acum se vor desfăşura.
Cartea Apocalipsei profeţeşte cu exactitate şirul evenimentelor care vor fi declanşate de satana pe măsură ce sfârşitul timpului se
apropie. El cunoaşte adevărul, tie că zilele lui sunt numărate. Însă le spune acelor sărmani copii ai Mei care-l adoră, despre un paradis ș
diferit de cel promis de Dumnezeu şi mai atractiv, care ii aşteaptă. De aceea în ultima luptă cu Tatăl Meu Veşnic va face totul ca să fure
cât mai multe suflete înainte ca mânia Tatălui Meu să lovească.
Satana se grăbeşte foarte tare. Alergaţi în direcţia opusă. Îndepărtaţi-l pe el din apropierea familiei voastre şi rugaţi-vă aşa cum nu
aţi făcut-o de mult timp. Rugăciunea vă apără pe toţi. Reînnoiţi credinţa voastră, iar atunci când vor coborî cele trei zile de întuneric pe
Pământ, ei, discipolii Mei, vor putea uşor să-şi lumineze casele. Acel întuneric îngrozitor, pe care nici un om nu şi-l poate închipui, va fi
mai negru decât noaptea.
Necredincioşilor şi acelora care cântă osanale bestiei: în acel moment ei vor recunoaşte adevărul, pentru că nu vor scăpa de
întuneric, când acesta se va coborî.
Sculaţi-vă copiii Mei şi luptaţi. Creaţi planuri pentru supravieţuirea trupului şi a sufletului, acum când în faţa ochilor voştri se
desfăşoară faptele rele ale acestor oameni.
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Hristos
CONVERTIREA
Duminică, 21 noiembrie 2010, 1:30
Fiica Mea, astăzi am adus mesajul speranţei şi al păcii întru toţi copii Mei care poate au simţit teama faţă de mesajele de până
acum. Să ştii că nu trebuie să te îngrijorezi nici chiar pentru aceia cărora le vine greu să creadă în Mine, în Tatăl Meu Veşnic sau în
Duhul Sfânt. Copiii Mei iubiţi ar vrea să aibă credinţă, dar le vine greu deoarece logica lor bazată pe raţionament îi împiedică să creadă
în supranatural.
Nu vă temeţi, chemaţi-Mă în rugăciune, chiar şi dacă vă rugaţi doar odată pe zi, ca prin Inima Mea Sfântă să revărs iubirea Mea
peste voi şi în scurt timp vă veţi simţi altfel. Mulţi dintre voi - aceia care sunt încă nesiguri în credinţă - îi invidiază pe aceia care au
credinţă puternică. Ei trebuie să înţeleagă că Eu îi iubesc pe toţi copiii Mei. În inima Mea este un loc special pentru fiecare dintre voi,
exact aşa cum este în inima unui părinte. Niciodată să nu credeţi că nu sunteţi vrednici de iubirea Mea.
Nu v-am iubit eu într-atât încât Mi-am dat de bunăvoie şi viaţa pentru voi în speranţa că vi se va mai da o şansă ca să vă
reîntoarceţi la Mine?
Copiii Mei, voi întotdeauna veţi fi marginalizaţi când vă veţi exprima credinţa în Creatorul vostru Divin. Când se va întâmpla astfel,
nu uitaţi că acest lucru trebuie să fie îndurat pe pământ de toţi cei care Mă iubesc. Nu permiteţi niciodată ca să slăbească sau să fie
ascunsă credinţa voastră în Mine, Mântuitorul vostru Divin, faţă de aceia care se vor uita la voi cu milă.
Da, mulţi dintre copiii Mei, influenţaţi de logica şi raţiunea omenească, deliberat puse în sufletele lor închise, vor pune la îndoială
credinţa voastră. Ca să vă insulte şi mai mult, ei se vor simţi jenaţi de credinţa voastră dar, deşi nu vor recunoaşte public, vor simţi o
curiozitate invidioasă faţă de voi. Această invidie apare din certitudinea că în sufletul lor se formează un gol tot mai mare. Oricât de mult
încearcă să-şi examineze străfundul sufletului ca să afle de ce este aşa, tot nu vor înţelege. În acelaşi timp voi, cei credincioşi, veţi fi
umiliţi de privirile jenate ale celor fără credinţă sau cu o credinţă slabă.
Să nu vă temeţi niciodată să recunoaşteţi iubirea voastră faţă de Tatăl Veşnic. Fiţi deschişi cu privire la credinţa voastră. Să vă
arătaţi cu mândrie iubirea voastră pentru Mine, în aşa fel încât toată lumea să simtă asta. Dacă veţi face aşa, veţi fi un exemplu bun
pentru alţii.
Să nu încercaţi să vă impuneţi credinţa în fata celor fără credinţă prin logică şi raţiune, în mod agresiv, ci mai degrabă daţi-le iubire
şi ajutor fraţilor voştri şi surorilor voastre chiar dacă voi ştiţi că au nevoie de îndrumare. Când vor vedea modul deschis în care va
exprimaţi iubirea voastră pentru Mine, cu bucurie în inimă, vor începe să se minuneze.
Dacă voi îi veţi conduce pe alţii prin exemplul vostru de iubire, respect şi fapte bune, atunci şi ei vor fi atraşi spre lumină. La început
mulţi nu vor înţelege de ce, dar mai târziu, mai ales datorită puterii rugăciunilor voastre, şi ei vor porni spre Mine.
Vă chem pe voi să vă rugaţi urgent pentru convertirea tuturor sufletelor. Să-i includeţi în rugăciunile voastre pe oamenii pe care îi
cunoaşteţi personal şi simţiţi că au nevoie de rugăciunile voastre din cauza greutăţilor pe care le întâmpina în viaţă. Rugaţi-vă şi pentru
convertirea bieţilor Mei copii, pierduţi de Mine din cauza întunericului care îi orbeşte şi nu mai văd adevărul. Rugaţi-vă cu deosebită
compasiune şi iubire pentru aceia care în mod activ urmează calea înşelătorului. Ei, mai mult decât oricine, au nevoie de rugăciunile
voastre.
Spuneţi-le tuturor celor cu care intraţi în contact, cum se pot salva chiar şi în clipa morţii, dacă recită rozariul Milostivirii Divine.
Vă rog foarte mult, daţi-l mai departe tuturor celor care vă ascultă. Îndemnaţi-i, dacă îndrăzniţi, să îl citească şi să îl ţină minte,
fiindcă dacă ei îl recită chiar i cu ultima suflare de viaţă, Eu pot să îi salvez şi o voi face. ș
Niciodată să nu vă fie ruşine de crucea pe care o purtaţi
Să nu vă simţiţi jigniţi când ateii vă ironizează pentru că vă rugaţi. Să nu vă fie jenă de crucea care o purtaţi ca scut de apărare. Nu
ascundeţi aceste simboluri ale iubirii voastre pentru Mine, Mântuitorul vostru Divin, pentru Tatăl Veşnic şi Duhul Sfânt. Purtând cu
mândrie această cruce pe mulţi oameni îi veţi conduce spre Mine. Vor fi oameni, care în mod vizibil vă vor desconsidera, dar în sinea lor
vor fi invidioşi pe credinţa voastră. Mulţi dintre cei care o vor observa, în interior vor simţi un gol mare, din cauza lipsei de credinţă. Copiii
Mei, rugăciunea Mă ajută să pot salva aceste suflete. Spuneţi următoarea rugăciune pentru ei: “Domnul Meu iubit, te implor cu
braţele întinse către Tine, primeşte în braţele Tale iubitoare pe fratele Meu (nume). Binecuvântează-l cu Sângele Tău Sfânt şi
dă-i harurile necesare pentru a putea câştiga Spiritul iubirii Tale care să îl conducă la salvarea veşnică.”
Credincioşii Mei, când vă vor provoca în public din cauza credinţei voastre, spuneţi următoarele: Eu sunt un discipol al lui Cristos
care prin mâna necredincioşilor a suportat moartea. Din acest motiv, ca discipol al lui Cristos şi din dragoste pentru El, voi suporta
întotdeauna şi voi accepta batjocura provocată de alţii. Aceasta este crucea mea, de care sunt mândru. El, Mântuitorul Meu, a murit nu
doar pentru păcatele mele ci şi pentru păcatele voastre.
Când idealiştii şi ateii vor expune cu mândrie ceea ce sunt, atunci întrebaţi-i dacă tot aşa se vor simţi când vor ajunge la sfârşitul
vieţii lor? Iar pe urmă daţi-le următorul sfat: ”Pe patul de moarte amintiţi-va de Rozariul Milostivirii Divine şi chiar dacă aveţi îndoieli,
deschideţi-vă inimile şi rugaţi-vă Tatălui Meu Veşnic să vă ierte. Gândiţi-vă la promisiunile Mele. Ca Drept Judecător şi Mântuitor, eu vă
voi ierta – până când vă veţi da ultima suflare pe acest pământ. Spuneţi-le,să se roage din toate puterile ca să î i poată deschide inimile ț
măcar o dată.
Rugăciunea îi duce pe toţi copiii Mei mai aproape de Împărăţia Mea pe Pământ, când Cerul şi Pământul se vor uni. Adevărata
putere a rugăciunii va fi înţeleasă pe deplin doar când copiii Mei vor striga către Mine cu inima deschisă. Cereţi şi dacă se potriveşte cu
voia Domnului, atunci veţi primi răspuns la ele.
Să nu refuzaţi niciodată copiilor voştri Sacramentul Botezului
Rugaţi-vă pentru copiii mici, pentru fii i fiicele voastre, pentru tinerii lumii. Fiecare din ei merită să li se arate Adevărul. Părinţii nu le- ș
au vorbit despre adevărul iubirii lui Dumnezeu şi n-au avut parte nici de conducere spirituală, pentru că în ultimele două decenii a
dominat întunericul în lume. Chiar dacă credinţa voastră este slabă, faceţi-vă obligaţia părintească şi lăsaţi-i pe copiii voştri să aibă parte
de Sacramente, mai ales de Sacramentul Botezului. Nu luaţi asupra voastră păcatul de a refuza cel mai important Sacrament chiar
propriilor voştri copii. Mulţi părinţi nu permit din mândrie să le fie botezaţi copiii, chiar îşi declară necredinţa cu voce tare şi astfel
zădărnicesc mântuirea sufletului copilului. Daţi copiilor voştri darul Sacramentelor, cu timpul ori vă vor mulţumi pentru ele, ori Mă vor
respinge. Aceasta depinde de ei. Dacă vreţi, refuzaţi-Mă pe Mine, dar nu furaţi sufletele Copiilor Mei. Pe Pământ voi sunteţi părinţii lor,
dar în realitate ei sunt copiii Tatălui Meu Veşnic, care este Creatorul i Făcătorul tuturor lucrurilor. Nu încercaţi să-i trageţi după voi în ș
întuneric. Vă rog în mod repetat, nu uitaţi ca indiferent de convingerile voastre, Eu vă iubesc pe fiecare dintre voi.
Mântuitorul vostru şi Judecătorul, Isus Cristos, Fiul Tatălui Veşnic
APEL CĂTRE TOATE BISERICILE ŞI CULTELE, SĂ SE UNEASCĂ ÎMPOTRIVA CELUI RĂU
Duminică 21 noiembrie 2010, ora 15:00
Ascultaţi chemarea Mea, acum vorbesc către Bisericile din lumea întreaga. Toţi copiii şi credincioşii din lume Îmi aparţin. Dintre voi,
mulţi urmează învăţăturile Bisericii şi ale lui Dumnezeu, Creatorul vostru. Aceasta este bine. Mulţi dintre voi interpretează învăţăturile
Tatălui Veşnic în diverse moduri. Se întâmplă aşa din cauză că profeţii încă de la început, au interpretat diferit învăţăturile.
Cei mai mulţi profeţi au interpretat corespunzător învăţăturile, însă cuvintele unora dintre profeţi, au fost manipulate. Tuturor
profeţilor li s-a dat învăţătura adevărată. Totuşi nu toţi profeţii au reuşit să păstreze rămânerea adepţilor lor pe calea Vieţii Veşnice.
Toate căile duc la Dumnezeu, la Creatorul omenirii. Credincioşii lui Dumnezeu interpretează diferit învăţăturile, ceea ce duce la
confuzie. Când se instalează confuzia, există doar o singură cale, aceea de a simplifică credinţa. Pur şi simplu credeţi şi slăviţi-L pe
Creatorul vostru.
Fac apel către toate Bisericile lumii, fiecare cult, religie, să se roage pentru omenire i mai ales pentru necredincioşi – acum ! Iubirea ș
lui Dumnezeu n-are nimic de a face cu distrugerea vieţii umane. Nici un singur om n-are dreptul ca în numele Meu sau în numele Tatălui
Meu Veşnic, să ia o viaţa. Mai degrabă adunaţi-vă şi uniţi-vă în iubirea faţă de Creatorul vostru şi faceţi front comun împotriva celui rău,
care va apărea repede printre voi.
Copiii Mei, vă amintesc poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci pe care Tatăl Veşnic le-a dat prin Moise, slujitorul Sau sfânt şi
devotat. Aceste reguli au fost concepute ca să-i înveţe pe copiii lui Dumnezeu cum trebuie să-l cinstească pe Dumnezeul lor ca să fie
conduşi către adevăr. Foarte mulţi oameni au uitat deja cele  Zece Porunci.i aceia care nu le-au uitat, doar rar se mai gândesc ce Ș
înseamnă ele în realitate. Aceia care nu înţeleg cele Zece Porunci, le interpretează greşit i astfel se îndepărtează de adevăr. Acestora ș
le spun următoarele: Vă rog citiţi i înţelegeţi cele Zece Porunci, sau riscaţi să stârniţi mânia lui Dumnezeu. N-aveţi voie să diluaţi ș
înţelesul poruncilor ascunzându-l în spatele unei false iubiri sau false compasiuni, ori prin justificarea păcatelor faţă de ceea ce v-a fost
spus.
Prima poruncă vă spune să adoraţi doar un singur Creator, Tatăl Meu Veşnic, şi să ocoliţi idolatria. Însă prima Mea poruncă a fost
călcată în picioare spre folosul falşilor dumnezei. Prin falşi dumnezei nu înţeleg neapărat pe acei oameni care sunt în poziţii sus puse ori
pe aceia care se scot pe ei înşişi în evidenţă pentru ca voi sa vă aruncaţi in extaz la picioarele lor. Da, aceasta este o ofensă care Îl
supără tare pe Dumnezeu. Însă idolatria despre care Eu acum vă vorbesc, nu este altceva decât iubirea pe care o simt oamenii pentru
putere i bani, care îi poate duce pe copiii Mei la deznădejde. Această deznădejde îi duce la încălcarea altei legi: păcatul obsesiei de ș
sine. Dorinţa cu care vă căutaţi drumul în viaţă in detrimentul sufletului vostru vă va duce la distrugere. Iubirea de sine nu este iubire, ci
vanitate. Totuşi aceasta este o învăţătura foarte populară în lumea de azi. Voi, sub masca falsei compasiuni, vă înălţaţi pe voi înşivă şi îl
negaţi pe Dumnezeu. Lipsa smereniei vă va aduce distrugerea. Când vă puneţi pe voi înaintea altora, atunci vor fi oameni care vor avea
de suferit. Poruncile nu trebuie să fie niciodată încălcate. A vă justifica păcatele cu argumente omeneşti este o absurditate.
Obsesia Celebrităţii
Tinerii, cărora le lipseşte îndrumarea de atât de mult timp, sunt acum absorbiţi în abisul idolatriei în modurile pe care toată lumea le
poate vedea. Idolii care sunt adoraţi de copiii Mei tineri, în marea lor majoritate nu sunt din Lumină. Mulţi şi-au vândut sufletul celui rău,
fapt cu care se mai şi laudă.
Apariţia lor hipnotică îi convinge pe copiii Mei, prin muzică i cuvinte, că aceasta este singura cale de urmat. Imoralitatea lor ș
atractivă îi încurajează pe discipolii lor să îi imite. Când fac asta, ei, copiii Mei, blochează Lumina pentru că şi ei la rândul lor sunt
absorbiţi în întunericul etern. Obsesia pentru celebrităţi în lumea de azi înseamnă că ei, copiii Mei, sunt mereu nerăbdători în strădania
lor de a atinge aceleaşi înălţimi de care pretind că se bucură cei care îl urmează pe Înşelător.
Veniţi acum copiii Mei din toate crezurile şi religiile. Uniţi-vă şi luptaţi pentru dreptul de a menţine credinţa în Dumnezeu şi în Tatăl
Veşnic, pentru dreptul de a vă putea iubi unii pe alţii, pentru dreptul Iubirii curate, Iubirea lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic, Creatorul Cerului
şi al Pământului.
Mântuitorul vostru iubitor şi Judecătorul vostru drept, Isus Cristos
MARELE AVERTISMENT - UN DAR AL MILOSTIVIRII
Luni, 22 noiembrie 2010, 2:00
Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulţumit pentru că urmezi Cuvintele Mele cu credinţă totală şi ascultare. Iubirea Mea pentru de tine
este mare. Şi iubirea ta e la fel faţă de Mine. Acum simţi că Eu sunt foarte aproape de inima ta. Fiica Mea, acum tu eşti una cu Mine. Eu
şi Tatăl Veşnic, ca şi Duhul Sfânt, Sfânta Treime, ne bucuram de răspunsul tău la această importantă misiune. Noi şi toţi îngerii şi sfinţii
suntem cu tine zilnic, ca să te apărăm în această lucrare sfântă.
Fă-ţi curaj şi ţine-Mă de mână şi pe mai departe. Lasă-Mă să î i conduc cuvintele, pentru ca omenirea să aibă o şansă ca în sfârşit ț
să înţeleagă adevărul înaintea Marelui Avertisment. Acest Mare Avertisment, din Milostivirea şi Dragostea Mea, dat ca ultimul dar pentru
Copiii Mei, va avea loc în curând. Fiecărui copil al Meu îi va fi arătată viaţa, păcatele, faptele incorecte şi fiecare insultă de care se face
responsabil faţă de fraţii si surorile lui, şi toate acestea se vor întâmpla în timpul unui eveniment mistic. Nu va fi exclus nici un bărbat, 
nici o femeie, sau nici un copil pe acest pământ.
Unii vor fi şocaţi şi întristaţi de păcatele săvârşite de-a lungul vieţii şi imediat se vor întoarce la Mine, Judecătorul Drept şi astfel se
vor mântui. Ei, din iubire i părerea de rău, vor implora milostivire. ș
Alţii vor fi atât de şocaţi şi de îngreţoşaţi de păcatele care li se vor arăta, încât vor cădea morţi, înainte de a avea şansa să ceară
iertare.
Pe urmă, vor fi cei care-l urmează pe înşelător. Ei, îngroziţi, când îşi vor vedea faptele rele făcute de-a lungul vieţii, vor dori să fugă.
Vor încerca să se ascundă, dar nu va fi unde. Ori vor accepta ceea ce au văzut i cu capul plecat vor cere iertare pe loc, ori vor întoarce ș
spatele i de i se vor zvârcoli de ruşine şi groază, nu vor implora îndurare. ș ș
Apoi mai sunt ultimii păcătoşi. Când li se vor arăta păcatele, ei se vor justifica şi vor nega că au făcut aceste păcate grave împotriva
Poruncilor lui Dumnezeu. Pur şi simplu vor nega adevărul şi se vor întoarce spre întunericul veşnic al iadului.
Îndurarea Mea nu va refuza pe nimeni
De ce nu vor să înţeleagă aceasta copiii Mei? Dacă ei se pocăiesc sincer şi dorinţa lor este de a trăi cu Mine pe noul Pământ, unde
Cerul şi Pământul se vor uni, atunci de ce nu cer iertare? Nimeni nu va fi întors de la milostivirea Mea, dacă arată remuşcare (căinţă).
Dar ei sunt atât de prinşi în urmărirea propriilor ţeluri egoiste, încât nu vor reuşi să înţeleagă consecinţele.
Treziţi-vă acum cu toţii. Acceptaţi schimbările la care veţi fi martori, cauzate de faptele rele ale omenirii, ca şi semnele profeţite, care
preced reîntoarcerea Mea pe Pământ.
Permiteţi-Mi să vă conduc în Paradis
Prin acest profet şi prin Cartea Adevărului, prin iubirea pe care o simt pentru voi, vă mai rog o dată, întoarceţi-vă la Mine, înainte ca
timpul să se termine. Permiteţi-Mi să vă ţin în braţele Mele. Permiteţi să pătrundă în trupul, sufletul şi în mintea voastră, iubirea Mea.
Deschideţi-vă inimile şi permiteţi-Mi să vă conduc în Paradis, unde veţi savura Viaţa Veşnică. De ce aţi vrea să alegeţi poteca spre
neant, tocmai acum când adevărul a fost revelat?
Inima Mea tremură de îngrijorare şi de tristeţe când Mă gândesc la copiii care refuză adevărul promisiunii Mele. Încă o dată vă spun,
întoarceţi-vă la Mine şi vorbiţi cu Mine. Rugaţi-Mă să vin din nou în inimile voastre. Îmi voi face loc in sufletul vostru. Aceasta o promit
chiar şi celor mai împietrite suflete. Doar un singur cuvânt trebuie să spuneţi. Cereţi-Mi să vă arăt şi vouă prezenţa Mea cu următoarele
cuvinte:
Isuse mă simt pierdut. Deschide-mi inima, ca să pot primi iubirea Ta şi arată-mi adevărul în aşa fel, încât şi eu să mă
salvez.
Cuvintele Mele despre Marele Avertisment nu sunt ameninţări. Acest eveniment este cunoscut încă de la moartea Mea pe Cruce.
De ce sa credeţi că nu se poate întâmpla? Adevărul e scris în Sfânta Scriptură, ca să-l înţeleagă toată lumea. Voi acţiona ca Mântuitor al
vostru până în ultima clipă, chiar înainte să vin ca Drept Judecător, pentru a-i conduce pe copiii Mei la familia Mea de mare iubire,
bucurie şi fericire, unde cu toţii vom trăi veşnic în armonie.
Satana şi acoliţii lui vor fi aruncaţi pentru totdeauna în întuneric. Familia Mea va participa la aceasta bucurie a Raiului Divin, la
vederea căruia nici un om care l-ar întrezări, nu ar putea întoarce spatele promisiunii acestei curate fericiri în Împără ia Tatălui Meu. ț
Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru iertare şi păşiţi cu slavă în Împărăţia Tatălui Meu, unde voi şi cei dragi ai voştri ve i fi saluta i în lumina ț ț
iubirii curate.
Mă voi lupta să vă recâştig pe toţi
Am murit pentru voi toţi şi mă voi lupta până în ultima clipă să vă recâştig, în ciuda întunericului existent în lume .
Vă rog permiteţi-Mi să vă arăt încă o dată cât de mult vă iubesc. Luaţi-Mă de mână, lăsaţi capul vostru pe umărul Meu şi sufletul
vostru fragil se va aprinde de o iubire pe care aţi uitat-o de mult.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
AVERTISMENT PENTRU RĂZBOIUL NUCLEAR
Joi, 23 noiembrie 2010, 3:00
Preaiubita Mea Fiică, suferi din cauza lucrării pe care o faci pentru Mine. Întunericul ce-l simţi vine de la înşelător, care te atacă în
fiecare ceas prin oamenii cunoscuţi, cu puterea întunericului. Cu toate că te simţi deznădăjduită, în realitate eşti apărată. El, înşelătorul
despre care ti-am spus, nu va putea dăuna sufletului tău. Şi pe mai departe trebuie să te rogi Rozariul cel sfânt, ca să ai parte de
ocrotire permanentă. În timp ce te rogi în cinstea Mamei Mele această rugăciune foarte puternică, vei vedea o diferenţă.
Nu este simplu să termini această lucrare, la care trudeşti pentru Numele Meu, dar trebuie sa rămâi tare, pentru că atunci când va fi
revelată lumii ea va aduce pace şi mulţumire copiilor Mei.
Dacă ei, copiii Mei, vor înţelege adevărul, atunci vor şti că nu au fost îndepărtaţi sau uitaţi de către Creatorul lor. Informaţia primită
prin această carte, va aduce consolare şi îi va atrage aproape de Mine.
Planul pentru războiul ce va veni
Nu te teme fiica Mea pentru că eşti în siguranţă, cu toate că te simţi fără putere şi ţi-e teamă de nesiguranţă. Această lume va suferi
încă şi mai mult, inclusiv ţara ta, din cauza extinderii controlului în lumea întreagă, când oamenii vor fi neputincioşi . De aceea este
foarte important să vă pregătiţi încă de pe acum.
Ţi-am spus şi mai devreme, că trebuie să atragi atenţia copiilor Mei, să-şi planifice treburile, înainte de a începe temutul război
global. Războiul despre care vorbesc, este dirijat de balaurul roşu. Balaurul, noua putere mondială, complotează acum pentru a distruge
oraşe în vest. Timpul este aproape. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru că acest pericol nu se poate opri dacă nu vă veţi ruga îndeajuns. Rugaţi-vă pentru aceia, care în acest război atomic îşi vor pierde vieţile.
Mai sunt trei ani până când acest plan se va desfăşura
Rugaţi-vă pentru aceste suflete acum. Pe măsură ce o putere mondială preia conducerea, simulând o compasiune falsă, ei vor dori
să controleze libertatea voastră de a trăi, a mânca i a vă ruga. De aceea poporul Meu trebuie să se străduiască să nu depindă de ș
nimic. Produceţi-vă singuri alimentele. Să vă căutaţi din timp locuri sigure, unde vă puteţi întâlni pentru a-l putea slăvi pe Mântuitorul
vostru. Dar rămâneţi tari. Să nu povestiţi prea multor oameni de ce faceţi asta. Mai sunt trei ani până când semnele acestui plan se vor
desfăşura în faţa ochilor voştri. Faptul că vă pregătiţi acum, vă va fi de mare ajutor în acel timp, deşi din când în când veţi pune la
îndoială şi poate veţi reflecta la acest plan, deoarece vi se va părea foarte ciudat. Începeţi deja să vă produceţi singuri alimentele.
Cumpăraţi seminţele care în viitor nu vor mai fi disponibile. Astfel vă veţi hrăni familiile pe timpul foametei mondiale.
Mergeţi acum şi pregătiţi-vă.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
TREPTELE CARE DUC LA DESĂVÂRŞIREA SUFLETEASCĂ
Miercuri, 24 noiembrie 2010, 2:30
Fiica Mea iubită, scrie următoarele: Credinţa se clatină uneori, chiar şi la cei mai fideli discipoli ai Mei, tocmai atunci când se
aşteaptă cel mai puţin. Acest fapt este important pentru că le pune la încercare credinţa, ca după această experienţă să se întoarcă în
Inima Mea mai întăriţi. Nu vă temeţi, aceasta este o încercare pe care o permit Eu, cu scopul de a-i întări pe copiii Mei.
Nu este uşor să vă păstraţi credinţa în Mine, copiii Mei, deoarece multe obstacole stau în calea fidelităţii voastre. Din când în când
veţi simţi un gol total în sufletele voastre. Asta poate să vă dezorienteze, deoarece simţiţi că aţi rămas singuri, fără sprijin.
Discipolii Mei fideli, trebuie să înţelegeţi următoarele: cu toate că vă veţi simţi singuri, Eu nu voi fi niciodată departe de voi. Toate
aceste încercări au doar un singur scop, să vă întărească în aşa măsură credinţa, încât de fiecare dată să faceţi încă un pas spre Mine.
Aceasta este aşa numita scară ce duce spre perfecţiunea sufletească, care este însăşi Raiul. Aceasta este o scară lungă şi poate dura
mult până să ajungeţi la cea mai înaltă treaptă. Fiecare treaptă poate reprezenta o nouă revelaţie asupra lecţiilor ce trebuie
experimentate înainte de a câştiga harurile necesare pentru a vă ridica sufletul spre perfecţiunea sufletească, necesară pentru a intra în
Paradisul Tatălui Meu.
Cu fiecare treaptă urcată, veţi dobândi o nouă înţelegere a ceea ce aştept Eu de la voi. Uneori e greu. Altădată poate părea nedrept.
Dar după fiecare treaptă urcată, veţi înţelege mai bine adevărul Învăţăturii Mele.
Unii urcă repede aceste trepte, în timp ce alţii au nevoie de mai mult timp. Unii dintre discipolii Mei evlavioşi îşi pot pierde curajul i ș
dau înapoi un pas, doi, sau chiar trei paşi odată. Este normal aşa. Alţii, care urcă prea repede, devin atât de încrezuţi, crezând că înţeleg
deja toate problemele spirituale. Dar acesta este modul înşelătorului de a vă face să credeţi şi să acceptaţi această falsă siguranţă de
sine. Toate darurile pe care le primiţi nu pot veni decât de la Mine. Discipolii Mei fideli, ele vă sunt date din iubirea nemărginită pentru
voi. Niciodată sa nu presupuneţi că aveţi credinţa puternică mulţumită acţiunilor voastre. Da, credinţa voastră poate fi puternică datorită
inimii voastre simţitoare. Dar şi acesta este un dar de la Mine. Pentru a ajunge la ultima treaptă a iubirii voastre pentru Mine, trebuie să
fiţi smeriţi. Fiţi virtuoşi tot timpul.
Neapărat să arătaţi fermitate în credinţă, pentru că aceasta îmi este dragă. Dar niciodată să nu cădeţi în eroarea de a vă purta ca şi
cum aţi cunoaşte toate secretele Raiului. Pentru că sunteţi oameni, care s-au născut cu păcatul originar, numai timpul vă va releva
aceste taine, copiii Mei.
Încercaţi întotdeauna să acceptaţi totul, chiar i încercările pe care vi le trimit, ca dar de la Mine. Scopul tuturor darurilor Mele este ș
de a vă întări în iubirea voastră faţă de Mine.
Sunt foarte mândru de toţi copiii Mei care cred în Mine şi Îmi arată cinstire şi respect. Ca să vă pot ridica pe voi în Slava deplină a
Paradisului Tatălui Meu, trebuie să vă doriţi slava unirii perfecte cu Mine.
Aceasta, copiii Mei, cere timp şi răbdare pentru a vă abandona total sufletele. În momentul când aceasta se va întâmpla veţi face
parte din Trupul Meu Mistic, până-n veşnicie.
Copiii Mei, abandonaţi-vă total în iubirea Mea curată şi niciodată nu va mai trebui să priviţi înapoi sau să vă fie teamă, pentru că în
braţele Mele veţi fi în siguranţă.
Fiţi tari copiii Mei fideli, chiar şi când vedeţi piedicile pentru că Eu nu-i voi părăsi niciodată pe discipolii Mei iubiţi. Niciodată!
Mântuitorul vostru iubit, IIsus Hristos
PLAN GLOBAL PENTRU DIMINUAREA NATALITĂŢII ŞI RĂSTURNAREA LIDERILOR MONDIALI
Vineri, 26 noiembrie 2010, 3:00
Fiica Mea iubită, în curând vei avea parte de călăuzire, printr-un conducător spiritual. Nu uita că mulţi vor fi în rândurile celor
chemaţi de Mine, dar puţini Mă vor accepta. După cum ştii, Eu nu Mă pot amesteca în liberul vostru arbitru, care nu este altceva decât
un dar pentru voi. Acum e foarte important ca această sarcină urgentă să fie îndeplinită iar copiii Mei să poată auzi toate acestea şi
astfel să poată fi salvaţi.
Semnul
Să nu te înşeli, schimbările sunt în curs şi în curând vor fi arătate atâtea semne premergătoare, încât vor fi puţini aceia care nu le
vor observa. Semnele despre care vorbesc sunt cele date prin vizionarii Mei prin intermediul apariţiilor Preaiubitei Mele Mame în Europa.
Mulţi oameni care-şi deschid inima şi îşi eliberează sufletul prizonier, vor înţelege că aceste comunicări vin din Ceruri. Când copiii Mei
vor vedea semnele miraculoase care vor fi vizibile în Soare, ei vor recunoaşte atunci adevărul.
Ignoră batjocura oamenilor, ura şi dispreţul lor, pe care ei ţi le vor arăta când oamenii vor citi conţinutul acestor mesaje. Acelaşi
lucru s-a întâmplat şi cu apostolii Mei, când ei şi-au făcut lucrarea prin darul Duhului Sfânt. Fiica Mea şi tu ai primit acest dar. Să nu-l
refuzi niciodată şi să nu te îndoieşti de el. Acesta este adevărul şi-l ştii şi tu deja. În sfârşit, îndoielile tale încep să scadă .
Precum ţi-am mai spus, îţi voi trimite ajutor. Deja este în desfăşurare realizarea acestei promisiuni. Îţi voi da informaţii despre
evenimente viitoare, pe care tu trebuie să le dezvălui tuturor, inclusiv necredincioşilor. Ce importanţă are dacă pentru început nu vor
crede? Căci, atunci când evenimentele se vor desfăşura ei nu vor avea altă opţiune decât să creadă adevărul.
Plan pentru organizarea unui război
Puterile lumii pregătesc un plan malefic pentru desfăşurarea unui război - care are ca scop diminuarea populaţiei lumii. Rugaţi-vă,
rugaţi-vă, pentru ca să fie cât mai mic prejudiciul produs de aceşti oameni rău intenţionaţi. Supunerea lor stupidă în faţa înşelătorului
înseamnă că, prin puterile satanice pe care le primesc sub influenţa lui, ei sunt hotărâţi să-şi îndeplinească planul cu orice preţ.
Planul răsturnării papei Benedict
Sunt în pregătire planuri pentru a prelua puterea Bisericilor, a diferitelor culte şi chiar a Vaticanului. Iubitul Meu papă Benedict este
înconjurat de aceia care plănuiesc răsturnarea lui. Şi alţi lideri mondiali vor fi ţinte ale acestor planuri de a fi înlăturaţi de către puterile
ascunse chiar printre ei.
Treziţi-vă copii şi luptaţi. Acesta este un război adevărat, cu totul altfel decât cele de până acum, pe care le-aţi trăit pe pământ.
Acesta nu este altceva decât un război dirijat împotriva voastră, împotriva fiecărui copil al Meu. Voi sunteţi ţinta. Problema este că nu
vedeţi duşmanul, pentru că are inima laşă şi nu are curajul să se arate.
Întâlniri secrete
Plini de sine, ei se întâlnesc în secret în cercul lor şi sunt împrăştiaţi în toate aspectele vieţii. Nu doar pe coridoarele guvernelor
voastre, ci şi la tribunal, poliţie, în comerţ, în învăţământ şi armată.
Nu permiteţi acestor oameni să vă spună cum trebuie să vă rugaţi. Fiţi atenţi cum vor încerca să vă dirijeze viaţa, şi pregătiţi-vă de
pe acum pentru vremurile care vă stau în faţă.
Atenţionare pentru vaccinările în masă
Înainte de toate, vă rog să vă rugaţi în grupurile de rugăciune. Să vă rugaţi pentru aceia care sunt discipolii satanei. Rugăciunea va
ajuta la zădărnicirea unor catastrofe. Să vă feriţi de lucrurile îngrozitoare pe care vor să vi le  provoace prin vaccinuri. Să nu aveţi
încredere atunci când dintr-o dată vor dori să vă vaccineze, aparent din compasiune faţă de voi. Fiţi vigilenţi. Prin înţelegere între ei,
vor să subjuge, în toate ţările, cât de mulţi oameni posibil.
Nu vă temeţi, pentru că îi voi apăra pe credincioşii care se roagă Mie. Să vă rugaţi şi pentru sufletele curajoase care s-au hotărât să
răspândească adevărul. Mulţi dintre ei sunt ironizaţi, cu toate că spun, în mare parte, doar adevărul.
Depozitarea alimentelor
Să nu aveţi încredere în furnizorii de alimente. Să vă pregătiţi deja de pe acum pentru viitor. Începeţi să strângeţi alimente şi să vă
plantaţi propriile voastre recolte. Depozitaţi-le ca şi când v-aţi pregăti de un război. Toţi cei care o fac vor fi bine. Sufletele voastre se vor
întări datorită rugăciunilor şi adoraţiilor şi vor fi apărate, astfel nu veţi ajunge în calea celor răi. Nu lăsaţi ca ei să domnească peste
părerile şi convingerile voastre, prin insistenţa lor de a adopta nişte legi ce duc la destrămarea familiilor. Se vor strădui să despartă
familiile, prin faptul că îi vor încuraja pe oameni la promovarea divorţurilor, libertate sexuală şi religioasă.
Uciderea unor conducători mondiali
Vor stârni ura între naţiunile lumii, vor omorî lideri prin asasinate, şi vor confisca libertatea oamenilor forţându-i să se bazeze pe
dictatura lor.
Mânia lui Dumnezeu se va simţi în curând, pentru că El nu va mai suporta prea mult timp răutăţile acestor oameni, dacă ei nu vor
întoarce spatele organizaţiilor aflate sub influenţa satanică. Rugaţi-vă pentru ei.
Fiţi atenţi pe cine votaţi la alegeri. Când vorbesc, să fiţi foarte atenţi la cuvintele lor. Ascultaţi-i pe aceia care încearcă să vă
atenţioneze. Vă atrag atenţia să vă rugaţi pentru cei care nu fac aşa, ca şi ei să se poată converti şi să poată fi i ei salvati. ș
În curând va începe împlinirea acestor evenimente, despre care v-am vorbit. Fiţi strâns uniţi, să vă ţineţi propriile alimente la
îndemână, încercaţi să vă produceţi alimentele şi altele mijloace necesare pentru supravieţuire. Acesta este un război împotriva voastră,
chiar dacă nu pare. Fiţi vigilenţi.
Vor interzice Bisericile
Voi, copiii care vă adunaţi curaj şi vă întoarceţi la Biserică, să nu vă temeţi niciodată să vă rugaţi şi să vă arătaţi deschis credinţa.
Mulţi dintre voi care acum consideră Biserica Mea un lucru natural, nu vor mai face asta. În faţa lor, doar atunci se va lumina adevărul,
când li se va lua acest dar, care le-a permis să-şi trăiască public credinţa. Asta vă va face furioşi.
Fiica Mea, spune-le credincioşilor Mei să nu se neliniştească. Îi voi salva pe toţi aceia care Mă urmează, îi voi ridica pe nori, ca să
aştepte Noul Paradis pe Pământ. Ei se vor bucura de Noul Paradis şi în această Viaţă Nouă se vor reuni cu membrii răposaţi ai familiei.
Ei acum trebuie să rămână puternici, trebuie să se roage şi trebuie să fie iubitori unii faţă de alţii. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, mai ales
pentru sufletele pierdute şi induse în eroare, care n-au habar despre ceea ce acţiunile lor vor însemna pentru viitorul lor, în viaţa de apoi.
Despre sufletele lâncede
Rugaţi-vă şi pentru sufletele lâncede. Ele trebuie să se întoarcă curând la Mine. Copiii Mei, pentru iubirea unora faţă de alţii , nu
întârziaţi să-i atenţionaţi pe aceştia asupra Adevărului. Arătaţi-le, prin exemplul personal, importanţa rugăciunii, pentru ca nici ei sa nu fie
pierduţi.
Rămâneţi tari. Niciodată să nu vă daţi pe mâna oastei înşelătorului. Niciodată. Luptaţi pentru lucrurile în care credeţi. Apăraţi-vă
familiile de pe acum. Întoarceţi-vă la Mine. În fiecare zi să vă rugaţi Rozariul Milostivirii Divine. Creştini din toata lumea, rugaţi-vă
Rozariul! Permiteţi ca Mama Mea să mijlocească pentru voi şi prin ajutorul Ei, să vă puteţi întoarce la Mine.
Copiii Mei, plâng pentru voi şi acum am mare nevoie de credincioşi, să ne adunăm şi să ne unim puterile împotriva celui rău.
Rugăciunea este răspunsul la această chemare.
Al vostru iubit Mântuitor, IIsus Hristos
CARTEA APOCALIPSEI
Vineri, 26 noiembrie 2010, miezul nopţii
Fiica Mea iubită, azi e o zi când Mi se rupe Inima din cauza neliniştii şi a nefericirii profunde existente în lume. Mă uit cu disperare
cum creşte în lume ura unora împotriva altora. Tristeţea Mea se datorează mai ales faptului că ştiu că aceste profeţii se vor adeveri, dar
marea majoritate a oamenilor nu va deveni mai înţeleaptă.
Rugaţi-vă ca Rusia să fie oferită Binecuvântatei Mele Mame
Ei, ruşii, nici acum nu recunosc că aceste evenimente au fost profeţite în cartea lui Ioan. Atât de mulţi sufera încă din cauza lipsei de
credinţă. Rugaţi-vă acum ca Rusia în sfârşit să se lase să fie consacrată în numele Binecuvântatei Mele Mame. Rugaţi-vă, rugaţi-vă,
rugaţi-vă, ca aceasta să se întâmple, pentru că numai prin rugăciune va fi posibilă această mare realizare. Dacă se va întâmpla aceasta,
atunci se vor salva milioane de oameni. Pericolul constă în faptul că puterile comuniste se vor ridica împreună cu şarpele (satana) şi se
vor uni, iar voi copiii Mei veţi fi neputincioşi.
Priveşte la viteza cu care se ridică naţiunile la luptă. Rapiditatea cu care se petrec evenimentele globale va crea mare consternare
pe măsura ce ele se desfăşoară cu intensitate. Discipolii Mei, voi trebuie să Mă ascultaţi. Grupurile de rugăciune vor fi esenţiale în
răspândirea convertirii şi în atenuarea acestor evenimente fatale. Chiar şi aceia dintre voi care vă trăiţi mulţumiţi vieţile voastre, luând
totul ca de la sine înţeles, nu veţi mai putea ignora aceste evenimente. Voi acum trebuie să Mă ascultaţi şi trebuie să acceptaţi că acele
evenimente, care sunt profeţite în Cartea Apocalipsei, se vor întâmpla curând.
Acum împreunaţi-vă mâinile pentru rugăciune. Dacă aveţi măcar un dram de iubire în inima voastră pentru Mine, cereţi-Mi să vă
îmbrăţişez ca să pot aprinde şi întări credinţa voastră pentru Mine.
Mă voi lupta pentru fiecare dintre voi
În faţa ochilor Mei, voi toţi sunteţi egali. Puteţi fi copii, adolescenţi, sau adulţi, de vârstă medie , sau vârstnici. Eu vă voi aduce mai
aproape de Inima Mea şi Mă voi lupta până la final pentru voi. Voi sunteţi familia Mea dragă şi iubită, căreia îi aparţine fiecare dintre voi.
Nimeni nu este exclus, nici măcar aceia care nu acceptă existenţa Mea. Chiar şi pe aceia care Mă urăsc – Eu tot îi iubesc. ÎI iubesc cu
pasiune, cu o iubire care depăşeşte imaginaţia voastră şi voi face tot ce-Mi va sta în putinţă ca să vă aduc înapoi la turma Mea. Nu vă
voi abandona sufletele lui satana atât de uşor.
Vă rog să vă întoarceţi la Mine
Vă rog să vă întoarceţi la Mine - indiferent câte îndoieli aveţi - şi să Îmi permiteţi să vă umplu inimile cu iubirea Mea Divină. Doar
puţin dacă gustaţi din această iubire vă va ajuta ca să vă pregătiţi pentru viaţa veşnică, pe care o veţi trăi împreună cu Mine, cu Tatăl
Veşnic şi cu fraţii i surorile voastre, în Paradis. Aceasta este moştenirea voastră de drept. ț
Nu rataţi această şansă a salvării voastre. Când viaţa voastră pe pământ se apropie de sfârşit, aveţi două posibilităţi pentru viaţa de
apoi. Paradisul ori abisul iadului, împreună cu satana care vă va lua cu el din cauza păcatelor cu care el vă ademeneşte zilnic pe
pământ. Deschideţi ochii acum. Gândiţi-vă că moartea poate veni oricând, în orice zi, poate chiar când vă aşteptaţi cel mai puţin.
Vă rog prin acest mesaj să vedeţi adevărul înainte de a veni ziua judecăţii. Amintiţi-vă totdeauna că Eu vă iubesc, indiferent cât de
grave sunt păcatele voastre. Chiar şi la ultima voastră suflare, dacă vă întoarceţi la Mine şi cereţi iertare din străfundul inimii, Eu vă voi
ierta.
Al vostru preaiubit Mântuitor, Isus Cristos
APEL CĂTRE CREDINCIOŞI PENTRU CONVERTIREA SUFLETELOR PIERDUTE
Vineri, 26 noiembrie 2010 15:00
Preaiubita Mea fiică, Sfânta Treime se uneşte cu tine, pentru a putea transmite cât mai urgent Adevărul Divin tuturor sufletelor.
Tu simţi în străfundul inimii tale, care acum este unită cu a Mea, durerea şi suferinţa Mea pentru omenire. Credinţa lor pierdută şi
îngrijorarea pentru viitorul lor, te fac să simţi o tristeţe profundă şi te umple acum de durere.
Credincioşii Mei fideli din întreaga lume se unesc prin legătura puternică a iubirii divine, ca să lupte pentru salvarea sufletelor de la
damnarea lor.
Aceştia, copiii luminii, sunt din toate naţiunile. Ei se vor recunoaşte unul pe altul instantaneu, indiferent de naţionalitatea, culoarea
pielii sau credinţa lor. Eu conduc această armată a iubirii şi ei vor ajuta la întărirea credinţei oamenilor, în această epocă istorică.
Niciodată până acum nu Mi-am făcut Prezenţa atât de evidentă în inimile credincioşilor Mei. Şi ei simt acea durere pe care Eu o
simt, văzând stricăciunea aceasta care-Mi sfâşie inima i care emană din oameni, chiar şi din aceia pe care voi îi consideraţi buni şi ș 
atenţi (drăguţi). Iubirea de sine îi distruge pe copiii Mei.
Egoismul şi lipsa de consideraţie pentru cei din jurul vostru i pentru cei vulnerabili, lasă o pată de ruşine atât de mare încât este ș
greu să fie ştearsă. Cruzimea cu care se poartă oamenii zilnic faţă de vecinii şi fraţii lor, cu singurul ţel - plăcerea personală, a ajuns la
maximul din toate timpurile. Obsesia pentru propriile nevoi este un păcat în ochii Tatălui Meu Veşnic.
Atât de multe justificări false făcute în apărarea meritelor voastre, sunt complet de neacceptat şi contravin învăţăturilor Mele. Iubiţi-vă unii pe alţii. Aşa să vă purtaţi unii cu alţii cum v-ar plăcea să se comporte şi alţii cu voi. Puneţi nevoile altora înaintea nevoilor voastre.
Apăraţi drepturile umane ale fraţilor voştri atunci când sunt supuşi nedreptăţilor din partea celorlalţi. Niciodată sa nu justificaţi pedepsirea
altora pentru a câştiga avantaje materiale. Arătaţi iubire i compasiune şi pentru duşmanii voştri. Asta nu este foarte uşor de realizat de ș
copiii Mei, din cauza incertitudinii materiale pe care o simţiţi. Simptomele obsesiei egoiste pentru bogăţie, frumuseţe şi aşa zisul succes
– pe care mulţi oameni le consideră a fi trăsături naturale dar care de fapt sunt creaţii ale lor, produc multa confuzie.
Ideea, cu care este spălat creierul oamenilor, prin care nevoile proprii sunt puse înaintea oricărui lucru în numele meritelor proprii –
această idee a fost implantată de mult timp în mintea oamenilor, însă această filozofie a fost întărită acum, prin mijloacele moderne de
comunicare. Copiii Mei, văzând toate  acestea zilnic la televizor, în media, în muzică, cinema şi internet, le vor accepta i vor considera ș
că acesta este lucrul cel mai important.
În ciuda promisiunilor mincinoase pe care aceste convingeri le reprezintă, copiii Mei acceptă o minciună, care însă este plăcută
pentru că oferă mulţumire de sine i de aceea este greu de refuzat. Minciuna aceasta este implantată în inimă de către înşelător - ș
satana.
Mulţi nu prea înţeleg nici de ce se simt atât de neliniştiţi, imediat după ce i-au înşelat pe alţii. Ei, copiii Mei care au câştigat premiul
mult dorit, nu sunt fericiţi. De aceea vor căuta tot mai mult şi mai mult din aceste lucruri, pentru că foamea lor este nepotolită. Dar nu are
nici un rost. Nu se mai pot mulţumi pe deplin. Ei sunt goliţi de adevărata fericire, de satisfacţia naturală, şi nu înţeleg de ce au un gol aşa
de mare în suflet.
Când vă puneţi nevoile personale înaintea nevoilor celorlalţi, acesta este egoism. Când profitaţi necinstit de cei mai slabi şi mai
vulnerabili, acesta este păcat. Când îngrădiţi dreptul unei persoane la o viaţă demnă şi apoi îi lipsiţi pe oameni de dreptul de a-şi hrăni
familiile în mod corespunzător, atunci Mă supăraţi enorm. Eu sufăr împreună cu aceste suflete. Dacă provocaţi suferinţă vecinului
vostru, atunci Mie mi-aţi provocat-o. Când le vorbiţi cu cuvinte urâte fraţilor voştri, sunteţi vinovaţi că provocaţi durere chiar Inimii Mele.
Atunci când cineva pedepseşte cu violenţa pe altcineva, Eu sufăr durerile Patimilor de pe Cruce. Le retrăiesc. Eu simt suferinţa
fizică pe care voi o provocaţi în trupul fizic al altor oameni. Când omorâţi pe cineva, atunci sunteţi vinovaţi de umilinţa Mea finală, de a
Mă bate din nou în cuie pe Cruce.
Copiii Mei, să ştiţi că păcatul vă duce în iad. De acest lucru se sperie copiii Mei care privesc către Mine ca la un Drept Judecător. Vă
garantez promisiunea Mea de Milă nesfârşită, pe care o voi da tuturor şi fiecăruia dintre voi care se căieşte. Dar cum aş putea să-i
salvez pe cei care nu vor să-şi recunoască greşelile vieţii lor răvăşite?
E foarte important să fie vestite adevărurile Învăţăturilor Mele. Din cauza atracţiei atât de multor distracţii care abundă peste tot,
multora dintre copiii Mei le este greu să recunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi nu vor cunoaşte învăţăturile lui Dumnezeu, nici din
Scriptură, nici prin profeţi. Mulţi nici nu vor să le cunoască. Alţii nici nu vor vrea să asculte, chiar dacă Eu vestesc acum prin profeţii şi
vizionarii Mei în întreaga lume Cuvântul Meu împreună cu semne clare, pentru ca toţi să poată vedea adevărul. De aceea depinde de
credincioşii Mei să se roage pentru alţii. Acum e nevoie de rugăciuni speciale. Rugăciunea Milostivirii Divine pe care i-am dat-o iubitei
Mele Sfânta Faustina, este foarte puternică şi va converti pe foarte mulţi.
Vă rog copiii Mei să alcătuiţi grupuri de rugăciune şi să vă rugaţi în continuare pentru copiii Mei pierduţi – fraţii i surorile voastre, şi ș
să le oferiţi ghidare prin sfaturile voastre.
În Numele Meu şi în Numele Preasfintei Treimi, îi îndemn pe copiii Mei iubiţi să-şi unească forţele cu Inima Mea şi să Mă ajute la
salvarea sufletelor. Iubesc atât de mult toate sufletele, încât teama Mea pentru ele Mă face să vărs lacrimi amare. Nu vreau să le pierd.
Voi, cei care Mă urmaţi în Lumină, ajutaţi-Mă să pot reuni cu familia Mea aceste suflete pierdute, astfel încât şi ele să poată vedea
Paradisul, după care tânjesc atât de mult.
Întindeţi-le mâna, vorbiţi-le şi ascultaţi-i. Fiţi îndurători cu ei chiar şi atunci când vă batjocoresc. Aveţi răbdare. Mai presus de toate,
lăsaţi-i să simtă, prin voi, iubirea Mea pentru ei.
Le va fi dificil să vă refuze, în pofida faptului că vă vor ironiza. Prin rugăciunile voastre le puteţi salva sufletele.
Îi salut pe credincioşii Mei dragi. Mă faceţi să lăcrimez datorită iubirii şi devotamentului vostru, pe care le arătaţi faţă de Mine, faţă de
Binecuvântata Mea Mamă, Regina Cerului şi faţă de Sfânta Treime.
Noi, cu toţi îngerii şi sfinţii din Ceruri, ne bucuram pentru răspunsul vostru la această chemare. Mergeţi şi lucraţi acum în numele
Tatălui Veşnic. Aduceţi înapoi turma Mea.
Mântuitorul vostru devotat, Isus Cristos
PRIGONIREA ADEVĂRAŢILOR VIZIONARI
Luni, 29 noiembrie 2010, 12:48
Fiica Mea, scrie următoarele, pentru a atenţiona lumea despre prigonirea ce va urma asupra sufletelor alese, care au misiunea să
transmită adevărul în lume, spre a salva sufletele înainte de a Doua Mea Venire.
Veţi vedea că vizionarii şi profeţii Mei aleşi vor fi refuzaţi total, mai repede decât profeţii cei falşi. Aceste suflete minunate, pe care
le-am ales pentru cucernicia lor, vor suferi împreună cu Mine, respingerea pe care am suferit-o şi eu din partea oamenilor.
Aceia care suferă cu Mine, în Mine şi pentru Mine, sunt adevăraţii profeţi. Ele sunt suflete chinuite, detestate i condamnate ș
complet, pentru Numele Meu. Ele vor fi respinse de către Biserica Mea dar nu de către toţi slujitorii Mei sfinţiţi. Şi discipolii Mei fideli,
care urmează întocmai învăţătura Mea, chiar şi ei vor fi ispitiţi să îi respingă până când, cu timpul, în faţa lor se va lumina adevărul.
De la începuturile timpurilor, când am trimis profeţi în lume, prin Milostivirea Mea Divină, ca să vă amintească Învăţăturile Mele,
foarte puţini dintre ei au fost crezuţi de la început . Pe mulţi dintre ei i-au ironizat şi s-au uitat la ei crezând că au o fantezie prea bogată,
sau că suferă de o depresie, sau pur şi simplu i-au condamnat ca fiind înşelaţi. Cei mai mulţi profeţi s-au cutremurat şi ei când au
experimentat prima întâlnire dumnezeiască. Mulţi dintre ei s-au îndoit de aceste trăiri mistice, înainte de a accepta autenticitatea lor. Ei
nu s-au grăbit să spună cuiva despre aceste trăiri. A trecut timp până ce au putut accepta.
Toate sufletele alese de Mine - care au acceptat chemarea - s-au sfiit să arate mesajele şi îndrumările primite de la Mine, chiar i ș
slujitorilor Mei sfinţiţi, incluzând aici şi pe călugăriţe, preoţi, episcopi şi cardinali. Ei simţeau o teamă respectuoasă pentru aceşti oameni
şi ştiau în inima lor că ar fi greu de răspuns la întrebările care li s-ar fi pus. Mulţi dintre cei chemaţi nu au dezvăluit mesajele primite, ci
au folosit rugăciunea i suferinţele personale pentru a-şi îndeplini misiunea lor pentru Mine. ș
Alţii, urmând îndemnurile Mamei Mele binecuvântate şi ale Mele, au dezvăluit mesajele primite însă nu au fost crezuţi decât atunci
când au avut loc manifestări Divine (minuni) care au arătat în timp adevărul acelor mesaje.
Fac un apel stăruitor la fiecare discipol - ascultaţi-vă inima. Fiţi atenţi la mesajele care ajung la voi prin vizionarii Mei dragi. Aceste
mesaje vă sunt date din iubire curată, ca să vă ajute şi să vă salveze sufletele. Acesta este scopul. Dacă nu credeţi că acestea sunt de
origine divină, rugaţi-vă pentru a fi călăuziţi. Dacă decideţi că totuşi sunt reale, atunci , rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru ca să fie
ascultaţi vizionarii Mei.
Acum permiteţi-Mi să vă avertizez despre semnele la care să fiţi atenţi când vizionarii Mei adevăraţi vor fi prigoniţi în Numele Meu.
Acoliţii celui rău, văzându-le lumina, îi vor urmări însă nu la modul uşor, ci dimpotrivă, cu o răutate care vă va tăia respiraţia. Nu-i vor
chinui doar prin ironii, ci vor merge foarte departe pentru a îi defăima. Şi toate acestea le vor face în numele Meu. Durerea pe care
trebuie s-o suporte discipolii Mei va fi o nimica toată faţă de durerea pricinuită Mie.
Suferinţele Mele au ajuns la un asemenea nivel in aceste timpuri, încât trăiesc din nou tortura groaznică pe care am suferit-o când
am murit pentru păcatele voastre. Pentru toate păcatele voastre. Pentru toţi copiii, inclusiv pentru aceia care Mă chinuiesc pe Mine şi pe
vizionarii Mei. Inclusiv pentru ucigaşi, inclusiv pentru acei oameni care Mă reneagă în public şi se laudă cu asta, inclusiv pentru toate
fărădelegile care se văd acum în lume.
Vă rog ascultaţi-i pe vizionarii Mei. Veţi simţii în inimile voastre când veţi auzi adevărul. Vă rog să nu cădeţi în capcană acelora care
i-au prigonit pe vizionarii Mamei Mele Binecuvântate, printre care pe sfânta Bernadette, sau pe micuţii copii de la Fatima. Ei au fost
trataţi fără respect mai ales de către slujitorii Mei sfinţiţi, care i acum sunt cei care rănesc cel mai mult atunci când manifestările Mele ș
Divine sunt date omenirii din marea Mea Iubire. Mă doare Inima şi mai mult când ei nu cred în Divinitatea supranaturală, i nu o ș
recunosc nici atunci când le este arătată.
Ruga i-vă pentru vizionarii Mei, mai ales pentru aceia ale căror mesaje nu pot fi negate datorită iubirii pe care o arată şi ț
atenţionărilor pe care le cuprind. Pentru că ei sunt adevăraţii Mei vizionari. Vor fi recunoscuţi după jignirile, defăimările şi suferinţele pe
care le primesc ei din mâna copiilor Mei.
Când veţi vedea batjocurile pe care trebuie să le suporte şi minciunile care sunt răspândite despre ei într-un mod josnic şi
defăimător, atunci trebuie să vă puneţi întrebarea: Dacă această persoană a fost chinuită până acum şi nu au crezut-o, atunci de ce o
ponegresc în continuare aşa de dur? Apoi veţi primi răspunsul. Rugaţi-vă la Duhul Sfânt pentru călăuzire, ca să-i puteţi deosebi pe
vizionarii Mei adevăraţi de cei care vă păcălesc.
Salvatorul vostru iubit, Isus Cristos
GOANA DUPĂ BOGĂŢIE
Marţi, 30 noiembrie 2010, 24:00
Fiica Mea iubită, concentrează-te şi ascultă ceea ce vreau să-ţi spun. Tu acum trăieşti perioada dureroasă a tranziţiei, începând de
la primul mesaj şi până acum. Te rog, înţelege că aceste mesaje sunt de la Mine şi lasă la o parte îndoielile. Aşa vei putea mai bine să
te concentrezi la această lucrare la care eşti chemată.
Referitor la ceea ce se întâmplă în lume, este din ce în ce mai evident răul pe care Noua Ordine mondiala vrea să îl desfăşoare
asupra Pământului. Una dintre Organizaţiile principale ale noii ordini mondiale, ONU, încearcă să distrugă Învăţătura Mea şi în scopul
acesta va folosi toate armele ucigaşe care îi stau la dispoziţie.
Nu vă temeţi deoarece credincioşii Mei vor lupta puternic şi nu Mă vor renega, mai ales în acele ţări care Mi-au fost consacrate şi
unde se trăieşte credinţa cu evlavie şi consecvenţă. Ei nu vor da înapoi şi nu vor permite să se întâmple acest lucru. Dar mulţi, din cauza
costurilor care le asigură îndrumarea copiilor lor spre lumină, vor fi neputincioşi.
Aşa cum ţi-am mai explicat mai înainte, mânia Tatălui Meu Veşnic se va arăta pe Pământ pe măsură ce oamenii vor depune eforturi
din ce în ce mai mari ca să Mă renege pe Mine.
Lumea arată la fel ca şi până acum. Oamenii par la fel ca şi până acum. Televiziunea, cu atracţiile sale vopsite în roz, e tot aşa.
Oamenii îşi bagă capul în nisip. Ei gândesc că lumea va continua tot aşa cum este acum. Din păcate se înşeală. Obligaţia Mea faţă de
copiii Mei este să-i salvez. Nu pot permite să vă înghită şi pe mai departe vacuumul promisiunilor false, a viselor goale, a ambiţiilor
deşarte. Acestea sunt bucuriile cărora foarte mulţi ani le-aţi rămas fideli. Acestea au fost promisiunile prin care fără vina voastră v-au
convins să urmaţi principiul autoaprecierii, spre câştigul propriu şi recompensa proprie. Vi s-a spus să vă străduiţi să fiţi în toate primii,
cu orice preţ. Să fiţi numărul unu. Voi, cu dorinţa voastră de glorie şi goana după bogăţie pentru voi şi copiii voştri, cu dorinţa de a fi mai
buni decât semenii voştri, cu căutarea permanentă de a vă impune, aţi fost înşelaţi.
Aceste ambiţii au fost alimentate în copiii Mei de către înşelător prin strălucirea şi atracţia acestor ambiţii. Mulţi dintre copii vor râde
de aceste mesaje şi vor spune că nu sunt adevărate. Din păcate amăgitorul există cu adevărat, dar cei mai mulţi dintre copii Mei nu
acceptă existenţa lui.
El se ascunde în mod viclean în spatele lucrurilor, a oamenilor şi a faptelor ademenitoare. În ziua de azi, putem înţelege prin ispita
lui următoarele: dacă o persoană ar fi întrebată ce ar prefera: banii sau reunirea familiei destrămate, atunci ea ar opta pentru bani.
Întrebaţi-i pe alţii dacă i-ar trăda pe fraţi pentru folos material şi răspunsul ar fi, da. Întrebaţi pe un copil mic, dacă ar schimba viaţa lui
simplă, cu o viaţă plină de minuni şi palpitantă şi răspunsul ar fi da.
De ce este atât de greu să înţeleagă copiii Mei că ei vor mai mult şi mai mult chiar şi atunci când marele premiu este al lor? Un om
bogat, care a obţinut deja odată un profit mare, vrea permanent să câştige şi mai mult. Asta se datorează faptului că darurile satanei
lasă un simţământ gol şi rece, însă voi nu înţelegeţi aceasta. Apoi continuaţi căutarea obositoare şi asta de obicei o faceţi în dauna
aproapelui. Nici un om nu poate acumula o avere uriaşă fără ca oamenii pe care îi întâlneşte pe acel drum să nu sufere într-o anumită
măsură. Nici un om care câştigă faima nu ajunge acolo unde şi-a dorit fără ca să fi făcut ceva în detrimentul altuia. Acel om care nu
împarte cu altul averea sa este osândit. O persoană care nu are nimic este mai degrabă dispusă să împartă, decât acela care este
binecuvântat cu bunuri materiale.
Învăţăturile Mele nu pot fi ignorate
De ce refuză copiii Mei învăţăturile pe care deja apostolii Mei le-au rezumat în Noul Testament? De ce nu urmează doctrinele pe
care aceste învăţături le conţin? Cred că acestea au fost scrise de către discipoli pentru a nu fi auzite de oameni? Aceste învăţături nu s-au schimbat de când Eu am părăsit această lume.
Aceste învăţături nu sunt fără rost. Puteţi schimba interpretarea lor, le puteţi dilua, puteţi da alt înţeles, puteţi şterge sau adăuga
unele părţi, dar un lucru va rămâne. Acest lucru este Adevărul. Adevărul va rămâne acelaşi. Acesta nu poate şi nici nu se va schimba
pentru a fi plăcut oamenilor. Fiţi atenţi acum. Staţi jos i ascultaţi. Nu puteţi urma această cale dacă vreţi să intraţi în Împărăţia Tatălui ș
Meu. Mulţi dintre voi justifică bogăţia şi măreţia şi le atribuie norocului. Voi nu vă daţi însă seama că între timp mulţi şi-au vândut sufletul
necuratului.
Unii dintre copii ştiu clar că au făcut un păcat grav, dar nu le pasă. Alţii pur şi simplu sunt convinşi că fac lucrul cel mai bun pentru ei
şi familia lor, dar ei trebuie să înţeleagă că poate fi de acceptat siguranţa materială, dar luxul şi goana după bogăţie, nu.
Adevărul este că averi foarte mari se pot acumula doar cu preţul păcatelor. Chiar şi averea care poate a fost obţinută fără păcat,
până la urmă tot la păcat va duce.
În pofida învăţăturilor Bisericii Tatălui Meu din toată lumea, oamenii nici acum nu acceptă învăţătura Mea. Oamenii bogaţi, care
caută acumularea cât mai multor bunuri materiale, au un Dumnezeu. Oamenii săraci care vor să se îmbogăţească, au un Dumnezeu.
Dumnezeul ambelor categorii este acelaşi: Banii. Banii sunt fără valoare dacă au fost obţinuţi în mod necinstit sau dacă aceia mai puţin
norocoşi nu beneficiază şi ei.
Banii, bogăţiile materiale şi toate lucrurile bune pe care le posedă cei care se cred norocoşi trebuie să le împartă cu cei nevoiaşi.
Dar banii dăruiţi în scop caritabil nu au nici un rost dacă ei sunt daţi cu scopul de a primi mărire şi atenţie.
Puteţi fi siguri că doar când vor deveni realitate planurile diabolice care sunt orchestrate acum în lume pentru a vă lăsa cu
buzunarele goale, doar atunci veţi realiza ce valoare mică are banul. Atunci când ei, cei răi, vor prelua puterea asupra banilor voştri şi vă
veţi putea atinge de ei doar îndeplinind condiţiile lor, atunci în sfârşit veţi înţelege că pentru fericire trebuie să alegeţi o cale alternativă.
Banii voştri vor fi fără valoare. Pentru supravieţuire veţi avea nevoie de legile junglei. Toţi cei care au instinct de supravieţuire, vor
suporta mai uşor decât aceia care nu au muncit niciodată cu genunchii plecaţi. Seminţele pentru a vă creşte propriile voastre recolte vor
valora mai mult decât un milion de dolari. Un simplu fruct va valora mai mult pentru voi decât o maşină strălucitoare. Şi asta, pentru că
atunci când vă vor lua totul, Îl veţi chema în ajutor pe Creatorul vostru. Atunci şi numai atunci vă veţi trezi şi veţi realiza că tot ce
contează este doar iubirea existentă în inimă. Pentru că fără iubire nu puteţi creşte şi nici nu puteţi ajunge în Împărăţia Tatălui Meu.
Chibzuiţi bine. Fiţi prudenţi în căutarea bogăţiei. Opriţi-vă acum cât nu este încă prea târziu. Împărţiţi averea voastră şi urmaţi
cărările Mele. Aceasta este o lecţie dură pentru copiii Mei din cauza sentimentului de nesiguranţă.
Mântuitorul vostru iubit, IIsus Hristos
AVERTISMENT CĂTRE OMENIRE PENTRU A ÎNŢELEGE ADEVĂRUL
Marţi, 7 decembrie 2010, 3:15
Da, preaiubita Mea fiică, Sunt din nou aici! Scrie următoarele: tu, fiica Mea, care te-ai întors de la Mine din cauza negării adevărului,
acum Mă vei ajuta să-mi conduc poporul spre lumină, lumina adevărului.
Nici unui om nu-i voi refuza şansa de a vedea adevărul lui Dumnezeu. Li se va arăta Milostivirea Mea prin darul dovezii că Eu exist.
Li se va da acest dar când, în timpul Avertismentului, vor afla în cele din urmă adevărul. Din păcate, chiar şi în acel moment, nu toţi se
vor întoarce spre Mine sau spre Împărăţia Veşnică a Tatălui Meu.
Fiica Mea, nu am mai comunicat cu tine de câteva zile. Acest lucru a fost intenţionat. Timpul acordat ţie a fost pentru a-ţi permite să
analizezi esenţa mesajelor Mele.
Ştii deja că aceste mesaje vin de la Mine şi tratează probleme foarte importante. Cred că acum poţi discerne între adevărul
Învăţăturilor Mele şi imaginaţia ta. Fiica Mea, acum poţi vedea rănile şi disperarea pe care Eu le simt , când şi tu eşti zilnic martoră a
dezamăgirilor pe care le trăim Eu şi Tatăl Veşnic, văzând atitudinea acestei lumi triste, goale şi fără credinţă.
Nu numai cei fără credinţă îţi cauzează durere ci, prin darurile şi harurile pe care ţi le-am dăruit, poţi vedea şi confuzia care există
chiar şi în mintea discipolilor mei. Ei nu sunt foarte convinşi de adevăr nici atunci când acesta le este oferit ca un dar de iubire din partea
Mea prin intermediul profeţilor Mei.
Ce lung şi întortocheat este drumul pentru copiii Mei, atunci când se luptă să ajungă la adevărul şi promisiunile pe care Eu le-am
făcut. Privind la copiii Mei în fiecare zi, la persoana lor, pe stradă, la TV, în media şi printre vecinii tăi, îi vezi acum prin ochii Mei. Ce
vezi? O uitare totală a lumii spirituale şi o lipsă a unui ţel adevărat în viaţă. Un sentiment al lipsei de speranţă în ciuda atracţiilor lumeşti.
Copiii Mei nu îşi dau seama acum, dar ei trec printr-o purificare. Această purificare, prin care ei experimentează un puternic
sentiment de gol, datorat lipsei de bunuri materiale, a fost permisă de Mine. Cu toate acestea, totul se datorează lăcomiei omenirii. Prin
faptul că le-am dăruit oamenilor dreptul la liberul arbitru, autorii prăbuşirii sistemului bancar mondial, vor continua cu minciunile lor
viclene.
Le-am permis oamenilor Mei, victime inocente, să treacă prin această purificare. Este foarte important ca ei să treacă prin asta,
pentru că greutăţile pe care le îndură îi vor ajuta să-şi cureţe sufletele.
Foarte curând, deoarece bunurile materiale se vor împuţina şi vor fi tot mai greu de procurat, ei vor vedea viaţa într-un mod mai
profund. Simplitatea îi va ajuta să-şi deschidă ochii în faţa adevărului, asupra acelui adevăr care este într-adevăr important. Fără
această purificare, prin care le este permis copiilor Mei să treacă, spre binele sufletului lor, ei nu vor putea şi nu vor ajunge mai aproape
de Inima Mea.
Deposedaţi de toate bunurile materiale pentru că în trecut au fost obsedaţi de idolatria lor, acum ei se vor întoarce spre adevăr. Vor
vedea clar dragostea din sufletul celorlalţi. Tot la fel de repede vor vedea şi răul în toată slava sa urâtă, în toţi cei care urmează
ademenirile obsesiei de sine şi ale lăcomiei. Ei îi vor vedea pe aceia consideraţi credibili de către media - ca şi cum ar trebui să privim în
sus spre ei şi să-i admirăm – în acelaşi fel în care îi văd Eu – cu deplină deznădejde şi tristeţe.
Du-te acum, fiica Mea şi înţelege-ţi misiunea cu ochii limpezi. Acum cunoşti adevărul. Nu te mai îndoieşti de el. Răspândeşte
adevărul mântuirii atât de repede cât poţi pentru ca oamenii să primească şansa de a se salva încă înainte de Marele Avertisment.
Preaiubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos.
VIAŢA CE VA URMA
Sâmbătă, 11 decembrie 2010, 9:15
Fiica Mea iubită, tu eşti pregătită deja pentru a păşi mai departe şi pentru misiunea de a termina Cartea Sfântă a Adevărului. Tu ai
trecut acum printr-un proces de purificare care era necesar pspre a-ţi da puterea cerută de această lucrare.
Copiii Mei, despărţiţi în două părţi în această lume, nu îşi dau seama că totul se va uni în curând. Cele doua părţi includ tristeţea şi
bucuria. Suferinţa este prezentă acum în lume într-un fel în care creează confuzie şi deznădejde. Aceasta este o suferinţă cu totul
diferită faţă de ceea ce a fost până acum de la facerea Pământului.
Suferinţa resimţită acum în lume se întemeiază pe pierderea bunurilor materiale. Dar mai există şi dorinţa de pace în trup, suflet şi
minte. Acest lucru poate veni doar prin smerenie, prin acceptarea Tatălui Meu Veşnic şi prin iubirea faţă de El. Apoi mai este şi bucuria.
Zâmbesc cu iubire, atunci când copiii Mei râd, zâmbesc şi sunt fericiţi. Acesta este darul Meu. Râsul şi bucuria sunt daruri important
pentru omenire, însă doar dacă sunt curate şi nu sunt în detrimentul altora.
Copiii Mei cu puţină credinţă, ştiu că este greu să vă opriţi şi să spuneţi: mă întorc înapoi la Dumnezeu. Atât de mulţi sunt conştienţi
cine este Tatăl Meu Veşnic. Dar puţini înţeleg că El veghează asupra lor, în fiecare zi a vieţii lor, personal asupra fiecăruia. El zâmbeşte
şi râde si are o mare bucurie când copiii Lui sunt fericiţi. Dar nu se uită cu plăcere la aceia a căror bucurie, sau aparentă bucurie, este
obţinută fără iubire în inimă.
Şi Eu, Mântuitorul vostru, vă iubesc pe toţi, copiii Mei. Eu sunt una cu Tatăl Veşnic. Vă zâmbesc tuturor şi sper să vă întoarceţi la
Mine.
Veniţi la Mine copii, unul câte unul şi apropiaţi-vă de Mine cu inima deschisă. Mulţi copii se tem în inima lor, din cauza mesajelor
referitoare la a Doua Mea Venire pe Pământ. Dar nu trebuie să le fie frică. Acest moment va fi unul de bucurie deplină, slavă şi fericire
deplină. Pentru că tuturor acelora care se întorc la Mine cu inima, le spun: vă voi lua în braţe şi voi plânge lacrimi de fericire.
Credincioşii Mei, vă rog să vă rugaţi-vă pentru toţi cei care nu cred ori au rătăcit cărarea. Păstorul care adună turma, întotdeauna se
va strădui din toate puterile, chiar dacă este greu, să caute pe cei care s-au pierdut. Dulceaţa victoriei pe care o simte atunci când îi
găseşte pe cei pierduţi se aseamănă cu sentimentul pe care Eu îl am când copiii Mei pierduţi se reîntorc la Mine.
Copiii Mei, chiar şi în momentul bucuriei şi al râsului pe acest Pământ, să vă aduceţi aminte de un lucru Aceasta e doar ca o lumină
palidă, faţă de bucuria şi fericirea ce va urma pe noul pământ, atunci când va reapărea Paradisul. Atunci când aceasta se va desăvârşi,
poporul ales, cei care duc o viaţă curată, care cred în Creatorul lor, se vor unii cu toţi aceia care au înviat din morţi.
Toţi acei oameni, prieteni, membrii de familie, care au plecat dintre cei vii, se vor uni cu Mine în această nouă si măreaţă veşnicie.
Întotdeauna să vă amintiţi, copiii Mei, că acest pământ nu există de la sine. Şi nici să nu presupuneţi că totul în el este sub controlul
vostru. Pentru că nu este aşa. Pe măsură ce sunteţi în continuare consumaţi de promisiuni, dezamăgiri, bucurii şi minuni derutante, nu 
uitaţi că pământul e doar un loc vremelnic. E doar o etapă trecătoare, înainte de a intra în Împărăţia Tatălui Meu, în Noul Cer şi Pământ
care se vor uni.
O ultimă chemare, copiii Mei: rugaţi-vă Mie cu cuvintele voastre. Cereţi-Mi să vă călăuzesc. Cereţi-Mi să vă arăt iubirea şi adevărul
care să aibă sens. Nu va ţineţi capul îngropat în nisip, căci altfel nu vă veţi bucura de gloria Noului Pământ.
Cărarea pustie care duce în neant
Copiii Mei care Mă ironizaţi şi Mă renegaţi, vă spun vouă că la sfârşitul vieţii acesteia, pentru voi nu mai există altă viaţă. Vă pot
asigura că astfel vă privaţi de posibilitatea intrării în Paradis. În locul lui, voi alegeţi o cărare pustie care nu duce nicăieri. În unele cazuri,
unii urmează păcălelile înşelătorului, ale satanei - care înaintează lent şi cu atâta curaj încât toţi cei care nu cred în existenţa lui îl
urmează orbeşte, ţinându-l de mână, până vor trece poarta iadului.
Suferinţa Mea în grădina Ghetsemani
Atunci când credincioşii Mei îi văd pe aceşti oameni, cât sunt de mândri şi aroganţi şi cum se laudă cu ateismul lor, ei simt o durere
îngrozitoare. Cei care au luat asupra lor crucea Mea resimt durerea pe care Eu, în timpul Meu, am suferit-o în Grădina Ghetsemani. Aici,
unde Eu nesilit de nimeni, am făcut sacrificiul suprem când am acceptat moartea ca un mod de a da şansa copiilor Mei să aibă un loc în
Împărăţia Tatălui, încă de pe atunci am ştiut că pentru unii dintre ei această jertfă nu are însemnătate. Acesta fost cel mai mare chin, şi
din cauza asta am asudat sânge. Spaima pe care am simţit-o pentru sufletele pierdute, o mai simt şi acum.
Toţi care întreabă: dacă Tu eşti Dumnezeu sau Isus Cristos, atunci sigur ai putea face totul? Răspunsul Meu este: Bineînţeles. În
afară de un singur lucru. Nu mă pot amesteca în liberul vostru arbitru, care a fost dat omenirii. De fiecare dintre copiii Mei, de liberul lor
arbitru, va depinde hotărârea lor finală.
Iubitorul vostru Cristos, Salvatorul vostru, Isus Cristos
APEL PENTRU OPRIREA CRIMELOR ŞI A AVORTURILOR
Joi 16 decembrie 2010, 13:10
Copila Mea scrie următoarele: crima, căreia îi cad victime mulţi nevinovaţi, este unul din cele mai mari păcate pe care poate să le
facă un om împotriva fratelui său. Acesta este cel mai grav păcat ce se face împotriva trupului , şi Îmi cauzează o mare durere. În lumea
de azi creşte continuu lipsa de respect faţă de viaţa umană.
Viaţa este un dar preţios al lui Dumnezeu. Omul nu are dreptul să ia viaţa altui om. Nici un om nu are dreptul să stingă viaţa unui
copil, să întrerupă prima lui respiraţie în momentul naşterii. Această crimă este oribilă şi de neiertat. Toate sufletele vin de la Tatăl
Veşnic şi sunt create în clipa zămislirii. Acei copii iubiţi ai Mei, micuţi nevinovaţi, sunt omorâţi chiar de către cei meniţi să aibă grijă de ei,
şi anume propriile lor mame, care sunt responsabile pentru refuzul dreptului lor de a se naşte.
De ce se abţin copiii Mei şi nu fac nimic împotriva acestui fapt? În numele libertăţii, aceşti îngeraşi din împărăţia Tatălui Meu sunt
luaţi de pe acest Pământ încă înainte ca timpul dăruit lor, ca şi copii al lui Dumnezeu, să se fi terminat. Nu înţeleg aceste femei că viaţa
pe care ele nu o apreciază este a lui Dumnezeu? Aceşti copii suferă. În timpul crimei ei trăiesc chinuri îngrozitoare. Şi această faptă este
justificata de către guvern, de către medici şi de către familia mamei. Aceşti oameni nu au în străfundul sufletului nici un fel de
remuşcare?
Nu recunosc că această faptă abominabilă este chiar ca o crimă a unui om împotriva altui om?
În realitate acesta este un păcat cu mult mai mare, pentru că aceştia sunt nişte copii nevinovaţi care nu se pot apăra. Acele femei
care sunt vinovate, să se roage pentru Milostivirea Mea, sau să-Mi ceară le călăuzesc atunci când se gândesc să facă un avort. Oricum
vor fi judecaţi după faptele lor. Păcatul împotriva trupului este cel mai grav în ochii Tatălui Meu. Nici o justificare nu este acceptată de
către Mine sau de către Tatăl Meu pentru asasinarea unei alte fiinţe umane.
A sosit timpul, copiii Mei, să vă treziţi şi să înţelegeţi că pentru stingerea unei vieţi umane, făptaşul ajunge în focul veşnic. Din abisul
plin de demoni nu există întoarcere. Prin acţiunea înşelătorului, demonii reuşesc să convingă pe asasini că au procedat corect. Le spun
mamelor, de exemplu, că hotărârea lor pentru avort este cea mai corectă. Satana, prin tot felul de tertipuri potrivite minţii umane,
ispiteşte oamenii să îşi justifice acţiunile chiar dacă sunt greşite. El foloseşte minciuna că şi criminalul are drepturile lui. Că trebuie să îşi
vadă în primul rând propriul interes. În numele drepturilor umane această minciună se manifestă astfel încât drepturile mamei şi
libertatea ei de a îşi trăi viaţa după cum alege singură, este un lucru de admirat. Apoi această minciună o convinge pe ea că este corect
şi bine să îşi omoare copilul.
Vă rog să înţelegeţi faptul că aceasta escaladare a genocidului în lume a fost dinainte profeţită. Este unul din semnele care indică
Timpurile de pe urmă.
Opriţi-vă. Ascultaţi: crima este un păcat foarte serios. Dacă faceţi asta şi nu vă pare rău, vă veţi pierde. Nu există cale de întoarcere,
deoarece nu mai puteţi aduce înapoi viaţa. Ispăşiţi şi cereţi iertare voi toţi cei care aţi săvârşit această înfricoşătoare crimă. Datorită
Milostivirii Mele voi asculta rugăciunile voastre. Puteţi să vă salvaţi şi chiar vă veţi salva, dacă într-adevăr vă pare rău de acest mare
păcat. Veţi fi ascultaţi. Vă voi ierta. Dar timpul care trece nu este de partea voastră.
Credincioşii Mei, rugaţi-vă cu sârg pentru aceşti copii ai Mei pierduţi şi rătăciţi, care au fost induşi în eroare de către înşelător şi
slujitorii lui care deţin poziţii înalte. Ei au nevoie de rugăciunile voastre acum. Fiecare dintre voi trebuie să apere dreptul omului la viaţă,
pentru că viaţa umană nu poate fi manevrată de mâna omului în nici un fel de circumstanţe.
În fiecare zi să vă rugaţi către Mine. Oferiţi-Mi toate suferinţele pe care le aveţi, ca ispăşire pentru victimele nevinovate.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Hristos
CARTEA ADEVĂRULUI
Sâmbătă , 18 decembrie 2010, 9:40
Deci acum ştii că ceea ce Eu promit se împlineşte. Ţi-am trimis un îndrumător spiritual, acea persoană pe care am ales-o chiar de la
începutul călătoriei tale. Este nevoie de timp până când persoanele alese vor prelua potirul Lucrării Mele. Fiica Mea, tu ai nevoie de un
conducător spiritual pentru ca mesajele Mele să fie pe deplin înţelese de către un slujitor al Meu. Astfel se va răspândi mesajul Meu şi
oamenii vor recunoaşte adevărul. Acest drum va fi plin de ciocniri, de mici devieri care se vor ivi pe neaşteptate pentru a te duce în altă
direcţie, dar nu trebuie să te temi. Acum tu vei fi condusă şi vei simţi o încredere şi mai mare în munca ta.
Acum scrie următoarele: Cartea Adevărului este oferită copiilor Mei pentru a-i ajuta sa se salveze în Inima Mea. Astfel ei primesc
posibilitatea de a se salva înaintea venirii Mele ca Mântuitor Milostiv şi Judecător Drept. Niciodată nu vreau să-i pedepsesc pe copiii Mei,
dar - în anumite situaţii - pe aceia care sunt în totalitate conştienţi şi parteneri ai satanei şi-l cinstesc pe el şi pe acoliţii lui chiar şi în faţa
unui altar, pe ei nu îi mai pot salva. Ei ştiu cine sunt în realitate. Lor le va fi foarte greu să se întoarcă la Mine. Rugaţi-vă pentru ei.
Pe cine atacă satana
Înşelătorul mai are puţin timp la dispoziţie pentru a face haos şi distrugere pe Pământ, aşa că activitatea lui s-a intensificat peste tot.
El ţinteşte în special pe slujitorii Mei sfinţiţi în Biserica Tatălui Meu, pe cei tineri, pe cei frumoşi, ca şi pe cei inteligenţi.
Toţi cei care continuă să se laude că nu cred în Mine sau în Tatăl Veşnic, vor avea doar o ultima şansă ca să-şi deschidă inimile.
Mă doare să îi văd. Este ca şi cum aş vedea o maşină plină de oameni, dragii Mei copii, care printr-o ceaţă densă se îndreaptă către
o stâncă. Ei au luat-o pe un drum greşit şi în timp ce cred că se vor întoarce în căminul lor confortabil, curând vor cădea fără speranţă în
întunericul năprasnic.
Acum se vor revela profeţiile prezise
Fiica Mea, nu va fi uşor să-i determini pe copiii Mei să asculte mesajele Mele. În pofida piedicilor, trebuie să perseverezi. Răbdarea
este foarte importantă. Aceste mesaje sunt foarte preţioase, pline de iubire şi de atenţionări. Ei, copiii Mei, trebuie să se reculeagă şi
trebuie să înţeleagă că acum se vor dezvălui profeţiile care au fost prezise de mult. Aceste evenimente sunt în curs de împlinire acum
pe acest pământ şi timpul este foarte-foarte scurt.
Niciodată nu voi dezvălui data Reîntoarcerii Mele
Fiica Mea, niciodată nu vă voi dezvălui data celei De-a Doua Veniri a Mele, pentru că nu trebuie s-o ştiţi. Dar înainte de a Mă
întoarce voi comunica cu lumea întreagă, aşa voi putea arăta copiilor Mei Milostivirea Mea curată.
Mama Mea acţionează în numele Meu
Mama Mea, lucrând în numele Meu, răspândeşte mesajele prin vizionarii aleşi. Unii profeţi aleşi suferă în secret şi de bună voie
pentru salvarea sufletelor. Eu le permit acelor credincioşi foarte evlavioşi să sufere chinurile Mele, ca pe un gest măreţ de generozitate.
Ei sunt responsabili pentru salvarea multora. Dar ei nu suferă doar acele chinuri pe care Eu le-am suferit pe cruce, ci simt şi acele
suferinţe pe care Eu le îndur acum. Pe deasupra, din când în când, mai suportă şi ironii şi batjocuri. Dar prin smerenia lor ei suportă totul
în linişte şi, în unele cazuri, în văzul tuturor. Alţii, slujitori de-ai Mei sfinţiţi, aleg o viaţă în solitudine şi astfel Îmi fac Mie un mare serviciu.
Jertfa lor specială, lepădarea de sine, ajută tot la salvarea sufletelor.
Darurile lui Dumnezeu sunt considerate fireşti
Răspândirea Adevărului într-o lume modernă, unde tehnica a ajuns la cote ameţitoare, este foarte dificilă. Glasul Meu este ca un
plânset domol în pustiu, care este acoperit de zgomotul auto-distracţiei. Copiii Mei nu pot să înţeleagă că toate minunile care au fost
făcute prin tehnologie în folosul omenirii, sunt darurile Tatălui Ceresc. Toate minunile din industria dezvoltării medicamentelor care
servesc omenirii, sunt tot un dar. Însă oamenii găsesc aceste daruri ca fiind fireşti, deoarece cred că sunt realizări ale omului, dar nu
este aşa.
Darul inteligenţei
Darul inteligenţei, ca şi talentul cântatului, este tot un dar al Împărăţiei Dumnezeieşti. Şi tocmai pentru că toate acestea sunt de la
Dumnezeu, vor fi ţintele lui satana, cel rău. Prin influenţa lui, tehnologia este folosită să distrugă şi să producă în toată lumea distrugere.
Cum râde când vede că a izbucnit un război şi când tehnologia este utilizată pentru spionaj sau pentru a ucide. Cum râde când
tehnologia medicală este folosită nu numai pentru a ucide, ci chiar şi pentru a justifica crima. Toate aceste păcate cumplite făcute
împotriva omenirii, care sunt posibile datorită tehnologiei, se petrec în fundal şi se ascund în spatele aşa-numitei toleranţe.
Toleranţa ca mască a celui rău
Toleranţa poate fi o masca perfectă a celui rău. Acest lucru va deveni imediat foarte clar, pentru cei care sunt vigilenţi datorită
învăţăturilor Mele, când toate aceste infracţiuni îndreptate împotriva omenirii se vor înfăptui în faţa ochilor voştri.
În numele toleranţei oamenii sunt omorâţi, li se respinge dreptul la libertate şi, mai presus de toate, li se ia dreptul la o justiţie
morală. O, da, copiii Mei să fiţi conştienţi de acestea. Fiţi vigilenţi şi păziţi-vă când auziţi cuvântul “toleranţă”, pentru că acesta este unul
din jocurile favorite de înşelare ale satanei.
Oamenii nu sunt în stare să susţină (să apere) creştinismul
În ciuda mijloacelor de comunicare moderne, copiii Mei nu sunt în stare să susţină şi să admită că sunt creştini. Asta se întâmpla şi
datorită faptului că ei, cei mai mulţi creştini trăiesc în lumea vestică. Le este teamă că vor râde de ei şi că îi vor teroriza. Ei au perfectă
dreptate. Aşa se întâmplă. Dar fiţi atenţi la următoarele: Întotdeauna copiii Mei sunt expuşi la batjocură atunci când iau asupra lor crucea
Mea. Atunci pot fi siguri că fac lucrarea Mea.
Cine suferă în numele Meu va avea parte de mari binecuvântări şi de multe haruri. Dar vor suferi cel mai mult acei creştini care luptă
pentru dreptul de a proclama numele Meu în public. Ei trebuie să rămână tari. Voi sunteţi speranţa Mea pe acest pământ. Fără discipolii
Mei fideli, copiii Mei, nu puteţi să păşiţi peste ultimul prag al Împărăţiei Tatălui Meu.
Îi iubesc pe toţi discipolii Mei. Eu sunt în inimile lor şi ei ştiu asta. Ascultaţi acum Cuvintele Mele prin acest profet al Meu. Nu refuzaţi
mesajele Mele. Prin transmiterea lor din om în om, vor ajuta să se salveze milioane de suflete în toată lumea înaintea celei de-a Doua
Veniri ale Mele.
Acum mergi în pace şi iubire.
Al vostru devotat Mântuitor, IIsus Hristos
AL TREILEA MESAJ AL SFINTEI FECIOARE
Luni, 20 decembrie 2010, 10:00
Ascultă-mă, copila Mea. Trebuie să rămâi tare pentru iubitul Meu Fiu, Isus Cristos. El este atât de important şi deosebit pentru tine
încât nu Îi poţi întoarce spatele având îndoieli în mintea ta. Da, este uşor să devii confuz în această lucrare, dar trebuie să ai încredere
totală în El. El are nevoie de abandonarea ta totală şi de încrederea ta deplină în El.
Fiica Mea, pentru tine această lucrare nu a fost uşoară. Dar precum am spus, ţie îţi place să perseverezi. Vei termina cu succes
lucrarea ta. Insist să te întorci la rugăciunea zilnică, pentru că prin Preasfântul Meu Rozariu vei avea parte de apărare. Aceasta este o
lucrare sfântă, aşa că te rog, ca din respect pentru Fiul Meu, să fi ascultătoare faţă de El dându-i încredere totală. Dă la o parte
îndoielile, copila Mea, deoarece prin Duhul Sfânt ai avut parte de haruri speciale. Adevărul este acum în inima, în sufletul şi în mintea ta.
De aceea ai simţit uşurinţă în scrierea mesajele care ţi-au fost date de către Fiul Meu iubit.
El te iubeşte copila Mea şi Te-a ales pentru una din cele mai importante sarcini ale acestui secol. Munca ta e comparabilă cu cea a
sorei Faustina. Suferinţa ta este asemănătoare cu suferinţa pe care ea a trebuit să o îndure. Să nu-ţi fie teamă de această suferinţă care
include lipsa puterii rugăciunii şi îndoielile zilnice, pentru că acestea sunt normale. O să treacă. Toţi sfinţii, inclusiv sora Faustina, te
însoţesc pe tine, copila Mea şi te conduc în fiecare zi.
Această lucrare, pe care o faci în ajutorul Meu şi al Fiului Meu iubit, a fost profeţită dinainte. Aceasta este una din posibilităţile cele
mai importante prin care poţi salva suflete. Nu fii nesigură şi nu şovăi. Întotdeauna s-o chemi pe mama ta iubită să te ajute. Eu sunt aici
pentru tine. Te rog, roagă-te zilnic Fiului Meu Sfânt prin Coroniţa Divinei Milostiviri. Astfel vei ajunge mai aproape de El şi vei simţi cum
îţi atinge inima.
Fă-ţi acum curaj şi du-te înainte. Uită-te cu iubire în direcţia cărării preţioase care te conduce la Sfânta Treime. Cu toţii sunt cu tine.
Vei suferi, dar ia-o ca pe un har, pentru că fără suferinţă nu poţi rămâne aproape de Inima Fiului Meu.
Atât pentru acum. Întoarce-te şi deschide-ţi inima către Fiul Meu iubit, Isus Cristos.
Iubire si pace
Doamna noastră, Regina Trandafirilor
MAREA STRÂMTORARE
Luni, 20 decembrie 2010, 10:00
Fiica Mea reţine următoarele: Omenirea este avertizată prin aceste mesaje, despre securea care va cădea asupra cu care celor
care Îl vor respinge în continuare pe Tatăl Veşnic. Se apropie timpul pentru începutul Marii Strâmtorări. Acest eveniment  va începe de
la finele anului 2012. şi nu trebuie să fie confundat cu timpul sau cu data celei De-a Doua Veniri ale Mele, pentru că această dată nu va
fi profeţită în aceste mesaje. Oricine încearcă să indice data celei de-a Doua Veniri ale Mele pe Pământ, este un mincinos şi nu un
profet adevărat. Însă prin aceste mesaje Eu revelez ani ai evenimentelor specifice care preced şi vor duce la această a Doua Mea
Venire .
Dumnezeu nu va permite un plan care ar duce la decimarea populaţiei lumii
Precum a fost anunţat demult, Marea Strâmtorare se va desfăşura acum în faţa ochilor unei lumi neîncrezătoare. Acesta este timpul
când sabia dreptăţii va lovi peste tot. Tatăl Veşnic nu se va mai abţine şi nu va permite să se realizeze planul ha ín care se ţese în
această clipă în vederea decimării populaţiei.
Această grupare rea – discipoli devotaţi ai satanei - au încercat şi în trecut să producă un genocid asupra copiilor lui Dumnezeu. Nu
le-a reuşit. De aceea vor încerca din nou. Şi acum vor eşua, dar nu înainte de a provoca o distrugere teribilă.
Credincioşii nu trebuie să se teamă
În marea Sa Îndurare, Tatăl Veşnic trebuie să intervină ca să-i împiedice, chiar dacă Îl doare să dezlănţuie catastrofele globale care
urmează. Credincioşilor, să nu vă îngrijoraţi, nici pentru voi nici pentru membri familiei voastre. Veţi fi apăraţi. Dar vă rog, rugaţi-vă tot
timpul Rozariul şi Coroniţa Milostivirii Divine pentru a ajuta ca unele din aceste catastrofe să se diminueze sau să fie evitate. Începeţi
încă de acum să faceţi planuri. Trebuie sa luptaţi împotriva acelor oameni care vor să vă controleze banii, sănătatea, alimentele şi chiar
credinţa. Rezistaţi, ca să vă apăraţi pe voi şi pe membri familiei voastre, cu ajutorul rugăciunii . Chemaţi în ajutor pe toţi sfinţii pe care îi
cinstiţi, ca să mijlocească pentru voi la Tatăl Veşnic.
Vor fi catastrofe globale
Cum aceste catastrofe globale vor începe cu o schimbare dramatică a climei - ceea sub o formă atenuată a şi început – ele vor fi
considerate ca rezultat al încălzirii globale. Da, e adevărat că omenirea a dăunat îngrozitor Pământului, dar aceste catastrofe n-au nimic
de a face cu schimbarea de climă.
Dacă Tatăl Meu Veşnic ar crede de cuviinţă, ar sta şi nu ar face nimic. Însă atunci, aceste grupări care sunt avide de putere şi sunt
în poziţii cheie, ar învinge. Prin absorbirea copiilor Mei nevinovaţi în înşelăciunea devoţiunii lor hipnotice faţă de satana, cel rău le-ar fura
sufletele. Dar nu li se va permite acest lucru.
Apel pentru unirea tuturor religiilor
A venit timpul ca atât discipolii şi copiii Tatălui Meu, cât şi cei care cred în Existenţa Superioară care este Dumnezeu, Creatorul şi
Făcătorul tuturor lucrurilor, să-şi unească forţele şi să formeze un întreg. Indiferent pe ce cale Îl urmaţi pe Dumnezeu, indiferent dacă voi
credeţi sau nu în Mine, Fiul Său iubit, fiţi uniţi ca unul. Luptaţi împotriva acelor grupuri care îl reprezintă pe cel rău. Cel rău este
duşmanul vostru dacă credeţi în Dumnezeu, Tatăl Veşnic. Cel rău încearcă să vă oprească ca să nu intraţi în Paradis şi îi minte pe
discipolii lui, spunându-le că şi el îi va duce într-un paradis la fel de frumos. Aceşti sărmani discipoli fideli amăgiţi şi încrezători, nu văd
înşelătoria deoarece i-a orbit cu atracţia slavei bunurilor materiale.
Profeţiile cărţii lui Ioan ajung acum la lumină
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă în fiecare zi. În curând veţi înţelege fiecare adevăr al Sfintei Scripturi. Toată lumea va înţelege în
sfârşit că în cartea Tatălui Meu toate învăţăturile sunt corecte. Ele nu mint. Profeţiile din trecut au ajuns la lumină. Acele profeţii care
sunt în cartea lui Ioan, acum vor deveni evidente. Am dat aceste mesaje profetului Meu, pentru a-i pregăti pe copiii Mei să poată intra în
Împărăţia Tatălui Meu.
Acum du-te şi vesteşte adevărul Meu. Salvaţi-vă din mâna celui rău, până când nu este prea târziu.
Iubitul vostru Salvator, Isus Cristos
DUREREA ŞI SUFERINŢA MEA, AZI
Joi, 22 decembrie 2010, 2:40
Fiica Mea, sufăr îngrozitor din cauza păcatelor omenirii şi refuzului crunt al existentei Mele atât de frecvent în această lume, în timp
ce ia proporţii extraordinare numărul acelor credincioşi care-Mi întorc spatele..
Durerea, suferinţa şi chinurile sunt mai mari atunci când lumea serbează Crăciunul. Ştiu că în pofida faptului că este cea mai
importantă sărbătoare creştină, învăţăturile Mele nu sunt proclamate aşa cum trebuie.
Fiica Mea iubită, trebuie să perseverezi în suferinţele tale, atât cu mintea cât şi cu sufletul. Toate acestea te vor aduce mai aproape
de Inima Mea Sfântă. Doar atunci te poţi uni cu Mine, când vei trece prin această suferinţă.
Fiica Mea, roagă-te, roagă-te, roagă-te ca celelalte suflete să atenueze chinurile pe care le îndur Eu. O, aş vrea să pot salva repede
sufletele şi să le pot îmbrăţişa cu braţele Mele iubitoare; aşa s-ar vindeca şi Inima Mea. Dar multe suflete nu se vor întoarce la Mine. Tu
trebuie să lucrezi mult, fiica Mea, ca să-i convingi pe oameni despre adevăr. Niciodată să nu renunţi.
Tu ai fost plină de îndoieli, dar Eu ştiu că în străfundul inimii ai recunoscut că aceste mesaje de milostivire, date pentru salvarea
sufletelor, vin
într-devăr de la Mine şi de la Tatăl Meu Veşnic.
Perseverează, acceptă suferinţa, fii smerită, răbdătoare şi acţionează cu demnitate când eşti provocată în numele Meu.
Du-te acum cu reînnoită putere, iubire si vigoare, ca să recâştigi sufletele copiilor Mei iubiţi.
Mântuitorul vostru iubit, IIsus Hristos
DE CE AM DEVENIT OM
Vineri, 24 decembrie 2010, 22:15
Fiica Mea iubită, mulţumesc că ai răspuns chemării Mele. Cu bucurie vorbesc cu tine în această sărbătoare deosebită, ziua Naşterii
Mele. Iubirea ce-mi umple Inima datorită credinţei şi abnegaţiei arătate de copiii Mei e foarte valoroasă.
Aceasta este perioada când copiii Mei din întreaga lume meditează asupra vieţii Mele pe pământ. Este perioada când se gândesc la
importanţa reală pentru omenire a Naşterii Mele . Datorită Naşterii Mele omenirea va căuta salvarea sa. Tatăl Veşnic a adus această
jertfă supremă, din iubirea pe care o are faţă de toţi copiii Lui. Faptul că a trebuit să privească naşterea unui prunc, l-a privit cum creşte
până la vârsta de adult, arată clar iubirea Lui şi hotărârea de a-i salva pe toţi copiii Lui.
El iubeşte atât de mult pe fiecare copil, încât M-a rugat să-Mi trăiesc viaţa ca un om, ştiind că Mă vor umili şi Mă vor batjocori. A
permis ca toate acestea să se întâmple.
Naşterea Mea e un semn pentru toţi că Dumnezeu, Tatăl Veşnic, îi iubeşte aşa de mult pe copiii Săi încât a făcut pentru ei acest
uriaş sacrificiu. Prin faptul că M-a lăsat să vin pe pământ şi să trăiesc printre voi, El şi-a arătat Milostivirea şi dorinţa de a vă salva,
permiţând moartea Mea. Dacă nu M-ar fi trimis pe Mine, atunci omenirea nu s-ar fi putut salva. Totuşi, cei care Mă resping sunt încă
nesiguri de adevărul promisiunii Tatălui Veşnic. Încă e mare confuzia.
Ceea ce este acum important pentru omenire, este să înţeleagă realitatea şi promisiunile Noului Paradis şi al Noului Pământ care
sunt valabile pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare dar, este darul care ar fi trebuit împărtăşit fiecăruia dintre
copiii Lui, dacă satana nu ar fi distrus totul prin ispitirea Evei.
În multe cazuri, astăzi oamenii privesc învăţăturile Vechiului şi Noului Testament ca pe nişte poveşti de demult. Mulţi nici acum nu
înţeleg că învăţăturile din Sfânta Scriptură au fost şi sunt autentice. Întrucât în multe cazuri se face referire la învăţături petrecute în
lumea spirituală, oamenii cu greu dau crezare faptului că aceste învăţături s-au întâmplat cu adevărat. Ei au ajuns la aceste concluzii 
deoarece apreciază conţinutul lor prin gândire logică bazată pe ceea ce se întâmplă acum pe pământ. Dar se înşeală.
Venirea Mea pe pământ a fost planificată ca o ultimă şansă pentru trezirea lumii, ca astfel toată lumea să recunoască: Dumnezeu
iartă totul. Rolul Meu a fost să vă arăt, prin învăţăturile şi prin moartea Mea pe Cruce, drumul către Rai.
De Crăciun, să vă amintiţi că Naşterea Mea a fost necesară pentru a vă ajuta să apreciaţi iarăşi credinţa în existenţa Raiului, la care
aveţi cu toţii parte de drept. Prin faptul că vă amintiţi de viaţa Mea, acum vă puteţi uni cu Mine în Împărăţia Tatălui Meu, dacă vă
deschideţi inimile şi dacă Mă rugaţi să vă îmbrăţişez încă odată.
Mântuitorul şi Judecătorul vostru Drept, Isus Cristos
ÎNVĂŢĂTORI ŞI PROFEŢI FALŞI
Sâmbătă, 25 decembrie 2010, 10:30
Eu sunt Începutul şi Sfârşitul. Prin Mine,Tatăl Veşnic a creat lumea şi tot prin Mine va veni şi Sfârşitul. Eu sunt Lumina şi Mântuirea
care îi vor conduce pe toţi cei care cred în Mine în Paradisul promis. Toţi cei care, în ciuda învăţăturii şi strădaniilor profeţilor Mei, Mă
resping şi pe mai departe, nu vor intra în Împărăţia Tatălui Meu.
Copiii care au primit darul adevărului prin învăţătura din Sfânta Scriptură, să-şi deschidă ochii acum şi să primească învăţătura şi
prevestirile Mele date profeţilor Mei. În sfârşit se apropie timpul când Mă voi Reîntoarce pe pământ să îi cer pentru Mine pe credincioşii
Mei iubiţi. Din păcate, prin profeţii actuali ai lumii moderne, oamenii Mă vor respinge din nou. Voi toţi trebuie să ascultaţi şi să citiţi
Mesajele pe care le dau datorită Milostivirii Mele, şi să le înţelegeţi semnificaţia.
Învăţăturile Mele nu s-au schimbat niciodată
Trebuie să va amintiţi că învăţăturile Mele au rămas aceleaşi dintotdeauna. Să-i studiaţi cu atenţie deosebită pe cei care vin în
numele Meu. Dacă vestesc Cuvântul Meu, atunci ei sunt copiii luminii. Dar când observaţi că vă prezintă învăţătura Mea într-un mod
care pare ciudat, atunci îndepărtaţi-vă de la ei. Nu-i ascultaţi. Pe aceşti oameni nefericiţi îi ispiteşte cel rău să falsifice voit învăţătura
Mea, ca să vă păcălească şi să vă tulbure.
Toate învăţăturile care nu se bazează pe Sfânta Scriptură şi susţin că proclama adevărul, sunt minciuni. Acesta nu e altceva decât
un păcat împotriva Mea şi un serios atac contra Mea şi a Tatălui Ceresc.
Falşi Mesia
În curând în lumea întreagă se vor face cunoscuţi falşi învăţători. Peste tot îi veţi găsi, vor striga din toată puterea, dorind să atragă
atenţia asupra lor. Unii vor reuşi să-i influenţeze în aşa măsură pe copiii Mei, încât până şi credincioşii Mei fideli vor crede ca ei au puteri
divine speciale. Unul dintre ei se va ridica în mod deosebit şi oamenii vor crede greşit că el este Mesia.
Copiii Mei vor avea nevoie de mare de curaj şi putere, şi vor trebui să judece lucrurile cu mintea lor proprie ca să rămână cu Mine şi
să-Mi permită să-i conduc prin această junglă periculoasă plină de demoni. Demonii eliberaţi de satana vin deghizaţi ca profeţi şi
credincioşi ai Mei, acum când timpurile de pe urmă încep să se desfăşoare. Prin complotul lor, îi vizează pe profeţii şi credincioşii Mei
adevăraţi. Demonii vor încerca să-i deruteze prin doctrine false pe copiii Mei credincioşi. Ei vor denatura adevărul pentru a se potrivi căii
lor imorale, într-un mod în care va fi greu de observat din afară. Credincioşii Mei fideli, slujitorii Mei şi profeţii vor şti imediat cine sunt
aceşti oameni răi. Pentru credincioşii Mei, declaraţiile lor vor fi dureroase şi neliniştitoare dar ceea ce va provoca teroare în inimile lor va
fi faptul că foarte mulţi creştini vor cădea victime personalităţii lor fermecătoare. Vor fi atât de convingători încât îi vor atrage în
înşelătoria lor malefică şi pe slujitorii Mei sfinţiţi, care şi-au dedicat vieţile lor Mie şi Tatălui Meu Veşnic.
Chem pe creştini să se ridice
Acum chem credincioşii pe care Duhul Sfânt i-a sfinţit prin har. Luaţi arma credinţei şi fiţi tari. Rezistaţi. Învăţaţi-i pe oameni
adevărul, amintindu-le tot timpul acele adevăruri care se află în cartea Tatălui Meu - Cartea Adevărului. Aceste învăţături vor rămâne
pentru totdeauna.
E posibil să vă fie greu, copiii Mei, să vă împotriviţi lor şi să fiţi luaţi în seamă, însă acum ascultaţi-Mă pe Mine. Dacă faceţi asta veţi
ajuta sufletele. Voi, împreună cu toţi fraţii voştri din lume sunteţi o singură familie. Vă voi conduce în Paradisul pe care vi l-am promis
tuturor.
Vă rog foarte mult, ajutaţi-Mă ca nici unul dintre voi să nu rămână pe dinafară. Inima Mea se va frânge dacă nu voi putea să-i salvez
pe toţi copiii Mei dragi. Credincioşii Mei din toată lumea vor face voinţa Mea prin rugăciunile, sacrificiile şi perseverenţa lor.
Acum, în numele Meu, luaţi potirul Mântuirii şi urmaţi-Mă. Lăsaţi-Mă să vă conduc pe toţi, ca uniţi să putem salva omenirea din
ghearele celui rău.
Amintiţi-vă că îi iubesc atât de mult pe fiecare dintre copiii Mei, că Victoria ar fi amară şi Mi s-ar rupe Inima dacă nu aş reuşi să-i
conduc pe toţi la Viaţa Veşnică.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă acum toţi, şi amintiţi-vă cuvintele - Eu sunt Alfa şi Omega.
Al vostru iubit Mântuitor Isus Cristos, Regele Pământului şi Judecătorul Drept al omenirii
SĂRBĂTORIREA CRĂCIUNULUI
Sâmbătă, 25 decembrie 2010, 00:30
De ce şovăi fiica Mea iubită? Nu ştii că eşti zilnic sub conducerea Mea? Cu siguranţă simţi în inimă că tot ce trebuie sa faci este să
te reculegi, să îţi deschizi inima şi după puţin timp vei auzi mesajul Meu. Crezi în Mine. Abandonează-Mi-te. Să crezi că dacă îmi dai
toate temerile tale, îngrijorarea, dorinţele şi întrebările, atunci Eu le iau de la tine pe toate şi îţi voi răspunde cum se cuvine. Acum
trebuie să-ţi faci timp ca să iei in considerare aceste mesaje urgente pe care le dau pentru omenirea întreagă. Nu ezita să mergi înainte
cu această sfântă lucrare.
Fiica Mea iubită, ascultă următoarele: în timp ce creştinii lumii sărbătoresc Naşterea Mea din Betleem şi Mă cinstesc, mulţi doar
mimează această cinstire pentru că nu este iubire în inimile lor. Totuşi mulţi vor ajunge aproape de Inima Mea. Dar alţii doar vor da din
cap, vor zâmbi, vor vorbi pe scurt despre înţelesul acestei sărbători importante care sărbătoreşte cel mai mare dar dat omenirii de către
Tatăl Meu încă de la începuturi. Totuşi, când copiii Mei, discipolii Mei fideli sărbătoresc Crăciunul, ceremoniile pline de fast şi de lucruri
lumeşti le distrag atenţia.
Oare câţi creştini explică copiilor lor înţelesul real al Naşterii Mele? Câţi îşi amintesc despre smerenia arătată de iubita Mea Mamă şi
de soţul său, Sfântul Iosif? Câţi înţeleg că Eu am devenit om pentru a salva omenirea de la drumul ce duce spre iad? Acesta a fost
mesajul real al Crăciunului, care de-a lungul secolelor a fost răstălmăcit şi camuflat de ostentaţie. Totuşi au fost creştini evlavioşi care s-au recules si au meditat la fidelitatea lor faţă de Mine, Salvatorul lor. Vă atrag atenţia ca în această sărbătoare să vă rugaţi pentru toţi
aceia din întreaga lume, care trebuie să se trezească, deoarece numai aşa pot avea parte de moştenire. În această moştenire fiecare
are un loc asigurat, dar numai dacă şi ei aleg să îl accepte.
Data Marelui Avertisment este fixată
Copiii Mei sunt atât de prinşi cu ştirile lumii în fiecare minut al zilei, încât, deşi ele ar putea să le afecteze viaţa, nu au nici o
importanţă pentru Viaţa Veşnică. Copiii Mei, a sosit timpul să vă examinaţi conştiinţa, încă acum înainte de Marele Avertisment care este
premergător celei de-a Doua Venirii ale Mele. Formulaţi-vă rugăciunile în cuvinte simple, cerând astfel călăuzire Dumnezeiască.
Data Marelui Avertisment este hotărâtă. Fiţi vigilenţi. Staţi de veghe.
Mântuitorul vostru Divin şi Judecător Drept, Isus Cristos
AVERTISMENT CREDINCIOŞILOR, SĂ NU REFUZE PROFEŢII ADEVĂRAŢI
Joi, 28 decembrie 2010, 11:00
Fiica Mea iubită, tu acum primeşti ultimele mesaje pentru omenire, pentru ca acestea să fie înţelese încă înainte de sfârşitul
vremurilor, pentru a îşi salva sufletele.
Conform prevestirilor, mulţi îngeri sunt acum dispersaţi în întreaga lume pentru a pregăti pământul pentru Revenirea Mea. Mulţi
dintre ei sunt prezenţi sub formă umană şi au ales aceeaşi povară ca şi tine, fiica Mea iubită. Naşterea lor a fost planificată, având în
vedere Marele Avertisment şi timpurile de pe Urmă. La fel şi demonii au fost sloboziţi din iad şi au fost dezlegaţi. Ei se prezintă pe
pământ prin ispite şi minciuni. Îi atrag pe copiii Mei care se deschid influenţelor lor. Contaminează toate sufletele care sunt deja în
întuneric. Prin minciuni ajung în sufletele lor şi îi conving că a lor credinţă în Mine şi în Tatăl Veşnic este o prostie.
Nimic din înfăţişarea lor exterioară nu trădează vreun semn care să-i lege de ceea ce după părerea voastră ar putea însemna ceva
rău. Dimpotrivă, se prezintă ca nişte oameni inteligenţi, culţi şi influenţi. Ei vor fi foarte convingători când vor predica şi astfel copiii Mei
buni vor crede că acesta este adevărul. Din păcate în inima lor nu este iubire, iar voi trebuie să fiţi precauţi faţă de învăţăturile lor.
Acum vreau sa îi chem pe credincioşii Mei. Voi copiii Mei, prin credinţa şi rugăciunile voastre, aţi primit darurile pe care le-am promis
tuturor celor ce Mă urmează. Vi s-au dat diferite daruri şi toate servesc pentru a răspândi Cuvântul Meu Mele în mod diferit.
Evaluarea vizionarilor
Tuturor celor cărora le dau darul discernământului, ca să vă ajute să-i identificaţi pe aceia care vin în numele Meu sau pe aceia care
vin în numele satanei - le spun, să fie foarte precauţi. Este corect să fiţi prudenţi cu profeţii falşi. Dar niciodată să nu-i condamnaţi pe
aceia care spun că vin în numele Meu, fără să examinaţi temeinic mesajele lor. Niciodată nu e voie să judecaţi mesajele trimise de Mine
pe baza “aparenţelor”. Dacă un om spune că a venit în numele Meu, să nu presupuneţi că judecata voastră faţă de el este desăvârşită.
Fiţi prevăzători faţă de astfel de profeţi, care sunt ironizaţi şi provoacă revoltă când spun că primesc mesaje divine de la Mine sau de la
Binecuvântata Mea Mamă.
Nu cădeţi imediat în greşeala judecării, înainte să fi ascultat cu atenţie acele mesaje. Ele nu numai că trebuie să facă referire la
învăţătura Mea, ci trebuie să fie în legătura şi al Meu Cuvânt şi să fie pline de iubire. Vă vor învăţa cum ar trebui să vă trăiţi vieţile în
numele Meu pentru a vă putea salva.
Niciodată să nu vă speriaţi atunci când profeţii Mei spun că primesc mesaje referitoare la viitor, pe care nu le pot dezvălui. Nu cădeţi
în păcatul prejudecăţii, analizând aceste mesaje în funcţie de clasa socială căreia îi aparţin aceşti profeţi. Unii au puţină cultură. Alţii
dimpotrivă, se exprimă clar. Mulţi nu corespund a ceea ce credem că trebuie să însemne imaginea unei persoane “sfinte”.
Dar sunt metode prin care puteţi fi siguri de autenticitatea lor. Toţi cei care comunică cu Mama Mea iubită, în cele mai multe cazuri,
prevestesc evenimente cărora Ea le dezvăluie dată şi oră fixă. Mulţi dintre cei care au luat parte la asemenea apariţii, vor fi martori la
astfel de evenimente. În cazul în care se comunică mesajele Mele pentru omenire, ele vor fi date lumii astfel încât să nu servească spre
slava profetului.
A-i judeca pe oameni
În sfârşit, credincioşii Mei, în ciuda faptului că Mi se supun, tot îi vor desconsidera pe aceia care profeţesc evenimente viitoare şi-i
vor calomnia pe aceia care sunt binecuvântaţi cu puterea de vindecare a Duhului Sfânt. Reculegeţi-vă şi treziţi-vă din somnolenţa
voastră tihnită. Aceşti profeţi vor tulbura rutina voastră deoarece nu rezonează (nu sunt pe aceeaşi lungime de undă) cu grupul vostru
sfânt. Ei nu se vor potrivi în tiparele la care voi v-aţi aştepta. Luaţi aminte: dacă voi veţi judeca din auzite sau din bârfele altor persoane,
veţi comite păcat. Păcatul săvârşit împotriva profeţilor Mei Mă supără profund. Dacă veţi refuza profeţii Mei adevăraţi, Mie Îmi întoarceţi
spatele.
Dar azi, în lume se întâmplă tocmai acest lucru, atunci când tot mai mulţi vizionari ies la lumină. (în public). Nu este uşor pentru
credincioşii Mei. Gândiţi-vă că înainte să judecaţi trebuie să citiţi mesajele profeţilor Mei şi aici Mă refer şi la cele care poate provin de la
un profet fals.
Rugaţi-vă pentru călăuzire când citiţi aceste mesaje. Mesajele adevărate vor fi pline de iubire. Totuşi vor fi ferme prin autoritatea lor.
Mesajele care se împotrivesc a tot ce aţi învăţat despre învăţăturile Mele şi ale Apostolilor, indiferent cât de subtile ar fi, vor fi uşor de
evaluat.
Nu treceţi sub tăcere credinţa voastră
Mergeţi acum copiii Mei şi deschideţi-vă inimile în faţa profeţilor Mei. Ei există pentru a vă convinge că a sosit vremea ca Eu să vă
pregătesc să vorbiţi în numele Meu. Nu uitaţi că profeţii primesc de la Mine slavă, în pofida faptului că sunt supuşi umilinţei şi batjocurii
oamenilor. Vor fi pedepsiţi aceia care spun că Mă urmează, dar, pe de-o parte tac despre credinţa lor, iar pe de altă parte, se grăbesc să
vorbească împotriva profeţilor Mei adevăraţi. În inimile voastre ştiţi că toţi cei pe care-i condamnaţi spun adevăruri despre evenimentele
ce vor urma, doar că vă e greu să le acceptaţi. Aţi putea întreba: de ce lucrează Mântuitorul Meu, Isus Cristos, prin astfel de persoane.
Nici măcar nu sunt discipoli sfinţi, conform standardelor Mele. Ei bine, întrebarea Mea pentru voi este următoarea: de ce credeţi că doar
acei puţini aleşi, care şi-au dedicat viaţa rugăciunii, au autoritatea de a-i respinge pe cei care vorbesc în afara cercului vostru? Nu aţi
învăţat nimic? Nu înţelegeţi că şi cei care-şi petrec viaţa în rugăciune pot cădea, la rândul lor, victime ale înşelătorului?
Îi vor urî pe profeţii Mei adevăraţi
Nu uitaţi că şi Eu, atunci când am fost pe pământ, Am fost batjocorit, ironizat, respins şi dispreţuit de către bătrâni şi preoţi. Dacă pe
Mine M-au urât, atunci puteţi fi siguri că şi profeţii Mei adevăraţi vor fi dintre cei mai dispreţuiţi, în timp ce în altă parte vor fi preţuiţi cu
mare cinste.
Tuturor să vă fie ruşine. Profeţii Mei nu vor proveni din grupurile voastre, dar trebuie să-i cinstiţi. Ei vor fi cel mai puţin autentici
profeţi, dacă privim viaţa lor de până acum. Unii provin din condiţii de viaţă precare. Alţii din familii înstărite. Unii au parte de puţină
şcoală pe când alţii se vor naşte cu darul cuvintelor (al scrierii). Aceştia sunt profeţii Mei aleşi. Ascultaţi vocile lor înainte de a-i
condamna.
Rugaţi-vă pentru ei. Rugaţi-vă pentru a nu fi respins Cuvântul Meu care a fost dat acestor profeţi. Nu refuzaţi Cuvântul Meu.
Necredincioşii întotdeauna vor încerca să discrediteze aceste suflete curajoase, care vestesc cu putere Cuvântul Meu, dar asta este de
aşteptat. Însă atunci când credincioşii Mei, mai ales din grupurile de rugăciune, din mănăstiri şi din alte locuri spirituale îi refuză vizibil pe
vizionarii Mei adevăraţi, atunci Inima Mea se frânge. Ascultaţi Cuvântul Meu. El nu se abate niciodată de la adevăr, nu aşa cum voi,
dragi discipoli, modelaţi adevărul pentru a se potrivi interpretării voastre.
Deschideţi-vă ochii. Treziţi-vă. Semnele au început, sunt vizibile pentru toată lumea. Vouă, credincioşilor Mei nu v-a rămas mult
timp. Ascultaţi. Rugaţi-vă. Uniţi-vă şi vestiţi Cuvântul Meu în unitate, ca să salvaţi suflete, înainte ca timpul să expire.
Iubitul vostru Isus Cristos, Mântuitor şi Judecător Drept
CENZURA MASS-MEDIEI, ALTE CENZURI ÎN PREGĂTIRE
Sâmbătă, 1 ianuarie 2011, 02:00
Dragi copii, am păşit într-un nou an în care veţi primi mai multe învăţături referitoare la transformarea vieţilor voastre, ca să vă puteţi
pregăti pentru timpul în care Mă voi întoarce la voi ca Judecător Drept.
Copiii Mei minunaţi, pe care îi strâng la piept, trebuie acum să Mă ascultaţi. Nu vă voi părăsi, dacă Mă recunoaşteţi pe Mine şi
adevărul Noului Paradis - pentru că aceasta a fost promisiunea Mea pentru fiecare din voi încă de atunci de când am murit pentru păcatele
voastre. Dragii Mei copii, timpul ne zoreşte. Nu vă temeţi. Şi de ce ar trebui să vă fie teamă, dacă aveţi credinţă în Mine şi Mă iubiţi? În
iubire nu există teamă. Iubirea nu este altceva decât bucurie şi fericire. Aceia care cred în viaţa veşnică n-au de ce să se teamă. Vă iubesc
pe toţi.
Rolul Maicii Domnului în a Doua Venire al lui Isus
Mama Mea iubită, care a primit conştient potirul de a Mă naşte pe Mine în lume pentru omenire, încă de la zămislire a fost mesagera
unui nou început. Tot ea va fi mesagera şi la a Doua Mea Venire.
Îi voi salva pe toţi cei care se vor întoarce către Milostivirea Mea. Mama Mea, pe care a trimis-o Tatăl Veşnic ca să aducă mântuire şi
vindecare lumii, va sta lângă Mine de această a doua dată.
Mama Mea iubită, Înger al luminii, va împărţi victorioasă Milostivirea Mea şi va vesti a Doua Mea Venire. Mama Mea devotată,
Neprihănita Zămislire, ca Mijlocitoare, va ajuta la pregătirea lumii pentru a Doua Mea venire. De secole a pregătit omenirea, dar în ultimii
o sută de ani s-a străduit să aducă iubire în inimile voastre, iar unde iubirea pentru Mine sau Tatăl Veşnic era gata să se răcească, ea îi
reaprindea flacăra.
A fost o perioadă când Mama Mea a vrut să atragă atenţia oamenilor prin revelaţii divine. Din păcate, de la apariţiile din Fatima şi
Garabandal, s-au împuţinat numărul slujitorilor Mei (preoţi), care iau în serios apariţiile. Nici măcar pe vizionari, pe acei puţini aleşi, nu îi
iau în serios. De data aceasta, pe măsură ce începe anul 2011, foarte, foarte multe schimbări sunt gata să aibă loc în lume. Copiii Mei, acea
lume pe care o cunoaşteţi este pe cale de a se schimba.
Secretul de la Fatima şi legătura cu viitorul
Atât de multe suflete nevinovate şi pline de încredere nu recunosc răul care este pe cale să se întâmple în lume. Copiii Mei, iar acum îi
includ aici şi pe aceia care citesc aceste mesaje pentru prima oara şi simt o lipsă în bunăstarea lor spirituală, fiţi atenţi la următoarele:
Voi şi fraţii şi surorile voastre, trăiţi acum în lumea condusă de gruparea profeţită în ultimul secret de la Fatima, despre care nu ştiţi,
dar în curând veţi descoperi următoarele:
1. Banul vostru va fi fără valoare şi singurul mijloc de plată va fi aurul şi argintul.
2. Vă veţi ruga în grupuri şi va trebui să căutaţi un preot sfânt, care va avea curajul să ţină piept prigoanei.
3. Trebuie să găsiţi un loc unde vă puteţi ruga, pentru că bisericile voastre vor fi vândute pentru profit.
4. Să aveţi grijă de Sfânta Scriptură, chiar dacă încă nu aţi citit-o. Puteţi fi siguri că în viitor nu veţi putea cumpăra nici o copie.
5. Organizaţi grupuri de rugăciune, rugaţi-vă pentru salvarea omenirii. Peste 3 ani veţi şti de ce a fost atât de important acest lucru.
Cenzura mass-mediei
Mass-mediei (T V., Radio, Ziare etc.) am să vă spun următoarele: ca ajutor al comunicaţiei în lume, trebuie să ştiţi că toată trufia care
există astăzi în voi va deveni disperare, pentru că ceea ce veţi avea voi de spus nu va mai fi ascultat de nimeni. Nu peste mult timp şi voi
veţi recunoaşte importanţa rugăciunii, pentru că omenirea va întoarce spatele adevărului.   Adevărurile importante azi le mai puteţi
transmite încă, dar acest dar vi se va lua. Adevărul va deveni ascuns faţă de oameni din cauza dictaturii la care veţi fi martori în timpul
Marii Strâmtorări.
Atunci cuvintele voastre vor fi refuzate tot aşa cum au fost refuzate şi Cuvintele Mele.
„   Canalul secret” de comunicare
Nimeni nu vă va asculta deoarece singurul cuvânt important care va fi adus la cunoştinţa oamenilor şi va avea efect, va fi prin
„ Canalul Secret” livrat lumii prin tehnologie. Vă veţi găsi în sălbăticie şi veţi sfârşi încercând să comunicaţi într-o lume neîncrezătoare,
aşa cum o fac şi Eu în acest timp în care cuvântul vostru nu este auzit.
Să vă feriţi de dictatori
Nu vă temeţi, ascultaţi-Mă, indiferent de calea pe care aţi ales-o în urmarea lui Dumnezeu. Luptaţi împotriva acelora care impun
dictatura în lume pentru că aceia toţi sunt oamenii satanei. Nu lăsaţi să vă inducă în eroare, indiferent cu cât vor să vă plătească pentru a
comunica minciunile lor. Dacă nu le va părea rău pentru păcatele lor, toţi vor ajunge în focul veşnic. Timpul nu este de partea lor. Luptaţi
ca să puteţi dezvălui nedreptăţile la care sunteţi martori. Când veţi vedea că se împlineşte profeţia Mea, indiferent de credinţa voastră, veţi
recunoaşte Adevărul Învăţăturii Mele.
Cartea Apocalipsei
Acum, când datorită crizei financiare lumea pare exploatată şi rănită, s-ar putea crede uşor că totul va reveni la normal. Da, copiii
Mei, în trecut acest lucru ar fi părut natural, dar acum situaţia este alta. Complotul pus la cale de către gruparea de bază a organizaţiilor
mondiale unite de originea lor satanică, este gata să erupă. Toţi aceia dintre voi care nu cred în Mine vor înţelege în sfârşit profeţiile din
Biblie şi din cartea Apocalipsei.
Nu vă temeţi copiii Mei, întoarceţi-vă la Mine şi vorbiţi-Mi cu încredere, spuneţi cuvintele voastre şi Eu vă dau puterea, energia şi
speranţa ca să puteţi supravieţui acestei perioade întunecate a istoriei.
Cei care citesc aceste mesaje, să se gândească la ele în mod temeinic. Dacă totuşi puneţi la îndoială conţinutul lor, atunci uitaţi-vă în
jur şi gândiţi-vă dacă îndrăzniţi sau nu, să luaţi în considerare semnele existente. Nu observaţi că vă este manipulat liberul vostru arbitru,
care v-a fost dat în dar de Tatăl Ceresc? Nici Eu nici Tatăl Ceresc nu ne-am amesteca în voinţa voastră liberă, este un dar sfânt pentru voi.
Însă când omul, de bună voie, alege satana şi flăcările iadului, atunci aşa să fie.
Tatăl Veşnic nu poate împiedica asta. Satana va încerca totuşi să ia de la voi acest dar al liberului arbitru. Când veţi constata că nu mai
aveţi voinţa liberă, deoarece a fost luată de către marile puteri faţă de care sunteţi neputincioşi, atunci veţi şti că în spatele lucrurilor este
cel rău.
Satana nu va învinge niciodată
Vă rog foarte mult să fiţi atenţi, preţioşii Mei copii. Nu renunţaţi niciodată. Puteţi salva multe suflete dacă vă rugaţi într-un număr
mare. Satana şi armata sa nu va învinge niciodată. Nu sunt în stare. E imposibil. Doar Dumnezeu are puterea să ducă până la capăt această
luptă.
Eu, Mântuitorul şi Judecătorul vostru, vă chem la luptă, rezistenţă şi curaj, pentru tot ceea ce simţiţi în inima voastră că este corect,
chiar dacă vă cuprinde teama. Frica vă este dată de satana. Teama niciodată nu va veni în inimile voastre de la Mine sau de la Tatăl
Ceresc.
Puneţi deoparte platoşa şi deschideţi-vă inimile către iubire şi nu spaimei. Iubirea este de la Dumnezeu. V-am mai spus că iubirea nu
se poate simţi decât dacă vă deschideţi inimile. Iubirea şi Tatăl Veşnic, Creatorul lumii, merg mână-n mână. Sunt de nedespărţit. Tot ce
este diferit este opera satanei.
Mergeţi acum copii Mei şi decideţi. Vreţi ca să vă umple iubirea Inimii Mele Sfinte, sau vreţi să vă fie teamă? Voi hotărâţi.
Învăţătorul vostru Divin, Mântuitorul şi Judecătorul Drept al Milostivirii
CUM VA FI MARELE AVERTISMENT UN DAR PENTRU OMENIRE
Duminică, 2 ianuarie 2011, 21:45
De ce provoacă teamă aceste mesaje?
Fiica Mea iubită, atunci când oamenii vor citi aceste mesaje le vor pune sub semnul întrebării şi se vor îndoi de ele, sau le vor diseca
mărunt. Chiar le vor ironiza şi vor întreba de ce nu vestesc aceste mesaje bucurie şi fericire? De ce aduc teamă ? Mai mult ca sigur că
această abordare, în comunicarea cu lumea, nu provine de la Isus Cristos? Sigur că Isus Cristos predică despre iubire şi nu despre teamă ?
La aceste reproşuri am un răspuns simplu. Prin aceste mesaje Îmi arăt Milostivirea, pentru că Eu vă iubesc pe toţi. Prima dată am venit la
voi ca Mântuitor, ca să vă eliberez, şi toată lumea să aibă parte de salvare. Prin moartea Mea pe Cruce vi s-a mai dat o şansă de a putea
păşi în Împărăţia Tatălui Meu. Acum însă Mă întorc ca Judecător Drept. Prin iubirea Mea, în primul rând vă arăt Milostivire. Această
Milostivire îmbracă forma unei avertisment prevenitor, pentru a vă ajuta să vă pune ți vieţile în ordine încă înaintea întoarcerii Mele din
Ziua Judecăţii.
Din compasiunea pe care o simt pentru fiecare dintre voi, vă dau o ultimă posibilitate să vă deschideţi inimile şi să vă trăiţi vieţile aşa
cum ar trebui.
Bucuria de pe Pământ nu se poate compara cu cea din Rai
Întoarceţi spatele păcatelor voastre, căiţi-vă pentru ele şi aduceţi înapoi rugăciunea în vieţile voastre. Prin Milostivirea Mea vă
avertizez despre adevăr. Dacă vă gândiţi că lipseşte bucuria din mesajele Mele, asta se datorează faptului că omenirea a întors spatele
bucuriei adevărate. Nu se poate compara bucuria din Cer cu ceea ce voi consideraţi pe Pământ că este bucuria. Bucuria pe pământ care
izvorăşte din iubire adevărată este curată. Dar bucuria care este provocată de obţinerea bunurilor materiale, nu are nici un sens.
Copiii Mei, bucuria pe care ar trebui să o simt atunci când vă privesc, este din păcate foarte scurtă, din cauza a ceea ce văd acum în
lume. Tot ce e preţios pentru voi nu izvorăşte decât din posesiunile materiale sau din laudele şi aprecierile celor din jur. Acordaţi prea
puţin timp pregătirii pentru viaţa ce va veni.
Marele Avertisment nu este altceva decât un dar
Milostivirea Mea vă este dată ca un dar. Primiţi-o. Bucuraţi-vă de ea. Ridicaţi-vă mâinile către Mine, voi toţi. Eu sunt barca voastră de
salvare pe marea sălbatică şi plină de curenţi periculoşi şi de erupţii. Salvaţi-vă acum, sau luaţi în calcul că un curent puternic vă poate
atrage, şi dacă în ultima clipă vă hotărâţi totuşi să acceptaţi să vă salvaţi, nu veţi mai avea putere să urcaţi în barcă.
Continuă purificarea lumii
Am obosit copiii Mei. Oricât încerc să comunic cu voi, mulţi dintre voi nu vor să mă asculte. Nici măcar preoţilor Mei nu le pasă de
chemarea Mea prin care vreau să Îmi revelez Milostivirea. Pentru că în lume purificarea continuă şi se tot accelerează, e timpul, dragii
Mei copii, să Mă chemaţi.
Cutremure şi alte catastrofe globale
Nu vă temeţi de furtuni, de cutremure, de tsunami, de erupţiile vulcanice şi de valurile de căldură care vor veni peste pământ, pentru
a-l opri pe Anticrist şi lovitura mâinii lui. Discipolii Mei ştiu sigur ce-i aşteaptă în Noul Paradis, atunci când Cerul şi Pământul se vor uni.
Aceste lucruri trebuie să se întâmple. Toate acestea sunt evenimente profeţite și nu se pot opri. Însă ele vor dura o perioadă scurtă.
Voi, credincioşii Mei, veţi fi răsplătiţi pentru credinţa şi perseverenţa voastră în faţa imensei opoziţii. Bucuria de care vor avea parte
copiii Mei atunci va fi greu de ascuns. Ceea ce-i aşteaptă pe copiii luminii este slava şi iubirea de care vor fi înconjuraţi. Cei care sunt în
întuneric, nu vor putea să suporte lumina. Poate şi ei vor încerca să ajungă la lumină, dar asta le va pricinui o durere atât de mare încât vor
trebui să se ascundă. Dar atunci nu vor mai avea unde să meargă, doar în peştera întunericului peste care domneşte însuşi Regele
Întunericului, Satana. Asta este ceea ce doriţi?
Cum lucrează satana prin oameni
Înţelegeţi teroarea pe care o reprezintă Înşelătorul? Nu vă daţi seama că el este în spatele tuturor faptelor egoiste, lacome şi iubitoare
de sine? În timp ce credeţi că viaţa pe care voi o trăiţi e emoţionantă, palpitantă, distractivă, care constă în cumpărături, mâncare,
îmbrăcăminte elegantă, trufaşă şi în căutarea permanentă a distracţiei, nu aveţi de loc cunoştinţă despre ceea ce este de fapt în spatele
acestor lucruri.
De la cel rău vine vocea misterioasă pe care nu o puteţi auzi, dar o puteţi simţi, care vă convinge să căutaţi tot mai multă şi mai multă
distracţie, emoţii şi senzaţii tari. Nu contează că acţiunile voastre vă fac să râdeţi şi să aplaudaţi cu însufleţire. Ele nu înseamnă nimic.
Aceste dorinţe puternice sunt făcute pentru a vă îndemna să căutaţi permanent propria voastră satisfacere. La ce e bun acest lucru? După
ce trece, vă lasă un sentiment plăcut? Bine înţeles că nu. De v-aţi opri şi v-aţi întreba măcar: ce-ar fi dacă nu aş mai putea face toate astea?
Ce-ar fi atunci? Are vreun rost? La început, da. Poate că este frustrant să nu aveţi tot ceea ce aveţi nevoie, dar numai când nu mai aveţi
nimic va trebui să vă concentraţi să vă menţineţi în viaţă.
Alimentele vor fi mai importante decât plăcerile bunurilor materiale. Atunci când nu veţi mai avea ce mânca şi vă va fi foame, doar
atunci veţi vedea că nu mai contează nici una din aceste foste atracţii. Această este purificarea care va avea loc în lume foarte repede. Prin
aceasta purificare – o formă de curăţire, veţi deveni din nou întregi. Doar atunci veţi fi gata să primiţi adevărul.
Cum ajunge satana să provoace în voi senzaţia de deşertăciune
Copiii Mei, voi nu vedeţi activitatea satanei. Nu-l vedeţi, şi totuşi el îşi foloseşte tot timpul ca să vă fure de la Mine. El, copiii Mei, vă
provoacă mari dureri. Toate tentaţiile pe care vi le pune în cale, folosesc atracţia lumească a banilor, a frumuseţii, a averii şi a talentului,
pe care le înghiţiţi din cauza lăcomiei şi a dorinţelor. Vă consideraţi împliniţi când adunaţi toate acestea. Din păcate nu este aşa. Aceasta
este minciuna pe care satana o foloseşte ca să vă prindă. Dacă cineva dintre voi, care a ajuns pe culmile bogăţiei măreţe, dar dintr-o dată s-a trezit că a pierdut totul, indiferent din ce cauză, atunci să fiţi recunoscători. Doar atunci puteţi să Mă primiţi cu adevărat în inimile
voastre, când vă dezbrăcaţi de bunurile materiale ale lumii.
Mesaj pentru cei cu bunăstare
Vă spun celor bogaţi - nu vă condamn. Doar pentru că aveţi bunăstare materială, nu înseamnă că nu sunteţi pe drumul cel bun. Dar voi
aveţi răspunderea de a împărţi averea şi de a vă îngriji de cei care sunt mai puţin norocoşi ca voi. Aceasta este sarcina voastră. Nu averea
sau siguranţa materială este problema. Nu râsul sau bucuria pe care le trăiţi savurând viaţa, este greşită.   Ci doar când bogăţia devine o
obsesie şi când dorinţa permanentă pentru viața luxoasă este pusă înaintea credinţei şi înaintea bunăstării altora, atunci devine o ofensă în
ochii Tatălui Meu.
Averea, casele, îmbrăcămintea şi posesiunile sunt trecătoare, ca norii pe cer. În clipa asta sunt aici, în cealaltă s-au dus. Nu le puteţi
duce cu voi în cealaltă viaţă. Sufletul este cel care va veni cu voi. Aveţi grijă de sufletele voastre, arătaţi iubire unii faţă de alţii şi faţă de
cei care, în această viaţă, vă provoacă supărări. Urmaţi învăţăturile Mele. Cereţi Milostivirea Mea. Doar atunci vă veţi uni cu Mine în
Noul Cer şi Pământ, care va fi Paradisul. Nu vă riscaţi moştenirea şi locul vostru în Împărăţia Tatălui Meu.
Iubitorul vostru Isus Cristos
AVERTISMENTUL - A DOUA VENIRE ESTE APROAPE - PRILEJ DE SALVARE A SUFLETELOR
Miercuri, 12 ianuarie 2011, 15:00
Fiica Mea, mesajul de ieri a fost sever. După ce vor citi acest mesaj, mulţi vor spune: ”Domnul nu ne vorbeşte aşa” . De unde ştiu ei
asta? Din cauza suferinţei pe care o trăiesc iubiţii Mei copii care sunt exploataţi de alţii, Eu trebuie să vă spun aceste lucruri. Vă vorbesc
din Milostivirea Mea Divină pentru a vă fi de ajutor în salvarea voastră, copiii Mei, astfel încât să ne putem uni ca o Familie Sfântă în
Noul Paradis. Nu vreau să pierd nici un suflet în favoarea înşelătorului. Este important să auziţi acum glasul Meu.
Necredincioşilor le vine greu să creadă
Înţeleg că multora dintre copiii Mei, mai ales celor necredincioşi, le este greu să creadă în viaţa de după moarte. Ei sunt preocupaţi în
mod exclusiv cu probleme lumeşti şi în lupta lor pentru supravieţuire şi-au neglijat într-atât partea spirituală încât nu cred că există o altă
viaţă. Ei acum trebuie să se reanalizeze. Ei cred că după moarte totul s-a sfârşit şi că singura lume de care trebuie să se preocupe este cea
în care trăiesc acum. Cât de disperat sunt pentru aceste suflete derutate! Dacă ar arunca o privire fugitivă spre ceea ce le oferă Paradisul,
atunci şi-ar petrece zilele în rugăciune şi slăvire pentru Mine şi pentru Tatăl Veşnic, cu laudă şi recunoştinţă.
Lumea Nouă pe care am promis-o tuturor este o realitate. Binecuvântaţi sunt toţi aceia care nu au uitat această realitate şi care, în
fiecare zi îşi îndreaptă rugăciunile către Mine. Cât îi iubesc pe credincioşii Mei! Şi totuşi cât sufăr pentru ei! Aceşti credincioşi blajini fac
totul ca să-i convingă şi pe alţii despre existenţa Mea. Atunci sunt luaţi în derâdere şi batjocoriţi pentru Numele Meu. O, cât Mi se frânge
Inima din această cauză!
Sufletele din lumea cealaltă suferă pentru cei rămaşi care nu au credinţă
Dacă aţi şti cât suferă sufletele din cealaltă lume pentru voi toţi cei de aici care nu aveţi credinţă! Cei dragi ai voştri care sunt în pace
în Împărăţia Tatălui Meu, se roagă într-una spre a mijloci pentru voi. Cea ce nu ştiţi este, că dacă vă faceţi timp să vorbiţi cu Mine – cu
simple cuvinte ale voastre - şi Mă rugaţi să vă călăuzesc, Eu vă voi răspunde chiar dacă aveţi credinţa lâncedă. Iar voi veţi şti când Eu v-am răspuns. Copiii Mei, veniţi la Mine şi rugaţi-Mă cu simple cuvinte ale voastre să vă întăresc credinţa.
Gândiţi-vă la învăţăturile pe care vi le-am dat în aceste mesaje şi la învăţăturile Sfintei Scripturi şi amintiţi-vă în ce mod ar trebui să
trăiţi. Prin Milostivirea Mea, foarte curând vă voi dezvălui toate ofensele aduse învăţăturilor Mele şi vă voi arăta păcatele pe care le-aţi
făcut de-a lungul vieţii.
Aceasta nu va fi Ziua Judecăţii, ci doar un exemplu despre cum va fi ea
Acesta este un act de Milostivire din partea Mea. Vă veţi vedea păcatele şi veţi înţelege imediat cum le văd Eu. Veţi înţelege
instantaneu de ce au fost greşite şi jignitoare pentru Mine. Copiii Mei , aceasta este şansa voastră de a vă căi pentru ele. Aceasta nu va fi
Ziua Judecăţii ci doar un exemplu despre cum va fi ea.
Prin Milostivirea Mea veţi primi cel mai mare dar înainte de Ziua Judecăţii - şansa de a vă căi pentru păcatele voastre şi de a vă
schimba viaţa înaintea Zilei Finale - Ziua când Eu voi Reveni pe pământ. După cum ştiţi, atunci nu voi veni ca Mântuitor, ci ca Judecător
Drept. Copiii Mei, acest timp este deja aproape. Nu vă temeţi. Eu vă iubesc pe toţi. Vă port în Inimă. Permiteţi-Mi să intru în inima
voastră şi lăsaţi-Mă să vă conduc spre Împărăţia Tatălui Meu. Nu vă temeţi niciodată de moarte! Moartea este doar o poartă prin care veţi
păşi într-o nouă viaţă de veşnicie fericită, plină de iubire, pace şi bucurie.
Viaţa pământească este un pasaj în timp
Viaţa voastră pământeană nu este altceva decât un episod în timp. Ea poate să conţină iubire, bucurie, durere, refuz, teamă, mânie,
disperare, frustrare sau tristeţe. Dar numai dacă vă întoarceţi la Mine, durerea vi se va diminua. Sunt binecuvântaţi cei care suferă, şi mai
ales cei care suferă în Numele Meu, pentru că ei vor fi preamări ți în Împărăţia Tatălui Meu. Dar binecuvântaţi sunt şi aceia care se
convertesc, pentru că atunci în Cer e bucurie mare.
Veţi fi bineveniţi În Noul Meu Paradis. Rugaţi-vă de pe acum pentru sufletul vostru şi al celor din familiile voastre. Marele
Avertisment va avea loc în curând. Atunci veţi cunoaşte adevărul. Atunci veţi avea prilejul să vă mântuiţi în ochii Mei.
Vă iubesc pe toţi. Mă bucur deoarece ştiu că mulţi copii se vor întoarce la Mine şi la Tatăl Ceresc pe măsură ce timpul Vremurilor din
Urmă se apropie tot mai mult. Fiţi pregătiţi.
Mântuitorul vostru iubit, IIsus Hristos
CUM SE POATE AJUNGE ÎN RAI – ROLUL SUFERINŢEI
Sâmbătă, 14 ianuarie 2011, 10:00
Preaiubita Mea fiică, modul în care Eu comunic cu tine va începe să se schimbe. În mesajele precedente i-am avertizat pe copii Mei
despre necesitatea urgentă de a se căi pentru a se putea salva, următoarele comunicări se vor axa pe ajutorarea sufletelor pentru ca să se
îndrepte spre desăvârşirea spirituală.
Fiica Mea, în Paradis nu este uşor să intraţi, cu toate că el este casa cuvenită oricăruia dintre voi. Uşa este strâmtă şi numai puţini pot
intra. Pentru a intra, sufletele trebuie să fie smerite şi să se abandoneze complet în mâinile Mele. Ele trebuie să alunge mândria, voinţa
puternică, ca şi dorinţa şi ataşamentul pentru lucrurile materiale de pe Pământ, dacă vor să intre în Rai.
Toţi copiii Mei care încep călătoria lor spirituala spre Mine, acum că au înţeles Adevărul, trebuie să se străduiască să înţeleagă
calităţile esenţiale pentru a intra în Împărăţia Tatălui.
Importanţa smereniei
Smerenia este un termen pe care mulţi dintre copii Mei îl înţeleg din Învăţăturile Mele. În timp ce mulţi discipoli ai Mei înţeleg de ce
este importantă, sunt totuşi confuzi cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat.
Smerenia înseamnă sinceritate. Înseamnă să acceptaţi, cu demnitate, încercările, provocările şi abuzurile cărora trebuie să le face ți
față, în special când veniţi în Numele Meu. Cel mai bun sfat este acesta: gândiţi-vă la voi înşivă ca la un copil, simplu şi inocent, care nu
are cunoştinţă de societatea haínă pe care o experimentaţi în mod normal ca adult. Comunicaţi tot timpul cu Mine prin rugăciuni cu ochii
şi inima unui copil.
Menţineţi rugăciunile şi comunicarea cât mai simple. Eu nu aştept de la voi să recitaţi toate rugăciunile care au fost date lumii din
iubire pentru oameni. Priviţi spre Mine şi împărtăşiţi-Mi problemele voastre. Împărtăşiţi-Mi suferinţa voastră. Daţi-Mi-le Mie. Veţi fi
răsplătiţi din belşug dacă acceptaţi durerile şi suferinţele din via ța voastră, în numele Meu. Poate că voi nu vă daţi seama de asta dar astfel
salvaţi multe suflete şi le pavaţi drumul spre Rai. Acest lucru nu vi se va dezvălui decât atunci când şi voi la rândul vostru veţi intra în
Paradis şi veţi experimenta gloria generosului dar pe care Mi l-aţi făcut Mie astfel.
Nu vă pierdeţi stăpânirea de sine când vă apăraţi credinţa
A fi smerit înseamnă a accepta ceea ce se întâmplă în jurul vostru oricât de dureros ar fi. Arătaţi-vă demni în orice situaţie, chiar şi
când numele Meu este batjocorit în prezenţa voastră. Apăraţi-vă – chiar cu pasiune dacă aşa vreţi – însă nu îi respinge ți pe cei care vă
abuzează bătându-vă joc de ei.
Explicaţi-le calm adevărul Învăţăturilor Mele. Nu vă pierdeţi cumpătul. Însă nici nu vă temeţi de cei care vă abuzează. Fiţi hotărâţi.
Apăraţi-vă, însă numai prin reiterarea Învăţăturilor Mele. Nu vă fie teamă să spuneţi adevărul în mod deschis. Nu confundaţi smerenia cu
laşitatea. Unii dintre discipolii Mei care înţeleg importanţa smereniei şi relevanţa sa în sanctificarea sufletelor, confundă acestea şi rămân
tăcuţi când numele Meu este batjocorit public. Da, într-adevăr, nu trebuie să judecaţi niciodată pe acela care Mă ridiculizează pe Mine, pe
Tatăl Meu Veşnic sau pe iubita Mea Mamă Binecuvântată, însă trebuie să staţi împotriva lor în apărarea Adevărului.
Suferinţele sunt un dar de la Dumnezeu
Când vorbiţi cu Mine ca un copil, să înţelegeţi asta: dacă vă deschideţi inimile şi vă puneţi toată încrederea în Mine, Eu vă voi ghida
când suferiţi pe acest pământ. Nu-Mi întoarceţi spatele. Deşi durerea poate fi insuportabilă, copilaşilor, consideraţi suferinţa ca pe un dar
de la Dumnezeu. O binecuvântare. Deoarece prin durere şi suferinţă are loc purificarea. Oferiţi-Mi Mie suferinţele voastre. Făcând asta,
Îmi uşuraţi chinurile pe care le suport Eu când retrăiesc durerile Pătimirilor Mele iar şi iar, în fiecare zi, pe măsură ce sunt martorul
ororilor din lumea de azi.
Purificarea care are loc atunci cânt voi acceptaţi durerile şi suferinţele, indiferent cât sunt de grele şi când le oferiţi cu bucurie pentru
salvarea omenirii, nu poate fi cu adevărat înţeleasă de către voi, copiii Mei. Dar pe măsură ce vă apropiaţi de Mine deschizându-vă inimile
şi prin abandonarea voinţei voastre, lăsându-vă deplin în Mâna Mea, veţi înţelege mai multe. Înţelegeţi că numai făcând aşa puteţi să fiţi în
unitate cu Mine, iar când sunteţi astfel, încercările şi suferinţele voastre pe Pământ se uşurează. Cu timpul, veţi accepta suferinţa cu
bucurie in inimă, în mod special când o şi oferiţi ca dar pentru Mine.
Suferinţa este un dar de la Dumnezeu şi este permisă. Sufletele la a căror salvare ajutaţi prin aceasta, vă asigură un loc în Împărăţia
Tatălui Meu.
Aceste învăţături nu sunt noi, copiii Mei. Numai că vouă nu vi s-au reamintit adevărurile simple. Mesajele şi învăţăturile Mele nu s-au
schimbat niciodată. Ele sunt simple şi sunt rezumate in Biblie şi în Cele 10 Porunci. Amintiţi-vă doar, că atunci când vă dăruiţi pe voi
înşivă oricărei alte persoane, vă dăruiţi Mie. Arătaţi iubire pentru semenul vostru şi îmi veţi arăta Mie iubire.
Trataţi-l aşa cum aţi vrea să fiţi trataţi voi înşivă. Nu uitaţi niciodată, atunci când vă mâniaţi pe cineva şi sunteţi tentaţi să îi faceţi rău
sau să îl pedepsiţi în orice mod, că EU sunt prezent în el – chiar şi în cei care Mă urăsc. Dacă îi faceţi rău oricăruia dintre copiii Mei,
acelaşi lucru Mie Mi-l faceţi.
Copiii Mei, cu timpul, toate aceste acţiuni delicate vor căpăta sens. Rugaţi-vă în fiecare zi pentru puterea de a vă trăi viaţa în numele
Meu. Să ştiţi că de fiecare dată când iertaţi pe cineva, deşi vi se poate părea greu pentru că el vă poate părea duşman, creşteţi Inima Mea
cu Milă şi Iubire. Pentru aceasta, veţi primi fericirea eternă în Rai.
Rugaţi-vă pentru perseverentă. Imitaţi viata Mea. Nu va fi uşor. Dar acţiunile voastre, indiferent cât de mici, vor ajuta multe suflete.
Iubitul vostru Învăţător şi Mântuitor
Isus Cristos, cel de-o Fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt
PURTAREA CRUCII MELE
Duminică, 16 ianuarie 2011, 15:00
Mult iubita Mea fiică, sunt Eu. Până acum a fost o lungă perioada de învăţătură pentru tine, dar şi pe mai departe vei avea parte de
hrană sufletească, ca să cunoşti adevărul. Această hrană care-ţi umple sufletul, este darul Duhului Sfânt pentru tine.
Te rog fiica Mea, să te asiguri că aceste mesaje care sunt un amestec de atenţionări, profeţii şi un rezumat al învăţăturilor Mele, să
ajungă în fiecare colţ al lumii. E foarte important să înţeleagă copiii Mei cum trebuie să îşi pregătească sufletele pentru a găsi mântuire în
faţa Tatălui Meu.
Înnoirea sufletească are acum loc în lumea întreaga
Are loc acum în lume o crescândă devoţiune şi onorare pentru Mine, pentru Tatăl Meu Veşnic, pentru Duhul Sfânt şi pentru Mama
Mea iubită. Chiar dacă nu se vede în mod clar, această puternică reînnoire spirituală va ajuta la protejarea copiilor Mei, chiar şi a acelora
care Îmi întorc spatele. Biblia va fi recitită pentru că oamenii vor flămânzi după adevăr. Întrucât procesul purificării se va înteţi şi se va
extinde în întreaga lume, se vor deschide din nou în faţa Mea sufletele şi inimile golite de iubire.
Pe măsură ce iubirea se va dezvălui prin lumina credincioşilor Mei, atacurile satanei vor slăbi din ce în ce mai mult şi astfel
comportamentul celor pe care el i-a infestat se va îmblânzi. Satana va pierde.
Zilele satanei sunt numărate
Satana ştie că sunt numărate zilele lui aici pe Pământ şi de aceea se va strădui să facă cât mai multă pagubă. Se vor înteţi activităţile
discipolilor săi şi vor ataca imediat, pentru a aduce pagubă peste tot. Faptele lor, pe care le veţi observa îngroziţi, vor dura numai o scurtă
perioadă.
Copiii Mei, credinţa, întărită printr-o sistematică rugăciune zilnică, va elimina aceste atrocităţi. Reculegeţi-vă copiii Mei şi descoperiţi
din nou Învăţătura Mea. Readuceţi-Mă în vieţile voastre. Luaţi-Mă din nou în inimile voastre astfel încât să vă pot lua în braţele Mele.
Permiteţi-Mi să vă conduc la perfecţiunea spirituală pentru a fi pregătiţi pentru viaţa veşnică, când Cerul şi Pământul se vor uni.
Urmaţi-Mi exemplul în viaţa cotidiană. Purtaţi crucea Mea, chiar dacă acest lucru poate părea prea greu. Nu vă temeţi să acceptaţi
crucea Mea, pentru că Eu nu vă voi lăsa să duceţi decât doar atât cât puteţi .
Semnificația suferinţei în această viaţă
Când suferiţi în aceasta viaţă, atunci duceţi crucea Mea. Aveţi două posibilităţi. Dacă refuzaţi crucea, vă plângeţi şi vă amărâţi din
cauza ei, atunci suferinţa creşte negreşit. Dar dacă acceptaţi s-o purtaţi şi vă oferiţi suferinţele pentru salvarea sufletelor, atunci acesta este
cel mai preţios dar pentru Mine. Dacă acceptaţi suferinţele, încercările şi chinurile cu bucurie, atunci povara voastră va deveni mai uşoară.
Eu vă voi ajuta să o duceţi. Atunci durerea se va alina, iar pacea, iubirea, bucuria şi fericirea pură vor domni în sufletul vostru.
Trăiţi o viaţă simplă
Trăiţi într-un mod simplu, faceţi totul cu măsură. Atunci când mâncaţi, beţi, dormiţi sau vă odihniţi, faceţi-le cu măsură. Odată ce v-aţi satisfăcut necesităţile fizice nu căutaţi mai mult deoarece este spre dauna sufletului vostru. Ispăşirea, copiii Mei, este vitală pentru a
ajunge mai aproape de Mine. Prin ispăşire înţeleg sacrificiul personal. Postul este doar un exemplu de ispăşire. În viaţa Mea pământească
v-am vorbit despre importanta ispăşirii. Acelaşi lucru l-a făcut şi Sf. Ioan botezătorul, profetul Meu iubit.
Postul Meu de 40 de zile a fost un exemplu pentru voi copiii Mei. Numai prin post, copii, veţi ajuta să fie îndepărtat cel rău.
Dragii Mei copii, atât de multe lucruri stau încă în faţa voastră. Acum încă nu înţelegeţi ce se va cere de la voi în anii care vor veni. E
foarte important să folosiţi acest timp ca să ajungeţi mai aproape de Mine, ca să fiţi pregătiţi pentru încercările la care vor fi supuşi în
viitor creştinii din întreaga lume.
Mergi în pace.
Al tău iubit Mântuitor, Isus Cristos
CE UŞOR ESTE SĂ PĂCĂTUIESTI
Luni, 24 ianuarie 2011, 22:00
Azi, preaiubita Mea fiică, ai înţeles în sfârşit pericolele pe care ţi le pune în cale înşelătorul când laşi garda jos. Rugăciunea către Tatăl
Meu Veşnic, prin Rozarul Milostivirii Divine, este importantă în sințirea sufletului tău.
Păcatul, preaiubita Mea fiică, e greu de evitat. E mai greu de a dobândi harurile mele speciale decât de a evita păcatul în orice formă.
Când ai fost chemată să faci aceasta lucrare sfântă vei fi întotdeauna ţinta Celui Rău care face în aşa fel ca să creeze, cu fiecare
oportunitate, negativitate în viaţa ta. El ii foloseşte pe cei din jurul tău ca mijloace de atac, de aceea trebuie să fii în gardă în ceea ce-l
privește. Să nu îl lași niciodată să învingă deoarece când reuşeşte asta îţi infestează sufletul şi cauzează durere cumplită, teamă şi suferinţă.
El determină ca prieteniile să se despartă, creează confuzie şi induce gânduri false în minţile celor care îi sunt ţintă. Şi apoi, când Copiii
Mei simt vină pentru slăbiciunea lor de a se fi lăsat pradă ispitei, vor avea un sentiment de ticăloşie care aduce în viaţa lor disperare,
nefericire şi indiferență.
Copiii Mei, întotdeauna veţi fi ispitiţi să păcătuiți. Perfecţiunea sufletului este dificil de atins şi cere din partea voastră o disciplină şi o
hotărâre enorme. Dacă veţi cădea pradă seducţiei Celui Rău şi veţi face păcate, când se întîmplă aceasta trebuie ca imediat să vă rugaţi din
inimă şi să cereţi iertare.
Spovedania regulată este un sacrament destul de greşit înţeles. Numai prin prezenta săptămânală în confesional sufletul vostru rămâne
în starea de har. Atunci când sufletul vostru este în acest mod sfin țit, şi numai împreuna cu rugăciunea zilnică, îl puteţi împiedica pe
Înşelător să facă ceea ce vrea.
Vinovăţia păcatului
Dacă vă simţiti vinovaţi ca urmare a unui păcat, indiferent cât de gravă este ofensa adusă Tatălui Meu, nu va nelinistiţi. Întoarceţi
spatele păcatului, deschideti-vă inima şi cereţi iertare. Vinovăţia este un sentiment negativ. Deşi ea serveşte ca mod de a va ghida
conştiinţa, nu este sănătos să rămîneţi în aceasta stare. Cereţi prin rugăciune harurile de a obţine puritatea sufletului, necesare pentru a Mă
servi pe Mine. Răbdarea este de asemenea importantă. Niciodată să nu lăsaţi ca păcatul să vă ducă departe de Mine. Vinovăţia nu trebuie
să stea niciodată în calea căutării salvării voastre.
Amintiți-vă copii că datorită păcatului originar, veţi cădea întotdeauna victima tentaţiilor Celui Viclean. Numai prin rugăciune, post şi
dedicare la Sfânta Împărtăşanie veţi deveni mai aproape de Mine. Aceasta necesită timp pe care trebuie rezervat pentru aceste lucruri.
Mergeţi acum copii Mei şi rețineți un lucru - niciodată să nu va fie teamă să vă întoarceţi la Mine când aţi greşit. Niciodată să nu vă
fie ruşine să cereţi iertare când vă pare cu adevărat rău. Dar de asemenea, amintiţi-vă că dacă nu regretaţi cu adevărat, îl veţi atrage din
nou pe Înşelător şi din nou sufletul vostru va cădea în întuneric. Întunericul atrage întuneric. Lumina atrage lumină. Eu sunt Lumina.
Întoarceţi-vă la Mine acum şi lăsaţi iubirea Mea să strălucească peste bietele voastre suflete pierdute. Vă iubesc atât de mult, copiii
Mei, încât când vă întoarceţi inima spre Mine, indiferent cât de izolaţi v-aţi fi simţit, nu veţi fi niciodată respinşi.
Mergeţi în pace şi iubire
Divinul vostru Salvator, IIsus Hristos
PREGĂTIŢI–VĂ PENTRU AVERTISMENT – ILUMINAREA CONȘTIINȚEI
Joi, 28 ianuarie 2011, 00:15
În noaptea asta, preaiubita Mea fiică,  ți s-au dat harurile care să te facă mai puternică pentru a continua această lucrare. Prin
rugăciunile credincioşilor Mei iubiţi şi pretuiţi – care s-au rugat mult pentru tine - în curând vei putea termina Cartea Adevărului.
Indiferent cât de mult ți se distrage atenţia, îți este totuși dificil să respingi îndatoririle pe care le ai pentru Mine. Mă bucur, dar nu mai
avem mult timp.
Lumii i se dă acest dar special - Cartea Adevărului - ca să arate copiilor Mei, ce trebuie să facă acum pentru a se pregăti pentru Marele
Avertisment, Iluminarea conștiinței, care este dat omenilor pentru a fi ajutați să se pregatească adecvat pentru A Doua Venire a Mea.
Și cei care nu cred în Mine trebuie să primească șansa să citească Adevărul. Când acest eveniment va avea loc, dupa ce aceste mesaje
au fost date lumii, oamenii vor recunoaşte autenticitatea cuvintelor Mele date prin tine, fiica Mea, pentru salvarea omenirii.
Evenimentul Mistic va fi trăit de toţi cei care vor avea peste 7 ani
Să nu te simţi jignită cand oamenii refuză aceste mesaje, fiica Mea. Fii recunoscătoare că li se dă acest dar. Vor înţelege adevărul
acestor profeţii după ce va avea loc acest eveniment mistic pe care-l vor trăi în toată lumea, toţi cei care au împlinit vârsta de 7 ani. Cei
care vor trăi după acest eveniment vor judeca cu mai multă prudenţă conţinutul acestei cărţi. Nu vor putea s-o ignore chiar dacă ar avea
credinţa slabă. Alții, care nu vor să cunoască adevărul, tot trebuie să știe de conținutul acestei cărţi.
Să nu renunți niciodată, copila Mea, când e vorba de salvarea sufletelor. To ți copiii Mei prețioși s-au născut din iubirea Tatălui Meu
Veşnic. Tatăl Meu îl iubeşte fiecare copil al Său, chiar dacă unii s-au rătăcit de la drumul drept.
Credința, copila Mea, poate fi reaprinsă prin credinţa altora binecuvânta ți cu Duh Sfânt. Copiii Mei aleşi, trimiși să răspândască în
lume cuvintele Mele, au capacitatea să aducă lacrimi de bucurie în acele biete suflete care strigă după călăuzirea vieţii lor confuze  și
deșarte.
Să vă uitaţi la to   ț   i prin ochii Mei
Întotdeauna să vă uitaţi cu ochii Mei la prietenii voştri, la membrii familiei, la vecinii şi la colegii voştri. Întotdeauna să căuta ți partea
lor buna. Arătați-le iubire și vor simţi prezenţa Mea. Vor fi atraşi de voi, fără să cunoască motivul.
Prin exemplul Meu, imitați-Ma şi atunci veţi ajuta la convertirea copiilor pierduţi. Prin rugăciune stăruitoare îi puteţi aduce mai
aproape de Mine. Prin sacrificii şi acceptarea suferinţei, uniţi împreună cu Mine, puteţi salva suflete. Sunt incluse aici  și sufletele care nu
au părăsit încă Pământul, ca şi acelea care aşteaptă judecata în Purgatoriu.
Daţi-Mi voie să vă reamintesc că aveţi două posibilităţi. Credeţi în Mine, deschizându-vă inimile către Adevărul cuprins în
Evanghelie. Dacă aţi pierdut toată credinţa, atunci citiţi câte o parte din Învăţăturile Mele. Apoi cereţi-Mi să vă arăt Adevărul în inimile
voastre. Veţi şti atunci care este calea care va duce către Mine, în Rai. Dar puteţi şi să tineţi ochii închişi și să refuzați să ascultați. În acest
caz, doar rugăciunile credincioşilor zeloşi vă mai pot ajuta. Rugăciunile credincioşilor şi Rozariul Milostivirii Divine pe care l-am dat în
secolul XX Sorei Faustina, vă pot salva sufletele în clipa morţii.
Rugaţi-vă rugăciunea Milostivirii Divine
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă rugăciunea Milostivirii Divine atât pentru sufletele voastre cât şi pentru sufletele necredincioşilor.
Grupurile de rugăciune vor ajuta la răspândirea Adevărului, vor insufla credința în cei care au pierdut orice direcție. Ele vor fi
instrumentul de răspândire a iluminării evanghelice care se simte acum peste tot în lume, pe măsură ce se apropie timpul ca profeţiile
despre A Doua Mea Venire pe Pământ să înceapă să se reveleze când se desfășoară o serie de evenimente globale.
Copiii Mei, fiţi tot timpul pregătiţi. Rămâneţi în stare de har şi deschideţi-vă inimile în faţa învăţăturilor Mele de iubirie şi pace pe
pământ. Dacă toți copiii Mei ar fi urmat până acum învăţăturile Mele, în lume nu ar fi războaie, nici lăcomie, ură şi sărăcie. Fiecare dintre
voi trebuie să stea în liniște în fiecare zi măcar pentru o jumătate de oră.
Citiţi Psalmii şi pildele şi puneţi-vă întrebarea: ”aceasta învăţătură se aplică în viaţa mea în lumea de azi?” Stiți că răspunsul este,
bineînţeles, Da. Rugaţi-vă pentru puterea de a vă schimba atitudinea  și viziunea despre viaţa de după moarte. Amintiţi-vă această
importantă învăţătură! Viaţa pe Pământ este doar un scurt episod în timp. Singura fericire adevărată  și viaţa veşnică este cu Mine În
Paradis, în Împărăţia Tatălui Meu.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
IUBIREA, CALEA CĂTRE MÂNTUIRE
Sâmbătă, 5 februarie 2011, 11:50
Preaiubita mea fiică, azi ai avut parte de haruri deosebite, ca să te aduc mai aproape de Mine, deoarece doar în apropierea Mea vei
experimenta în inima ta pacea, iubirea şi bucuria. Doar prin rugăciune te vei uni cu Mine şi numai dacă Îmi vei da grijile tale.
Dacă te abandonezi Mie, fiica Mea, dacă ai încredere în Mine, atunci vei înţelege iubirea, pe care o simt în inimă pentru tine. Şi dacă
faci asta, atunci iubirea ta pentru Mine se întăreşte. Doar atunci pot avea grijă de problemele tale, dacă Mi le oferi şi le pui în mâinile
Mele. Doar atunci poţi da altora adevărata dragoste, dacă Mă iubeşti pe Mine. Prin iubire ai parte de darul de a-i putea privi pe alţii prin
Inima Mea, care este plină de iubire şi compasiune.
Doar atunci se va schimba viaţa ta, dacă-Mi arăţi o iubire adevărată şi atunci viaţa ta cotidiana va fi inundată de bucurie. Copiii Mei,
niciodată să nu vă temeţi de iubirea Mea. Ar ajunge din belşug tuturor, dacă v-aţi întoarce la Mine şi aţi cere aceasta de la Mine. Îndată ce
aţi primit această iubire, fiţi generoşi cu ea. Răspândiţi iubirea Mea peste tot, aşa încât voi toţi, dar mai ales sufletele lâncede, să Mă poată
invita în sufletele lor. Aceasta este singura cale de mântuire.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC CONVERTIREA GLOBALĂ
Duminică, 6 februarie 2011, 13:40
Preaiubita mea fiică, acest mesaj este unul din ultimele mesajele care mai aparţin primei părți a Cărţii ”Marele Avertisment”.
Dragii mei copii, prin pedepsele ce vor urma, veți deveni în curând conștienți de existenţa Mea. Este foarte aproape timpul, când le
voi dărui un ultim dar atât celor care cred în Dumnezeu, Atotputernicul, cât şi ateilor. Aceasta se va întâmpla încă înaintea zilei de slavă,
când Mă voi reîntoarce, ca să judec lumea.
Acest mare eveniment vă va deschide inimile şi veţi privi cu veneraţie la iubirea minunată, pe care o voi arăta prin milostivirea Mea.
Mulţi dintre voi nu sunt conştienţi de existenţa Mea şi a Tatălui Veşnic, de aceea atât de multe suflete nevinovate trebuie să înţeleagă, că
în timpul Avertismentului voi toţi puteţi conta pe Milostivirea Mea. Atunci sufletele voastre vor fi învăluite de un nou nivel de înţelegere,
indiferent de numele pe care veţi dori să Mi-L daţi. Fiţi recunoscători, când se va întâmpla aceasta, fiindcă această Pedeapsă va fi spre
salvarea voastră.
De îndată ce se va întâmpla acest eveniment, toţi credincioşii, împreună cu toţi cei care li se vor alătura pentru că au înţeles în sfârşit
adevărul vor forma noua Mea armată pe pământ. Fiecare dintre voi, care veti cere iertarea în momentul când păcatele voastre vă vor fi
dezvăluite, va căuta să răspândească adevărul celor aflaţi în întuneric.
Copiii Mei, totuşi acest dar vă va pricinui durere, deoarece din cauza Numelui Meu vă vor batjocori. Să fiţi recunoscători când se va
întâmpla aceasta, deoarece oricât de dureroase ar fi aceste experienţe, tocmai din acest lucru veţi şti că voi sunteţi apostolii Mei adevăraţi.
Când va veni timpul, vă veţi alătura Mie în Paradis. Dragii Mei, voi să nu vă temeţi niciodată din cauza credinţei voastre; dac[ chiar şi
numai pentru o clipă aţi vedea măreţia absolută, pe care v-a pregătit-o Tatăl Meu în Paradis, ochii voştri omeneşti n-ar suporta acea lumină
şi splendoare. Şi Pământul este creaţia lui Dumnezeu, dar poate fi oricât de frumos pentru voi şi, oricât de mult sunteţi legaţi de el, totuşi
ar fi de ajuns o privire fugitivă, pentru ca să vă doriţi să ajungeţi timpul, când vă veţi uni cu Mine în Paradis.
Mesaj de iubire pentru atei.
Să ţineţi minte o ultimă lecţie de la Mine. Atei din întreaga lume, lua ți aminte la acest mesaj acum, chiar dacă vă este greu să faceţi
acest lucru. Fiecare copil al Meu de pe acest pământ simte dragostea la un moment dat în viaţa lui. Când simţiţi iubirea în inimile voastre
n-o puteţi vedea, nici atinge şi vă daţi seama că este greu de descris. Nu există nici o metodă de evaluare ştiinţifică disponibilă pentru
aceasta. Dragostea te face umil. Dragostea îți face inima generoasă. Dragostea te poate ajuta să faci sacrificii mari. Dragostea este
derutantă, dar pătimaşă. Dragostea nu este de la om. Este un dar de la Dumnezeu. Dragostea vine de la o singură sursă. Dragostea este
Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Este atât de simplu. Deschideţi-vă inimile la iubirea pură pe care Eu şi Tatăl Meu Ve șnic o avem
pentru fiecare dintre voi. Uitaţi-vă la Mine aşa cum se uită un copil la părinţii lui. Chemaţi-Mă şi Eu vă voi umple inimile voastre. Când
acest lucru se va întâmpla, niciodată nu vă veţi mai întoarce de la Mine.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
VESTIŢI MESAJELE MELE ÎN LUMEA ÎNTREAGĂ
Luni, 7 februarie 2011, 22:00
Fiica Mea, te-ai rătăcit un pic şi acum Îmi ceri putere, încredere şi curaj, ca să poţi face ce ţi-am cerut. Asta e bine. Daţi-Mi Mie
timpul vostru aşa cum v-a cerut Mama Mea iubită, căci sufletele voastre trebuie să rămână curate atunci când transmiteţi Cuvintele Mele.
Acum trebuie să te rog să începi planificarea vestirii Marelui Meu Avertisment valoros, care este un dar pentru fiecare persoană din
lume. Trebuie să publici în lumea întreagă prin internet amănunte despre aceasta până la sfâr șitul lui februarie.
Grăbeşte-te Fiica Mea, să faci tot ceea ce trebuie, pentru a avea şansa să asculte aceste mesaje, cât mai mulţi oameni posibil. Dedică
timp acum pentru aceasta, fiica Mea iubită, pentru că este foarte urgent. Să nu te sperie aceasta cerere. O fac ca să accentuez cât este de
urgent, pentru a se putea pregăti cât mai mulţi oameni în lume. Astfel ei vor putea căuta împăcarea atunci când păcatele lor le vor fi
revelate.
Pregătirea va fi în folosul lor. Prin această scriere, vor putea supravieţui Marelui Avertisment. Apoi vor fi puri şi datorită
binecuvântărilor pe care le vor primi vor fi pregătiţi să facă faţă încercărilor ce vor urma.
Îmbrăţişează acest dar fiica Mea. Să nu simţi spaimă sau dezamăgire. Pentru omenire aceasta este un dar. Această chemare pe care ai
acceptat-o ţi-a adus suferinţă, dar nu în modul în care te-ai fi aşteptat. Ai suferit din cauza ispitelor. Îndoielile te-au reţinut ca să poţi primi
pacea în suflet şi bucuria de care ai avea parte dacă Mi-ai permite libertatea să te iau şi să te călăuzesc. Fiica Mea, e timpul să te
abandonezi în totalitate Mie.
Oferă-Mi în dar voinţa ta liberă şi Eu îi voi da fiecărei părţi a fiinţei tale, cel mai mare şi cel mai dulce dintre daruri: pacea, bucuria şi
Iubirea mare pentru Mine. Vino acum Fiica Mea, fii a Mea şi alcătuieşte cu Mine un întreg. Dă-Mi întreaga ta iubire, suferinţa ta, grijile,
gândurile şi îngrijorările. Doar dă-le drumul. Doar atunci şi numai atunci vei fi cu adevărat liberă şi inima ta va fi uşoară.
Această muncă cere putere fiica Mea. Tu nu eşti numai ceea ce tu numeşti “vizionară”. Îţi dau darul profeţiei. De ce ? Pentru că tu,
preţiosul Meu profet, Îmi vei fi unealtă, în răspândirea veştii bune, a venirii Mele a doua oară în lumea întreagă, atunci când Mă voi
întoarce.
Ştiu că aceste veşti pot şoca, dar tu eşti de mult pregătită pentru acest rol, doar că nu ţi-ai dat seama.
Pentru a avea ajutor în această muncă, am desemnat o mulţime de sfinţi care să te ajute: Sf. Benedict, Sf. Augustin, Sf. Papa Ioan Paul
al II-lea, Sf. Faustina, Sf. Malachia şi Sf. Tereza de Avila. Pe ceilalţi ţi-i voi descoperi în timp. Toţi se străduiesc să te sprijine acum în
această sarcină a ta, pentru că aceasta este una dintre cele mai importante sarcini pe care le-a primit omenirea, în această perioadă
hotărâtoare din istorie.
Nu te teme fiica Mea. Tu eşti mai mult decât potrivită pentru această sarcină. De ce crezi că cer o asemenea disciplină de la tine? Mai
ai înca ceva drum de parcurs pe calea dezvoltării sufleteşti dar va veni şi asta cu timpul. Primul volum va fi făcut public iar în acest
răstimp Eu voi continua să comunic cu Tine în particular.
Te iubesc, fiică a Mea. Ştiu că şi tu Mă iubeşti.
Ştiu că această muncă este dificilădin cauza presiunii ce te apasă. Dar tu vei persevera, vei fi din ce în ce mai puternică. Energia ta
împreună cu ritmul alert al minţii tale vor asigura ca aceste importante mesaje să ajungă la fiecare copil al Meu de pretutindeni, în fiecare
ţară.
Atât a fost pentru astăzi. Mulţumesc, că ai acordat timp pentru meditaţie şi că Mi-ai răspuns în această seară.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
MESAJUL DUHULUI SFÂNT
Sâmbătă, 12 februarie 2011, 3:30
A venit timpul să te trezeşti şi să iei acest potir - să bei din el, pentru că acesta este Potirul Mântuirii. Bând din acest potir, eşti
pregătită să-l împărtăşeşti omenirii. Tu te pregăteşti acum, să revelezi Cuvintele lui Cristos, ca sufletele să se poată salva în timpul Marelui
Avertisment.
Nu pierde nici o clipă, pentru că timpul acestui mare eveniment se apropie din ce în ce mai mult. Timpul va fi foarte scurt pentru ca
lumea să poată citi pe internet conţinutul mesajelor. Dar acest timp va ajuta la salvarea milioanelor de suflete din focul iadului. Aceasta
este o mare răspundere, dar tu eşti gata pentru asta. Acum du-te cu iubire şi pace.
Duhul Sfânt
RĂSCOALA LUMII ARABE – TREI LIDERI POLITICI VOR FI ASASINAŢI
Joi, 17 februarie 2011, 23:45
Preaiubita Mea fiică sunt fericit deoarece aceste mesaje importante sunt pe punctul de a fi transmise la foarte multă lume. Nu peste
mult timp, vei vedea că că aceste mesaje vor fi căutate de toate ţările. Copila Mea nu te îngrijora de siguranţa ta, pentru că te voi apăra pe
tine şi familia ta în orice împrejurare. Sunt plin de iubire pentru tine fiica Mea şi totuşi Mi se rupe sufletul de durere, când văd suferinţa pe
care o va provoca gruparea perfidă, care complotează să obţină puterea peste anumite ţări. Vor face aceasta, îndepărtând conducătorii într-un mod viclean.
Atunci îşi vor oferi ajutorul şi vor cumpără bunăvoinţa noilor regimuri politice pe care până la urmă le vor subjuga. Acest control va fi
cu mult mai rău decât era pe vremea dictatorilor avizi de putere pe care îi vor fi răsturnat. Observă, fiica Mea, viteza cu care se va uni
lumea arabă împotriva poporului Meu evreu. Fii atentă cum toţi aliaţii poporului evreu îl vor părăsi lăsându-l fără apărare.
Fiica Mea, oamenii vor asculta cu mai mult sârg Cuvintele Mele, când, după Marele Avertisment se va produce convertirea lor.
Aceasta va fi perioada când enoriaşii Mei se vor uni împotriva puterii despotice, care se va manifesta în ţările occidentale, mai ales în
Europa. Luptaţi pentru dreptul vostru de a vă ruga! Dacă nu faceţi asta atunci va urma un război, nu al religiilor, ci al decimării populaţiei.
*În curând trei lideri politici vor fi asasinaţi, unul după altul.Ţine minte că fiecare dintre aceştia va fi asasinat prin complotul grupului
malefic care este format din organizaţiile oculte care conduc de fapt toate naţiunile dar care nu sunt la vedere pentru că sunt nişte laşi. Însă
nu vor rămâne în umbră mult timp. Când vor obţine puterea, se vor strădui să vă capteze atenţia şi să obţină respectul vostru.
Marele Avertisment va fi un mare ajutor în convertirea copiilor Mei din întreaga lume. Convertirea
este un dar pentru voi, acest dar îl vor primi şi aceia, care complotează şi fac planuri să câştige dominaţia peste pământul lui
Dumnezeu. Poate că aceştia s-ar opri dacă ar înţelege că puterea nu va putea fi niciodată a lor. Dar ei sunt orbi.
**Din ce în ce mai mulţi îngeri, care acţionează pe pământ sub chip uman, le vor ajuta pe aceste suflete derutate, să recunoască
adevărul. Mulţi se vor converti, dar vor fi şi unii care nu o vor face. Porneşte Fiica Mea şi vesteşte cât mai repede tot ce ţi-am spus.
Ai la dispoziţie pentru asta doar săptămâni. Foloseşte toate posibilităţile, ce le ai la dispoziţie. Fii curajoasă. Fă tot posibilul pentru ca
toţi copiii Mei să înţeleagă, scopul acestui dar deosebit, şi anume că Îmi întind braţele din Cer ca să le salvez sufletele.
Aceia care nu se vor converti chiar de la început, o vor face înainte de Marea Prigoană, atunci când din ce în ce mai mulţi copii se vor
întoarce la Mine. Această perioadă va fi foarte grea pentru toată lumea. Dar să fiţi răbdători, pentru că după aceasta va urma o perioadă
frumoasă, când se va întoarce pacea pe Pământ. După acest semnal de alarmă, care va fi Marele Avertisment, copiii Mei vor experimenta
dragostea ce le-o port şi se vor întoarce în braţele Mele. Când se va întâmpla aceasta, ei vor reprezenta arma Mea cu ajutorul căreia Îmi
voi apăra Împărăţia împotriva înşelătorului, a cărui domnie va dura foarte puţin.
Copiii Mei, acesta este un punct de cotitură în istoria omenirii. În curând veţi înţelege. Îndoielile, care sunt încă în voi, vor dispărea la
Marele Avertisment, pentru că în timpul evenimentului se va deschide inima voastră în faţa adevărului.
Du-te acum fiica Mea iubită, în pace și iubire pentru toată omenirea.
Isus Cristos Regele Evreilor (INRI)
Notă*Vizionara ar dori să clarifice lumii, că nu poate da numele conducătorilor - dintre care doi sunt din Lumea Arabă şi unul din
Europa continentală din respect pentru familiile lor şi pentru evitarea suferinţelor de prisos. Însă numele acestora le-a comunicat mai
multor persoane ecleziastice şi din mass-media. Interdicţia de a fi date publicităţii se va ridica în momentul când aceste crime vor avea loc
ceea ce se va întâmpla în curând (între ele va fi o perioadă foarte scurtă).
**conform interpretării vizionarei termenul de „îngeri” se referă la „mesagerii” ce au fost aleşi în întreaga lume să comunice mesaje
divine pentru a ajuta la înmulţirea convertirilor.
ULTIMUL MESAJ ÎN CARTEA „MARELUI AVERTISMENT”
Sâmbătă, 19 februarie 2011, 15:00
Preaiubita Mea fiică, tu acum te străduieşti mult să asculţi Dispoziţiile Mele, pentru ca să se sfinţească sufletul tău şi aceasta e o mare
bucurie pentru Mine. Te rog rezervă pentru Mine o oră întreagă din ziua ta, pe care să o petreci cu Mine în linişte şi permite-Mi să te aduc
mai aproape de Inima Mea Sfântă.
Te vei simţi cu mult mai puternică, dacă vei face aceasta. Începe încă de azi să petreci acest timp în compania Mea, ca să pot să-ţi
luminez inima şi să-ţi pot uşura povara.
Aş vrea astăzi ca prin tine să dezvălui omenirii dorinţa Mea: să înceapă să-şi evalueze viaţa, ca o pregătire pentru Marele Avertisment.
Fiica Mea, toți aceia dintre voi care omit să se pregătească, au nevoie de rugăciune, de multă rugăciune.
Marele Avertisment, acest mare dar, va fi revelat acum lumii. Toată lumea va avea şansa să savureze bucuria atunci când în sfârşit va
recunoaşte Adevărul. Adevărul Existenţei Mele. Rugaţi-vă pentru toată lumea, copila Mea, pentru a avea suficient curaj să caute iertarea
Mea.
În sfârşit, fiica Mea, copiii Mei de pretutindeni încep să-şi deschidă ochii. Încep să realizeze faptul că lumea trece printr-o schimbare.
Acea lume pe care aţi cunoscut-o cândva, a ajuns într-o nouă fază. Această nouă fază va trece prin mai multe etape înainte ca ei, copiii
Mei, să fie pregătiţi pentru Noul Paradis.
Paraziţii înşelătorului, vor lupta, din păcate, cu încăpăţânare până la capăt .Rugaţi-vă acum pentru aceste sărmane suflete rătăcite, ca
să fie inundate şi ele de o scânteie de lumină, când vor lua legătura cu discipolii Mei fideli. Voi, discipolii Mei, veţi primi harurile, care
vor ajuta la convertirea tuturor acelor suflete care s-au pierdut în sălbăticie şi a căror tulburare sufletească a fost provocată de satana.
Acum se vor împlini profeţiile de la La Salette, Fatima şi Garabandal
Toate profeţiile de până acum care au fost primite de vizionarii binecuvântaţi de la La Salette, Fatima şi Garabandal, acum se vor
împlini, în văzul tuturor. Pe toate miile de credincioşi care cunosc şi acceptă aceste profeţii, să ştiţi că Eu, Mântuitorul vostru, vă chem
acum pe fiecare dintre voi să vă rugaţi pentru sufletele lumii întregi. Deschideţi-vă sufletele încă o dată în faţa acestor noi mesaje, sunt
ultimele mesaje de acest fel pe care le dau tuturor copiilor Mei, înainte de a mă întoarce ca să-i judec.
Chemare pentru toți slujitorii Bisericii
Apelez la fiecare slujitor al fiecărui cult, la aceia care îl cinstesc pe Tatăl Veşnic, ca acum să Mă asculte. Nu permiteţi   înşelătoului să
vă inducă în eroare prin profetul lui fals şi astfel să vă determine să daţi crezare minciunilor lui, ce vor fi răspândite în numele său în scurt
timp. Aceasta va fi o perioada foarte grea pentru aceia dintre voi care Mă iubesc, căci veţi fi foarte dezorientaţi.
Profetul fals şi Anticristul
Fiţi atenţi cum va încerca profetul fals să conducă Biserica Mea, de și el nu este din casa Tatălui Meu. Va părea că este de acolo, dar
nu va fi adevărat. Fiţi atenţi la prietenia pe care o va lega cu Anticristul în mod vizibil pentru că ei doi vor fi cei mai mari mincinoşi ai
satanei, dar îmbrăcaţi în piele de oaie. Vor dispune de puterea de a face minuni asemănătoare cu cele din vremurile de demult dar această
putere o vor avea de la satana. Voi trebuie să fiți tot timpul în stare de har, ca să vă puteţi apăra credinţa voastră.
Rugaţi-vă pentru slujitorii Mei consacrați, care au credinţa lâncedă şi care vor fi aruncaţi în braţele înşelătorului. Acesta le va plăcea,
pentru că le va oferi exaltare, patimă şi aşa numita “iubire” care va fi condusă de egoul lor şi cu greu vor putea rezista prezenţei sale
carismatice. Slujitorilor Mei sfinţiţi, mergeţi dar pe această cărare care duce în jos şi atunci pentru Mine veţi fi pierduţi pentru totdeauna.
Poate vă veţi întreba, de ce trebuie ca aceste evenimente să fie de o greutate atât de mare. Vă veţi mira de ce permit să se întâmple
toate acestea. Cu siguranţă, Isus - în milostivirea Lui - nu ar permite asemenea piedici! Însă trebuie să permit acestea, deoarece doar
datorită acestor provocări poate avea loc lupta finală dintre Tatăl Veşnic şi cel rău. Fără această bătălie finală, nu ar fi posibil să-l împingă
pe satana în abisul iadului cel veşnic.
Fiţi vigilenţi cu această înşelăciune. Nu permiteţi ca astfel să se piardă sufletul vostru, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru harul
discernământului, ca să-l vedeţi pe acest profet fals aşa cum este în realitate, un demon care a fost trimis din fundul iadului, ca să vă
deruteze. Fiţi recunoscători, că voi sunteţi ţintele lui. Datorită fidelităţii voastre faţă de Mine, veţi fi supuşi unei ultime încercări, o ultimă
probă - proba credinţei voastre.
Niciodată nu va mai trebui să faceţi faţă unei asemenea provocări. Aşadar, fiţi pregătiţi. Întoarceţi-vă la Mine, voi toţi slujitorii Mei
sfinţiţi, înainte să fie prea târziu.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
DEMOCRAŢIA VA DISPĂREA - PREOŢII VOR FI MARTIRIZAŢI
Joi, 3 martie 2011, ora 23 :00
O, multiubita Mea fiică, întâmpin cu bucurie atenţia ta în această seară. Absenţa ta M-a îndurerat întrucâtva, dar ştiam că nu peste
mult timp te vei întoarce la Mine.
Te rog, ascultă-Mă cu atenţie. Ştiu că viaţa ta personală te preocupă, totuşi te rog să încerci să înţelegi că aceste mesaje sunt foarte
urgente. Cuvintele Mele ţi se adresează în cel mai important moment istoric de la începuturi până astăzi. Pentru că aceasta este perioada
când lumea va trăi foarte mari transformări, prin care omenirea nu a mai trecut niciodată.
Pregătiţi-vă, copiii Mei, oriunde trăiţi în lume. Pentru că foarte curând unul dintre cele mai preţioase daruri, izvorât din Milostivirea
Mea, va fi oferit fiecăruia dintre voi. Marele Avertisment care vă este dăruit va răspândi convertirile pretutindeni. Când acest eveniment
va avea loc şi după ce Pământul se va opri în loc pentru un moment, Dragostea, prin acceptarea adevărului, se va răspândi pretutindeni.
Adepţilor satanei le va fi greu să-şi menţină comportamentul plin de răutate în faţa iubirii şi a luminii care vor iradia prin voi. Deşi
acest mare eveniment va fi surprinzător şi va duce la multe convertiri, totuşi va trebui să vă pregătiţi pentru el.
Acceptaţi deci că această profeţie se va împlini. Puţini vor fi cei care vor nega evenimentul, în timpul sau după încheierea sa. Totuşi
vor fi mulţi cei care-Mi vor întoarce spatele. Va urma Marea Persecuţie.
Preoţii vor suferi
Armata credincioşilor Mei va apăra curajos adevărul existenței Mele. Dar vor fi şi dintre aceia la care nu v-aţi fi aşteptat, inclusiv
conducători ai Bisericii Mele Creştine, care vor adera la cel rău şi la paraziţii săi. Ei vor fi seduşi din cauza credinţei lor slabe. Veţi
observa că Sfinţii Mei Vicari, slujitorii Mei sfinţiţi, vor fi nevoiţi să-şi apere credinţa. Cruzimea faţă de ei va fi similară cu cea arătată Mie
de către călăii Mei. Luaţi aminte, toţi cei care Mă urmaţi. Să nu fiţi tentaţi să merge ți pe calea trădătorilor, chiar dacă vă temeţi. Să nu
cădeţi pradă falselor lor promisiuni. Fiţi curajoşi. Rugaţi-vă pentru a avea putere.
Persecuţia nu va ţine multă vreme
Credincioşii Mei, adunaţi-vă curaj, pentru că şi cei mai apropiaţi vouă vă vor întoarce spatele. S-ar putea să fiţi izolaţi şi făcuţi de râs,
ridiculizaţi în public. Treceţi cu vederea provocările lor. Vă voi îndruma pe toţi şi vă voi proteja. Pentru că această perioadă nu va dura
mult. Cea mai puternică durere va fi când veţi constata infidelitatea lor faţă de Mine, faţă de adevăr.
Naţiunile necreştine vor deţine controlul
Catastrofele ce vor urma vor putea fi domolite doar prin rugăciune. Prigonirea acelora care cred în Mine şi în Tatăl Veşnic va fi
condusă de naţiuni care nu cunosc iubirea, Iubirea pentru Dumnezeu. Unica iubire care sălășluieşte în inimile lor este cea pentru putere
asupra ţărilor mai puţin favorizate. Controlul este prima lor ţintă. Gloria, urmărirea bunăstării şi a stăpânirii voastre, a ţărilor voastre şi a
acelora dintre voi care nu vor să Mă renege. Dragii Mei copii, dacă le veţi ceda, vă va fi foarte greu să reveniţi şi să regăsiţi paşii care vă
conduc înapoi către Mine. Aceasta va presupune un mare curaj faţă de un adversar teribil de puternic. Dar veţi învinge. Dacă veţi suferi
datorită pasiunii pe care o simţiţi în inima voastră pentru Iubirea de Dumnezeu, Tatăl Meu Veşnic, atunci veţi accepta această suferinţă cu
bucurie.
Vor apărea dictatori noi
Schimbările ce se vor petrece în mod subit, care până acum au părut să fie minime, se vor transforma în războaie. Războaiele vor
produce lipsa de hrană. Democraţia va înceta să existe şi vor apărea dictaturi ale acelui rău. Totuşi, aceste dictaturi vor fi foarte atente la
imaginea lor. Vor începe ca paşnici negociatori şi „salvatori”. În schimbul hrănirii familiei voastre vă vor controla proprietăţile pe care le
vor acapara. Va trebui să le cereţi voie să vă hrăniţi familiile. Iar ca să călătoriţi va fi nevoie de o formă specială de identificare şi vi se va
cere să acceptaţi Semnul – semnul Fiarei. Fugiţi, copiii Mei! Ascundeţi-vă! Pentru că asta încă nu e totul! Vor hotărî cum să vă rugaţi,
pentru că ei nu se închină lui Dumnezeu. Aceştia, copiii Mei, nu sunt altceva decât armatele satanei, care vor să vă fure sufletele.
Aceia dintre voi care credeţi în Mine, să fiţi gata. Mergeţi înapoi la bisericile voastre imediat. Rugaţi-vă la Dumnezeu, Tatăl Veşnic.
Organizaţi grupuri de rugăciune şi rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă. Imploraţi acum milă, pentru ca la momentul Marelui Avertisment să
puteţi accepta starea de fapt a sufletului vostru cu umilinţă. Nu aveţi de ce vă teme.
Rugaţi-vă pentru familiile voastre, pentru prieteni, pentru copii, pentru vecini. Şi ei toţi trebuie să se pregătească. Atât de mulţi se vor
converti atunci când vor fi martorii adevărului existenţei Mele! Mulţi nu vor rezista la acel şoc, când vor vedea răul pe care Mi l-au
provocat. Dar vor fi şi dintre aceia care nu-şi vor face probleme. Timpul se apropie.
Rugaţi-Mă să vă ajut
Copiii Mei, semnele prevestite se văd peste tot în jurul vostru. Observaţi-le şi acceptaţi-le ca semne prealabile. Răzvrătiri. Cutremure.
Inundaţii. Schimbări climatice. Toate se vor intensifica. Banii vor deveni puţini şi la fel hrana. Să nu credeţi că totul este pierdut, pentru
că, dacă Îmi veţi cere ajutorul, veţi primi răspuns. Toţi veţi fi ajutaţi şi conduşi de mâna Mea prin aceste timpuri agitate. Dar va trebui să
vă deschideţi inimile. Respingeţi orice încercare de a vă ispiti să fiţi părta și la lucrările conspirative ale celui rău. Păstraţi-vă curăţenia
sufletului şi a minţii. Atitudinea voastră să fie umilă, dar să nu vă fie frică niciodată să vă apăraţi credinţa în Mine.
A venit timpul să vă pregătiţi sufletele
Timpul a venit. Duceţi-vă, copiii Mei, şi pregătiţi-vă sufletele. Căutaţi, prin Sacramente, harurile de care aveţi nevoie pentru a vă
sfinți sufletele. Apoi rugaţi-Mă să vă iau în braţele Mele şi imploraţi-Mă să vă salvez. Iubirea şi compasiunea Mea faţă de fiecare dintre
voi întrece orice închipuire. Dar primiţi cu bucurie Marele Avertisment, unul dintre cele mai preţioase daruri pe care vi le ofer vouă
tuturor, înainte de Ultima Judecată. Fiţi recunoscători pentru că veţi primi un dar aşa de minunat. În momentul în care se vor petrece atâtea
convertiri în toate colţurile lumii, atunci veţi fi cu adevărat pregătiţi pentru Noul Cer şi Noul Pământ care apoi se vor uni. Acesta va fi
Paradisul Meu, glorioasa moştenire la care fiecare dintre voi are dreptul, dacă o veţi alege.
Iar acum, dragi Mei copii, așteptaţi Marele Avertisment, pentru că timpurile sunt aproape.
Iubitul vostru Mântuitor, Drept Judecător şi Milostiv Isus Cristos

CUVINTE DE MÂNGÂIERE PENTRU ACEIA CARE NU CRED ÎN ACESTE MESAJE
Duminică, 6 martie 2011, ora 15:00
Rămâi tare, fiica Mea. Nu te chinui citind comentariile de pe internet, care dovedesc ura pe care mulţi dintre copiii Mei o simt pentru
Mine. Faptul că Eu am fost tăgăduit nu a început şi nici nu s-a terminat cu răstignirea Mea. Şi astăzi continuă acea ura răspândită de satana
printre copiii Mei. Vei suferi în Numele Meu, ca şi iubiţii Mei discipoli care vor îndrăzni să Mă apere. Aceasta, fiica Mea iubită, nu este
ceva nou. Este doar înspăimântător pentru tine.
Mesajele Mele vor fi considerate greu de acceptat chiar şi de către acei discipoli ai Mei care spun că au credinţă față de Mine. Când
dovezile vor fi dezvăluite, toţi cei care susţin că Mă urăsc îşi vor reevalua părerile. Unii vor plânge când dulceaţa adevărului le va fi
arătată. Alţii vor pune la îndoială din nou şi din nou, pentru că fac greşeala să ajungă la o decizie prin raţionamente omeneşti.
Du-te acum şi roagă-te pentru aceia care se îndoiesc de mesajele Mele. Au dreptate că fac aceasta. Pentru că aceia care vin în Numele
Meu trebuie să accepte că vor fi contestaţi şi pe bună dreptate. De aceea toate mesajele trebuie să fie studiate cu atenţie.
Mergi acum în pace şi iubire şi aminteşte-ţi că Eu îi iubesc pe toţi copiii Mei, inclusiv pe aceia care susţin că Mă urăsc.
Al vostru Mântuitor iubit, Isus Cristos, Judecătorul omenirii
OMUL VA FI PEDEPSIT ÎN ACEST AN AL PURIFICĂRII
Sâmbătă, 11 martie 2011, ora 15:30
Iubita Mea fiică, purificarea prin care va trece omenirea prin intermediul războaielor, al cutremurelor, erupţiilor vulcanice, tsunami-urilor, valurilor de căldură, alunecărilor de teren, continuă şi acest lucru se întâmplă din cauza păcatelor omenirii.
Numai aceia vor fi salvaţi care revin la Mine, Mântuitorul lor Divin şi la Creatorul lor, Tatăl Meu şi Tatăl lor. Niciodată să nu Îl priviţi
cu frică pe Tatăl Meu, pentru că El îi iubeşte pe toţi copiii Lui. Totuşi El îi va pedepsi pe aceia care nu-i acceptă existenţa. Văzând
răutatea, necredinţa, neruşinata iubire de sine a omului, răbdarea Lui se apropie de sfârşit.
Tatăl Meu Veşnic, Dumnezeu, făcătorul şi creatorul tuturor lucrurilor, îi iubește pe toţi copiii Lui cu o tandreţe părintească. Dar îi
pedepseşte, tot aşa precum o face părintele responsabil, dacă aceştia se comportă agresiv sau inacceptabil. Tot aşa se va manifesta mânia
Tatălui Meu în lume acum. Acest an, după cum ţi-am spus, fiica Mea, este anul Purificării.
Oamenii de pretutindeni vor înțelege că aceste evenimente nu sunt naturale. Ele sunt provocate de interven ția divină pentru a face
omul să înțeleagă, în sfârșit, adevărul scripturilor.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru întoarcerea la credinţă.
Al vostru Iubit Isus Cristos
CUTREMUR ÎN EUROPA ŞI RĂZBOI MONDIAL
Sâmbătă, 18 martie 2011, ora 00:00
Iubita Mea fiică, cu mare dragoste vin să vorbesc cu tine în seara aceasta. Pentru că ştiu frământările pe care le înduri acum. Suferinţa
pe care ai oferit-o acum pentru suflete este importantă, pentru că acele suflete ar fi fost osândite dacă nu ai fi făcut asta cu bucurie.
Fiica Mea, aceste mesaje sunt adevărate, dar tu trebuie să comunici cu Mine doar în timpul sau după rugăciune, pentru că înşelătorul
poate uneori să intervină dacă nu eşti în rugăciune tăcută cu Mine.
Război mondial
Fiica Mea, profeţiile despre care ţi-am vorbit se vor întâmpla. Iubitul Meu Vicar nu mai are mult timp de stat la Vatican în urma
evenimentelor petrecute în martie. Omenirea va fi martoră şi a altor evenimente, cum ar fi un cutremur în Europa, care va şoca pe multă
lume. Dar această purificare va ajuta la unirea oamenilor şi va fi spre binele tuturor. Alte evenimente globale cum ar fi erupţii vulcanice
vor mai avea loc acum (vizionara deţine detalii privind locaţia şi luna), în timp ce războiul din orientul mijlociu va atrage alte naţiuni. Alte
ţări occidentale vor provoca o reacţie din partea Rusiei şi a Chinei. Toate acestea vor duce la un război mondial.
Gravitatea evenimentelor se va micşora prin rugăciune
Între timp, Marele Avertisment va avea loc. Acesta va determina întoarcerea la credinţă. Întoarcerea la credinţă va îmblânzi, prin
rugăciune, amploarea şi gravitatea evenimentelor.
Suferinţa va aduce umilinţă – umilinţa va salva suflete
Draga Mea fiică, în timp ce lumea continuă să treacă prin aceste evenimente tulburătoare, cei care suferă vor dobândi umilinţă. Vor fi
salvaţi prin umilinţă. Toate acestea sunt necesare să pregătească lumea pentru a Doua Mea Venire. Acest timp nu mai este departe. Fiica
Mea, pentru credincioşii Mei va fi o zi glorioasă. Păstraţi această zi în centrul atenţiei voastre, pentru că atunci toată suferinţa îndurată
înainte în Numele Meu va fi uitată.
Toate profeţiile cuprinse în cartea Apocalipsei se dezvăluie acum lumii. Pe cei care au înţeles importanţa acestor evenimente îi rog
foarte mult să le explice celorlalţi importanţa lor şi faptul că trebuie să-şi ceară iertare de la Dumnezeu, ca să-şi cure țe sufletele.
Îndoiala faţă de Mesajele Mele
Fiica Mea, întotdeauna ascultă mesajele Mele cu inima. Știi că ele vin de la Mine, de la Mântuitorul tău Divin, cu toate că, între timp,
alţii încearcă să te convingă că nu este a șa. Acest lucru Mă îndurerează. Înţeleg că multe din îndoielile tale provin din preocuparea ta de a
nu-i induce în eroare pe oameni. Acum în sfârşit trebuie să alungi aceste gânduri.
Oferă-Mi voinţa ta
Fiica Mea, ai fi mai puternică dacă ai primi sprijinul de care ai nevoie de la un preot. Din nefericire, niciunul nu va ridica cupa Mea
aşa cum trebuie – fapt foarte jignitor pentru Mine. Aşadar trebuie să te încrezi în Mine în totalitate. În cele din urmă oferă-Mi voinţa ta şi
totul va deveni mai clar. Rugaţi-vă Rozariul Milostivirii Divine în fiecare zi, precum şi Rugăciunea Sfântului Rozariu. Cel puţin
săptămânal să iei parte la adoraţie într-o biserică. Toate aceste mici daruri adresate Mie te aduc mai aproape de Mine. Cu cât eşti mai
aproape de Mine cu atât vor fi mai uşoare sarcinile încredinţate.
Apără aceste Mesaje
Respectă această Scriere Sfântă. Apăr-o. Acceptă faptul că ea va fi atacată şi va fi desfăcută în bucăţi mai ales de către aceia care se
consideră specialişti şi care vor căuta pasaje care – spun ei - sunt în contradicţie cu Învăţăturile Mele. Singura contradicţie va fi propria lor
interpretare greşită a Învăţăturilor Mele. Aceasta se întâmplă când denaturează şi răstălmăcesc Cuvântul Meu Sfânt ca să se potrivească
planului lor.
Este important să rămâneţi în starea de har
Fiica Mea, Mi-ai lipsit şi Mi-a lipsit comunicarea ta apropiată, din inimă cu Mine. Cere-Mi harurile care să te întărească şi le vei
primi. Am planuri foarte importante pentru tine, fiica Mea. De aceea este esenţial ca sufletul tău să se purifice şi să rămâi în stare de har
mereu. Pe măsură ce are loc transformarea ta finală spre desăvârşirea spirituală, vei suferi, fiica Mea. Dar Eu te voi pregăti pentru aceasta.
Părerea celorlalţi nu ar trebui să te preocupe. Pe cei care nu se află în lumină şi care te supără – ignoră-i. Roagă-te pentru ei! Nu uita în
schimb că ei sunt în stare să te îndepărteze foarte mult de Mine, fără ca tu să observi aceasta, iar când vei observa, inima ta se va fi închis
deja faţă de Mine.
Sfântul Augustin şi Sfântul Benedict lucrează împreună cu tine. Cere-le ajutorul şi totul ţi se va părea mult mai uşor. Să lucrezi pentru
Mine, să împlineşti toate acele sarcini pe care ţi le cer este dificil. Vor încerca să îţi pună piedică la fiecare pas. Supărarea, frustrarea şi
certurile vor apărea şi se vor intensifica în jurul tău. Toţi urmăresc să îţi slăbească determinarea, dacă îi laşi.
Trebuie să-ţi binecuvântezi căminul, trebuie să porţi Rozariul, o cruce benedictină, de asemenea apă sfinţită, de acum întotdeauna. Fii
curajoasă acum! Ai încredere totală în Mine! Încrede-te în Mine! Oferă-Mi voinţa ta Mie şi îţi voi acorda toate harurile de care ai nevoie
ca să-Mi îndeplineşti planul.
Te iubesc, fiica Mea aleasă. Voi continua să te fac mai puternică decât eşti. Te voi îndruma. Pentru ca aceasta să se întâmple, trebuie
să-Mi oferi Mie trupul, mintea şi sufletul. Dar această oferire trebuie să vină de la tine, ca un dar deosebit pentru Mine. Eu nu pot să le iau
pur şi simplu de la tine, pentru că voinţa ta liberă este un dar de la Dumnezeu, Tatăl Meu Veşnic.
Mergi acum în pace, fiica Mea! Predă-Mi Mie îngrijorările şi frământările tale! Eliberează-ţi mintea, trupul şi sufletul! Când îţi vei
oferi libera voinţă, vei fi în sfârşit în uniune cu Mine. Acest dar pentru Mine va asigura răspândirea rapidă a cuvântului Meu în toată
lumea.
Al tău iubit Mântuitor Isus Cristos, Drept Judecător
RUGAŢI-VĂ PENTRU ACEIA CARE VĂ PRODUC DURERE
Luni, 21 martie 2011, ora 23:00
Draga Mea fiică, în seara aceasta simţi o pace cum demult nu ai mai simţit. Tu, fiica Mea, ai fost chinuită de înşelător, şi acum, prin
harurile primite de la Mine, nu mai simţi influenţa acestor atacuri.
Ţi-am trimis un suflet curat, plin de dragoste, care să te îndrume. El te va ţine de mână şi te va îndruma spre Mine şi spre Adevăr.
Iubita Mea fiică, tu înţelegi deja cum e să suferi în Numele Meu. Tu ştii cum este să fii batjocorit în public, să se râdă în spatele tău, să fii
învinovăţită de lucruri rele de care nu eşti vinovată. Şi totul în Numele Meu. Fii fericită pentru acestea, pentru că înseamnă că ai ajuns mai
aproape de Mine şi în comuniune cu Mine. Rugăciunea te va ţine în stare de har şi pace, după cum ai înţeles acum.
Fiica Mea, nu-i judeca pe aceia care-ţi provoacă durere. Roagă-te pentru ei. Iartă-i. Dar tu ai făcut deja acest lucru, nu-i aşa ? Acum
înţelegi Adevărul Învăţăturilor Mele. Te voi întări mai mult şi mai mult. Niciodată să nu-ţi fie frică. După cum am spus, înşelătorul
niciodată nu-ţi va fura sufletul. Te îmbrăţişez strâns în braţele Mele şi-ţi promit că dacă te-ai rătăci Eu am să te atrag din nou la Mine.
Tu trebuie acum să câştigi putere şi curaj în răspândirea Mesajelor Mele pentru omenire. Aceste Mesaje sunt urgente. Ştii ce trebuie să
faci. În fiecare minut cheamă-Mă pe Mine în inima ta. Te iubesc, curajoasa Mea fiică. Sunt mândru de tine, de liniştea ta, cu care aperi
Adevărul şi nu negi aceste mesaje Sfinte. Pentru că acum ştii deja Adevărul.
Al vostru iubit Salvator IIsus Hristos
IMPORTANŢA ŞI PUTEREA RUGĂCIUNII
Joi, 24 martie 2011, ora 23:00
Multiubita Mea fiică, este o bucurie mare că Mă voi uni cu tine din nou în seara aceasta. Ai primit harul discernământului (al
distingerii binelui de rău), aşadar drumul tău, pe care trebuie să-l urmezi, a devenit clar.
Te-ai oferit în sfârşit uniunii cu Mine şi acum eşti liberă. Nu mai ai îndoieli, conştiinţa ta este curată, eşti puternică, ca niciodată, şi
eşti gata să dezvălui lumii promisiunile Mele. Cuvintele Mele vor transmite urgenţa necesară ca să vă pregătiţi să vă deschideţi inimile în
momentul când tuturor li se vor arăta păcatele.
Dacă sunteţi pregătiţi şi avertizaţi în prealabil, multe, multe suflete pot fi salvate. Cu cât va fi mai mare convertirea cu atât se va
domoli pedeapsa. Fiica Mea, niciodată să nu devii indiferentă. Nici să nu te temi de viitoarele evenimente. Toate vor trece şi o lume mai
fericită, cu mai mulă iubire le va lua locul.
Mesajele vor pur şi simplu să reamintească tuturor despre Existenţa Lui Dumnezeu
Să spui oamenilor Mei de pretutindeni că aceste mesaje vor pur şi simplu să reamintească tuturor copiilor Lui Dumnezeu de existenţa
Lui! Trebuie de asemenea să îşi dea seama că sufletele lor sunt cea mai importantă parte din alcătuirea lor omenească. Să aibă grijă de
sufletele lor este de o importanţă vitală dacă vor să se bucure de acel viitor minunat care îi aşteaptă pe toţi. Oamenii trebuie pur şi simplu
să-şi reamintească de Cele 10 Poruncişi să le respecte.
După aceasta mai trebuie să-Mi urmeze Învăţăturile şi să-şi trăiască viaţa aşa după cum le-am spus.
Fac cunoscute aceste profeţii pentru a dovedi credincioşilor Mei care Mă urmează că acum are loc o intervenţie divină. Făcând aceasta
sper că îşi vor deschide inimile şi vor permite Adevărului să le inunde.
Iubirea Lui Dumnezeu aduce Pace
Mulţi arată o fidelitate falsă faţă de Învăţăturile Mele. Pentru alţii Învăţăturile Mele sunt plictisitoare şi obositoare. Le este frică să Mă
urmeze ca să nu se priveze de confortul pe care ei cred că lumea materială îl va aduce în vieţile lor.
Ceea ce ei nu înţeleg este că singura bucurie adevărată pe care o pot trăi este Iubirea de Dumnezeu. Această iubire poate intra în
vieţile voastre dacă vă apropiaţi de Mine şi Tatăl Meu Veşnic, prin simplă rugăciune.
Odată ce aţi trăit această pace vă eliberaţi de griji şi tensiuni inutile.
Nicio cantitate de false stimulente nu vă pot dărui acea euforie pe care o simţiţi când vă apropiaţi de inima Mea. Acea Iubire nu numai
că vă străpunge întregul trup, mintea şi sufletul, dar vă permite să duceţi o viaţă mai liberă. Veţi simţi o împlinire adâncă, necunoscută
pentru voi înainte. Atunci veţi fi uimiţi de cât de puţin atrăgătoare vi se va părea lumea materială. Veţi pierde interesul pentru lucrurile
materiale şi acest lucru vă va surprinde.
O, copiii Mei, dacă aţi încerca numai să ajungeţi mai aproape de Mine, apropierea v-ar elibera în sfârşit. Nu veţi mai simţi acea
disperare goală în sufletul vostru. În schimb veţi fi mai calmi, nu vă veţi mai grăbi, veţi avea mai mult timp să vă ocupaţi de alţii şi veţi fi
liniştiţi. Aceste lucruri vor iradia din voi şi îi veţi atrage şi pe alţii în mod natural. Vă veţi mira de ce. Nu vă temeţi, pentru că acesta este
harul Lui Dumnezeu lucrând în voi. Starea aceasta de har este molipsitoare şi prin iubire se răspândeşte şi la alţii, iar procesul continuă.
Vă rog, copiii Mei, amintiţi-vă de importanţa rugăciunii. Puterea pe care o conferă şi viteza cu care se răspândeşte pentru a îmbrăţişa
toate acele sufletele norocoase care sunt atrase în acest nor de iubire.
Plasa țesută din minciunile satanei provoacă teamă
După cum rugăciunea și iubirea oferită aproapelui sporesc, tot aşa cre ște și ura împroșcată de satana. Înșelătorul își răspândește
minciunile lucrând prin acești oameni fără credință sau care experimentează jocuri spirituale întunecate. Plasele sale pline de ură îi atrag
în cursă şi pe aceia care cred că duc o viață bună. Această plasă vicleană poate prinde pe oricine nu este destul de precaut. Numitorul
comun al acelora care cad pradă acesteia sunt neliniștea, stresul, disperarea şi frica. Această frică se transformă foarte repede în ură.
Alergați la Mine cu toții. Nu așteptaţi până viața vi se ruinează din cauza durerilor trăite de prisos. Pentru că Eu vă veghez mereu. Vă
aștept. Sperând că fiecare dintre voi va renunța la mândrie pentru ca Eu să vin și să vă îmbrățișez. Intrați în bisericile voastre şi rugaţi-vă,
adresați-vă Mie. Vorbiţi cu Mine şi acasă sau pe drum spre locul de muncă. Oriunde a ți fi strigați după Mine. Veţi simţi foarte repede
răspunsul Meu.
Treziţi-vă - deschideţi-vă inimile închise
Treziţi-vă, copiii Mei. Nu vă dați seama deja că aveţi nevoie de Mine? Când vă ve ți deschide în sfârșit inimile să Mă lăsați să intru?
Nu pierdeți timp prețios pentru propriile vieţi şi viața familiilor voastre. Eu sunt Iubirea. Aveţi nevoie de Iubirea Mea ca să vă hrănească
sufletele uscate și înfometate. Odată ce ați simțit Iubirea Mea, spiritul vostru se va înălța și veți putea din nou să simţiţi Iubirea adevărată.
Această Iubire va deschide mintea voastră în faţă adevărului – a promisiunilor pe care vi le-am făcut când am murit pe cruce pentru
păcatele voastre. Vă iubesc, copiii Mei. Vă rog să-Mi arătaţi acea iubire pe care v-o cer cu ardoare. Nu rămâneţi pierdu ți pentru Mine.
Deja timpul rămas este puțin pentru a vă întoarce la Mine. Nu întârziați.
Iubitul vostru Mântuitor IIsus Hristos
MÂNA TATĂLUI MEU VEŞNIC, VA LOVI ACUM ACEASTĂ LUME NERECUNOSCĂTOARE ŞI OARBĂ
Luni, 4 aprilie 2011, 19:00
Preaiubita Mea fiică, timpul acum, nu mai este de partea noastră. Trimite, trimite mesajele în lume, cât de departe poţi. Timpul
Marelui Avertisment este foarte aproape. Să le spui credincioşilor Mei ca prin credinţa lor pentru Mine să ajute la convertirea
necredincioşilor pentru întâmpinarea Marelui Avertisment.
Fiica Mea, în timp ce tu îţi pui întrebări în legătură cu veridicitatea mesajelor pierzi timp preţios. Vor avea prea puţin timp sufletele
Mele preaiubite care râvnesc la mântuire. Păcatul, fiica Mea, se manifestă pretutindeni şi se răspândeşte ca un virus în toate colţurile
lumii. Satana face ravagii în întreaga omenire; - el este prezent peste tot; el chinuie atât sufletele bune cât şi pe acelea care sunt pierdute
pentru Mine.Trebuie oprit. Rugăciunea şi răspândirea Cuvântului Meu vor ajuta. Spune-le discipolilor Mei în ce fel satana infestează
omenirea. El se manifestă nu doar prin provocarea neliniştii globale, dar îi molipseşte şi pe aceia care cred că acţionează în numele
dreptăţii. Este prezent chiar şi în societatea tânără fără griji, în muzica lor şi în cultura celebrităţii starurilor.
Salvaţi acum suflete prin rugăciunea Rozarului Milostivirii Divine. Răspândiţi aceasta rugăciune ca fiind cel mai urgent lucru. Panica,
groaza, neliniştea şi ura amarnică ce caracterizează astăzi lumea o simt în adâncul Meu, Eu, Dumnezeu Mântuitorul omenirii, care plânge
lacrimi fără încetare, pentru aceste suflete pierdute.
Chiar nu vede omenirea ura trăită împotriva propriei existenţe care este prezentă în fiecare ungher? Nu-şi dau seama că este însuşi
satana, înşelătorul, cel care lucrează? Precum ura înrăită şi monstruozită țile scârboase se răspândesc ca un foc mistuitor, tot aşa va cădea şi
mâna Tatălui Meu Veşnic asupra acestei lumi nerecunoscătoare şi oarbă. Precum continuă grozăviile oamenilor, când ei se terorizează
reciproc şi se omoară, tot aşa va creşte şi numărul catastrofelor naturale, ca pedeapsă, pentru păcatele săvârşite de oameni unii împotriva
altora. Această pedeapsă se va abate acum asupra lumii.
Lupta pentru salvarea sufletelor a început
Lupta pentru salvarea sufletelor a început. Stăruiţi în rugăciune pentru voi înşivă şi familiile voastre, pentru că multe suflete inocente
vor suferi de pe urma acestei nenorociri. Nu vă temeţi, căci toţi aceia care rămân fideli Mie şi Tatălui Meu Veşnic vor fi salvaţi. Dacă
Tatăl Veşnic nu intervine acum, omul ar săvârşi un genocid de o asemenea dimensiune, încât o mare parte a omenirii ar pieri.
Milostivirea Lui Dumnezeu
Voi toţi, să ţineţi cu tărie de credinţa voastră căci fără credinţă vă va fi greu să înduraţi suferinţele. Slavă Tatălui Meu pentru că El Mi-a încredinţat darul Milostivirii Divine. Milostivirea Mea nu are hotare iar acest lucru vă va fi acum dovedit tuturor. Acest ocean al iubirii,
curat şi nediluat, se va revărsa peste fiecare dintre copiii Mei, ca să vă scape de ura şi de răutatea care este răspândită de cel rău. Spăla ți-vă
sufletele în Iubirea Mea acum, prin rugăciune pentru că timpul este aproape.
Nu uitaţi, Eu vă iubesc pe toţi. Darul Milostivirii este al tuturor, chiar şi al acelora care încă trăiesc în păcat de moarte. Li se va da
şansa să se căiască, să-l învingă pe satana şi să se alăture Împărăţiei Mele mereu Milostive care va veni.
Priviţi spre cer. Lăsaţi-Mă să vă ţin pe toţi şi să vă îmbrăţişez.
Iubitul vostru Mântuitor, Veşnicul Judecător Milostiv, Isus Cristos
NU-I JUDECAŢI NICIODATĂ PE CEI DE ALTE CONFESIUNI, ALTĂ CREDINŢĂ SAU ALTĂ ORIENTARE SEXUALĂ
Miercuri, 6 aprilie 2011, 12:05
Iubita Mea fiică, chinurile pe care trebuie să le înduri se produc datorită înşelătorului care încearc ă încontinuu să te ispiteascăsă
renunţi la munca aceasta sfântă. El încearcă să te devasteze emo țional. Acceptă asta. Să nu te îndoie ști niciodată de Cuvântul Meu Divin
oricât de greu ţi-ar fi. Vei fi răsplătită cu harul păcii sufletului atunci când Mi te vei dărui cu adevărat. Să continui să-Mi spui asta în
fiecare zi şi pe parcursul întregii zile şi de îndată ce înşelătorul te va ataca atunci să-Mi ceri haruri ca să te umplu cu bucurie. Fii tare, fiica
Mea. Nu te da bătută niciodată. Eliberează-ţi mintea de lucrurile mărunte şi concentrează-te asupra mesajelor Mele pentru lumea întreagă.
Astăzi, acestea sunt cele mai importante mesaje pentru omenire. Au fost date pentru îndrumarea oamenilor ca să găsească din nou calea
adevărată care îi conduce la Mine.
Oamenii sunt derutaţi în privinţa Învăţăturilor Mele
În prezent sunt foarte mulţi oameni pierduţi. Sunt derutaţi în privinţa Învă țăturilor Mele din cauza nenumăratelor feluri în care acestea
au fost interpretate: prin moderare, schimbare, adăugire sau trunchiere. Copiii Mei au acum nevoie de îndrumare ca să caute harurile de
care au nevoie pentru a deveni din nou puternici şi cu inimile pline de bucurie. Acestea pot fi ob ținute doar prin rugăciune şi prin
respectarea Învățăturilor Mele.
Niciun suflet din lume nu este exclus de către Mine
Copiii Mei care sau convertit cunosc acest lucru şi se apropie de inima Mea prin sacramente. Însă acei copii ai Mei rătăciţi vor trebui
să o ia chiar de la început şi să-şi reamintească despre Cele 10 Porunci ce au fost date lumii prin Moise. În ziua de azi, foarte dar foarte
mulţi dintre copiii Mei nu le cunosc . Niciun suflet din lume nu este exclus de către Mine, indiferent de ce religie practică.
Atenţionarea credincioşilor care îi desconsideră pe cei de altă credinţă
Dacă credincioşii Mei se delimitează şi se preamăresc pe ei înşişi sau se consideră mai buni decât cei de altă credinţă care nu cunosc
Învățăturile Mele, atunci ei se comportă exact cum s-au comportat şi fariseii. Să le fie ruşine acelora care se cred mai presus de cei care au
nevoie de iluminare. Să le fie ruşine tuturor acelora care, deşi cunoscând Adevărul, îi dispreţuiesc pe cei de altă credinţă. Să le fie ruşine
tuturor acelora care cred că, dacă cunosc Adevărul şi beneficiază de pe urma Preasfintelor Sacramente, sunt cei mai importanţi în ochii
Mei. Da, aceşti credincioşi care Îmi sunt fideli, oferă Inimii Mele multă mângâiere şi bucurie, dar în acelaşi timp Mă ofensează foarte grav
atunci când îi deconsideră sau judecă pe alţii din pricina religiei lor.
Credincioşilor Mei, vă spun deschideţi-vă ochii pentru a putea vedea Adevărul din Învățăturile Mele la cel mai simplu nivel. Nu-i
judecaţi pe ceilalţi. Nu îi desconsideraţi pe aceia care-i credeţi păcătoşi şi resping Învă țăturile Mele pentru că ei, în ochii Mei, sunt
deopotrivă cu voi, în ciuda faptului că vouă vi s-a dat darul Adevărului. Mă supăra mult când ace ști credincioși ai Mei, chiar dacă sunt
conduși de intenții bune, prescriu acestor sărmane suflete rătăcite modul în care să-şi trăiască via ța. Nu sunt pe calea cea bună procedând
astfel.
Să nu spuneţi niciodată celor de alte religii sau orientare sexuală că sunt daţi pierzării
Dacă pe aceia care nu Mă urmează, doriți să-i determinați cu înverșunare să accepte Învățăturile Mele, spunându-le că se vor pierde
sau că sufletul lor se va vătăma şi dacă considera ți ca fiind rele practicile lor, atunci îi face ți şi mai slabi decât înainte. Mulţi pur şi simplu
vă vor întoarce spatele iar voi veţi suferi un eşec. Abţineţi-vă să-i învă țați, mai bine arătaţi-le mila voastră. Învăţaţi-i în schimb prin
puterea exemplului. Să nu spuneţi niciodată şi nici măcar să nu încercaţi s-o face ți, că sunt condamnați în faţa ochilor mei, pentru că nu
sunt.
Eu iubesc toate sufletele, de orice credinţă, de orice convingere, de orice confesiune şi de orice orientare sexuală. Fiecare dintre
aceştia este un copil preţios pentru Mine. Niciunul nu e mai bun ca celălalt. În timp ce păcatul va exista întotdeauna – voi sunteţi toţi
păcătoşi şi să nu uitaţi aceasta –fiecare dintre voi va răspunde pentru el însuşi în ceea ce priveşte răspândirea Cuvântului Meu şi
respectarea Învăţăturilor Mele.
Îmbrățișați-vă unii pe alţii. Arătați îndurare unii faţă de alţii. Să nu excludeţi pe nimeni, indiferent dacă este catolic sau de altă
confesiune creştină, fie cea islamică, hindusă, ebraică, budistă sau dacă aparţine de acele religii noi care au mai apărut şi care nu cred în
Dumnezeu, Tatăl cel Veşnic. Rugaţi-vă pentru ei. Învăţaţi-i cât este de important să-şi deschidă inimile în faţa adevărului. Învă țați-i prin
exemplul vostru. Răspândiţi convertire. Dar niciodată să nu judecaţi pe alţii sau să încercaţi să vă delimitaţi de cei care nu înţeleg
Adevărul.
Niciodată să nu credeţi că sunteţi mai buni decât fraţii şi surorile voastre pentru faptul că pentru fidelitatea voastră aţi fost
binecuvântaţi din Cer cu haruri. Da, voi aduceţi bucurii Inimii mele Sfinte dar comportaţi-vă cu ceilalţi cu iubire şi nu ca nişte dictatori.
Niciunul din voi nu este vrednic să-i judece pe alţii
Această lecţie să nu o uitaţi: între voi nici unul nu este vrednic să-i judece sau să-i evalueze pe alţii. Nimeni nu are puterea sau
cunoaşterea dumnezeiască ca să evalueze din punct de vedere moral pe ceilalţi. Păstraţi-vă mintea deschisă şi să nu uitaţi că vă rupeţi de
Mine când credeţi că în ochii Mei sunteţi mai importanţi decât aceia pe care voi îi consideraţi a fi păcătoşi.
Nu voi exclude din acest mesaje nicio religie
Cuvântul Meu este dat acum omenirii în dar. Pentru fiecare în parte şi tuturor. Nu vreau, prin aceste mesaje, să vizez doar grupul
discipolilor Mei devotaţi. Tuturor celor care înțeleg Adevărul, permiteţi-Mi să vă reamintesc. Toți copiii Mei din lume, în special cei mai
mari păcătoși, care nu cred în Tatăl Meu Ve șnic, Dumnezeu creatorul şi care a făcut tot ceea ce este, au acum prioritate. Depinde de voi
acum, credincioşii Mei, să vă rugaţi foarte puternic şi să arătaţi iubire acelora care sunt orbi. Dar face ți asta așa cum v-am învățat Eu. În
sfârşit, să nu uitaţi că Eu vă iubesc pe toţi.
Al vostru Salvator care vă iubeşte, Isus Cristos, Regele întregii omeniri
MILIOANE DE SUFLETE SE VOR SALVA DATORITĂ ACESTOR MESAJE
Joi, 7 aprilie 2011, 22:00
Iubita Mea fiică, astăzi ai primit darul Duhului Sfânt, împreună cu alte haruri Divine deosebite. Tu, fiica Mea, ţi-ai oferit voinţa liberă,
iar acum vei înainta pe mai departe ca să-Mi îndeplineşti Voin ța Mea Preasfântă. Acum vei realiza cât este de impotantă supunerea totală
faţă de Mine: în gândurile, cuvintele şi faptele tale, în comportamentul şi atitudinea ta. Acum te vei lăsa condusă de Mine şi vei căuta
călăuzirea Mea înainte de a face orice în Numele Meu.
În sfârşit eşti pregătită să-Mi urmezi îndrumările. De acum în fiecare a doua zi vei aloca cel puţin două ore pentru Mine în rugăciune.
În plus, va trebui să urmezi sfaturile directorului tău spiritual pe care ţi l-am trimis din Cer. El îţi va vorbi urmând îndrumările Mele. Să
faci exact cum îți spune. Trebuie să te asiguri să comunici cu Mine în fiecare zi pentru că am multe să-ţi spun.
Fiica Mea, de acum înainte să asculţi numai vocea Mea. Să scrii doar ce vine de la Mine. Niciodată să nu te influenţeze opinia altora
despre aceste mesaje sfinte. O singură gură există, a Mea, care comunică cu tine. Ai încredere în Mine. Încrede-te total în Mine. Niciodată
să nu te îndoieşti de aceste mesaje deoarece sunt Eu cel care î ți vorbește. Să-ți amintești mereu de asta. Acum, că ai ajuns să ai încredere
în Mine, vei fi mult mai puternică. Lasă-Mă să te asigur că de acum vei fi în stare să opui rezistenţă mai eficient atacurilor ce vin din
partea înşelătorului.
Simte-te în pace. Iubirea Mea pentru tine, fiica Mea, curge în şuvoaie prin Inima Mea în timp ce fidelitatea şi iubirea ta pentru Mine te
umple şi te face mai sensibilă. Aceasta mare iubire este în totalitate curată şi nu se aseamănă cu nimic, din ceea ce ai experimentat tu
cândva în această lume.
Cerul tresare de fericire că te-ai oferit în totalitate. Dar acum, va trebui să te pregăteşti pentru a ajuta la salvarea a milioane de suflete.
Fiica Mea, îndatorirea pe care o aștept s-o împlinești este uriașă în termeni omeneşti. Tu, fiica Mea, vei fi mesagera care va da lumii cea
mai mare parte a Cuvintelor Mele Sfinte, pentru ca lumea să se poată pregăti pentru cea de-a Doua Venire a Mea.
Ei, copiii Mei dragi, pe care Eu îi iubesc cu o patimă mare ce întrece puterea ta de în țelegere, trebuie să fie atrași înapoi la Inima Mea
Preasfântă înainte de a fi prea târziu. Mă aştept de la tine, Fiica Mea, să transmiţi mai departe Mesajele Mele spre omenire. Nu este o
sarcină uşoară. Vei suferi pentru aceasta, dar, trebuie să înţelegi că acum, aceasta este datoria ta faţă de Mine. Eşti chemată ca să te asiguri
ca prin Cuvintele Dumnezeiești de pe buzele Mele, să se salveze milioane de suflete din flăcările iadului.
Comunică acum cu Mine aşa cum se cuvine. În tot acest timp am să te conduc. Pacea să fie cu tine, Fiica Mea. Duhul meu Preasfânt
îţi inundă acum sufletul. Acum eşti plină de iubire şi fericire şi eşti gata pentru următoarea parte a acestei misiuni divine.
Mântuitorul vostru, IIsus Hristos
DUREREA MEA ESTE CHIAR MAI INTENSĂ ASTĂZI DECÂT LA RĂSTIGNIREA MEA
Miercuri, 13 aprilie 2011, 23:00
Preaiubita Mea fiică, în această noapte plâng cu mare tristeţe din cauza păcatelor omenirii care sunt tot mai grozave în timp ce se
apropie în lume momentul când sunt evocate Pătimirile Răstignirii Mele. Durerea Mea este chiar mai intensă decât atunci când am fost
răstignit întâia oara. Acum retrăiesc din nou chinurile, pe care le-am suferit o dată, acum când păcatele omenirii îmi străpung Inima ca o
sabie, care acum este mai lungă, mai tăioasă şi mai dureroasă. Ascultaţi-Mi Rugămin țile. Auziti-Mi strigătele. Voi toţi. Consolaţi-Mă în
această agonie intensă pe care o sufăr astăzi. Trebuie să fiu martor în fiecare zi la triste țea adânca, la durerea şi chinul pe care le săvârșește
omul unul împotriva altuia. Adultul împotriva copiilor. Aceşti criminali nu suferă de nicio remuşcare, atât de tare le-a contaminat sufletele
întunecate, satana, înşelătorul. El nu arată îndurare pentru nimeni pentru că el nu are suflet. Şi totuşi, oamenii cad proste ște pradă ispitelor
lui, ca niște orbi. Se lasă precum sclavii să fie absorbiţi de întunericul înfricoşător încât trebuie să Mă încredin țez rugăciunilor stăruitoare
ale credincioşilor Mei, ca astfel de suflete să fie salvate.
Durerile mele se înteţesc în fiecare zi. Omul nu socoteşte păcatul a fi ceea ce este de fapt. La nivel primar, de bază, păcatul nu este
altceva decât iubirea de sine. În cazul cel mai grav, păcatul este iubirea faţă de toate acele lucruri care vătămează pe alţii prin mârşăvie,
violenţă, maltratare şi crimă. De ce închid oamenii ochii când sunt martori la aceste fapte groaznice? Victimele acelea sunt tot oameni ca
şi voi. Rugaţi-vă mult pentru aceşti criminali pentru că şi ei sunt victime. Copiii Mei, aceştia au fost atraşi în cursa înşelătorului şi mulţi
nici măcar nu-i acceptă existenţa. Se apropie acum timpul când se va auzi din nou, cu adevărat, Glasul Meu pe pământ. Vă rog, vă implor
explicați tuturor că vor fi în curând martorii Milostivirii Mele pe pământ prin evenimentul mistic ce se apropie. E foarte important să se
facă cunoscut unui număr cat mai mare de oameni, să-L roage pe Dumnezeu, Tatăl Ve șnic, să vă ierte vouă tuturor păcatele comise până
acum. Faceți asta chiar acum şi repede. Salva ți-vă sufletele dar şi sufletele celorlal ți. Deși convertirea se va răspândi din abundenţă, totuşi
unele suflete nefericite nu vor supraviețui şocului. Rugați-vă, rugați-vă pentru aceştia ca să nu moară în păcat de moarte.
Vă rog pe voi, ca în timpul Postului Mare, să vă amintiți povestea Pătimirii Mele, meditând la jertfa Mea pe care am adus-o voluntar
pentru voi toți, ca să vă salvați. Apoi, să înțelegeți că Marele Avertisment, Iluminarea Conștiinței, este următorul dar al Milostivirii Mele
pentru omenire.
Răspândiți convertirea pretutindeni. Ajutați la înfrângerea înșelătorului prin rugăciunea Rozarului Milostivirii Divine, pentru
salvarea sufletelor. Aveți încredere în Mine acum şi aduceți-Mă înapoi în inimile voastre. Uniți-vă ca să salvați omenirea prin iubire.
Mântuitorul vostru Divin, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul și Făuritorul tuturor lucrurilor
PROMISIUNEA UNOR HARURI SPECIALE, DACĂ ÎL CHEMĂM PE ISUS DOAR PENTRU O ZI
Joi, 14 aprilie 2011, 11:00
Fiica Mea iubită, mulţumesc că dedici şi mai mult timp pentru această lucrare sfântă. A venit timpul ca toţi să vă deschideţi inimile
către Mine, doar pentru o zi, pentru a-Mi permite să vă umplu cu haruri speciale. Aceste haruri acum le vor primi aceia dintre voi care au
uitat că Exist, întru-cât se apropie Vinerea Mare.
Întrucât se apropie perioada puternicei Novene a Divinei Milostiviri, acest timp va fi folosit ca să vă umplu sufletele cu haruri
speciale. Acum faceţi cum vă spun Eu şi astăzi adresați-vă Mie în rugăciune, cu cuvintele voastre. Acele haruri pe care vi le voi da, nu
doar vă vor aduce mai aproape de Inima Mea ci vă vor umple şi cu Duhul Sfânt.  Rugaţi-vă această Novenă a Mea începând din Vinerea
Mare şi cuprindeți in ea atâtea suflete câte puteţi iar Eu pe fiecare, în mod personal, am să le salvez.
Toţi aceia care recad în păcat în ciuda faptului că Mi s-au dedicat în totalitate, Eu am să-i ridic iar şi iar. Niciodată să nu vă fie frică să
reveniţi la Mine când vă rătăciţi. Niciodată n-am să-i părăsesc pe aceia care revin mereu înapoi la Mine. Fiind păcătoşi, sunteţi predispuşi
la asta. Niciodată să nu vă fie frică, Eu stau lângă fiecare dintre voi gata să vă îmbrăţişez oricând. Păcatele pot fi iertate. Niciodată să nu
aveţi remuşcări din cauza păcatelor când simţiţi nevoia să veniţi la Mine pentru iertarea lor. Eu sunt întotdeauna aici.
Copiii Mei, folosiţi-vă de săptămâna Mare ca să reamintiţi tuturor sacrificiul pe care Eu l-am făcut pentru păcătoşi. Îndurarea Mea
este încă mare. Ea nu a scăzut în intensitate niciodată faţă de suflete; nici măcar fa ță de acelea care mă jignesc profund. Când un suflet
caută iertare păcatul va fi alungat. Prin Novena Divinei Milostiviri se vor răspândi cele mai mari haruri, dacă vă ve ți ruga din Vinerea
Mare, timp de nouă zile, până la sărbătoarea Divinei Milostiviri. Rugându-vă această Novenă, vă veți salva nu numai sufletele voastre dar
şi sufletele multor alte milioane de oameni. Faceţi aceasta pentru Mine.
Al vostru veșnic iubitor şi fidel, Mântuitor Dumnezeiesc, Isus Cristos
EU SUNT PREZENT ÎN EUHARISTIE, CU TOATE CĂ PROMISIUNEA MEA A FOST RĂSTĂLMĂCITĂ
Joi, 14 aprilie 2011, 12:05
Preaiubita Mea fiică, nu te îngrijora, progresezi în continuu prin felul cum îţi faci timp pentru rugăciunea către Mine. Acum este
important ca omul să înţeleagă că dacă vrea să ajungă mai aproape de inima Mea, trebuie să priceapă cât de importantă este participarea la
Sfânta Euharistie şi primirea acesteia.
Mulţi oameni, printre care şi alte grupări creştine, neagă prezenţa Mea reală din Euharistie. E de neînţeles de ce au decis aşa, să nege
promisiunile pe care l-am făcut la cina cea de taină, când am promis că voi oferi ca hrană trupească şi sufletească Trupul şi Sângele Meu.
Ceea ce este însă clar, e că minunea Sfintei Euharistii existentă în toate tabernacolele din lume, este acolo ca să umple cu prezenţa Mea,
sărmanele voastre suflete goale şi înfometate. Această prezenţă vă întăreşte atât de mult încât, dacă omiteţi să Mă primiţi – după ce vă veţi
fi obişnuit deja cu prezenţa Mea – vă veţi simţi pierduţi.
Mulţi creştini ignoră cea mai elementară promisiune pe care le-am făcut-o pe timpul Răstignirii Mele, şi anume că voi fi prezent în
pâine şi vin, lăsând un semn permanent pentru hrănirea sufletelor voastre. Ca rezultat al prea multelor consideraţii şi analizări umane,
chiar şi creştinii de bună credinţă Mă refuză. Aceeaşi creştini nu pot să primească Sfânta Euharistie sub forma sa reală. Preasfânta
Euharistie a fost dată tuturor, ea reprezentând un dar minunat spre mântuirea şi salvarea voastră. Prin refuzul acceptării prezenţei Mele,
pierdeţi o parte a promisiunii harurilor speciale care sunt parte a legăturii care face să Mă pot aduce mai aproape de inima voastră.
Aduceţi-vă aminte, că am murit pentru voi ca să vă conduc la viaţa veşnică şi mântuire. Primiţi-Mă ca Prezenţă Vie, iar sufletele voastre
vor străluci așa cum nu aţi fi crezut a fi posibil până acum. Întoarceţi-vă înapoi şi începeţi din nou să primiţi Trupul şi Sângele Meu.
Lăsaţi-mă să vă înlătur îndoielile. Aceasta este una dintre cele mai mari greşeli pe care au comis-o creştinii când astfel au refuzat intrarea
Mea înăuntrul sufletelor lor. Aceasta îl jigneşte foarte tare pe Tatăl Meu Veşnic datorită jertfei mari ce a fost făcută pentru salvarea
voastră. Lăsaţi-mă să aduc lumină şi hrană în vieţile voastre. Veţi fi mai dispuşi să acceptaţi adevărurile Învăţăturilor Mele după Marele
Avertisment.
Aduceţi-vă aminte ceea ce v-am promis la cina cea de taină, şi anume că dacă ve ți mânca pâine şi vin, va deveni pentru voi, Trupul şi
Sângele Meu. Orice altă interpretare a fost o răstălmăcire pe baza logicii şi argumentaţiei umane. Înţelegeţi acum aceasta şi acceptaţi
adevărul.
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos
CUM VĂ PUTEŢI ASIGURA CA FAMILIILE ŞI PRIETENII VOŞTRI SĂ POATĂ INTRA ÎN PARADIS
Vineri, 15 aprilie 2011, 15:30
Fiica Mea iubită, sunt fericit că atât de mulţi discipoli buni şi evlavioşi se adună împreună în Săptămâna Mare ca să cinstească jertfa
Mea adusă pentru toţi. Acea jertfă pe care aş aduce-o iar şi iar ca să vă salvez pe fiecare dintre voi. Simt o iubire profundă pentru toţi
oamenii de pe pământ care au fost creaţi prin Sfânta Voinţă a lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic, Creatorul omenirii. Fiecare dintre voi ocupă un
loc deosebit în inima Mea, chiar şi aceia care nu Mă cunosc.
Dacă vi s-ar promite aici pe pământ o viaţă care să vă ofere sănătate şi fericire, mulţi aţi profita de această ocazie. Sunteţi atât de
disperaţi să satisfaceţi nevoile trupului. Dacă omului i s-ar oferi paradisul din ceruri i-ar fi greu să şi-l închipuie. Eu înţeleg că sufletului
lânced i-ar trebui o imaginaţie vie ca să-şi poată închipui ezistenţa acestui măreţ loc. Întotdeauna îi va fi foate greu să vizualizeze acest
tărâm glorios. Doar acele suflete şi-l pot închipui care au o credinţă puternică în existenţa lui Dumnezeu. Singura modalitate de a înţelege
cu adevărat piatra prețioasa care vă aşteaptă pe toţi este întărirea credinţei. Singura modalitate de a atinge aceasta este rugăciunea
perseverentă, pentru a vedea adevărul, lumina, viitorul strălucit, care îi aşteaptă pe toţi aceia care Îl cinstesc pe Dumnezeul Tatăl
Atotputernicul. Credincioşilor, voi trebuie să vă rugaţi pentru prieteni, soţ, soţie, rude, părinţi, fraţi, surori şi pentru copiii ce au puţină
credinţă. Dacă vă rugaţi pentru ei Rozariul Divinei Milostiviri, făcând asta, le salvaţi sufletele. Aceasta este promisiunea Mea pentru voi,
acum.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
TREZIŢI-VĂ LA ADEVĂR ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU
Vineri, 15 aprilie 2011, 22:00
Draga Mea fiică, trebuie să spui lumii că dacă vrea să obțină viața veșnică, omenirea trebuie să urmeze acum Preasfânta Mea Voinţă.
Această lume, deşi are multe de oferit, nu vă va potoli foamea niciodată. Dacă nu ar fi fost păcatul părinţilor vo ștri de la începuturi, Adam
şi Eva atunci, desigur, ar fi fost posibil să trăiţi fără oprelişti într-o fericire veşnică. Întrucât înşelătorul este prezent peste tot, el nu va
permite nici unuia dintre voi să vă planificaţi viaţa în direc ția Mea. Şiret şi mincinos, va încerca permanent să vă ispitească să cădeţi în
păcat, prin diverse metode de a vă seduce. Dar îi va fi greu să se apropie de voi dacă sunteţi în starea de har pe care o puteţi realiza prin
spovadă şi Preasfintele Sacramente.
Sfântul Rozar este deosebit de eficient împotriva satanei datorită puterii pe care Dumnezeu, Tatăl Veşnic, i-a dat-o Binecuvântatei
Fecioare, Mama Mea. Ea are o putere uriaşă asupra înşelătorului. Înşelătorul este neputincios în faţa Mamei Mele şi el ştie asta. Dacă
permiteţi ca Sfânta Mea Mamă să vă călăuzească spre haruri, Ea poate mijloci pentru voi şi atunci veţi putea rezista ispitelor celui rău.
În timp ce oamenii se străduiesc azi, să atingă pe acest pământ fericirea şi pacea, ei caută soluţii miraculoase. Pierd timpul încercând
să găsească, în timpul vieţii, secretul fericirii, al bunăstării materiale şi al păcii. Vin cu soluţii şi idei noi care toate se bazează pe schema
înavuţirii. Indiferent de argumentele enumerate care în majoritatea cazurilor se bazează pe psihologie idealistă, pur şi simplu este
imposibil să obțineți pacea şi fericirea dacă nu credeţi în Dumnezeu, Tatăl Veşnic.  El este singurul dătător de viaţă. Fără să vă
apropiaţi de El, veţi fi cu sufletele goale. Aceia dintre voi care petrec mult timp încercând să nege existenţa Mea, vă pierdeţi timpul cu
visele deşarte care nu se vor împlini niciodată. Împotrivirea voastră îndărătnică faţă de Creatorul vostru, Fiinţa Supremă, care a creat
această lume, vă va duce în abisul întunericului veşnic. Mulţi oameni care, în timpul vieţii, la fel ca voi, au negat îndelung existenţa lui
Dumnezeu prin răspândirea unor minciuni, cum că nu există Dumnezeu Tatăl, din păcate se află acum în fundul iadului, datorită alegerilor
proprii. Nu lăsaţi ca să se întâmple asta şi cu sufletele voastre, pentru că sufletele ajunse în iad ard ca şi cum încă ar fi din carne vie. Cum
râde satana de neştiinţa voastră. Când îl renegaţi pe Dumnezeu atunci negaţi dreptul vostru la fericirea veşnică. Este aceeaşi fericire pe
care o căutaţi neostenit în această lume, dar la care nu se poate ajunge aici pe pământ. Niciodată să nu vă trăiţi viaţa pe acest pământ ca şi
cum ar fi singura parte a ciclului existenţei voastre, pentru că nu este singura. Adevăratul vostru cămin va fi cu Mine în Rai.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
CE VEŢI EXPERIMENTA ÎN TIMPUL MARELUI AVERTISMENT ŞI RUGĂCIUNE PENTRU IERTAREA IMEDIATĂ
Sambătă, 16 aprilie 2011, 10:00
Fiica Mea iubita, străduiește-te ca să afle lumea despre Mesajele Mele deoarece timpul Marelui Avertisment aproape că a şi sosit.
Spune sufletelor care refuză rugăciunea să-si înlăture mândria şi aversiunea şi să se întoarcă la Mine, să-Mi ceară iertare. Fiţi conştienţi că
foarte multe suflete nu vor reuşi să supravieţuiască acestui eveniment care este aproape în prag. Multe dintre aceste suflete sunt doar
comode și în timp ce în străfundul sufletului cred în Dumnezeu, Tatăl Veşnic, se gândesc că se vor ocupa de viaţa lor sufletească poate în
viitorul apropiat. Dar atunci va fi deja prea târziu.
Să spui lumii că acest eveniment o va salva. Mulţi se vor căi în timpul acestui eveniment mistic. Vor sim ți o senzaţie arzătoare,
asemănătoare cu cea pe care o simt sufletele în Purgator. Aceasta le va revela prin ce trăiri trebuie să treacă sufletele care nu sunt total
curate, înainte ca să aibe dreptul să vadă lumina glorioasă a Raiului. Doar prin simpla acceptare a faptului că acest eveniment se va
întâmpla, vor putea sa-i supravie țuiască. Întoarceți-vă la Mine şi spuneţi:  “Te rog, Doamne, condu-mă la minunata Ta Lumină a
Milostivirii şi a Bunătății Tale şi iartă-mi păcatele.”Iar Eu vă iert imediat. Apoi, imediat după Marele Avertisment veţi simţi o adâncă
pace şi bucurie în suflet.
Tinerii se jenează să se roage
Mulți oameni din lumea de azi refuză să se roage. În special mulţi tineri simt rugăciunea ca jenantă şi demodată. Consideră în mod
greșit, că dacă doar îşi menţin credinţa în Dumnezeu, atunci rugăciunea nu mai este necesară. Nu este adevărat. Rugăciunea este un lucru
esenţial pentru a intra în Paradisul după care ve ți tânji puternic după moartea voastră. Dacă rămâneţi în păcat, nu veţi putea gusta această
Mare Sărbătoare. În același fel în care unii dintre voi, pentru a-şi îngriji trupul ca să rămână frumos, sănătos şi plin de vigoare, îşi aleg cu
grijă hrana, tot aşa trebuie întreţinut şi sufletul. Dacă nu dedicaţi destul timp îngrijirii sufletului atunci el va slăbi şi-i va lipsi hrana ca să
rămână într-o formă perfectă.
Rugăciune de spus pentru convertirea altora
Faţă de persoanele credincioase din lume, care au credinţa slabă, aveţi o răspundere enorma, voi cei cu credin ța puternică. Voi trebuie
să vă rugaţi pentru ei cu următoarea rugăciune de convertire:
“În Milostivirea Ta Divină, Isuse, te rog fierbinte, acoperă cu Sângele Tău Preţios, sufletele cu credinţa slabă, ca să se convertească.”
Spune-ţi această rugăciune pentru cei care consideraţi că au cea mai mare nevoie de ea.
Nu uitaţi, copii, minunata Mea promisiune: în cele din urmă, Eu voi triumfa. Satana, înşelătorul, nu va putea supravie țui. Vă rog,
lăsaţi-Mă să vă apăr şi să vă iau cu Mine. Nu vă lăsaţi sufletele satanei. Vă iubesc pe toţi. Chemaţi-Mă pe Mine în fiecare zi, rugându-Mă
să vă întăresc credinţa.
Mântuitorul vostru divin, Împăratul Milostivirii şi al Îndurării, Isus Cristos
PÂNĂ ŞI GRUPURILE MICI DE RUGĂCIUNE ALE MILOSTIVIRII DUMNEZEIEŞTI, POT SALVA MILIOANE
Sâmbătă, 16 aprilie 2011, 22:45
Fiica Mea iubita, timpul Marelui Avertisment este aproape şi acesta se va produce într-o clipită. Toată lumea se va opri din orice
activitate când vor fi martorii Marelui Avertisment. Să vă rugaţi în primul rând pentru cei care sunt în păcat de moarte. Ei au nevoie de
rugăciunile voastre pentru că mulţi vor muri din cauza şocului când vor vedea prin ochii Mei oroarea atrocităţilor păcatoase pe care le-au
comis. Rugaciunea Rozarul Milostivirii Divine poate salva milioane de suflete chiar şi dacă doar un mic grup de slujitori iubitori şi
devotaţi o rosteşte.
Nu am să-ţi dau o dată a acestui mare eveniment. Dar poţi fi sigură că în lume a sosit timpul. După cum răul se propagă fără oprire
peste tot în lume, tot aşa va lovi mânia Tatălui Meu pretutindeni. Nu va sta nepăsător şi nu va mai permite ca păcăto șii înrăiţi, la braţ cu
satana, să-i distrugă sau să-i contamineze pe copiii Mei. Să le fie ruşine vinovaţilor care sunt obseda ți de ei înșiși şi pe care totuşi îi mai
iubesc, cu toate că s-au murdărit cu răutăţile lor păcătoase. Vă rog să vă rugaţi acum pentru iertarea păcatelor lor.
Așa cum Marele Avertisment se va produce, aşa vor lovi omenirea şi catastrofele naturale. Acum rugăciunea este singura armă, copiii
Mei, ca să apăraţi omenirea şi pe voi de focul iadului. După ce Marele Avertisment se va fi încheiat, pacea şi bucuria vor triumfa. Apoi, va
începe persecuția din partea Noii Alianţe Mondiale. Puterea lor va slăbi, dacă se vor converti multe suflete şi se vor ruga stăruitor.
Nu vă temeţi iubiţii Mei discipoli, veţi lucra împreună şi vă veţi ruga pentru salvarea omenirii. Şi veţi salva milioane de suflete astfel.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
NOUA ORDINE MONDIALĂ - PLANUL CONTROLARII BANILOR ŞI AL ALIMENTELOR VOASTRE
Duminică, 17 aprilie 2011, 9:00
Fiica Mea, să spui lumii că acum va fi martora multor catastrofe naturale. Se vor produce cu mare intensitate, în cele mai neaşteptate
şi cele mai neobişnuite locuri. Acestea se petrec datorită comportamentului păcătos al oamenilor. Căi ți-vă şi nu uitaţi că aceste catastrofe
climatice vă vor trezi din adormirea oarbă şi din necredin ța voastră. Ele se întâmplă şi ca să slăbească grupul mârşav al alianţelor
mondiale în acțiunile sale înrăite şi stupide. Aceste grupuri pe care Eu le voi numi Noul Guvern Mondial, plănuiesc în a șteptare, ca să
intre în acţiune sub conducerea Anticristului. Aceleaşi grupuri au provocat şi colapsul sistemului bancar iar acum vor şterge toate valutele
ca să vă poată ține sub supraveghere.
Fiica Mea, când ţi-am împărtășit aceste lucruri cu câteva luni în urma, te-ai gândit că aceste mesaje sunt stranii, totu și le-ai notat așa
cum ţi le-am spus. Aceste planuri diavoleşti, le-au elaborat deja de câtva timp şerpii care-l urmează pe satana. Unele dintre planurile lor
viclene le-au revelat deja dar încă mulţi oameni cred că lumea trece printr-o nouă criză financiară. Treziţi-vă acum cu toţii. Privi ți în jurul
vostru şi convingeţi-vă. Renunțați la explicaţiile că lumea s-a scufundat doar în chinurile depresiei produse de regresul economic. Acest
lucru nu este adevărat! Aceşti oameni se gândesc deja la o moneda unică şi prin îndatorirea ţărilor voastre vă vor controla. Nici o ţară nu
va putea scăpa din strânsoarea lor. Amintiţi-vă de Cuvântul Meu. Banii voştri nu vor ma avea nicio valoare. Veţi avea acces la hrană şi
alte necesităţi vitale doar prin Semnul despre care v-am vorbit. Vă rog insistent să nu acceptaţi Semnul pentru că prin el sunteţi pierduţi
pentru Mine! Acest Semn vă va distruge nu numai trupe ște dar şi sufletește. Rămâneţi în afara acestuia. Dacă veţi vrea să scăpaţi de
obligaţia de a fi marcaţi cu Semnul, care este Semnul Fiarei, începeţi de pe acuma să vă asiguraţi necesarul de hrană, pături, lumânări şi
apă.
El, Anticristul, care va fi guvernatorul Noului Guvern Mondial, crede că va reuşi să fure sufletele rasei umane. Dar nu va reuşi. A șa
cum mulți vor ajunge sub influenţa sa, la fel şi slujitorii Mei vor rămâne consecven ți şi credincioși faţă de Mine, Mântuitorul lor Divin.
Voi, toți aceia care vă veţi bate joc de aceste profeţii, luaţi aminte! Dacă veţi ajunge sub influenţa acestei puteri mondiale veţi fi
pierduţi. Veţi avea nevoie de o credinţă puternică, ca să supravieţuiţi. Rugăciunile voastre vor fi ascultate. Vă voi apăra pe voi pe durata
acestei perioadă înfricoşătoare de pe Pământ. Pregătiţi de pe acum locul întâlnirilor de rugăciune unde în taină şi linişte vă veţi putea ruga
în secret. Căci ei, cei din Noua Ordine Mondială, se vor ruga şi ei în templele lor infame. Aceste temple există peste tot dar au fost
pregătite în ascuns. În acestea, ei îl slăvesc pe satana şi îi aduc jertfe. Aceste culte sunt petutindeni acum şi împărtăşesc acelaşi ţel grotesc,
acela de a subjuga omenirea. Asta o vor face prin încercarea de a va controla banii, hrana şi energia. Luptaţi împotriva lor în cel mai bun
mod, prin răspândirea rugăciunii şi a convertirii. Rugaţi-vă totodată şi pentru aceşti oameni ce au fost amăgiţi, cărora li s-a promis
bunăstare, tehnologie, viaţă mai lungă şi miracole. Cât de mult se înşeală. Ei au fost cu adevărat în șelați. Când vor descoperi adevărul, vor
fi fost deja aruncaţi în adâncul Iadului şi va fi prea târziu.
Rugaţi-vă toţi Rozarul Milostivirii Divine  şi Preasfântul Rozariu în fiecare zi, cât de des puteţi, ca să diminuaţi impactul acestei
necurate uneltiri diavoleşti. Rugaţi-vă şi pentru sufletele care vor pieri în catastrofele naturale care sunt iminente, pe care le va trimite
Mâna Lui Dumnezeu, Tatăl. Au nevoie de rugăciunile voastre. Vă rog, luați seama din toata inima la chemările Mele la rugăciune şi ele
vor fi ascultate.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
MÂNIA LUI DUMNEZEU VA LOVI NOUA ORDINE MONDIALĂ
Duminică, 17 aprilie 2011, 19:00
Preaiubita Mea fiică, Mă cuprinde o mare tristețe cătrebuie să-ţi vorbesc despre catastrofele uriașe care urmează să aibe loc în Asia,
Europa, Rusia şi Statele Unite ale Americii şi care vor face multe victime printre oameni. Mânia Lui Dumnezeu, Tatăl Meu Veşnic, va
cădea degrabă peste gruparea acestei Alianţe Mondiale care urzeşte prin intermediul organizaţiilor clandestine să aducă moarte în lume
pentru folosul personal. Rolul lor este să realizeze o economie a bunăstării şi o tehnologie de vârf care v-ar ului, dacă n-ar fi atât de
diabolici şi amenințători în scopurile lor. Aceşti oameni provin din toate ţările avansate ale lumii şi sunt bogaţi, puternici, talentaţi şi
controlează băncile, armata, organizaţiile umanitare, organele poliţiei, guvernele, furnizorii de energie şi media. Nici unul din voi nu poate
evada din strânsoarea lor, dacă nu vă spun cum să faceți asta.
Rugăciunea şi înainte de toate Rozarul Milostivirii Divine vor răspândi convertirile iar recitarea Sfântului Rozariu va slăbi activitatea
acestor paraziți care îl idolatrizează pe satana. Ceea ce e interesant este că mulţi dintre aceşti fanatici care sunt prinşi în această plasă
înșelătoare, cred că ei sunt doar ambiţioşi, cu o râvnă naturală de bunăstare şi nu au nicio convingere religioasă. Ceea ce nu ştiu este faptul
că sunt induşi în eroare de satana care le influenţează în fiecare zi gândurile, dorinţele cuvintele şi acţiunile lor. Vai cât sunt de orbi!
Peste tot, unde ei sunt adunaţi în grupuri, acolo va lovi mânia lui Dumnezeu cu o forţă înspăimântătoare. Aceste evenimente sunt deja
în desfășurare. Vor fi opriţi dar e nevoie de ceva timp. Nu vor fi opri ți în totalitate, însă intervenţia lui Dumnezeu va slăbi impactul
acţiunilor lor groaznice care fără aceste intervenţii, s-ar împlini. Slăvita Sfântă Treime, comunică intens cu sufletele alese peste tot în
lume. Credincioșii au constatat asta deja. Cei care nu cred în Dumnezeu, în Tatăl, cred că aceştia sunt doar nişte obsedaţi de sfârşitul
lumii. Deși în lume mulți răspândesc mesaje false, nu le respingeți fără a le asculta spusele. Rugaţi-vă întotdeauna ca să fiţi conduşi de
Mine, în această perioadă grea şi plină de confuzie. Aţintiţi-vă întoteauna privirea spre Mine, Dumnezeul vostru Mântuitor. Vă voi ţine de
mână şi vă voi sprijini în aceste încercări.
Mulţi oameni, când vor fi martori la împlinirea acestor profeţii, vor intra în panică şi în multe momente vor fi înspăimântaţi. Nu aveţi
însă niciun motiv să vă fie frică pentru că această perioadă va fi de scurtă durată. Iar apoi va veni Noul Rai şi Noul Pământ unde toată
lumea va trăi o viaţă pașnică, lungă si fericită, în unire cu Mine.
Cu cât sunt mai mulţi cei care se întorc înapoi şi cer îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl, cu atât mai slab va fi impactul acestei stăpâniri
malefice ce este urzită de Noua Ordine Mondiala. Mergeți în pace! Rugaţi-vă să se întărească credința voastră în Mine.
Mântuitorul vostru milostiv şi Drept Judecător, Isus Cristos
IMORALITATEA SEXUALĂ VĂ VA CONDUCE ÎN IAD
Marți, 19 aprilie 2011, 23:50
Fiica Mea, acum când lumea este împărţită în diferite categori - a acelora care trăiesc o viaţă simplă şi ordonată, a câtorva în bunăstare
şi pace, a acelora care suferă de pe urma sărăciei și a bolilor sau sunt victime ale războiului şi a acelora care sunt la putere - toţi se vor
minuna când vor fi martorii aceloraşi evenimente ce vor veni.
Mulţi vor vedea în catastrofele naturale, Mâna Lui Dumnezeu. Unii vor spune că acestea sunt semnele ultimelor timpuri, pe când alţii
vor spune că pentru tot ce se întâmplă este de vină încălzirea globală.
Dar ceea ce este cel mai important acum, în aceste timpuri, este să se înţeleagă că dacă păcatul se înmul țește într-o măsură
nemaivăzută până acum, atunci va aduce oricum distrugere în viața voastră de zi cu zi. Dar când se înmulțește ca în zilele noastre de azi,
puteţi fi siguri că astfel de catastrofe sunt lucrarea Mâinii Lui Dumnezeu.
Dumnezeu Tatăl, s-a manifestat deja în acest mod. Acum, când timpul pentru distrugerea satanei şi a discipolilor săi se apropie, vor
avea loc alte catastrofe naturale din Milostivirea Lui Dumnezeu. El va face asta ca să-l împiedice pe satana şi marionetele sale stricate,
care salivează după avuţia şi gloria pe care le promite satana prin influenţa sa mentală, să-i distrugă pe copiii Săi.
Satana sugerează gânduri şi acţiuni negative în sufletele îndeajuns de slabe ca să se deschidă în faţa puterii sale posesive. Astfel de
oameni au trăsături asemănătoare: egocentrişti, obsedaţi de bunăstare materială şi ambiţii lumeşti şi dependenţi de sexualitate imorală şi
putere. Toţi vor ajunge în iad dacă vor continua să-l slăvească pe anticrist care este pe punctul de a se face cunoscut lumii.
Mulţi oameni inocenţi nu cred în existenţa satanei şi a lui Anticrist şi nici în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Aşadar ei închid ochii.
Şi totuşi ei se miră cum de s-a prăbuşit întreaga societate în care trăiesc. Nu înţeleg deasemenea nici rapiditatea înspăimântătoare cu care
se prăbuşeşte celula familiei tradiţionale. Toate acestea ei le atribuie bolii societăţii moderne. Ceea ce nu ştiu este faptul că distrugerea
familiei este scopul primordial al satanei. Aceasta se petrece pentru că el ştie că dacă familia se destramă atunci se destramă şi societatea.
Sunt însă mulţi cei care recunosc acest adevăr pentru că acest lucru este tot mai evident în lume.
Apoi să privim la imoralitatea sexuală. Vă miraţi cât de infestată este societatea cu această depravare. Însă, din nou nu observa ți că
satana este răspunzător pentru orice activitate obscenă si imorală din lume. În timp ce aceia dintre voi care au fost atra și într-o lume a
promiscuităţii, a devierii sexuale şi a abuzurilor sexuale faţă de alții, vor considera că acestea sunt surse de distrac ție sau în unele situații
chiar surse de venit, trebuie să știți că toate acestea vor fi pașaportul vostru către focul veşnic al iadului.
Pentru fiecare faptă de imoralitate sexuală la care aţi participat cu trupul, deşi veţi fi în spirit, veţi arde în focul veşniciei ca şi cum aţi
fi în trup. Fiecare parte a corpului pe care aţi murdărit-o cu păcate mortale va suporta chinurile cele mai cumplite în flăcările Iadului. De
ce ați vrea să vi se întâmple acestea? Mulţi dintre voi, suflete sărmane şi în șelate, nu realizaţi faptul că niciodată nu vi s-a spus adevărul.
Adevărul este că Raiul, Purgatoriul şi Iadul există. O mulţime din servitorii Mei consacra ți şi bine intenționați ce sunt ai Bisericii, nu au
mai subliniat aceste învăţături, de foarte multă vreme. Să le fie ruşine. Eu plâng datorită chinurilor ce le vor îndura, pentru că mulţi dintre
ei nu cred cu adevărat în existenţa Iadului. Cum ar putea atunci să predice despre acest loc groaznic care este Iadul? Nu sunt în stare.
Deoarece mulți dinte ei au ales cel mai convenabil răspuns : ”Dumnezeu este preamilostiv. Niciodată nu v-ar trimite pe voi în Iad, nu-i aşa
?”
Răspunsul este nu - El nu trimite pe nimeni în Iad. Asta este adevărat, pentru că Dumnezeu niciodată nu Şi-ar întoarce spatele copiilor
Săi. Dar, realitatea este că foarte multe suflete prinse în păcatul de moarte şi legate de el, devin sclavi ai propriilor păcate şi păcătuiesc din
nou. Iar și iar. Se află într-un întuneric deplin – confortabili în propria imoralitate - încât şi după moarte se decid să rămână în acelaşi
întuneric. Atunci nu mai pot fi salva ți. Au ales acest drum prin propria lor voin ță liberă care este dar de la Dumnezeu şi în care El nu se
poate amesteca. Însă, satana se poate amesteca, lucru pe care îl şi face.
Hotărâţi-vă care viaţă o alegeţi. Calea spre Rai, spre Dumnezeu, Tatăl Veşnic, sau cea spre satana, înşelătorul, spre focul veşnic al
Iadului. Nu existăun alt fel mai clar de a vă explica deznodământul, copiii Mei. Din cauza Iubirii şi Milostivirii Mele pentru voi trebuie să
vă învăţ adevărul.
Acest mesaj este menit să vă îngrozească într-o oarecare măsură pentru că dacă nu v-aş arăta ce vă aşteaptă nu Mi-aş exprima în
totalitate Iubirea adevărată pe care o am pentru voi toţi.
A sosit timpul să priviți viitorul în faţă nu numai pentru voi dar şi pentru prietenii, membri familiei şi cei dragi vouă pe care-i
influenţaţi prin comportamentul vostru. Comportamentul determină un altul asemănător. Puteţi să-i conduceţi şi fără voie pe cei
nevinovați, în mod inconștient, spre întunericul veşnic.
Aveţi grijă de sufletul vostru. Sufletul este un dar de la Dumnezeu. Sufletul vostru este tot ceea ce veți lua cu voi în lumea cealaltă.
Mântuitorul vostru Isus Cristos
ŢINEŢI PIEPT ATACURILOR SATANEI
Miercuri, 20 aprilie 2011, 17:45
Fiica Mea, credinţa ta este pusă la încercare în fiecare oră a zilei, fără încetare, când cei din exterior te presează să respingi aceste
mesaje. Tot timpul va fi aşa. A sosit vremea să te obişnuieşti cu acest chin. Poţi să fii mai sigură acum ca niciodată că aceste mesaje sunt
autentice şi că provin de la Mine, Mântuitorul Dumnezeiesc al Omenirii, Isus Cristos.
Sunt întristat, când văd, că în special credincioşii, care sunt atât de influenţaţi de către înşelătorul, refuză Cuvintele Mele Preasfinte,
pe care le ofer ca mărturie, lumii.
Fiica Mea, eşti destul de tare, să nu dai atenție vocilor, care susțin că vorbesc prin împuterniciri primite din surse Dumnezeie ști. Sunt
mulţi profeţi falşi astăzi în lume şi ei nu sunt ceea ce declară că sunt. Ascultă doar vocea Mea a șa cum ţi-am mai spus. Nu ai nevoie de
aprobarea altora ca să continui această misiune sfântă. Aceste volume cu mesaje sfinte vor fi recunoscute cu timpul, ca fiind ceea ce sunt
în adevăr. Să nu te laşi niciodată influenţată şi ispitită de sufletele prost informate, cum că aceste mesaje n-ar fi de inspiraţie divină. Pentru
că nu este adevărat. Ignoră minciunile cu care înşelătorul, satana, îţi va ataca urechile. Fiica Mea, el vrea să oprească această muncă şi va
face totul ca să te împiedice să continui.
Ridică-te acum şi vorbeşte prin puterea Duhului Sfânt cu care te-ai umplut, fiica Mea dragă. Tu eşti un mesager ales, să transmiţi
omenirii, după cum am spus, mesajele cele mai importante ale acestor timpuri. Mă faci aşa de fericit cu puterea şi curajul cu care te lupţi
împotriva atacurilor suferite din pricina satanei. Aminteşte-ţi că această misiune trebuie să o îndeplineşti comportându-te cu umilinţa pe
care o aștept de la tine. Prime ște-Mă în sufletul tău zilnic pentru a primi haruri speciale. Te iubesc, fiică a Mea. Cerul se bucură că ai
răspuns atât de repede Voinţei Mele Sfinte.
Mântuitorul vostru, Isus Cristos
APĂRAŢI DREPTUL COPIILOR VOȘTRI LA O EDUCAŢIE CREŞTINĂ
Sâmbătă, 23aprilie 2011, 12:05
Fiica Mea iubită, astăzi a venit timpul pentru toţi cei care cred în Pătimirile Mele pe Cruce, să ajute la purtarea ei, astfel încât
Cuvântul Meu să poate fi auzit din nou în lume. Amintește-le cum am murit şi de ce reprezintă aceasta, Mântuirea. Este de datoria ta acum
să-i informezi pe cei care s-au rătăcit pe drum, să-si redeschidă inimile faţă de adevărul Învăţăturilor Mele.
Ridicaţi-vă acum şi apăraţi drepturile voastre de a fi creştini. Deși Eu aştept toleranţă din partea voastră - cândtrebuie să respectaţi
punctele de vedere şi ale altor religii - nu Mă jigniţi punând Creştinismul vostru pe locul al doilea. Ar fi o concep ție periculoasă, să folosiți
greșit toleranţa ca substitut al adevărului. Fiţi deschişi faţă de alte credinţe şi trataţi-i pe fraţii şi surorile voastre în mod egal. Totu și,
niciodată să nu simţiţi imboldul de a pune deoparte credinţa voastră sau să nega ți copiilor voștri dreptul la o educaţie creştină. Multe şcoli
conduse de către organizaţii creştine, cedează presiunii, abandonându-şi fidelitatea faţă de Mine. Multe guverne încearcă să interzică
Creştinismul şi răspândirea sa prin introducerea unor legi noi. Însă, veţi constata că alte religii care nu sunt creştine nu vor fi tratate atât de
dur. Mai mult, veți mai constata că orice altă religie va fi mai ușor tolerată decât Creştinismul.
Luptaţi acum pentru credinţa voastră. Rugaţi-vă pentru convertire. Rugaţi-vă ca regimurile care îngrădesc dreptul vostru de a fi creştin
să manifeste mai multă toleranţă. Dacă nu veți rezista acestei oprimări, se va ajunge la o lume pustie unde din ce în ce mai puţini cre știni
își vor practica credința.
Luaţi-vă crucea începând de astăzi şi fiţi exemplu pentru ceilalţi. Niciodată să nu vă fie ruşine de Cruce.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos, Regele omenirii
OFERIŢI-VĂ FIDELITATEA MILOSTIVIRII MELE DIVINE
Sâmbătă, 23 aprilie 2011, 16:40
Preaiubita Mea fiică, sunt plin de bucurie când îi văd pe copiii Mei că se bucură acum de Sărbătoarea Învierii Mele. Acest an este
important pentru că marchează începutul noii ere a iluminării care va începe în curând pe Pământ.
Darul minunat al Milostivirii Mele va aduce o mare uşurare credincioşilor şi va genera o senzaţie uriaşă de euforie în rândul
necredincioșilor care se vor converti. Când vor descoperi adevărul li se va uşura inima şi se va umple de iubire pentru Dumnezeu, Tatăl
Veșnic şi faţă de Mine, Mântuitorul vostru milostiv. Chiar şi cei care nu sunt creştini, vor înţelege adevărul Existenţei Mele. În cele din
urmă, toate aceste trăiri vor crea un sentiment de bucurie şi iubire ce va umple tot Pământul.
Marele Avertisment trebuie să fie urmat de rugăciuni
Trebuie să vă amintiţi de o învățătură importantă în legătură cu Marele Avertisment. Acest eveniment deosebit, când nu doar că vă
veţi vedea păcatele aşa cum Eu le văd, ci veţi putea înțelege şi adevărul despre viaţa ce va veni, trebuie să fie urmat de rugăciune.
Din nefericire mulţi vor reveni la păcat după aceea. Acum e timpul ca să preîntâmpina ți aceasta rugându-vă Rozarul Milostivirii
Divine în fiecare zi a vieții voastre. Dacă vă obişnuiţi să vă rugaţi această rugăciune atotputernică, veţi ajunge la un nivel al convertirii şi
al credinţei care va mătura întreg Pământul.
Bucuraţi-vă, rugaţi-vă şi mulțumiți-Mi Mie, Mântuitorul vostru divin, pentru acestă îndurare. Îngenunchia ți şi slăviţi-L pe Dumnezeu,
Tatăl, pentru sacrificiul Morţii Mele de pe Cruce. Rugăciunea va ajuta slăbirea consecințelor prigonirii grupării Noii Ordini Mondiale care
va urma. Dacă-Mi rămâneţi credincioși Mie şi Învățăturilor Mele într-un număr suficient de mare şi continuaţi să vă rugaţi şi să participa ți
la Sacramente, atunci veţi putea schimba desfășurarea evenimentelor care se vor petrece.
Cât de puternică este Milostivirea Mea Divină. Mulţi dintre voi încă nu înţeleg semnifica ția ei. Mulţi, din nefericire, nici n-au auzit
despre asta până acum.
Pe aceia dintre voi, care îmi sunteți fideli Mie, trebuie să vă rog acum ceva deosebit. Nu vreau să văd pe nici unul din copiii Mei,
nimiciţi. Din acest motiv primiţi Marele Avertisment. Acesta vă va arăta vouă, incluzându-i şi pe cei sceptici, ce se va întâmpla exact la
Judecata de pe urmă. Ca să Mă ajutaţi să salvez fiecare suflet, vreau să-Mi promiteţi ca un dar din partea voastră, că Mă veţi ajuta să câ știg
sufletele.
Alcătuiţi grupuri de rugăciune ale Milostivirii Divine în toată lumea şi spune-ţi această rugăciune pentru toate persoanele cunoscute şi
pentru aceia care sunt pe patul de moarte şi dacă veţi face aşa, vă asigur că îi voi salva. Adunaţi-vă la un loc, popor al Meu. Urmaţi-vă
Mântuitorul. Rugaţi-vă cum nu v-aţi rugat până acum şi astfel se vor salva şi mai multe suflete. Apoi, veţi fi parte a lumii noi pe care v-am
promis-o, când Pământul şi Cerul se vor uni. Acest viitor minunat va fi al tuturor. În loc să vă fie frică de această minunată schimbare,
deschideţi-vă mintea, inima şi sufletele la bucuria din faţa voastră. Veţi aduce schimbări uriaşe în fiecare ţară, în fiecare familie, în fiecare
biserică şi în orice comunitate, prin faptul că vă uniți într-o singură grupare puternică în întreaga lume.
Rugăciunile voastre vor ajuta mult în prevenirea prigonirii prevestite. Din respect pentru Mine, iubitul vostru Mântuitor, urmaţi-Mă
acum.
Eu trăiesc în fiecare din voi. Ştiu ce ascunde inima şi sufletul vostru. Prin oferirea promisiunilor Milostivirii Mele pentru fraţii voştri,
veți avea parte de haruri speciale.
Al vostru Împărat al Milostivirii şi Drept Judecător, Isus Cristos
FOLOSIŢI ORICE OPORTUNITATE PENTRU A-I CONVERTI PE ALŢII
Duminică, 24 aprilie 2011, 20:30
Preaiubita Mea fiică, aceasta este o zi foarte importantă deoarece prin Învierea Mea din mor ți s-a împlinit promisiunea Mea pentru
oameni. Prin Învierea Mea vă voi ajuta pe fiecare să vă ridica ți la Cer. Ridicați-vă acum, toţi şi veniţi în întâmpinarea Mea şi a propriei
voastre Mântuiri.
Copiii Mei, trebuie să folosiţi orice oportunitate penru a-i converi pe alţii. Cu cât da ți mai multe explicaţii şi cu cât arătaţi mai multă
iubire sufletelor slabe, cu atât mai mult va avea aceasta ca rezultat convertirea aproapelui. Eu vă voi copleşi cu binecuvântări deosebite.
Acesta este un dar deosebit din partea Mea şi totodată reprezintă o faptă de milostivire din partea voastră.
Convertirea, Copiii Mei, va salva suflete. Când are loc o convertire, aceasta se răsfrânge şi se răspândeşte şi asupra prietenilor şi a
cunoştinţelor persoanei care s-a convertit. Convertirea aduce după sine convertire. Nu contează dacă vor râde de voi sau vor spune că
vorbiți prostii. Acest lucru cere mult curaj de la voi, dragii Mei discipoli fideli. De fiecare dată când explicaţi şi propagaţi Învă țăturile
Mele oamenii, vor asculta cu atenţie. În timp ce uni vor zâmbi şi vor da impresia că nu sunteţi luaţi în serios, în adâncul inimii lor mulţi
vor asculta ce aveţi de spus.
Când Duhul Sfânt lucrează prin voi, în timp ce vorbiţi, cei ce ascultă vor sim ți o zvâcnitură în inimile lor. Dar, nu vor şti de ce. Atunci
îi veți atrage mai aproape.
Unii vor reacționa lent. Dar să aveţi răbdare. Vor începe treptat să se alăture vouă. Vor pune întrebări la început. În general vor întreba
dacă ceva este bun sau rău. Aceasta înseamnă că convertirea a prins rădăcină. Niciodată să nu renunţaţi să răspândiţi adevărul Învă țăturii
Mele. Nu trebuie să acţionaţi sub forma unor predici, mai bine să fie totul foarte limpede. Convertiți-i pe alţii în viața de fiecare zi prin
discuţii generale. În acest mod oamenii vor accepta mai bine Învățăturile.
Copiii Mei, la colţul opus va fi reacţia altora care va fi şocantă pentru voi, mai ales a acelora care trăiesc în negare şi întuneric.
Răspunsul lor va fi agresiv şi batjocoritor. Vă vor întreba, dacă credeţi într-adevăr în astfel de prostii ? Vă vor muștrului şi jigni. Vă vor
pune la îndoială inteligenţa. Vă vor acuza, că datorită unor greutăţi personale apela ți la religie. Uneori veţi fi tulburaţi şi poate vă veţi
apăra cu greutate. Rămâneți în linişte în asemenea cazuri. Apoi continuaţi prin a pune întrebări din când în când.
Întrebați aceste suflete „de ce simți aşa” ? Cu cât le veţi pune mai multe întrebări cu atât mai mult îşi vor cântări propriile răspunsuri.
Nu pot fi toţi convinşi de adevăr. Însă cu fiecare încercare veţi creşte în ochii Mei.
Mergeti acum, copiii Mei. Convertiţi în numele Meu şi vă vor fi dăruite multe haruri.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
REVOLTA ARABĂ VA ISCA O NELINIŞTE MONDIALĂ – ITALIA VA PRODUCE O PRĂBUŞIRE
Marţi, 26 aprilie 2011, 20:10
Preaiubita Mea fiică, lacrimile Mele curg neîncetat pentru dragii Mei Copii torturaţi, care sunt victime ale violenţei şi abuzului.
Sărmanii Mei copii iubiţi, suferă în întreaga lume dar în special în lumea Arabă. Cât Mă chinuie suferinţa lor. Acele biete suflete
neputincioase. Te rog, roagă-te pentru ele, fiica Mea, oferind propria ta suferinţă pentru ele.
Atrocităţile ce au loc în lumea arabă vor continua, din nefericire, pentru că tot mai multe naţiuni arabe se vor implica într-o serie de
conflicte. Se apropie timpul înfăptuirii primei asasinări despre care v-am vorbit încă în februarie. Revoltele din lumea Arabă vor aduce
indirect nelinişte în toate colţurile lumii.
Italia va avea un rol important în prăbuşirea care va duce la implicarea în război a marilor puteri. Toate aceste evenimente sunt
inevitabile, dar rugăciunile pot diminua suferinţa. Roagă-te, fiica Mea, pentru ca oamenii să se întoarcă la Mine cerându-Mi ajutor şi
îndrumare în această perioadă de frământări.
Nu vreau să-Mi văd copiii suferind. Ei vor suferi, din nefericire, până când adevărul va fi făcut cunoscut tuturor în timpul Marelui
Avertisment. Rugaţi-vă acum pentru dictatorii induși în eroare, care asasinează suflete nevinovate.
Vorbesc către slujitorii Mei consacraţi din toată lumea, să accepte că profeţiile prevestite în Apocalipsă, se împlinesc acum.
Răspândiţi adevărurile Învăţăturilor Mele şi salvaţi-vă turmele înainte să se sfârşească timpul. Mergeţi acum. Îndepliniţi-vă îndatoririle
faţă de Mine. Vorbesc către aceia care îmi diluează Învăţăturile: opriţi-vă! Priviţi în inimile voastre şi spuneţi poporului Meu adevărul: că
ei nu pot fi salvaţi şi nici nu se vor salva până când ei înşişi nu vor cere iertare pentru păcatele săvârşite. Trebuie să devină umili în ochii
Mei şi să mă roage să le dau darul iertării.
Voi, slujitorii Mei sfinţiţi, va trebui să jucaţi rolul pentru care aţi fost aleşi. Fiţi curajoşi. Predicaţi Adevărul.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
OAMENILOR LE ESTE RUŞINE SĂ-MI CEARĂ SĂ LE IERT PĂCATELE
Marţi, 28 aprilie 2011, 23:30
Preaiubita Mea fiică, ai parcurs o cale extraordinară într-o perioadă foarte scurtă. Înţeleg că eşti foarte obosită acum. Cu toate astea,
rapiditatea cu care ai primit mesajele, care au fost şi publicate deja în atât de multe limbi, demonstrează importanţa şi urgenţa lor.
Totodată arată şi călăuzirea divină în această lucrare care este în formatul perfect.
Aceste mesaje, deși sunt pline de învăţăturile Mele, de fapt sunt date pentru a explica c ât de important este să vă pregătiți sufletele, în
această viaţă, cât mai aveți timp. Mulţi oameni, citind aceste mesaje, mai ales cei care au o credinţă mai slabă în Dumnezeu, Tatăl Veşnic,
vor fi tulburaţi de conţinutul lor. Mulţi se vor converti. Unii se vor teme pentru viitorul lor, al familiilor şi al prietenilor lor pe acest
pământ.
Te rog spune-le că îi iubesc. Doar deschizându-şi mintea pentru realitatea existenţei lui Dumnezeu, vor fi pregătiţi pentru a doua
etapă. Abia atunci vor începe să se mire de ce un asemenea mod de comunicare. De ce, Isus Cristos, Fiul Unic al Tatălui Veşnic, ar face
asemenea paşi neobișnuiți? Şi atunci ei vor ajunge la concluzia evidentă: este pentru că vă iubesc pe fiecare dintre voi şi vreau să vă salvez
din nou.
Vreau să am grijă de voi toţi şi voi face totul pentru a vă aduce cât mai aproape de Inima Mea. Vreau să vă ating inimile, în aşa fel
încât o luminiţă să se aprindă în suflete voastre. Nu trebuie să vă fie teamă de nimic pe această lume dacă veţi avea încredere deplină în
Mine. Am planuri minunate pentru voi toţi, cei care va apropiaţi de Inima Mea Preasfântă. Vă aşteaptă cele mai preţioase daruri. Să nu va
temeţi de neliniştea lumii, pentru că Eu îi voi ocroti pe toţi aceia care cred în Mine şi le voi da  și cele necesare nevoilor trupului. Aveţi
încredere în Mine, Domnul Omenirii, trimis încă o dată pentru a vă salva de la întunericul ve șnic.
Întoarceţi-vă la Mine, aşa cum ar face-o un copil nevinovat. Nu este nevoie sa învă țați rugăciuni dacă sunteţi neștiutori. Sigur, ele sunt
foarte utile şi puternice, dar tot ce vă cer, este să vorbiţi cu Mine a șa cum aţi vorbi, într-un mod firesc, cu un prieten. Relaxaţi-vă. Ave ți
încredere in Mine. Cereţi-Mi ajutorul. Milostivirea Mea este completă şi se revarsă, aşteptând doar să vă inunde. Dacă aţi cunoaşte
compasiunea pe care o am pentru toţi cei de pe pământ, chiar şi pentru păcătoşi, aţi vedea că ei rămân tot copii Mei chiar dacă sufletul le
este pătat de păcate. Detest păcatul, dar iubesc păcătosul. Multora dintre voi le este teamă să-mi ceară cu regularitate iertarea păcatelor.
Dar niciodată nu trebuie să vă îngrijoraţi. Niciodată. Dacă vă pare rău cu adevărat, veţi fi iertaţi. Copii Mei, păcatul va fi mereu o
problemă constantă în vieţile voastre. Chiar şi cei mai devotaţi discipoli ai Mei, cad în păcat iar şi iar. Este o certitudine. Odată ce satana a
fost lăsat în lume, păcatul, s-a răspândit peste tot. Multora le este ruşine să se întoarcă la Mine.
Ei îşi pleacă capul şi îşi închid ochii atunci când se comportă urât. Prea mândri şi prea jenaţi, continuă tot aşa, ca şi cum păcatul va fi
uitat la un moment dat. Ceea ce uitaţi, este că întunericul atrage întuneric. Deci, atunci când păcătuiţi este mult mai uşor sa păcătuiti din
nou.
Blocându-vă conştiinţa, totul se va învârti într-un cerc vicios. Apoi păcătoşii vor găsi orice scuză pentru a ignora greşelile pe care le
fac. Vor continua să tot decadă pe această spirală. Acesta se datorează faptului că nu ştiu cum să ceară iertare. Pentru că nu au înţeles
importanţa smereniei, li se pare imposibil să se întoarcă la Mine şi să-mi ceară să-i iert.
Nu este complicat, să ştiti, să-mi cereţi iertare. Niciodată să nu vă fie teamă de Mine. Eu aştept pe fiecare dintre voi care aveţi curajul
de a vă condamna propriile păcate. Când veţi căpăta acest obicei, vi se vor oferi daruri extraordinare. După ce vă mărturisiţi păcatele veţi
fi în stare de har. Apoi când veţi primi Sfânta Euharistie, veţi simţi în voi izbucnirea unei energii ce vă va surprinde. Atunci, doar atunci
veţi găsi adevărata pace.
Nimic nu vă va mai surprinde. Veţi fi puternici în suflet şi nu numai. Mintea voastră va fi mai calmă şi mai controlată. Veţi vedea
viaţa dintr-o perspectivă diferită, mult mai pozitivă. Cine nu şi-ar dori o astfel de viaţă?
Copii, întoarceţi-vă la Mine în aceste timpuri de durere în lume. Lăsaţi-Mă să vă arăt bucuria care va fi a voastră atunci când vă ve ți
întoarce la Mine. Amintiţi-vă că Mi-am dat viaţa o dată pentru voi. Iubirea Mea nu cunoaşte limite. Voi răspunde chemărilor voastre. Tot
ce aveţi de făcut este să mă chemaţi.
Dragul și Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
SMERENIA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ, PENTRU A PUTEA AJUNGE ÎN RAI
Vineri, 29 aprilie 2011, 15:15
Preaiubita Mea fiică, smerenia este o lecţie pe care fiecare dintre cei care vor să ajungă în Împărăţia Mea, trebuie să o înveţe.
Smerenia, arată în faţa ochilor Mei, micimea voastră, prin care Mă onoraţi pe Mine, Mântuitorul vostru, Fiul Lui Dumnezeu devenit
om. Fără umilinţă drumurile voastre ar fi întretăiate de mândrie. Nu are nici o valoare dacă doriţi să susţineţi că sunteţi vrednici de
Împărăţia Mea.
În lumea de azi, umilinţa nu mai este considerată acceptabilă, pentru că este o lume în care, afirmarea talentelor şi dorinţa de a deveni
din ce în ce mai buni, de a avea succes mai mare decât ceilalţi sunt considerate însuşiri admirabile. În lumea de azi sunt ignoraţi toţi aceia
care nu se preamăresc pe sine, sau care nu avansează cu siguranţă de sine şi aroganţă. Umilinţa şi dărnicia faţă de ceilalţi sunt considerate
a fi slăbiciuni – şi lumea nu-i consideră pe cei care deţin aceste virtuţi vrednici de a fi accepta ți în sânul ei. Deşi, tocmai virtutea aceasta,
care este opusă mândriei, este cea care deschide Poarta Raiului. Aşadar ceea ce în viaţa aceasta înseamnă succes, fiind cheia bogăţiei şi a
bunăstării, reprezintă exact reţeta care vă va conduce în întuneric după moarte.
Umilinţa este cu adevărat cea mai importantă virtute, prin ea voi acceptaţi ca înainte de toate să-L slujiţi pe Creatorul vostru. Prin
faptul că vă manifestaţi nimicnicia voastră, vestiţi gloria Lui Dumnezeu.
Umilinţa este virtutea care este valoroasă nu doar în ochii Mei, dar este şi una din bazele importante ale progresului vostru spiritual.
Asta înseamnă că trebuie să-i aşezaţi pe alţii în faţa avantajelor proprii, spre slava Lui Dumnezeu. Totuşi, se poate ajunge atât de uşor şi
repede la mândrie.
Avertisment pentru sufletele alese
Să-i luăm pe aceia care au lucrat din greu la progresul propriului suflet, ca să-mi aducă Mie bucurie. După aceea priviţi-le pe acele
suflete norocoase, care au primit haruri, ca prin puterea Duhului Sfânt, să poată opera ca vizionari în lume. Deseori, după ce au primit
aceste daruri, încep de o manieră subtilă să se considere pe ei înşişi a fi mai deosebi ți decât frații şi surorile lor. Încep a se lăuda cu aceste
daruri primite. Apoi devin selectivi în modalitatea de a transmite aceste daruri. Lauda de sine îi influenţează în transmiterea adevărului.
Ceea ce au uitat este că toate darurile le-au primit de la Mine. Îi iubesc pe toţi. Au primit aceste daruri pentru ca să le transmită şi altora.
Aşa cum am dăruit aceste daruri le pot şi lua înapoi.
Lauda de sine vă reţine să-Mi urmaţi paşii cu adevărat. Învăţaţi să rămâneţi umili, răbdători şi fără mândrie. Dacă vă străduiţi să
rămâneţi umili voi păstra pentru voi un loc deosebit în Inima Mea. Cu toate că am ales câţiva oameni să fie suflete alese, ei trebuie să
considere aceasta ca fiind un dar. Nu trebuie niciodată să creadă că ei sunt mai importanţi pentru Mine, pentru că Eu vă iubesc pe toţi. Eu
voi răsplăti lucrarea bună odată ce veţi arăta umilinţă faţă de Mine şi fraţii voştri.
Al vostru iubit Mântuitor, Isus Cristos
TRĂSĂTURILE OAMENILOR DIN ÎNTREAGA LUME SE ASEAMĂNĂ
Sâmbătă, 30 aprilie 2011, 20:45
În această seară sunt fericit, fiica Mea iubită, pentru felul în care asculţi de mine. Sunt bucuros că participi zilnic la Sfânta Liturghie,
că primești Sfânta Euharistie. Mintea şi sufletul tău se vor întări ca să poţi răspunde cât mai repede, Voin ței Mele Sfinte. Mai ai încă mult
de lucru pentru ca sufletul tău să se pregătească pentru desăvârșirea pe care o aştept de la tine. Să nu-ţi fie frică, pentru că Eu te conduc cu
fiecare pas în drumul tău.
Fiica Mea, cât de mult îi iubesc pe păcătoşi. Cât de mult doresc fidelitatea lor. Observ oamenii şi văd că sunt unii care râd fericiţi în
casele lor alături de prieteni şi familie. În asemenea cazuri şi Eu sunt copleşit de fericire pentru că acolo este prezent spiritul Meu. Apoi
mă uit în alte case, unde văd că oamenii sunt tulburaţi, supăraţi furioşi şi-n unele cazuri sunt violenţi unii cu alţii. Şi plâng. Pentru că ştiu
că în aceste case satana este prezent. Apoi mă uit şi văd grupuri de prieteni şi văd că muncesc împreună în fiecare zi pentru bunăstarea
altora şi sunt fericit. Apoi văd şi alte grupuri de oameni care lucrează pentru propria lor bunăstare, cu un singur ţel: să acapareze cât mai
multă putere şi avere. Orice activitate de-a lor are un singur scop: satisfacerea propriilor cerinţe şi asta de obicei se întâmplă în detrimentul
altora. Şi Eu plâng, pentru că ştiu că ei trăiesc în întuneric. Apoi privesc cu interes la alte grupuri formate din oameni inteligenţi şi culţi
care vor să convingă lumea că Dumnezeu, Tatăl Meu cel Veşnic nu există. Ei prezintă cu înver șunare explicaţiile lor inteligente, în timp
ce Mă reneagă cu aroganţă. Mi se frânge inima pentru acele suflete căldicele care prin aceasta sunt atra și în bârlogul întunericului. Există
atât de multe grupuri ce au tot atât de multe interese, ţeluri, intenţii diferite. Din păcate doar foarte puţini dedică timp comunicării cu
Dumnezeu, Tatăl cel Veşnic.
Astăzi, multe milioane de oameni au rămas fără credinţă. Rezultatul acestui fapt este că mulţi oameni sunt tulburaţi, nu ştiu către ce
ţeluri să se îndrepte şi nici nu caută călăuzirea slujitorilor Mei sfințiţi.
Dacă copiii Mei nu-Mi cer ajutorul, vârtejul dezorientării lor va continua. Rugaţi-vă pentru fiecare copil al Meu din întreaga lume.
Priviţi împrejur şi veţi vedea că oamenii din întreaga lume sunt la fel. Poate că sunt de diferite naţionalităţi, vorbesc altă limbă sau au altă
culoare a pielii dar trăsăturile lor se aseamănă. Unii sunt fericiţi, alţii suferă, alţii sunt plini de iubire, în timp ce alţii sunt mânioşi şi
violenţi. Majoritatea oamenilor au şi simţul umorului, şi constată aceasta în anumite perioade din viaţa lor. Dacă ve ți privi la membri
familiei voastre şi la prieteni, veţi vedea că au aceleaşi trăsături.
Aşadar, dacă simţiţi că trebuie să vă rugaţi pentru un semen al vostru, vă rog să vă gândiţi la to ți fraţii voştri care trăiesc în toate
colţurile lumii. Cu toţii sunteţi copiii Mei. Credincioşii Mei, rugându-vă Rozarul Milostivirii Divine, pentru to ți copiii Mei, puteţi salva
omenirea din întunericul iadului. Puterea acestei rugăciuni va garanta că Milostivirea Mea va acoperi întreaga lume.
Lăsați-Mă să vă conduc în Paradisul Meu. Scuti ți-Mă de durerea pe care aş simţi-o dacă, chiar şi unul dintre voi ar cădea în mâna
Satanei.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă Rozarul Milostivirii Divine în fiecare zi la ora 15:00 deoarece făcând aceasta puteţi salva întreaga
lume.
Al vostru întotdeauna Îndurător, IIsus Hristos
RUSIA ŞI CHINA VOR DECLANŞA UN CONFLICT
Duminică, 1 mai 2011, 21:00
Iubita Mea fiică, spune lumii că pregătirile continuă, pentru ca sufletele să poată intra în Noul Paradis pe pământ, pe care Eu vi l-am
promis.
Data venirii Mele nu vă va fi dezvăluită, însă fiţi siguri că promisiunile Mele se vor împlini întotdeauna. Nimeni nu va putea opri cel
mai mare Act de Milostivire pentru mântuirea omenirii. Satana nu are o astfel de putere. Fiica Mea, înşelătorul va fi nimicit, nu va
supravieţui. Timpul lui este foarte scurt. Îi avertizez pe aceia care îl urmează, prin păcatele lor, că le-au mai rămas puţine şanse pentru a se
salva. Ei trebuie să renunţe la păcat dacă vor să se salveze. Poate că şi voi, cei care mă urmaţi pe Mine, ave ți membri de familie, sau un
prieten deosebit care urmează calea păcatelor, este obligaţia voastră să încercaţi să le deschideţi ochii către adevăr.
Acum pregătiţi-vă să evitaţi acceptarea semnului bestiei
Multe evenimente, care vor schimba cursul istoriei, stau să se împlinească atât pe Pământ cât şi în Cer. În acest timp pregătiţi-vă. V-am spus deja din timp că banii vor fi foarte puțini, deci încercaţi să vă pregătiţi familiile pentru supravieţuire, dacă nu vreţi să acceptaţi
semnul bestiei. Vă rog, nu-Mi ignoraţi rugămintea.
Acum grupurile de rugăciune sunt vitale. Ele vă vor ocroti pe voi și vor salva lumea de grupările politice, de sistemul bancar global şi
de aşa-numitele organizaţii pentru drepturile omului. Ţelul lor este să de țină puterea şi să vă controleze, copiii Mei, deşi mulţi dintre voi
nu-şi dau seama de asta. Însă cu timpul toate acestea le veţi vedea. Acest timp este aproape. Începeţi să vă pregătiţi pentru supravieţuire şi
să rămâneţi în rugăciune şi Eu vă voi oferi haruri deosebite pentru protec ția voastră. Vă rog să nu fiţi speriaţi, pentru că ceea ce contează
este doar fidelitatea voastră faţă de Mine.
În timp ce Noua Ordine Mondială va prelua controlul asupra Orientului Mijlociu, vă veţi mira de cât de multe ţări vor ajunge sub
controlul ei. Cât de multe suflete inocente vor crede că acest regim le oferă libertatea. însă nu va fi așa.
Rusia şi China vor declanşa un conflict
Veţi observa cum Rusia şi China sunt pe cale să devină al treilea element care va declanşa un conflict în lume. În curând, toţi aceia
dintre voi care aţi predat controlul asupra ţării voastre unor grupări fără identitate ce vă tratează ca pe nişte marionete veţi vedea cum
aceste grupări întunecate, aceste forțe politice care nu vin de la Dumnezeu, vă vor dicta cum să trăiţi. Apăraţi-vă prin rugăciune. Vă voi
alina suferinţele în fiecare zi şi în fiecare ceas. Primiți-Mă în Sfânta Euharistie şi veţi dobândi o putere extraordinară în timpul prigoanei.
Eu, Isus Cristos, nu doresc să provoc panică în vieţile voastre. Dar nici nu aş putea sta deoparte fără să vă avertizez. Din Milostivirea
Mea vă dau încă o şansă să vă puteţi pregăti nu numai pentru vindecarea sufletului vostru, ci şi pentru supravieţuirea familiei voastre.
Pregătiţi-vă temeinic ca să puteţi evita luarea semnului.
Nu există niciun dubiu că Marele Avertisment va îmblânzi prigoana, pentru că mulţi se vor întoarce la credinţă. Acum rugaţi-vă,
rugaţi-vă, pentru întoarcerea la credinţă şi pentru diminuarea suferinţelor ce se vor desfăşura în timpul guvernării lui anticrist şi a falsului
profet.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
SATANA PRODUCE HAOS ŞI DISTRUGERE ÎN ÎNTREAGA LUME, DAR ZILELE LUI SUNT NUMĂRATE
Miercuri, 4 mai 2011, 20:05
Multiubita Mea fiică, este foarte urgent ca întreaga lume, inclusiv aceia adormiți față de Adevărul Învăţăturilor Mele, să asculte
Cuvântul Meu Sfânt. În timp ce neliniştea din lume se înteţeşte, voi reculegeți-vă şi meditați la Cuvintele Sfintelor Scripturi – cele care vă
vorbesc despre transformările la care veți fi martori dacă această viață păcătoasă va continua.
Chiar și aceia care se îndoiesc de existenţa Lui Dumnezeu, a Tatălui Veşnic şi a Mea, Mântuitorul lor Divin, vor vedea păcatele care
se comit zilnic în fața ochilor lor. Va fi greu să le ignoraţi, fie că fac parte din experienţa voastră zilnică, fie că auziţi despre ele în presă, la
radio, televiziune, pe internet. Chiar şi aceia care sunt toleranţi faţă de păcate, vor fi şocaţi de nivelul de depravare la care sunt siliţi să
asiste.
Ce vedeţi? Ce vă şochează cel mai mult? Violenţa plină de cruzime la care asistați prin intermediul televizorului în confortul
căminului vostru? Crimele comise sau tolerate de guvernele voastre în numele dreptăţii? Sau depravarea pe care pornografia o propagă ca
artă? Sau minciunile înșelătorilor ce comit fraude în spatele sistemului legal căci î și permit să-și cumpere libertatea? Sau poate ura pe care
oamenii o simt faţă de străinii pe care îi întâlnesc pe stradă? Sau teroarea pe care cetă țenii simpli o trăiesc din cauza propriilor lor
guverne? Sunt atât de multe încălcările Legilor lui Moise, ale celor 10 Porunci, pe care ni le dezvăluie prezentul, încât este imposibil să fie
măsurate toate în același timp.
Legile şi rânduiala au dispărut. Dispar repede şi iubirea şi generozitatea de care omul ar trebui să dea dovadă fa ță de aproapele său.
Nici slujitorii Mei sfinţiți, care acționează în Numele Lui Dumnezeu, nu-şi mai conduc turmele.
Acest haos este cauzat de regele înșelăciunii, satana, cel rău, care depune mari eforturi pentru a- și ascunde identitatea în faţa omenirii.
Un laş ce acţionează folosindu-şi puterea de a ispiti. Să știți că el are puteri, pe care le foloseşte ca să distrugă omenirea. Întoarce oamenii
unii împotriva altora, frate împotriva fratelui, vecin împotriva vecinului şi totul cu un singur ţel, să producă rapid haos şi distrugere. El nu
se va opri niciodată din a-i chinui pe copiii Mei. Acceptaţi realitatea. Acceptaţi faptul că el există. Necredincioşilor le spun următoarele:
numai atunci când veţi înțelege realitatea existenței satanei, adevărul vă va inunda. Și acesta este că Dumnezeu, Tatăl Veşnic, există.
Nu uitaţi că zilele satanei sunt numărate. Nu-l lăsaţi să învingă. Rugaţi-vă pentru toţi oamenii, ca să nu cadă în capcana urii întinse de
satana pentru a-i atrage pe copiii Lui Dumnezeu. Aceasta o face nu numai din ură faţă de voi, ci şi din ura simţită împotriva Mea, Isus
Cristos şi împotriva Tatălui Veşnic. Nu se va linişti până când nu va produce cea mai mare distrugere posibilă.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă ca să-i slăbească puterea. Rugaţi-vă în special Rozarul Maicii Domnului, pentru că aceasta este
rugăciunea care îl va zdrobi pe satana.
Când voi reveni pe Pământ, să nu uitaţi că există un singur drum care duce spre Veşnicie şi acela este drumul către Mine.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
ORORILE RĂSTIGNIRII MELE NU SUNT DEZVĂLUITE OAMENILOR AŞA CUM AR TREBUI
Sâmbătă, 7 mai 2011, 9:50
Iubita Mea fiică, acum trebuie să iei Crucea Mea  și să Mă ajuţi să o port pe acel drum pe care l-am ales pentru tine. Cât de mult ai
suferit săptămânile trecute. Am permis acest lucru pentru că aceasta te-a adus mai aproape de Inima Mea Sacră.
Multe suflete sunt chemate să răspândească mesajele Mele în toată lumea. Doar purificarea voluntară din partea unui suflet va
determina calitatea discernământului său. Altfel spus, dacă sufletul pe care l-am ales Eu să-mi răspândească Cuvântul este curat, atunci
mesajele vor avea un impact mai mare. Influenţa asupra sufletului va fi mai îndelungată. Mesajele vor fi pline de Milostivire, dar Adevărul
Învăţăturilor Mele va fi exprimat într-un mod simplu și direct.
Nu am timp pentru subtilităţile pe care le aşteaptă probabil cei ce vor să audă Cuvântul Meu într-un anumit mod - într-o versiune
atenuată. Pătimirea Mea pe Cruce şi atrocitățile comise de oameni în timpul Răstignirii Mele nu au fost revelate lumii în felul în care ar fi
trebuit. Astfel, puţini dintre voi, copiii Mei, în țeleg tratamentul îngrozitor la care am fost supus Eu, Salvatorului vostru Divin. Acest
tratament Mi se aplică şi astăzi, când sunt batjocorit, ridiculizat, blestemat, ignorat şi făcut de ru șine. Moartea Mea a pregătit drumul
pentru ca sufletele voastre să fie salvate de la pieire. Acest fapt este valabil şi astăzi. Nu aruncaţi acest dar al salvării voastre, pentru că
fără acceptarea Adevărului, nu veţi putea fi salvaţi.
Ascultaţi: Eu sunt Adevărul. Eu sunt cheia salvării voastre.Pe patul de moarte întoarceţi-vă către Mine şi cereţi-vă mântuirea, chiar
dacă M-aţi respins pe Mine sau Învăţăturile Mele şi aţi negat existenţa Mea. Niciodată nu este târziu să vă întoarceţi la Mine şi să Mă
rugaţi să vă îndrum, ținându-vă de mână, către Împărăţia Tatălui Meu. Însă veţi putea face asta doar în timpul vie ții voastre aici pe
Pământ. Este ultima ocazie, ca să vă ofer Viaţa Veşnică. După aceea va fi prea târziu.
Iubitul vostru Mântuitor Divin, Isus Cristos
DUHUL SFÂNT S-A REVĂRSAT PESTE ÎNTREAGA LUME
Marţi, 10 mai 2011, 16:00
Fiica Mea, spune lumii că un important act al Milostivirii Mele a avut loc astăzi, când Duhul Sfânt, unul dintre cele mai mari daruri
oferite copiilor Mei, s-a revărsat peste întreaga lume. Acest dar este foarte important pentru a ajuta omenirea să se pregătească pentru
Marele Avertisment. Puterea Duhului Sfânt pătrunde în sufletele slujitorilor Mei sfințiţi şi în ale celor care-i urmează, întărindu-i astfel în
iubirea lor faţă de Mine şi faţă de Tatăl Meu Veşnic.
Acest dar pentru viaţă aduce un nou impuls sufletelor voastre obosite şi lâncede, care strigă cerând iluminare. Toate acestea au fost
prezise şi tuturor le va fi de folos, chiar şi celor mai înrăiţi păcătoşi.
După cum v-am mai spus, Milostivirea Mea nu are limite. Credincioşii Mei de pretutindeni, care Mă urmaţi, plini fiind acum de
lumina şi sfinţenia Duhului Sfânt, fiţi curajoşi şi răspândiţi Cuvântul Meu tuturor celor pe care-i întâlniţi. Ignoraţi dispreţul sau ironia lor,
fiindcă este mai important să luaţi în considerare cerinţele Mele referitoare la convertirea sufletelor.
Ascultaţi-Mi rugăciunea ce vă dă curajul de care aveţi nevoie.
„O Doamne, umple-mă cu darul Duhului Sfânt, pentru a putea duce Cuvântul Tău Preasfânt păcătoşilor, pe care trebuie să-i
ajut să se salveze, în Numele Tău Sfânt. Ajută-mă să-i acopăr prin rugăciunile mele, cu preţiosul Tău Sânge, astfel încât să poată
fi atraşi la Inima Ta Sfântă. Dă-mi darul Duhului Sfânt, pentru ca aceste suflete sărmane să se bucure de Noul Tău Paradis.
Amin”.
Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce v-aţi rugat Rozariul Milostivirii Divine şi astfel, prin fidelitatea voastră, Mă veţi
ajuta să-i salvez pe copiii Mei.
Salvaţi-Mă de suferinţa pe care o simt în Inimă, atunci când privesc cu mare durere cum Numele Meu este renegat în lume astăzi. Şi
nici nu se mulțumesc doar să Mă renege, ci numeroase suflete reacţionează cu furie când văd că voi, cei care Mă urmaţi cu fidelitate, aveţi
curajul să le amintiţi ce reprezint Eu. Ei sunt foarte furioşi pentru că înşelătorul reuşeşte să le sucească foarte bine gândurile ca să se
îndepărteze de Adevăr. Ajutaţi aceste suflete, voi toţi, care vă rugaţi şi cereţi-Mi puterea de care aveţi nevoie în această lucrare.
Haruri speciale pentru cei care răspândesc convertirea
Toţi aceia care răspândiţi convertirea veţi primi haruri deosebite şi ve ți avea locuri deosebite în Împărăţia Tatălui Meu. Mergeţi şi
permiteţi Duhului Sfânt să vă umple sufletele ca să Mă ajutaţi să salvez omenirea.
Vă iubesc pe toţi. Cu toţii aveţi un loc în Inima Mea Sfântă. Nimeni, inclusiv păcătoşii, nu va fi exclus din bătălia Mea pentru suflete.
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos, Regele Milostivirii
Observaţie:Explicaţie dată de Domnul Nostru Isus Cristos vizionarei la sfârşitul mesajului: „Fiica Mea, acest eveniment este foarte
important. Va salva multe suflete înainte ca Marele Avertisment să se înfăptuiască şi va rămâne prezent în lume ca să oprească revenirea
la păcat a oamenilor.
Fiica Mea, acest fapt a fost profeţit şi este o veste minunată. Dar discipolii Mei trebuie să lucreze intens ca să-Mă ajute în Lupta
pentru Suflete.
MESAJUL PREASFINTEI FECIOARE LEGAT DE OCROTIREA DIN PARTEA SFINŢILOR
Miercuri, 11 mai 2011, 22:30
Copila mea, acum eşti mult mai aproape de Inima Iubitului meu Fiu. Drumul tău a fost anevoios, în special pentru că l-ai făcut într-un
timp atât de scurt. Porunca Tatălui m-a trimis să vorbesc cu tine, să te chem la această îndatorire. Tu ai răspuns imediat chemării mele. Nu
ai ezitat niciodată. Asta datorită puterii iubirii pe care o ai pentru mine, Binecuvântata ta Mamă. Eu te-am condus şi te-am îndrumat spre
această chemare deosebită. Te rog să mi te adresezi în continuare, mie, iubitei tale Mame, pentru îndrumarea zilnică. To ți sfinții merg
alături de tine, dar tu nu știi aceasta. Cheamă-i în ajutor pe Sfântul Benedict, Sfântul Iosif, Sfântul Apostol Ioan, Sfântul Augustin şi pe
Sfântul Arhanghel Mihail, care îţi vor da sprijinul de care ai nevoie. Deja eşti mult mai puternică, copilă, te miri de ce? Este pentru că prin
supunerea faţă de iubitul Meu Fiu, primeşti harurile necesare pentru realizarea acestei misiuni deosebite pentru care ai fost aleasă.
Recitarea zilnică a Preasfântului Meu Rozariu este importantă pentru că te va apăra de cel rău. Sfântul Benedict îţi este mereu aproape
ca să te apere de atacurile înşelătorului. De aceea cele mai rele atacuri au fost ţinute departe de tine. Copilă, roagă-te zilnic la Sfântul
Benedict pentru ocrotire continuă.
Acceptă suferinţa cerută ţie de preţiosul meu Fiu, Isus Cristos, fiindcă astfel vor fi salvate nenumărate suflete. Darul tău deosebit
pentru El, voinţa ta, pe care i-ai oferit-o, va salva milioane de suflete de focul Iadului. Să nu uiţi niciodată ce pot obţine suferinţele tale şi
bucuria pe care o pot aduce Inimii Lui Preasfinte.
Tu trăieşti acum darul deosebit al uniunii cu Fiul meu. Cu cât te oferi mai mult Lui, îţi arăţi umilinţa şi accepţi alte jertfe, cu atât mai
mult Îl ajuţi în această misiune care este atât de importantă pentru El.
Fii recunoscătoare, copila mea, pentru că ai fost chemată la această sfântă misiune, fără de care milioane de suflete nu ar putea fi
salvate.
Vino mai aproape de Inima mea şi permite-mi să te duc mai aproape de Fiul meu. Te apăr şi te conduc întotdeauna.
Iubita ta Mamă, Regina Păcii
ÎN EUROPA A AVUT LOC UN CUTREMUR DESPRE CARE ŢI-AM VORBIT ÎNAINTE
Miercuri, 11 mai 2011, 23:00
Iubita Mea fiică, cutremurul despre care ţi-am vorbit cu câteva luni în urmă (obs: mesajul din 18 martie) a avut loc astăzi în Europa, în Spania. Vor urma alte evenimente naturale: erupţii vulcanice, inundaţii, un val de căldură. Fii atentă la aceste evenimente şi la data în care
se petrec, pentru că acest lucru va dovedi că aceste mesaje vin de la Mine, Isus Cristos.
Iubita Mea fiică, aceasta este Mâna Tatălui Meu, care va trimite în curând pedeapsa peste lume, pentru a ajuta la distrugerea păcatului.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă în continuare pentru întoarcerea la credinţă, pentru ca astfel să se diminueze calamităţile.
Iubita Mea Mamă ţi-a explicat câteva lucruri importante în această seară. Este nevoie de rugăciune zilnică şi de Adoraţie – fă asta cât
de des poţi – pentru că acestea vor da un randament uriaş muncii tale, fiica Mea.
Odihneşte-te acum. Ești obosită. Mâine vom vorbi din nou. Mergi în pace.
Mântuitorul tău Divin, Isus Cristos
DE CE TRIMITE DUMNEZEU, TATĂL VEŞNIC, PROFEŢI NOI ÎN LUME ?
Vineri, 13 mai 2011, 22:45
Multiubita Mea fiică, cele ce urmează aş dori să le spun acelora care se îndoiesc, şi în special slujitorilor Mei sfinţiți care refuză
Cuvântul Meu cuprins în aceste mesaje. Întăriţi-vă credinţa în Mine, recunoscând că nu doar atunci când am trăit pe pământ am făcut
cunoscut Cuvântul Meu, ci şi după aceea, prin puterea Duhului Sfânt.
Tatăl Veşnic, încă de la începuturile lumii, S-a revelat omenirii prin profeţii Săi. În acest mod învăţăturile Adevărului au devenit
cunoscute oamenilor pentru a păstra tăria credinței lor. Omenirea a mai primit revelaţii şi învăţături prin Apostoli, prin alţi discipoli
evlavioşi şi prin profetul Ioan Evanghelistul. Omul a primit Învăţăturile Mele, Cuvântul Meu şi tot ceea ce avea nevoie pentru mântuirea
sa. Acum, când stăm în faţa celei mai mari transformări din istoria omenirii, Dumnezeu, Tatăl Veşnic, a trimis noi profeţi în lume. Aceşti
profeţi, să înţelegeţi bine, nu vă aduc învăţături noi, pentru că nu este nevoie. Ei sunt trimişi din trei motive.
Primul este să reamintească omenirii Adevărul pe care Apocalipsa îl conţine. Al doilea motiv este să atragă atenţia omului faţă de
vremurile în care trăieşte astăzi, astfel încât să îi renască credinţa. Al treilea motiv este să ajute la convertirea sufletelor, discipolii Mei
alcătuind cea mai mare armată cu scopul de a salva sufletele. Comunic prin acest profet şi prin alţii pentru ca Învăţăturile Mele să fie
auzite în toate colţurile lumii.
Gândiţi-vă la Iubirea Mea Absolută şi la Îndurarea Mea
Ascultaţi-Mi mesajele cu luare aminte, pentru că ele nu revelează doar Cuvântul Meu, pe care voi îl cunoaşteţi deja, ci şi Iubirea Mea
desăvârşită pentru fiecare din voi şi Compasiunea Mea. Nu uitaţi de marea Mea Milostivire. Am să-i iert pe toţi păcătoşii care Îmi vor cere
iertarea.
Importanţa Sfântului Rozariu şi a Rozariului Milostivirii Divine
Deşi vor avea loc calamităţi naturale, nu uitaţi că rugăciunea, în special Sfântul Rozariu şi Rozariul Milostivirii Divine, ajută la
prevenirea multora dintre ele. Nu uitaţi, copiii Mei dragi, că toţi aceia care crede ți în Mine şi în Tatăl Meu Veşnic şi-Mi urmaţi
instrucţiunile nu aveţi de ce să vă teme ți. Doresc să vă reamintesc de asemenea că datorită celor două evenimente măreţe de Milostivire ce
vi s-au acordat - revărsarea harului Duhului Sfânt de acum câteva zile şi Marele Avertisment - milioane de suflete se vor întoarce la
Adevăr. Acesta va fi un mare miracol şi va aduce bucurie multora.
Prigoana pornită de la Balaurul Roşu şi de cei care nu vin de la Dumnezeu
Chiar dacă satana se va ridica prin sărmanii discipoli induşi în eroare pe care i-a întors de la Mine - care sunt singura lor speran ță de
mântuire veșnică – aceasta va fi doar pentru o scurtă vreme. Va fi o perioadă înfricoşătoare – trebuie să vă avertizez – un timp al prigoanei
care va fi condusă de Balaurul Roşu şi de grupările politice ce nu ţin de Dumnezeu. Prin rugăciune şi prin Sacramente veţi primi puterea
să ţineţi piept acestor încercări. Aceste evenimente au fost prevestite şi trebuie să aibă loc, pentru ca în final răul să poată fi extirpat din
lume. Prin urmare, este necesar să aibă loc purificarea lumii şi şirul de pedepse, deoarece numai după aceea lumea va fi pregătită pentru
Noul Meu Paradis pe pământ.
Nu ignoraţi niciodată chemarea Mea. Numai atunci veţi şti cu siguranţă că Eu sunt cel care vă vorbeşte, când profeţiile pe care le
revelez prin aleşii Mei vor începe să se împlinească.
Mântuitorul vostru Divin, Isus Cristos
RESPINGEŢI ACTIVITĂŢILE CURENTULUI SPIRITUAL NEW AGE
Duminică, 15 mai 2011, 17:00
Scumpa Mea fiică, atrag atenţia tuturor credincioşilor Mei să dezaprobe activitatea mişcării New Age, care a cuprins întreaga lume.
Creştinismul a fost întotdeauna o ţintă primordială pentru atacul satanei. Pentru că el este atât de viclean încât va încerca mereu să-i
ademenească pe cei cu sufletele goale şi rătăcite spiritual. Va încerca să-şi ascundă minciunile sub mantia iubirii. Apoi va încerca să
controleze gândirea copiilor Mei, determinându-i să creadă că, prin practici străvechi, păgâne, trebuie să-şi elibereze gândurile de stresul
vieții moderne. Fiţi atenţi, toţi aceia care cedaţi şi vă supuneţi unor exerci ții ce pretind că vă aduc mintea într-o stare de inconştienţă, prin
meditații. Odată ce permiteţi minţii voastre să fie controlată în acest mod, satana şi demonii lui, în linişte şi pe neobservate, vor controla şi
vor netezi drumul sufletului spre întuneric.
Evitaţi orice practici spirituale străvechi, inclusiv tarot-ul
Foarte multe suflete sunt însetate după o îndrumare spirituală. În încercarea de a găsi un sens vieţii lor, s-au lăsat atrase fără să îşi dea
seama de practici ce echivalează cu păgânismul. Trebuie evitată orice dogmă falsă care vă încurajează să credeţi că pacea inimii şi a
sufletului pot fi dobândite prin străvechi practici spirituale. Învăţaţi să le recunoaşteţi așa cum sunt ele de fapt.
Cristalele, meditaţia, reiki, yoga, cărţile de tarot, credinţa în îndrumători spirituali, metafizică şi aşa numiţii vindecători prin
credinţăvă ademenesc să credeţi că există o altă realitate, superioară în afară de cea creată de Dumnezeu Tatăl Veşnic.
Avertizare cu privire la maeştrii spirituali
Astăzi mulţi dintre voi, care vă căutaţi confortul psihic în practica spirituală de a vă lăsa îndrumaţi de îngeri, trebuie să fiţi foarte
atenţi, căci atunci când veţi auzi termeni precum maeştri spirituali, puteţi fi siguri că aceşti îngeri nu vin din Rai. Aceşti maeştri spirituali
nu sunt altceva decât îngeri căzuţişi provin din întuneric. Totuşi vi se va spune şi veţi fi asiguraţi că ei provin din lumină. Acesta este
spiritualism păgânşi dacă vă lăsaţi viaţa în seama lui, vă va atrage în adâncurile întunericului tocmai atunci când vă aşteptaţi mai puţin.
Satana prezintă aceste minciuni întunecate cu mare grijă, pentru ca voi să credeţi mereu că aceste lucruri sunt bune. Ele vă sunt prezentate
ca benefice pentru stima faţă de sine, pentru încredere şi controlului asupra vieţii personale, însă toate astea sunt minciuni. Aceste practici
nu numai că vă îndepărtează de Adevăr, dar vă şi aduc o mare nefericire odată ce spiritele malefice pătrund în sufletele voastre, ca urmare
directă a acestor practici.
Sfânta Scriptură avertizează asupra pericolului magiei
Adevărul nu poate fi falsificat vreodată. Învăţăturile transmise omului prin intermediul Sfintei Scripturi avertizează omenirea în
privinţa pericolelor magiei, ale practicii prezicerii şi a adulării unor falşi dumnezei. În lumea de azi aceste practici sunt prezentate ca fiind
inofensive, dar necesare pentru bunăstarea voastră spirituală. Multe suflete blânde găsesc o atracţie naturală spre practicile New Age
datorită faţadei de iubire falsă emanată de ele. Nimic nu ar putea fi mai departe de Adevăr.
Avertizări referitoare la devotamentul fanatic faţă de îngeri
Nu uitaţi că satana şi îngerii lui căzuţi sunt cei care cu meticulozitate şi viclenie v-au atras către aceste minciuni de care nu sunteţi
conştienţi. Acelora dintre voi care promovează aproape fanatic devotamentul faţă de îngeri le spun următoarele: de ce nu răspândiţi mai
întâi Cuvântul Lui Dumnezeu, al Tatălui Meu Veşnic? Oare această obsesie îngerească nu este o altă formă de idolatrie? Da, este firesc să
vă rugaţi pentru ajutorul sfinţilor îngeri însă, puneţi-vă întotdeauna întrebarea: oare devotamentul meu faţă de îngeri nu este cumva în
detrimentul celui pe care ar trebui să-l am faţă de Isus, sau Dumnezeu Tatăl Veşnic? Dacă este aşa, atunci mă ofensaţi pe Mine, Divinul
vostru Mântuitor, Isus Cristos.
Treziţi-vă din minciunile spiritualismului. Acei îngeri, care vă atrag prin acest fel de practici, nu provin din Cer sau din lumină.  Par
să provină din lumină,dar asta nu este decât înşelătoria folosită de satana şi demonii săi ca să-şi camufleze ingenios faptele.
Reţineţi o ultimă învăţătură. Oricât aţi îmbrăca practicile păgâne ca să daţi impresia că adoraţi Lumina Lui Dumnezeu, totul va fi o
minciună. Această minciună, precum şi adepţii care vă conving să luaţi parte la această călătorie bizară spre un tărâm spiritual, altul decât
cel al Tatălui Meu, vă vor conduce atât de aproape de satana, încât de la un anumit punct înainte, nu va mai exista cale de întoarcere.
Singurul ţinut al Iubirii Lui Dumnezeu care există în afara Pământului este Raiul. Orice altceva vi s-ar spune nu este adevărat. Satana
însă vrea ca voi să credeţi că acesta există. De fapt, el atrage în întunericul Iadului, alături de el şi de îngerii săi căzuţi, toate sufletele
credule şi superstiţioase.
Nu uitaţi că Iubirea, Adevărata Iubire, poate veni doar de la Dumnezeu, Tatăl Veşnic.
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos
SEMNIFICAŢIA POSTULUI ŞI A SACRIFICIULUI
Luni, 16 mai 2011, 11:30
Iubita Mea fiică, în sfârșit îţi dai seama că fără Mine nu eşti nimic. Prin harurile Mele primeşti viaţa în Împărăţia Tatălui Meu. Fără
prezenţa Mea, viaţa ta ar fi goală şi lipsită de orice sens real. O, cât de mult mi-ar plăcea ca toţi copiii Mei să înţeleagă ce înseamnă cu
adevărat viaţa pe care Eu doresc să le-o dau, înainte de toate, prin Sfânta Euharistie. Numai atunci veţi simţi cu adevărat iubirea Mea, când
Mă veţi primi în sufletele voastre fragile, prin Pâinea şi Vinul Divin. Această iubire vă va întări nu numai sufletul, ci şi mintea. Prezenţa
Mea vă va înălţa ca să deveniţi adevăraţii Mei discipoli.
Acel discipol al Meu care nu se împărtășește regulat cu acest Preasfânt Sacrament va fi ca un vas umplut doar pe jumătate. Ca să vă
umpleţi cu adevărata Mea prezenţă, aveţi nevoie de Trupul şi Sângele Meu, care au fost sacrificate pentru voi toţi. Fără Ele nu veţi fi în
stare să găsiţi puterea adevărată pentru a vesti în mod desăvârşit Gloria Mea.
Copii, trebuie să înţelegeţi că a crede în existenţa Mea este doar o parte a călătoriei voastre spirituale. Sunt încă multe lucruri pe care
trebuie să le înţelegeţi. Numai dacă vă refuzaţi plăcerile trupului veţi deveni cu adevărat împliniţi. În virtutea faptului că satana
controlează omul prin tentaţiile trupului, voi ar trebui să îi refuzaţi accesul la acele plăceri pe care le caută. Postul este unul dintre cele mai
puternice moduri de a vă scăpa sufletul de satana şi de demonii săi. Atât de puţini oameni în lume se angajează să aducă această jertfă,
deşi este foarte simplă şi nici nu dăunează sănătăţii voastre. O zi de post pe săptămână vă va aduce haruri deosebite. Dacă faceţi mici
sacrificii în onoarea Mea, Divinul vostru Mântuitor, nu numai că veţi salva suflete, ci veţi şi ajunge mai aproape de Mine. Alte jertfe, cum
ar fi renunţarea la bunurile materiale, vă vor aduce şi mai aproape de Inima Mea Sfântă.
Copiii Mei, viaţa voastră n-ar trebui să se învârtă în jurul bunurilor materiale, mai ales dacă sunt în surplus faţă de nevoile voastre
reale. Dacă veţi urmări doar nevoile elementare, iar timpul Mi-l veţi oferi Mie, veţi simţi mulţumirea adevărată. Dar nu numai atât, pentru
prima dată în viaţă veţi înţelege ce înseamnă adevărata libertate. Nu uitaţi că satana controlează omul prin dorinţele sale trupe ști, cum ar fi
hrană, îmbrăcăminte, sex, imobile, maşini, vacanţe, viaţă luxoasă, muzică, alcool şi idolatrizarea persoanelor celebre. Dacă acceptaţi că
acestea sunt doar simple iluzii, atunci veţi înţelege că nu ar trebui să vă petreceţi timpul aici pe Pământ cu astfel de lucruri inutile.
Timpul vostru aici pe Pământ este doar o parte călătoriei spre Veşnicie. După moarte viaţa voastră va continua în alt fel. Indiferent
dacă oamenii cred sau nu în Dumnezeu, Tatăl Veşnic, sufletul lor va exista în continuare şi după moarte.
Căutaţi acum lumina astfel încât în Veşnicie sufletul vostru să simtă adevărata fericire şi să primească un loc demn în Paradis. Ca să
atingeţi acest nivel de sfinţenie spirituală vă rog să aduceţi jertfe, jertfa trupului, cât timp sunteţi încă în viaţă pe Pământ. Oferiţi, de
asemenea, tot ce suferiţi în viaţă pentru sufletele pierdute şi veţi culege recompensele ce vă aşteaptă în viaţa de apoi.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
ONORAŢI-L PE TATĂL MEU
Miercuri, 18 mai 2011, ora 17:00
Iubita Mea fiică, Mi-a lipsit timpul pe care Mi l-ai promis ieri. Înţeleg că duci o viaţă foarte ocupată, dar nu uita că Eu sunt viaţa şi
Mie trebuie să-mi acorzi prioritate în activităţile tale de zi cu zi.
A venit timpul ca oamenii să-şi reconsidere viaţa cu sinceritate
A sosit timpul când oamenii trebuie să-şi evalueze viaţa cu sinceritate. Fiecare dintre copiii Mei de pretutindeni trebuie să-şi pună
această întrebare. Cred sau nu cred că Dumnezeu, Tatăl Veşnic, există cu adevărat? Pe măsură ce se apropie sfârşitul timpurilor, trebuie
făcute mai multe alegeri. Copiii Mei, acceptaţi faptul că Dumnezeu, Tatăl Meu Veşnic v-a creat? Dacă răspundeţi cu da, atunci răspundeţi
la următoarea întrebare: cât timp alocaţi ca să-I mulţumiţi pentru darul vieţii? Pentru familiile voastre şi pentru prieteni? Pentru casele
voastre în care trăiţi sau pentru hrana pe care o mâncaţi? Dacă acestea nu le faceţi, atunci nu sunteţi dintre cei care urmează Adevărul.
Arătaţi respect Tatălui Meu
Pentru aceia dintre voi care cred în Dumnezeu Atoatecreatorul, vă spun următoarele: nu ştiţi că rugăciunea este vitală pentru voi, dacă
doriţi să beneficiaţi de viaţa glorioasă care urmează şi pe care a plănuit-o pentru voi? Vorbiţi cu El zilnic. Oferiţi-I cinstirea pe care o
merită, pentru că, dacă nu-I acordaţi atenţie, Mă ofensaţi pe Mine. Spun fiecărui credincios fidel: Eu, Mântuitorul vostru, Isus Cristos, fac
apel la voi ca să înţelegeţi cât este de important să-L respectaţi pe Tatăl Meu. Nu I se acordă atenţia pe care o merită. Mulţi oameni şi-au
format o viziune despre Dumnezeu Tatăl, cum că El ar fi sever, înfricoşător şi mânios. Sunteţi atât de înfricoşaţi încât Îl ţineţi la distanţă.
Dacă aţi şti cât de mult tânjeşte El după iubirea voastră, aţi cădea în genunchi pe loc şi i-aţi cere iertare. Vă rog, rugaţi-vă la Dumnezeu
Tatăl. Are nevoie de iubirea voastră. Are nevoie de devotamentul vostru. Rugăciunile oferite Tatălui Meu vor genera o imensă milostivire,
când voi Îl rugaţi în Numele Meu să vă apere şi să vă salveze, rar se întâmplă să vă refuze cererile în concordanţă cu Voin ța Sa Sfântă.
Dumnezeu,Tatăl Veşnic, este foarte iubitor, milos şi credința voastră faţă de El va aduce multe haruri şi izbăvire lumii.
Rugaţi-vă Tatălui Meu ca să prevină catastrofele globale
Rugaţi-vă Tatălui Meu, în Numele Fiului Său iubit, să îndepărteze catastrofele globale şi rugăciunile voastre vor fi ascultate. Foarte
puţini creştini mai apelează la ajutorul Lui. El a creat omul din iubire, după chipul şi asemănarea Sa, dar voi aţi uitat asta. Cinstiţi-L şi
Preamăriţi-L, pentru că acum este foarte important să vă ajute la diminuarea catastrofelor naturale ce vor avea loc pe pământ în timpul
Marii Încercări.
Tatăl Meu ţine Lumea în Mâinile Lui. Totuşi, copiii Lui nu-L mai cinstesc sau nu-L mai adoră. În timp ce satana fură în continuare
suflete, mulţi uită faptul că există o singură putere ce rezistă veşniciei, şi aceasta este puterea Lui Dumnezeu. În marea Lui Milostivire vă
va auzi strigătele de ajutor. Vă rog să apelaţi la El, în special acum în timpul acestor mari chimbări.
Iubitul vostru Mântuitor, Fiul Tatălui Atotputernic, Isus Cristos
RESPONSABILITATEA PĂRINŢILOR ÎN ACEASTĂ LUME
Joi, 19 mai 2011, 18:15
Iubita Mea fiică, lumea se află acum în cel mai mare abis al disperării, pentru că oamenii nu cred în Dumnezeu, în existenţa Tatălui
Atotputernic. Chiar şi copiii mici neagă din joacă existenţa Mea. Sufletele împietrite şi goale nu numai că Îl insultă pe Tatăl Meu Veşnic,
ci Îmi produc şi Mie o suferinţă profundă.
Copiii Mei, aţi decăzut atât de mult încât aţi pierdut complet sensul spiritualită ții cu care v-ați născut. Ce credeţi, până unde va merge
iubirea voastră pentru lume şi pentru cele materiale? Mă adresez vouă, celor care sunteţi preocupaţi de înavuţire şi de comoditate: trebuie
să ştiţi că acestea vă vor fi luate, fapt ce va constitui o etapă a purificării sufleteşti care va urma.
Responsabilitatea părinţilor
De ce îi învăţaţi pe copiii voştri despre importanţa lucrurilor materiale, create de om, care sunt în detrimentul sărmanelor lor suflete?
Scopul vostru principal este să-i învăţaţi pe copiii voştri cum să-şi creeze şi cum să-şi construiască averea. Îi învăţaţi mai rar despre
moralitatea de care vor avea nevoie când vor fi adulţi, pentru ca să arate respect faţă de ceilal ți, să înțeleagă importanţa faptului de a fi
cinstit şi cât de important este să fie înțelegători faţă de fraţii lor. Rareori îi învăţaţi despre principiile moralei, de care au nevoie pentru a fi
responsabili şi respectuoşi în relaţiile cu ceilalţi, când devin adulţi. Din nefericire, copiii Mei au rătăcit complet calea sufletească, necesară
pentru a ajunge la destinaţia finală. Nu vă este ruşine? Când veţi învăţa că iubirea obsesivă faţă de bani şi faţă de tot ceea ce vă oferă ei
sfârşeşte în dezastru? Numai atunci veţi înţelege cât sunteţi de singuri, când vă veţi trezi goi, lipsiţi de tot confortul după care aţi râvnit.
Ascultaţi-Mă cât timp se mai poate. Aşezaţi pe primul loc necesităţile familiei voastre, pentru că aşa este corect. Îngrijiţi-vă de ei. Dar,
vă rog, nu vă încurajaţi copiii să fie sclavii avuţiei şi ai celebrităţii, pentru că-i împingeţi în braţele satanei. Copiii voştri s-au născut şi au
primit viaţa fizică prin voi. Însă au fost creaţi de Dumnezeu, Tatăl Veşnic, odată ce le-a dăruit sufletele. Ca părinţi, trebuie să fiţi
responsabili şi să le asigurați cele necesare. Dar nu uitaţi că au nevoie şi de hrană spirituală. Învăţaţi-i despre adevărul Învăţăturilor Mele
şi despre cât este de important să se îngrijească de sufletele lor. Numai astfel le daţi copiilor voştri adevărata hrană trupească şi sufletească
de care au nevoie ca să trăiască astfel încât să se bucure de Viaţa veşnică.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
CONFUZIE REFERITOARE LA CE VA ÎNSEMNA A DOUA MEA VENIRE
Vineri, 20 mai 2011, ora 10:00
Iubita Mea fiică, mulţi oameni se întreabă ce înseamnă cu adevărat A Doua Mea Venire. Aşadar să vă explic.
Prima dată am venit în lume să mântuiesc omenirea de întunericul veşnic, ca să aibă parte de Viaţa Veşnică. Dumnezeu, Tatăl
Atotputernic, M-a trimis din Milostivirea Sa, pentru ca toţi copiii Săi să primească viaţă. Fiindcă până atunci, din cauza păcatelor lui
Adam şi ale Evei, acest lucru nu ar fi fost posibil. De data aceasta vin să-i răsplătesc pe toţi aceia care Mă urmează.
În lume, confuzia legată de acest eveniment este mare. Mulţi oameni cred că A Doua Mea Venire indică faptul că a venit sfârşitul
lumii. Nu este aşa, în loc de sfârşitul lumii va fi Sfârşitul Timpurilor, când satana şi discipolii săi, care provoacă o nefericire de nespus,
vor fi izgoniţi de pe pământ timp de 1000 ani.
Despre Noul Paradis pe Pământ
Acest Nou Paradis promis de Mine va fi când Cerul şi Pământul se vor uni. Viaţa nouă pe care le-o voi da tuturor discipolilor Mei
fideli va fi plină de iubire şi glorie. Voi, discipolii Mei, va trebui să suferiţi mult până se va produce această transformare. Ca să ajut lumii
să se pregătească pentru acest mare eveniment, vă aduc mai întâi darul Milostivirii Mele.  Marele Avertisment, care va da fiecăruia şansa
să-şi vadă păcatele şi modul în care Mă ofensează, vă va permite cunoaşterea Adevărului. Numai atunci veţi înţelege durerea pe care o
simt, când veţi realiza mizeria păcatului care este în voi.
O privire asupra a ceea ce se va petrece la Judecata de Apoi
Permiţându-vă să fiţi martorii acestui mare act al Milostivirii Mele, veţi putea să arunca ți o privire asupra a ceea ce se va petrece în
ziua Judecăţii de Apoi. Astfel mai primiţi încă o șansă echitabilă ca să reveniţi la Mine. Precum vedeţi, vă iubesc pe toţi atât de profund şi
pătimaş încât fac tot posibilul să vă salvez din ghearele înşelătorului.
Vă atrag atenţia că satana îşi va înteţi activitatea şi se va folosi de fraţii voştri ca să vă convingă să Îmi întoarceţi spatele, în pofida
Marelui Avertisment. Acum trebuie să vă deschideţi mintea, să lăsaţi deoparte orice raţionament omenesc,ca să puteţi accepta adevărul
existenţei voastre pe pământ. Toate minciunile formulate ştiinţific prin gândire logică omenească sunt folosite ca să vă împiedice să
acceptaţi Adevărul.
Copiii Mei, satana nu vrea ca voi să veniţi la Mine. Trebuie zdrobită strânsoarea lui, însă aceasta nu se poate face decât cu ajutorul
vostru. Nu-i permiteţi să vă tulbure judecata cu minciunile lui. Vă va fi foarte greu să-i ignoraţi argumentele, batjocura şi sarcasmul,
acesta fiind modul lui de a opera.
Satana va lucra prin ceilalţi oameni ca să vă descurajeze
Mulţi dintre voi nu vor şti că satana va lucra împotriva voastră prin alţi oameni de ale căror opinii voi ţineţi seama. Dar exact aşa
lucrează el. Va acţiona folosindu-se de bietele suflete care sunt atrase de întuneric. El va face astfel încât mintea lor să fie blocată în faţa
adevărului măreţiei Mele şi a vieţii veşnice la care sunteţi îndreptăţiţi. Niciodată să nu permiteţi ca influenţa sa să afecteze iubirea voastră
pentru Mine. Nu uitaţi că el nu va câştiga niciodată această bătălie, iar bietele suflete care-l urmează vor ajunge împreună cu el, în iad.
Dacă năzuiţi spre Viaţa Veşnică atunci folosiţi acest timp, cât mai sunteţi pe Pământ, ca să-l renegaţi pe satana.
Voi domni 1000 de ani pe Pământ
Fiica Mea, voi domni 1000 ani pe Pământ. Nu mai comiteţi greşeli spunând că Eu sunt responsabil pentru faptele ce se întâmplă azi pe
Pământ. Am pregătit acum calea către Împărăţia Mea de pe Pământ şi acest moment este aproape, mult mai aproape decât mulţi dintre voi
ar crede. Bucuraţi-vă pentru această veste, pentru că va fi salutată de toţi. Suferinţa va înceta în întreaga lume. Atunci fântâna dragostei şi
a gloriei se va revărsa asupra tuturor copiilor Mei.
Noul Paradis va depăşi orice închipuire, dar ascultaţi-Mă: această nouă viaţă vă va oferi vouă, tuturor credincioşilor Mei devotaţi, un
trai fără griji. Nu veţi duce lipsă de nimic. Eu vă voi asigura totul. Oricine alege această Împărăţie Glorioasă va fi uimit de Nestematele
care-l aşteaptă acolo. Rugaţi-vă acum pentru fraţii voştri, pentru ca şi ei să-şi deschidă ochii în faţa adevărului promisiunilor Mele, pentru
ca şi ei să poată intra în această nouă viaţă de pe Pământ.
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos
IERTAREA ESTE CALEA CĂTRE LIBERTATE
Sâmbătă, 21 mai 2011, 10:40
Fiica Mea, iertarea este calea către libertate. Când îi iertaţi pe cei care v-au jignit sau v-au îndurerat, atunci spiritul vostru devine liber.
Atunci sufletul vostru se umple de bucurie şi atunci Eu sunt prezent în voi. Când îi iertaţi pe ceilalţi, acesta este un semn de iubire nu
numai faţă de semenii voștri, ci şi faţă de Mine, Mântuitorul vostru Divin. Vouă, acelora care nu cred în Mine, vă spun că atunci când şi
voi îi iertaţi pe alţii, Eu sunt de faţă şi vă însoţesc pe drumul vostru. Totuşi, voi nu ştiţi că este aşa.
Iertarea este iubire. Iubirea Mea este nesfârşită. Dar vă implor, copiii Mei, lăsaţi-Mă să vă iert pentru păcatele voastre. Dacă aţi putea
să-Mi cereţi să fac asta, nu numai că v-aţi elibera, dar aţi fi surprinşi de iubirea şi fericirea care v-ar umple sufletele. Acest act de umilinţă
vă va permite să comunicaţi plini de iubire cu ceilalţi. Lumina voastră va străluci şi îi va influenţa în mod deosebit şi pe ceilalţi, dar nici
voi, nici ei nu veţi fi conştienţi de acest lucru. După ce actul Răscumpărării a avut loc, iubirea Mea va inunda sufletele voastre. Sufletul
vostru curat va fi ca un magnet ce-i va atrage pe ceilalţi.
A ierta pe alţii nu este uşor, copiii Mei. Mândria şi sentimentul de autoapreciere împiedică acest mare act de milostivire să aibă loc.
Aceasta este acţiunea satanei, pentru că ştie bine că lipsa iertării duce la alte păcate mai grave în faţa Lui Dumnezeu Tatăl. Dacă nu-i
puteţi ierta pe alţii, apare resentimentul, care, atunci când devine ca o infecţie, conduce la ură şi chiar la crimă. În multe cazuri poate
conduce la război.
Dacă oamenii de pretutindeni s-ar ierta unii pe alţii cu bunăvoinţă, atunci ura nu ar exista. Crima ar fi mai puţin frecventă şi iubirea
Lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic, s-ar răspândi.
Învăţaţi să vă iertaţi unii pe alţii. Lăsaţi mândria la o parte şi cereţi Milostivirea Mea. Dacă cereţi ceva potrivit Voinţei Mele Sfinte, Eu
vă voi asculta.
Mântuitorul vostru Iubitor, Regele Milostivirii, Isus Cristos
O NOUĂ PROFEŢIE: ÎN CURSUL VERII VOR FI INUNDAŢII ÎN FRANŢA
Duminică, 22 mai 2011, ora 14:30
Fiica Mea, acum s-a adeverit prevestirea pe care am făcut-o în 18 martie 2011, care s-a referit la erupţia vulcanică din Islanda din luna
mai. Poate te întrebi - cu toate că Eu ţi l-am prezis - de ce te șochează faptul că evenimentul a avut loc. Îţi explic: chiar dacă cele mai
multe îndoieli pe care le-ai avut privind adevărul comunicării Mele cu tine au fost înlăturate, totuşi ţi-a rămas teama legată de faptul că
eventual nu ai putut discerne corect profeţiile. Trebuie să ai multă încredere şi să Mă laşi să-ţi alung temerile. Este timpul să treci la
acțiune fără ezitare şi să faci cunoscute evenimentele pe care ţi le-am prezis. Făcând asta, tot mai mulţi oameni vor înţelege că Eu, Isus
Cristos, sunt cel care vă solicită atenţia şi asta în interesul salvării sufletelor.
Când aceste profeții se vor adeveri, în inima celor care Mă urmează vor fi mai puţine îndoielile legate de autenticitatea mesajelor.
Totuşi, sufletele împietrite, care resping credinţa şi care au mereu un răspuns logic la îndemână, nu vor fi convinse nici atunci, când vor fi
martorele realităţii.
Inundaţii în Franţa şi caniculă în Turcia
Ascultă-Mă acum. În vara asta în Sudul Franţei vor fi inundaţii. În Turcia va veni un mare val de căldură. Vor mai fi şi alte
evenimente naturale care vor isca tulburare între oameni, incluzând chiar şi un cutremur în Anglia (dar asta nu chiar acum). Unele
evenimente se vor întinde şi în alte ţări europene. Este de aşteptat şi ridicarea nivelului Mării Mediterane, fapt ce va şoca pe toată lumea.
Vor fi cutremure în Norvegia şi America de Sud. Am să-ţi aduc la cunoştinţă şi alte evenimente, dar toate acestea cu un singur scop,
convertirea copiilor Mei. Îmi va face o mare bucurie dacă şi când ei vor accepta faptul că Eu sunt cel care le vorbeşte prin tine. Nu vreau
să-i sperii pe copiii Mei, dar frecvenţa acestor evenimente va creşte în lume şi ele sunt doar o parte a marii pedepse ce va urma. Acestea
sunt indispensabile în bătălia împotriva înşelătorului.
Rugaţi-vă acum, copiii Mei, pentru ca aceste evenimente să slăbească în intensitate sau să nu se mai producă deloc pentru că
rugăciunile au o putere deosebită, ele sunt instrumente ale iertării. Acum du-te în pace. Nu-ţi fie teamă să faci cunoscute aceste preziceri,
pentru că ele se vor adeveri.
Mântuitorul vostru, IIsus Hristos
DE CE VORBESC LUMII ÎN ACEST MOD
Luni, 23 mai 2011, 9:45
Iubita Mea fiică, este timpul să reflectezi asupra mesajelor Mele sfinte şi să te asiguri că numeroasele suflete păcătoase de pretutindeni
le iau în seamă.
Să ştii că aceste sunt date acum lumii în dar pentru a ajuta la salvarea voastră, a tuturor copiilor Mei, inclusiv a acelora care Îl urmează
pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic pe alte căi.
Oamenii, în special catolicii, vor fi derutaţi că nu-i pun pe ei înaintea altor comunităţi religioase. Cuvintele Mele sunt alese astfel încât
să fie înţelese de toată lumea, nu numai de către puţinii aleşi. Iubirea Mea nu face deosebire. Voi, care întrebaţi, de ce vorbesc astfel
oamenilor prin acest mesager, fiţi atenţi acum la cuvintele Mele: întrucât voi, cei ce Mă urmaţi aţi înţeles că de la Răstignirea Mea
Adevărul nu s-a schimbat niciodată, trebuie să ştiţi că Iubirea Mea se răsfrânge asupra tuturor copiilor Lui Dumnezeu. Niciunul nu este
mai bun decât celălalt.
Fiica Mea, tu nu trebuie să răspunzi, sau să încerci să-Mi aperi Cuvântul când ei te provoacă să le explici de ce vorbesc lumii în acest
mod. Cuvântul Meu este Divine. Nu trebuie nici schimbat, nici corectat doar ca să placă acelora care se cred experţi în teologie. Cuvântul
Meu ajunge în lume într-un limbaj pe care omul de astăzi îl înţelege în mod clar. Mulţi vor întreba de ce aceste cuvinte nu sunt redactate
cu aceeaşi terminologie şi expresii folosite cândva de profeţii şi apostolii Mei.
Acum vă răspund: nu uitaţi, Învăţăturile Mele nu se schimbă niciodată. Indiferent ce limbaj folosesc astăzi ca să comunic într-o
manieră modernă, adevărul rămâne acelaşi, intact.
Fiţi vigilenţi faţă de acei vizionari, care afirmă că primesc mesaje de la Mine, în care Eu vorbesc într-un limbaj arhaic sau citez din
Biblie. Acesta nu este modul în care Eu comunic cu omenirea de azi. De ce aş face aceasta? Nu aş înstrăina mai mult astfel această nouă
generaţie, care nu înţelege limbajul ce se regăseşte în Cartea Sfântă a Tatălui Meu ?
Simplitatea, Copiii Mei, este cheia prin care Cuvântul Meu Sfânt trebuie să fie făcut cunoscut. Nu uitaţi, când îi învăţaţi pe alţii despre
Adevărul existenţei Mele, că limbajul simplu este indispensabil ca să vă apropiaţi de ei. Dacă nu veţi face aşa nu veţi ajunge nicăieri cu
sufletele pierdute, pentru că veţi găsi urechi surde.
Mesajul Meu de iubire
Mesajul Meu de iubire este foarte simplu. Eu sunt viaţa după care tânjesc copiii Mei de pe Pământ. Explicaţi-le că Eu sunt Adevărul.
Clarificaţi acest lucru. Fără Mine nu există viaţă veşnică. Folosiţi profeţiile pe care vi le dezvălui prin acest mesager ca să câştigaţi atenţia
acelora care nu cred. Pentru că nu au fost date lumii ca să creeze frică, au fost date pentru ca Preasfântul Meu Cuvânt să fie nu numai
auzit, ci şi crezut.
Mântuitorul şi Învăţătorul vostru iubit, Isus Cristos, Regele Milostivirii
ÎN TIMPUL MARELUI AVERTISMENT CERUL SE VA DESCHIDE
Luni, 23 mai 2011, ora 14:30
Iubita Mea fiică, tu acum suferi chinurile pe care Eu le-am îndurat pentru păcatele omului. Sunt chiar aşa precum le simţi. Ai putut şi
tu cunoşti un crâmpei din suferinţa Mea, căreia Eu trebuie să-i fac faţă în fiecare clipă a zilei. Nu e nimic de care să vă fie teama, fiica
Mea, în ce privește Marele Avertisment.
Marele Avertisment va fi un eveniment dramatic
Evenimentul îi va îngrozi pe mulţi, va fi un eveniment dramatic: cerul se va deschide şi peste tot în lume vor  țâșni razele Milostivirii.
Mulţi oameni nu vor înţelege ce se întâmplă în realitate. Şocaţi fiind, vor crede în mod greşit că a venit Sfârşitul Lumii. Spune-le să se
bucure că vor fi martorii Gloriei Mele şi, dacă sunt bine pregătiţi, atunci pentru ei va fi cel mai spectaculos exemplu al Milostivirii Mele,
de la ziua Răstignirii Mele încoace. Va fi darul salvării voastre, copiii Mei, şi-i apără pe cei care altminteri ar fi fost condamnaţi să intre în
adâncurile iadului.
Copiii Mei din întreaga lume vor trebui să avertizeze sufletele pierdute asupra a ceea ce le aşteaptă. Îndemnaţi-i să caute reconcilierea
şi să-şi mărturisească păcatele, acum. Este foarte important să ajungă cât mai mulţi în starea de har înainte de eveniment, deoarece, nu este
sigur că vor supravieţui, din cauza şocului. Este mult mai bine să asistaţi mai întâi la acest Spectaculos eveniment Divin, decât să fiţi
nepregătiţi în ziua Judecăţii.
Fiţi cu toţii puternici. Bucuraţi-vă, toţi cei care Mă urmaţi cu credinţă, pentru că vi se va arăta pentru o clipă Prezenţa Mea Divină, la
care înaintaşii voştri nu au fost martori niciodată în timpul vieţii. Rugaţi-vă şi pentru ceilalţi copii ai Mei. Spuneţi Adevărul acum, cât mai
puteţi. Ignoraţi-le dispreţul, deoarece dacă acum ei trec la fapt şi se roagă pentru iertarea păcatelor lor, mai apoi, după ce marele miracol
va avea loc, vă vor mulţumi.
Acum mergeți în Pace. Să nu vă fie frică. Doar rugați-vă pentru sufletele necredincioase, ca să nu moară în păcat de moarte.
Mântuitorul vostru Divin, Isus Cristos
DACĂ VĂ E GREU SĂ VĂ RUGAŢI
Marți, 24 mai 2011, 18:00
Draga Mea fiică iubită, astăzi sunt fericit, pentru munca multă depusă pentru a putea comunica lumii Cuvântul Meu, prin activitatea
ta. Să nu crezi niciodată că nu faci destul pentru această misiune din cauză că mulţi oameni refuză mesajele. Copiii Mei care-Mi refuză
Cuvântul acum îl vor accepta cu timpul. Apoi vor fi dornici să-Mi audă glasul.
Concentrează-te doar asupra Mea. Să nu permiţi altora să-ţi distragă gândurile, mai ales acelora care batjocoresc mesajele. Nu te
descuraja, pentru că cei care-Mi aud Cuvântul acum, din iubire faţă de Mine, vor răspândi adevărul şi altora.
Convertirea este o mare provocare într-o lume oarbă faţă de adevărul Vieţii Veşnice. Perseverenţa este importantă deoarece, cu
ajutorul Duhului Sfânt, a cărui putere se simte acum peste tot în lume, copiii Mei s-ar putea întoarce la Mine. Se vor întoarce, dar nu toţi.
Acelora care pun pe primul loc comoditatea, pe care le-o oferă înşelătorul, le va fi foarte greu să renunţe la viaţa pe care o duc. Rugaţi-vă
pentru toţi membrii familiei, pentru toţi prietenii, pentru ca în timpul Marelui Avertisment să vă puteţi cu toţii uni în Iubirea faţă de Mine.
Dacă acceptaţi acest eveniment ca fiind drumul vostru spre libertate, atunci veţi fi răsplătiţi prin Marea Mea Milostivire.
Să te rogi nu este simplu
Pentru mulţi copii ai Mei nu este simplu să se roage, mai ales pentru cei care găsesc recitarea unor rugăciuni lungi ca fiind repetitivă şi
cam plictisitoare. Dacă acesta e modul în care vă rugaţi, facând eforturi, atunci doar aşezaţi-vă în linişte deplină şi comunicaţi cu Mine în
tăcere. Pur şi simplu reflectaţi la viaţa pe care am trăit-o aici pe Pământ. Amintiţi-vă de timpul pe care l-am petrecut acolo şi de lecţiile de
iubire pe care vi le-am dat tuturor. Atât este suficient. Lăsaţi-vă în liniştea minţii şi Eu voi sta cu voi în contemplare.
Merg alături de fiecare dintre voi. Sunt prezent alături de voi în fiecare minut al zilei, indiferent ce faceţi. Niciodată nu sunt departe.
Nu uitaţi că Eu sunt cârja în viaţa voastră. Sprijiniţi-vă pe Mine. Cereţi-Mi sincer sprijinul şi vă voi asculta chemarea. Niciodată nu voi
refuza solicitarea, dacă aceasta corespunde Sfintei Mele Voinţe. Însă când Mă veţi ruga să vă dau favoruri destinate să vă lege de excese
lumeşti, să ştiţi că nu vi le voi da niciodată. Pentru că nu pot să vă dau niciodată daruri despre care ştiu că nu sunt bune pentru sufletele
voastre. Darurile Mele vi le dau ca să vă pot aduce mai aproape de Inima Mea. Iar dacă asta se întâmplă, nu veţi mai avea nevoie de nimic.
Mântuitorul vostru iubitor şi devotat, Isus Cristos
AŞ DORI SĂ LE MULŢUMESC CELOR CARE AJUTĂ LA RĂSPÂNDIREA CUVÂNTULUI MEU SFÂNT
Joi, 25 mai 2011, ora 16:00
Acum vin să-i încurajez pe toţi acei discipoli ai Mei care, recunoscându-Mi adevărata voce, au răspuns cu acte mari de generozitate.
Aş dori să le mulţumesc acelora dintre voi care din proprie iniţiativă au alocat timp ca să promoveze şi să răspândească mesajele. Voi,
preaiubiţii Mei copiii, aduceţi o mare bucurie Inimii Mele întristate în acest moment. Voi, copiii Mei, sunteţi îndrăzneţi, curajoşi şi plini
de darurile Duhului Sfânt. Credința voastră, iubirea devotată faţă de Adevăr şi timpul pe care Mi l-aţi dăruit vor rodi multe haruri în Noul
Paradis, pe care vi l-am promis.
Vă voi conduce de mână în timpul acestei Sfinte Misiuni şi veţi simţi Iubirea Mea. Niciodată să nu vă fie teamă să vestiţi Cuvântul
Meu, pentru că fiecare efort, oricât de mic, făcut de oricine promovează aceste mesaje, va fi răsplătit.
Mergeţi acum, valoroşii Mei discipoli. Răspândiţi Cuvântul Meu Sfânt şi ajutaţi-i pe fraţii voştri care au nevoie de îndrumare.
Iubitul vostru Mântuitor, IsIus Hristos
MESAJ DE AVERTIZARE PENTRU CONDUCĂTORII LUMII
Joi, 25 mai 2011, ora 22:00
Fiica Mea, țările lumii fierb de nelinişte atât în ce priveşte ura pe care oamenii o nutresc unii împotriva altora, cât şi din cauza
catastrofelor naturale care se produc. Mama Natură se va dezlănţui în mod neaşteptat, fără a ţine seama de aroganţa lor, pentru a le arăta
că nu sunt capabili să stăpânească nimic.
Oamenii au multe lecţii de învăţat. Efortul permanent al celor aflaţi în funcţii de conducere de a câ știga puterea la cel mai înalt nivel
are repercusiuni asupra omului simplu, care trebuie să se bazeze pe acele guverne şi pe oamenii de afaceri care să se preocupe de nevoile
lor. Numai atunci se manifestă ajutorul de care oamenii au nevoie, când acei lideri conduc cu iubire adevărată faţă de popor în inimile lor.
Din nefericire, lăcomia şi dorinţa de putere arată că mulţi conducători ai lumii, în realitate, au alte obiective.
Dumnezeu Tatăl nu va mai tolera faptele voastre păcătoase
Avertismentul Meu pentru cei care guvernează, oricine ar fi şi oriunde în lume, este următorul: dacă provoca ți pe nedrept durere și
lipsuri semenilor voștri, atunci Mâna Tatălui Meu va lovi acele ţări şi locuri unde trăi ți. El nu va mai tolera faptele voastre păcătoase.
Ascundeţi-vă, dacă vreţi, dar e în zadar. Armele voastre de distrugere vor fi nimicite. Pentru felul în care trataţi oamenii, veţi răspunde în
faţa Tatălui Meu Veşnic, indiferent dacă vă place sau nu. Responsabilitatea voastră să fie morală, pentru că veţi fi judecaţi după faptele
voastre.
Conduceţi-i pe fraţii voştri cu iubire, demnitate şi respect pentru bunăstarea lor trupească şi morală. Dacă veţi interzice poporului
vostru dreptul la libertatea religioasă sau îl veţi supune oricărui fel de dictatură care îl obligă să îşi înceteze sau reducă practicile religioase
în numele unităţii politice, nu numai că veţi suferi pentru acţiunile voastre, dar judecata va fi aspră pentru voi. Aceia dintre voi care au
jurat fidelitate poporului în Numele Lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic  și aduc totuşi legi noi, nedrepte, prin care îi refuză dreptul la hrană,
adăpost sau libertate religioasă, se vor confrunta cu mânia şi cu pedeapsa lui Dumnezeu Tatăl.
Lumea suferă acum în toate ţările din cauza dictaturii, deşi nu în locurile în care ați crede că există. Lumea suferă şi din cauza
greutăţilor financiare, ceea ce o face şi mai slabă şi mai vulnerabilă. Spun acum guvernanţilor care mai au un pic de responsabilitate
creştină, să lupte pentru dreptul de a permite învăţăturilor Mele să le influenţeze deciziile, fapt ce va avea impact direct asupra copiilor
Mei, pretutindeni.
Toţi aceia care uneltesc pe coridoarele puterii pentru a supune multe ţări şi a le controla, ceea ce va afecta o naţiune după alta şi va
duce pretutindeni la suferinţe, să ia seama că faptele lor vor fi pedepsite. Dumnezeu Tatăl Veşnic a avut până acum răbdare, în speranţa că
veți recunoaşte deșertăciunea căilor voastre. În schimb v-ați propulsat sub forma unui grup de elită, simţindu-vă mai presus de restul
rasei umane. Vă atenţionez că faptele voastre se vor termina catastrofal. Dependenţa voastră de înavuţire, de dominare, de lăcomie vă va
lăsa nu doar goi şi vulnerabili, dar veţi ajunge într-o situaţie mult mai nefericită decât cei de care aţi profitat prin abuzul de putere.
A venit timpul luptei pentru eliberarea lumii de răul creat şi de domnia satanei. Dumnezeu Tatăl este pe cale să dezlănțuie cutremure,
tsunami și inundaţii, în strădania Lui de a vă trezi. Nu vor rămâne neobservate nici comploturile de răsturnare a conducătorilor statelor şi
a liderilor spirituali, inclusiv introducerea măsurilor de control al lumii, cum ar fi  și introducerea monedei unice.Vedeţi şi voi că aceste
evenimente sunt acum în desfăşurare şi vă va fi greu să le ignoraţi. Aceste evenimente vă vor zădărnici dorinţa oarbă de guvernare. Vă
veţi da seama că mergeţi pe un drum greşit. Iar când toate acestea se vor întâmpla, Eu voi fi acolo şi voi aştepta. Veţi fugi spre Mine  și nu
numai că veți cere iertare, ci veți folosi iubirea voastră pentru Mine ca să-Mi oferiţi compensa ție. Voi, copiii Mei, care aveţi în suflet o
iubire profundă faţă de Mine, sunteți cea mai mare speranţă a Mea în lupta împotriva răului şi a corupţiei politice din lume. Rugaţi-vă
pentru harurile care să vă ajute să vă întoarceți la Mine.
Vor fi catastrofe climatice cum nimeni n-a mai văzut din vremea lui Noe
Rugăciunea, după cum v-am mai spus, ajută la domolirea calamităților din lumea ce acum se îndreaptă spre o serie de catastrofe
climatice cum nu s-au mai văzut din vremea lui Noe. Lumea, aşa cum o cunoaşteţi, va suferi din cauza multor evenimente neprevăzute
care vor urma şi vor provoca haos şi tulburare.
De ce permiteţi ca toate acestea să se întâmple? Mă adresez liderilor care au o influenţă uriaşă în finanţe şi politică şi care cunosc ce
se întâmplă în spatele uşilor închise. Asta este ultima voastră şansă, pe care v-o dau din iubirea şi compasiunea Mea pentru oamenii de
pretutindeni, ca să vă convertiţi şi să vă lepădaţi de căile voastre rele. Altfel vă veţi confrunta cu consecinţele.
Judecătorul vostru Drept, Isus Cristos, Regele Milostivirii
CONFRUNTAREA CU DIFICULTĂȚI FINANCIARE
Vineri, 26 mai 2011, 13:00
Fiica Mea iubită, dorinţa Mea este să începi săposteşti, măcar o dată pe săptămână, pentru că astfel Îmi faci o mare favoare. Acest
sacrificiu îţi întăreşte puritatea sufletească şi te aduce mai aproape de Inima Mea Sfântă.
Copiii Mei din lume se confruntă în aceste timpuri cu mari provocări. Sunt provocări cu care până acum omenirea nu a trebuit să se
confrunte. Cea mai mare dintre ele este împărţirea, administrarea banilor, pentru că vor fi din ce în ce mai puţini. Pentru mulţi va fi
înfricoşător, deoarece au nevoie de ei pentru păstrarea caselor lor sau pentru întreţinerea familiilor lor. A doua greutate constă în lipsa
îndrumării spirituale, care până acum le-a fost importantă.
Dacă vă pierdeţi veniturile, atunci, veţi pierde şi aspiraţiile pentru lucrurile luxoase. La ce foloseşte o maşină de lux, dacă nu vă puteţi
hrăni familia? La ce foloseşte o îmbrăcăminte frumoasă dacă nu vă puteţi încălzi casele deoarece nu vă mai ajung banii pentru asta? Doar
atunci când copiii Mei vor vedea că li s-a luat surplusul cu care s-au obişnuit atât de mult, doar atunci vor înţelege realitatea în care s-au
scufundat.
Azi necesităţile de bază trebuie să devină prioritatea voastră. După aceea întrebaţi-vă ce este acum cel mai important lucru? Atâta
timp cât aveţi ce mânca şi aveţi cu ce vă îmbrăca, ce vă mai trebuie? Nu mai este relevantă rivalitatea, atunci când vă străduiţi să
supravieţuiţi. Acum nu mai contează dacă sunteţi invidioşi pe averea sau pe pozi ția socială a vecinilor voștri. Doar acum veţi căuta
consolarea sufletească, care a lipsit mult timp din viaţa voastră.
Când căutaţi consolarea sufleteasca, veniţi la Mine şi la Tatăl Meu Veşnic, la Dumnezeu, la Creatorul tuturor. Nu încercaţi să căuta ți
remedii la alţi vindecători spirituali, cu excepția celor care Mă reprezintă. Nu căutaţi remedii în stimulente artificiale, ca să vă diminuaţi
durerile şi tristeţile. Singurul mod de a vă elibera de griji şi angoasă este săvă întoarceți la Mine, Isus Cristos, Mântuitorul vostru.
Aştept acum. Rugaţi-Mă pe Mine să vă ajut şi Eu am să vă dau strictul necesar pentru nevoile voastre. Întotdeauna vă voi da, ceea ce
aţi dori. Dar înainte de toate trebuie să Mă rugaţi. Nu păstra ți doar pentru voi grijile voastre, ci împărtăşiţi-Mi-le Mie. Daţi-Mi Mie toate
problemele voastre. Imediat vă voi răspunde, pentru că Mă bucurați când vă încredeți cu totul în Mine. Vă iubesc pe toţi.
Devotatul vostru Mântuitor, Isus Cristos Rege al Milostivirii și al Compătimirii
SĂBIILE DREPTĂŢII VOR LOVI ACUM
Duminică, 29 mai 2011, ora 03:00
Ascultaţi-Mă acum, copiii Mei de pretutindeni. Săbiile dreptăţii îi vor lovi pe aceia care au neglijat să se pregătească pentru
Marele Avertisment.
Razele Milostivirii Divine, pe care le dăruiesc lumii, pentru ca fiecare dintre voi să poată pregusta cum va fi ziua Judecăţii de Apoi,
vor fi interpretate de mulți în mod greşit. Ziua Marelui Avertisment se apropie cu fiecare lună, de aceea trebuie să aloca ți timp suficient
pregătirii pentru Milostivirea Mea Divină.
Multe-multe suflete vor înţelege greu ce înseamnă evenimentul în sine. Prin urmare, mulţi vor muri din cauza şocului, ceea ce pe
Mine Mă întristează, pentru că, atunci când aceste suflete vor vedea starea de plâns a sufletului lor, nu vor supravieţui.
Catolici ai lumii, căutaţi scaunele de spovadă, dacă vreţi ca marele Meu act de dragoste şi milă să vă fie folositor.
Creştini şi credincioşi de alte confesiuni, vorbiţi în liniște şi spuneţi-i lui Dumnezeu cât de mult vă pare rău şi regretaţi păcatele
comise, apoi rugaţi-L să vă ierte pentru păcatele voastre.
Doar aceia care simt o iubire puternică în inima lor pentru de Mine și pentru Dumnezeu, Tatăl Atotputernic vor fi bine pregătiţi. Alții,
datorită puterii minţii şi caracterului lor, vor înţelege în sfârşit adevărul şi Mă vor accepta cu iubire în inimile lor.
În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi, atât de violent va fi şocul, încât vor cădea morţi, în momentul când li se va dezvălui întunericul
din sufletele lor.Însă atunci va fi prea târziu să caute iertare. Nu va mai fi nicio speranţă pentru ei. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, voi toţi, cât mai
multe suflete posibil săsupravieţuiască marelui act de Milostivire.
Mântuitorul vostru Iubitor, Isus Cristos
PĂCATUL VA FI ÎNTOTDEAUNA PĂCAT, INDIFERENT CUM ÎL JUSTIFICAŢI
Duminică, 29 mai 2011, 17:30
Copila Mea iubită, o cât de mult plâng pentru toți copiii Mei care păcătuiesc, pentru că ei nu înţeleg Învăţăturile Mele. Mulţi dintre ei
nu sunt conştienţi că Mă jignesc, pentru că ori nu i-a învăţat nimeni adevărul, ori au decis să-şi sus țină păcatele. Mulţi dintre cei ce
păcătuiesc încearcă să-şi justifice faptele ascultând de alţii care folosesc toleran ța ca pretext pentru justificarea păcatelor. Păcatul va fi
întotdeauna păcat în ochii Tatălui Meu, nu contează cât de mărunt este. Mulţi dintre cei care păcătuiesc grav, într-un fel îşi apără „dreptul
de-a păcătui”, prin faptul cădevin orbi la răul pe care păcatul lor îl reprezintă.
Copiii Mei sunt norocoşi că îi iert pentru păcatele lor
Dacătoţi copiii Mei din întreaga lume ar cunoaşte Milostivirea Mea, atunci ar recunoaşte cât sunt de norocoşi, că le ofer acest măre ț
dar al iertării, în această viaţă. Dacă nu cer sistematic iertare, atunci păcatele lor îi vor duce la a păcătui iar şi iar. Cu cât păcătuiesc mai
mult, cu atât se îndepărtează de Mine şi le va fi cu atât mai greu să se întoarcă la Mine. Ascultați-Mă. Milostivirea Mea este a voastră, a
tuturor, ca să vă bucuraţi de ea. Acceptaţi-o acum de la Mine. Nu permiteţi lumii să vă atragă în capcană şi să ajungeţi victimele ispitei
păcatului. Dacăpăcătuiţi, cădeţi în capcană şi nu veţi şti cum să scăpaţi. Păcatul creează în voi, în străfundul sufletului, o stare de
tulburare.
Toleranţa e la modă în zilele noastre
Atât de mulţi copii ai Mei vestesc sus şi tare necesitatea „toleranţei sociale”. Toleranţa, în sens larg, este la modă în zilele noastre. Se
poate utiliza şi pentru răstălmăcirea celor mai grave păcate. Toleranţa este atât de subtil modelată, încât poate apăra toate tipurile de păcate
cunoscute omului în ziua de azi. Toată lumea îşi cere dreptul la toleranţă. Oricare ar fi păcatul, el va fi prezentat ca un drept cetă țenesc în
cele mai multe cazuri. Indiferent cum vor prezenta „ca fiind” aceste păcate, întotdeauna vor greşi. A sosit timpul, ca omul să privească
adevărul în faţă! Să fie din nou responsabil! Să accepte că faptele păcătoase la care este părtaş sunt vinovate din punct de vedere moral!
Să-și trateze semenii, inclusiv pe copiii din pântecul mamei lor, ca fiind egalii lor în toate privin țele.
Rugaţi-vă asiduu pentru haruri, ca să vedeţi adevărul aşa cum este el în realitate și nu ca pe o versiune manipulată, pe care alegeţi să o
credeţi deoarece se potriveşte scopurilor voastre egoiste. Există doar un singur adevăr. În inimile voastre, fiecare dintre voi cunoaşteţi
diferenţa dintre corect și greșit. Acceptați acest lucru acum, dacă vreţi să vă salvez de focul iadului.
Mântuitorul vostru, Isus Cristos
AVERTISMENT PENTRU CEI CARE SUNT IMPLICAȚI ÎN CULTE SATANICE
Luni, 30 mai 2011, 22:00
Fiica Mea, acum vei fi din ce în ce mai puternică şi prin ascultarea ta faţă de Voinţa Mea Sfântă poţi avertiza lumea despre tot ce va
urma.
Când vorbesc despre păcat încă nu am dezvăluit păcatele cumplite pe care  și păcătoșilor obișnuiți le-ar veni greu săle înțeleagă.
Practicile dezgustătoare, care se petrec în așa-numitele societăţile occidentale sofisticate, în spatele uşilor închise, v-ar îngrozi până în
adâncul sufletului.
Faptele îngrozitoare, când sunt omorâţi copii în cadrul unor ritualuri, din considera ție față de satana, sunt fapte reale ale lumii de azi.
Dar acestea sunt doar câteva dintre acele fapte profund malefice pe care le comit oamenii sub influenţa satanei. Mergând atât de departe,
copiii Mei, veţi crede imposibilă întoarcerea la Mine. Sunt şi alte fapte din cauza cărora Mi se rupe Inima, inclusiv violenţa fizică comisă
în special asupra copiilor nevinovaţi. Permiteţi-Mi să vă explic felurile de păcat, care v-ar mâhni profund pe mulţi dintre voi, dacă vi le-aş
descrie în amănunt. Discipolii satanei, prin cultele lor, se poartă în mod hain cu oamenii, faţă de care nu au niciun respect. Ritualurile lor
obișnuite includ: sacrificii, inclusiv umane, blasfemii, blesteme, acte de profanare a Mea, a Tatălui Meu şi a Mamei Mele. Au un simt al
rușinii atât de redus aceşti adoratori ai satanei, încât îşi manifestă neru șinarea şi în mod public, prin muzică, filme, televiziune şi în artă.
Toţi cei care se fac vinovați de aceste sacrilegii se vor confrunta cu osânda veşnică atunci când vor arde veşnic în focul iadului.
Acesta este unul dintre ultimele avertismente pe care le primiţi de la Mine, Mântuitorul vostru, Isus Cristos. Totodată este şi ultima
Mea rugăminte către voi, ca săvă salvaţi, cât timp încă mai puteţi.
Eu, Isus Cristos, nu fac amenințări zadarnice. Eu voi face totul ca să vă salvez. Dar de la o anumită limită, nu mai este nimic de făcut
ca să vă opresc din căutarea falsei consolări, pe care credeţi că satana v-o va oferi. Desface ți cătuşele satanice cu care sunteţi legaţi şi
alergaţi la Mine acum. Vă voi salva, însă voi trebuie să-Mi cereţi iertare, cât încă mai trăiţi în această viaţă.
Nu uitaţi, este alegerea voastră: Raiul sau Iadul. Alegeţi atâta timp cât încă trăiţi aici pe Pământ, pentru că nu ve ți mai putea face asta
atunci când veţi trece în viaţa următoare.
Al vostru veşnic răbdător şi iubitor, Isus Cristos
SPUNE-LE CĂ ÎI IUBESC, DAR AŞ VREA SĂ-MI VORBEASCĂ
Marţi, 31 mai 2011, 10:00
Fiica Mea iubită, aceasta a fost pentru tine o călătorie deosebită, într-un timp aşa de scurt. Recunosc că ai obosit. Viteza cu care ai
primit aceste mesaje şi cu care au fost apoi publicate în atât de multe limbi îţi arată urgenţa pe care ele o reprezintă.
Acest fapt îţi arată şi cum funcţionează îndrumarea divină, într-o formă perfectă.
Aceste mesaje, pline de învăţăturile Mele, sunt comunicate pentru a vă explica, cât se mai poate, importan ța sufletului în această viață.
Pe mulţi îi neliniștește citirea lor, mai ales pe aceia cu credin ță slabă în Dumnezeu. Mulți se vor converti. Unii vor fi îngrijoraţi pentru
viitorul lor pe pământ, pentru cel al familiei şi al prietenilor lor.
Te rog, spune-le că îi iubesc
Dacă mai întâi îşi vor deschide sufletul în faţa faptului că Dumnezeu există cu adevărat, atunci vor fi pregătiţi pentru pasul următor.
Atunci vor începe să se întrebe de ce are loc o astfel de comunicare, de ce Isus Cristos, unicul Fiu al Lui Dumnezeu Tatăl Veşnic face un
asemenea pas extraordinar și vor ajunge la concluzia evidentă. Este datorită faptului că Eu v ăiubesc pe fiecare dintre voi şi vreau săvă
salvez pe toţi. Simt o mare dragoste faţă de voi şi trebuie să întreprind măsuri extraordinare ca să vă aduc mai aproape de Inima Mea
Sfântă.
Vreau să vă ating inimile, astfel încât o scânteie să se aprindă în sufletele voastre. Nu aveți de ce să vă temeți în această lume, dacă vă
încredeţi în Mine cu totul. Am planuri minunate pentru voi toţi, cei care vreţi să ajungeţi mai aproape de Inima Mea Sacră. Vă aşteaptă
daruri extraordinare. Nu vă temeţi de frământările din lume, pentru că îi voi apăra pe toţi aceia care cred în Mine  şi voi avea grijă de
nevoile lor. Aveţi încredere în Domnul Omenirii, trimis încă o dată ca să vă salveze de întunericul veşnic.
Întoarceţi-vă la Mine ca nişte copii nevinovaţi. Nu trebuie să învăţaţi rugăciuni, dacă sunteţi neștiutori. Da, rugăciunile sunt foarte
utile, însă tot ce vă cer este să vorbiţi cu Mine. Liniştiţi-vă şi mărturisiţi-vă Mie. Cereţi-Mi ajutorul. Milostivirea Mea este deplină şi gata
să se reverse, așteptând să vă cuprindă pe toţi. O, de aţi cunoaşte compasiunea pe care o am pentru fiecare dintre voi, cei de pe Pământ.
Chiar pentru păcătoşi. Copiii Mei rămân copiii Mei, chiar şi atunci când păcatul le pătează sufletele. Detest păcatul, dar iubesc pe păcătos.
Atât de multora dintre voi le este teamă să ceară sistematic iertare. Nu trebuie să vă îngrijorați. Niciodată. Dacă văva părea sincer rău,
veți fi iertați. Păcatul, copiii Mei, va fi o problemă permanentă.  Chiar şi cei mai evlavioşi credincioşi ai Mei păcătuiescşi iar păcătuiesc,
în repetate rânduri. Este un adevăr. Imediat ce satana a fost eliberat, s-a răspândit şi păcatul. Multora le este prea ruşine să vină la Mine.
Capul şi-l pleacă şi închid ochii după ce s-au purtat urât. Prea mândri şi stânjeniţi ei îşi continuă drumul ca şi cum totul va fi uitat. Ceea ce
ei nu înţeleg este că întunericul atrage după el întuneric.
Deci, dacă odată ați păcătuit, atunci e mult mai uşor să păcătuiţi din nou. Prin faptul că vă blocaţi conştiinţa, vă învârtiţi într-un cerc
vicios. Apoi păcătosul va căuta orice scuză pentru a putea ignora gre șeala comisă. Va continua să cadă, din ce în ce în ce mai jos, în
spirală. Aceasta pentru că nu ştie cum trebuie să-şi ceară iertare. Pentru că nu a înţeles importanţa smereniei i se pare imposibil să se
întoarcă la Mine. După cum ştiţi, nu este un lucru complicat să-Mi cere ți iertare. Nu vă temeţi de Mine niciodată. Vă aştept pe fiecare
dintre voi, cei care aveți curajul să vă condamnați păcatele. Dacă vă veți face o obişnuinţă din asta, atunci veţi avea parte de daruri
deosebite. După ce vă recunoaşteţi păcatele, veţi ajunge în stare de har. Când vă veţi împărtăşi cu Sfânta Euharistie, veţi simţi o energie
debordantă, care vă va surprinde. Atunci, și doar atunci, veţi avea adevărata pace.
Nimic nu vă va mai nelinişti. Nu doar sufletul vostru va fi mai puternic. Mintea vă va fi mai calmă şi mai controlată. Veţi vedea viaţa
altfel şi pozitiv. Cine nu ar dori o asemenea viaţă? În această perioadă tristă a lumii întoarceţi-vă la Mine, copiii Mei. Permiteţi-Mi să vă
arăt fericirea de care veţi avea parte dacă vă reîntoarceţi la Mine.
Gândiţi-vă că Mi-am dat viaţa pentru voi. Iubirea Mea nu cunoaşte margini. Voi răspunde chemărilor voastre. Tot ce trebuie să faceţi
este să vă rugaţi Mie.
Al vostru drag şi iubitor Mântuitor, Isus Cristos
PROFEŢIA DE LA GARABANDAL VA DEVENI ACUM REALITATE
Marţi, 31 mai 2011, 15:30
Draga Mea fiică, am parcurs un drum lung împreună într-un timp scurt. S-a întâmplat aceasta pentru un motiv. Pentru că permanent a
fost necesar să împărtășesc cuvântul Meu Preasfânt unei lumi care tânjește după iubirea Mea. Totuși ei nu ascultă. Pentru că nu vor să știe.
În timp ce mulți dintre loialii Mei credincio și sunt atenți acum la schimbările care vin, sunt atât de mul ți cei pe care nu îi interesează deloc
avertismentele date lumii de către Iubita Mea Mamă până acum. Profe țiile de la Garabandal vor deveni acum realitate. Pregăti ți-vă acum
pentru acest eveniment, fiindcă v-au mai rămas doar câteva luni ca să vă pregătiţi sufletele.
Te rog, nu te teme, fiica Mea, ştiu că aceste întâmplări te-au întristat, pentru că te gândeşti la viitorul copiilor tăi. Marele Avertisment
va schimba totul. Dar va reprezenta o răscruce de drumuri.Omenirea, odată trezită la adevărul existenţei lui Dumnezeu, va avea de ales,
prin liberul arbitru, una dintre cele două căi: calea mântuirii, sau calea osândirii.
Pedeapsa va distruge o mare parte a lumii
Rugaţi-vă cu sârguință pentru ca omul să aleagă prima cale. Pentru că dacă o vor alege pe cealaltă, lumea va suferi cea mai severă
pedeapsă și mare parte din ea va dispărea . De ce ar dori asta copiii Mei? Totuşi, din cauza păcatului, omul va alege să ignore
promisiunea Mea şi va urma calea înşelătorului. Aşa cum ţi-am spus, nu-ţi voi da o dată pentru Marele Avertisment, aceasta fiind
cunoscută doar de câteva suflete alese. Dacă aş face-o cunoscută, oamenii ar fi tentați să-şi ceară salvarea cu o falsă smerenie. Aveţi
încredere în Mine. Va fi totul bine, copiii Mei. Voi sunteţi binecuvântaţi, pentru că veţi primi darul minunat al Revelaţiei. Lumea, în lunile
dinaintea Marelui Avertisment, se va domoli şi va părea  întrucâtva ciudată. Când va avea loc acest eveniment, deşi ceea ce se va vedea pe
cer va fi spectaculos, va fi o experiență mistică atât de tăcută, încât veţi fi pregătiţi pentru întâlnirea fără grai cu propria voastră conştiinţă
şi atunci văveți dori să vă fi pregătit mai temeinic.
Nu uitaţi: cu cât mai mulţi oameni vor fi avertizați despre acest eveniment, cu atât mai multe suflete vor fi salvate. Rugaţi-vă, rugaţi-vă Rozariul Milostivirii Divine, pentru sufletele care vor muri în timpul Marelui Avertisment. Ele au nevoie de rugăciunea voastră.
Mântuitorul vostru iubit, IIsusHristos
ZILELE PAPEI BENEDICT SUNT NUMĂRATE
Joi, 1 iunie 2012, 11:00
Iubita Mea fiică, pentru Numele Meu Preasfânt, tocmai ai fost din nou pusă la încercare ca să întorci spatele Adevărului. Asta se va
întâmpla mereu. Nu va trece nicio zi fără ca în șelătorul să nu te ispitească sau să nu te reţină de la munca ta, umplându- ți mintea cu
îndoieli.
Tu nu ai voie să te uiți la mesajele altor vizionarisau să asculți o altă persoană care susține că vine în Numele Meu dacă îţi dau
mesaje ce sunt în opoziție cu cele pe care le primești de la Mine.
Profețiile Mele, fiica Mea, îți sunt comunicate cu acurate țe. Satana vrea şi pe mai departe să te influen țeze şi să-ţi pricinuiască rău,
atunci când te aștepți mai puțin. Deci sa fii atentă întotdeauna. Zilele iubitului Meu Vicar sunt acum numărate. El va plecade la
Vatican încă înainte de Marele Avertisment. Ai încredere în Mine. Ascultă-Mă. Tu acum înaintezi bine, dar nu-ţi lua niciodată ochii de
la Mine.
Nu-ţi fie teamă totuși să-ţi trăiești viața în mod normal, ca şi până acum, dacă rugăciunea şi oferirea ta întru totul Mie este cea mai
importantă parte a ei. Te asigur că în această muncă nu e ști singură şi numai aceia pe care Eu îi conduc te pot influenţa în vreun fel. Ai
încredere în Mine atunci când îți spun, că satana nu-Mi sabotează Cuvântulşi nu poate influența aceste mesaje pe care ţi le dau Eu.
De această dată nu se va petrece nici o influenţare, pentru că este o misiune de cea mai mare importanţă şi ţi se oferă  o apărare
deplină, fiica Mea. Dacă vei avea dubii la oricare mesaj, întreabă-Mă pe Mine şi vei primi răspuns. Să nu ceri nimănui părerea, pentru că
nimeni nu este pregătit să vorbească despre Cuvântul Divin.
Nu te implica niciodată în mesajele altor vizionari. Acest lucru este important, pentru că ți-ar putea primejdui munca.
Acum știi că Eu, Mântuitorul vostru, Împăratul Omenirii, deţin autoritatea. Nu are nimeni voie să-Mi murdărească Cuvântul. Să fii
recunoscătoare pentru harul profeției şi ascultă-Mă pe Mine în orice moment. Să nu Mă superi niciodată cu îndoieli. Aceste timpuri sunt
trecute deja. Caută-Mă cu umilință în inimă şi suflet. Rămâi în tăcere atunci când îmi batjocoresc Cuvântul, Mi-l atacă, îl refuză, îl
contrazic şi-l pun sub semnul întrebării, pentru că nu ține de tine să răspunzi în locul Meu. Atât de multe lucruri vei mai învă ța de la Mine,
dacă te așezi şi Mă asculți. Îţi voi insufla harul discernământului. Acceptă acest dar. Să nu te îndoiești. Bucură-te cu Mine.
Aceasta este o misiune foarte importantă, spre deosebire de celelalte misiuni pe care le-am dat altor profe ți.Exprimându-ne în cuvinte
omenești, putem spune că este nevoie de multă putere din partea ta. Ceea ce este important acum este pur  și simplu să comunici cu Mine,
prin Rugăciune, prin Adorație şi Sacramente. Orice altceva trebuie exclus. Familia este importantă mereu. Tot ceea ce este în afară de
acestea două rămâne în plan secundar. Încearcă să te relaxezi şi permite să te umple iubirea Mea. Nu risipi timpul valoros îngrijorându-te.
Unește-te cu Mine şi vei fi apărată de orice nedreptate. Te iubesc, fiica Mea, şi Mă încred în tine.
Devotatul vostru Mântuitor şi Învățător, Isus Cristos
SATANA RECRUTEAZĂ TINERII PRIN CULTURA MUZICII POP
Sâmbătă, 4 iunie 2011, 17:00
Iubita Mea fiică, ca rezultat direct al Mesajelor Mele pe care vi le-am făcut cunoscute, s-au înmul țit convertirile în toată lumea. Fiți
fericiți, deoarece cuvintele Mele, când sunt citite, aprind flăcări chiar şi în sufletele lâncede, păcătoase. Cu mii de ani în urmă, când am dat
Cuvântul Meu iubiţilor Mei Apostoli, acesta a avut un efect puternic asupra omenirii. Astăzi, din păcate, aceste Învă țături, în mare parte,
au fost uitate, cu excepția discipolilor Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic și ai Mei, Isus Cristos, Fiul Lui.
Prin aceste mesaje, pe care ţi le dau, fiica Mea, încerc să simplific Învățăturile. Și mai important, motivul pentru care vă vorbesc acum
este ca să-i avertizez, să-i învățşi să le umplu sufletele cu Cuvântul Meu Preasfânt, ca să se salveze din ghearele satanei.
Fiica Mea, prin darul Duhului Sfânt, sufletul tău a primit harul discernământului. Ai primit acest dar nu numai ca să în țelegi mesajele,
ci şi ca să poți recunoaște manifestarea răului prin păcat. Acum când vezi păcatul, te umpli în a șa măsură de repulsie încât te răscolește. Îţi
dau posibilitatea de a simţi cum sufăr Eu când îi văd pe copiii Mei pervertiți de păcat.
Multe dintre faptele pe care le vezi zi de zi înmedia, în filme, la televizorte răscolesc. Când într-un suflet există păcatul, acesta se
manifestă în așa fel încât poate fi observat ȋn mod clar prin anumite semne. Fiica Mea, tu vei putea vedea imediat păcatul prin harul pe
care Eu ţi l-am dat. Primul semn pe care-l vei vedea va fi aroganţa şi mândria, atunci când cineva se simte mai important decât al ții.
Celelalte semne pe care le vei observa vor avea toate rădăcina în păcatul mândriei şi lăcomiei.
Păcatul cel mai neînfrânat este perversiunea sexuală. Când i se prezintă lumii e mereu camuflat sub o mască de umor. Este o
modalitate vicleană de a-i convinge pe ceilalți că este o însuşire obişnuită a naturii umane. Tu vezi, fiica Mea, că în lume fiecare om râde
cu plăcere şi are nevoie de simțul umorului, care este un dar de la Dumnezeu. Încurajarea unui comportament sexual pervers se face de
cele mai multe ori astfel încât să provoace râsul. Faptul este valabil nu numai când sunt umilite femeile, ci şi când sunt influen țați copiii să
creadă că acest comportament rău şi decadent aparţine de fapt unei culturi pop normale.
Satanei îi place să recruteze suflete tinere. Astfel, folosind mijloace moderne, îi ţinteşte pe aceşti mieluşei ai Mei. Copiii Mei mici,
în necunoștință de cauză, imită comportamentele respingătoare, care vor fi favorizate şi de presiunea anturajului.
Avertizare pentru cei ce lucrează în industria muzicii
Îi avertizez pe toți aceia care lucrează în domeniul muzicii, al filmului  și al artelor. Vă voi pedepsi aspru dacă veţi continua să îi
contaminaţi pe copiii Mei. Voi, copiii Mei rătăciţi,  sunteţi marionete în arsenalul satanei. El se foloseşte de voi mai întâi seducându-vă
prin atracţiile bogăţiei, ale faimei şi luxului. Apoi vă invadează sufletele. Pe urmă vă atrage în adâncurile depravării, unde demonii lui
intră în trupurile voastre ca să-şi poată traduce-n fapt poftele teribile şi sexualitatea perversă. Tot timpul veţi crede că este o activitate
inofensivă. Nu ştiţi că sufletele vă sunt astfel furate? Nici nu vă pasă? Nu înţelegeţi că dacă veţi comite astfel de acte sexuale perverse,
depravate, veţi fi pierduţi pentru totdeauna? Pe măsură ce veţi tânji cu pasiune după tot mai multe stimulente sexuale, când niciun act nu
vă va mai da satisfacţie, veţi deveni de nesăturat. Atunci vă veţi autodistruge.
Ce credeţi, de ce sunt între voi atâţia care, trăind în spatele unor aparenţe ce ţin de cultura celebrităţii , se sinucidprin supradoză de
droguri, suferă de depresii şi li se sfâşie inima de disperare?  Nu ştiţi că satana are nevoie urgentă de suflete? Cu cât mai devreme muriţi
în păcat de moarte, cu atât mai repede poate fura satana sufletele voastre din mâna lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul.
Copiilor Mei, care au căzut în cursa acestor minciuni, le este greu să înţeleagă acest lucru. Dar, gândiţi-vă aşa: chiar dacă trăiţi în
păcat, lumina lui Dumnezeu se află încă prezentă în voi . Foarte mulţi păcătoşi şi atei nu realizează acest lucru.  Ȋşi continuă spirala
păcatelor şi ajung tot mai jos, aproape de iad. Numai lumina Lui Dumnezeu îi mai ţine teferi. Fără lumina Lui Dumnezeu, Pământul ar fi
în întuneric. Dacă veţi cunoaşte odată acel întuneric, vă va teroriza. Nu numai că veţi fi îngroziţi de faptele voastre păcătoase, dar veţi şi
fugi să vă ascundeţi, fiindcă de ar fi să se arate lumina Lui Dumnezeu, nu aţi mai fi în stare să-i suportaţi strălucirea şi puterea.
Fără lumina Lui Dumnezeu este un întuneric total în suflet.Fiindcă voi, copiii Mei, nu aţi fost niciodată lipsiţi de această lumină,
nu aţi fi capabili să supravieţuiţi dacă ea s-ar stinge.
Hrăniţi-vă sufletele. Este tot ce veţi lua cu voi în viaţa de apoi
Marele Avertisment va fi o prefigurare a ceea ce veţi simţi în viaţa viitoare. Dacă în timpul Marelui Avertisment veţi fi în stare de
păcat de moarte, să nu vă speriaţi, pentru că va fi doar un Avertisment. Din nefericire, păcatele voastre vor fi atât de îngrozitoare când le
veţi vedea în starea lor brută şi hidoasă, încât acest fapt vă va afecta fizic, şocându-vă. Nu aşteptaţi până atunci, faceţi de pe acum ceva
pentru viaţa voastră spirituală. Luaţi în considerare demnitatea sufletelor voastre. Hrăniţi-vă sufletele, ele sunt tot ce veţi lua cu voi în
viaţa de apoi. Trupul vostru nu are nicio însemnătate. Totuşi, dacă folosiţi într-un mod păcătos acest trup pe care l-aţi primit în dar de la
Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, astfel încât să îi atrageţi şi pe alţii în păcat, atunci trupul va fi cel care va duce la prăbuşirea sufletului.
Copiii Mei, gândiţi-vă la fericirea ce va urma, pentru că timpul petrecut pe Pământ este doar o fracţiune a timpului pe care-l veţi trăi
în existenţa voastră. Eşecul în îngrijirea sufletelor voastre, vă va garanta abandonarea în iad, unde va fi suferinţă veşnică şi unde, în afară
de chinuri, nu va fi altceva.
Milioane plutesc în derivă zilnic spre porţile iadului
În fiecare zi, milioane de suflete, în momentul morţii, plutesc în derivă spre porţile iadului. Oameni puternici, conducători, bogaţi,
săraci, cântăreţi, actori, terorişti, asasini, violatori şi cei care fac avorturi. Ceea ce au în comun este că  nici unul dintre ei nu a crezut ca
există iad.
Mântuitorul şi Învăţătorul vostru, Isus Cristos
DOUĂ COMETE SE VOR CIOCNI, PE CERUL ÎNROŞIT VA APĂREA CRUCEA MEA
Duminică, 5 iunie 2011, 16:30
Iubita Mea fiică, timpul este aproape. Marele Avertisment se apropie. Trebuie să-ţi spun cu mare tristeţe că multe suflete nu vor fi
atente la aceste mesaje despre Marele Avertisment. Cuvântul Meu nu este ascultat.De ce nu vor să audă? Le voi da nu numai marele dar
al Milostivirii Mele atunci când voi revărsa asupra întregii lumi harurile Mele, ci și încerc să-i pregătesc acum pentru acest eveniment.
Milioane de păcătoşi se vor bucuracând li se va arăta măreaţa Mea Milostivire. Alţii nu vor avea şansa să se salveze, pentru că vor muri
din cauza şocului.
Fiica Mea, tu trebuie să faci tot ce poţi ca să atenţionezi lumea, pentru că  acest mare eveniment îi va zgudui pe toţi. Vor vedea
semne mari pe cerînainte ca Avertismentul să aibă loc. Stele se vor ciocni cu un zgomot atât de puternic încât oamenii,  dezorientaţi de
priveliştea spectaculoasă, vor crede că este o catastrofă. După ciocnirea cometelor, cerul se va înroşi şi  semnul Crucii Mele se va
vedea peste tot în lume. Multora le va fi teamă. Dar Eu vă spun: bucuraţi-vă, fiindcă pentru prima dată în viaţă veţi vedea într-adevăr un
Semn Divin, ce va reprezenta o veste bună pentru păcătoşii de pretutindeni.
Atunci, scumpii Mei copii, priviţi Crucea Mea şi veţi şti că Marea Mea Milostivire este dăruită tuturor. Din Iubirea Mea statornică şi
profundă pentru voi am murit de bunăvoie pe Cruce, ca să vă salvez. Când, în timpul Marelui Avertisment, veţi vedea Crucea pe cer, veţi
şti că acesta este un semn al Iubirii Mele pentru voi.
Rugaţi-vă, iubiţii Mei discipoli, ca să se poată bucura şi fraţii şi surorile voastre atunci când li se va arăta  dovada existenţei Mele.
Rugaţi-vă pentru ca ei să accepte că aceasta este şansa lor de a se răscumpăra în ochii Mei. Acest mare act al Milostivirii le va salva
sufletele, dacă-Mi vor permite să-i ajut.
Vi se va arăta cum este să mori în păcatul de moarte
Marele Avertisment va fi o experienţă de purificare pentru întreaga lume. Aceasta poate fi parţial neplăcută,în special pentru aceia
care trăiesc în păcate grele. Deoarece pentru prima dată veţi vedea cum este când dispare lumina Lui Dumnezeu din viaţa voastră.
Sufletele voastre vor experimenta abandonul simţit de cei care mor în păcat de moarte , aceste sărmane suflete  care au amânat până
când a fost deja prea târziusă ceară iertare de la Dumnezeu pentru păcatele lor. Reţineţi că este important să permit tuturor să simtă
acest gol în suflete, pentru că numai așa veți înţelege că fără lumina Lui Dumnezeu în suflet se stinge orice simţire. Sufletele şi trupurile
voastre ar fi doar vase goale. Chiar şi păcătoşii simt lumina Lui Dumnezeu, pentru că El există în fiecare dintre copii Săi de pe Pământ.
Dar când muriţi în păcat de moarte, această lumină nu mai există. Pregătiţi-vă acum pentru acest mare eveniment. Salvaţi-vă sufletele cât
timp mai puteţi, pentru că atunci când lumina Lui Dumnezeu vă va părăsi, atunci ve ți înțelege în sfârșit golul, pustiul şi întunericul pe care
satana vi-l oferă, plin de angoasă și teroare.
Umpleţi-vă sufletele. Bucurați-vă acum pentru că Marele Avertisment vă va salva şi vă va duce mai aproape de Inima Mea Sfântă.
Primiți cu bucurie Marele Avertisment, pentru că atunci vi se va da dovada Vieţii Veşnice şi veţi şti cât de importantă este.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos, Împăratul Omenirii
PREGĂTIŢI-VĂ FAMILIILE PENTRU MOMENTUL CÂND CRUCEA MEA VA APĂREA PE CER
Miercuri, 8 iunie 2011, 16:45
Fiica Mea iubită, trebuie să-ţi aduc la cunoștință sentimentele pe care le trăiesc acum. Primul este de bucurie pentru că în momentul
Iluminării Conștiinței voi aduce atâta milostivire copiilor Mei. Apoi sunt lacrimile triste ții pentru aceia care ignoră acest eveniment şi nu
se pregătesc pentru el. Este foarte important ca ai Mei copii să le vorbească prietenilor şi familiilor lor despre acest mare eveniment, în
vederea salvării sufletelor lor. Nu contează dacă ei vor râde sau vor ridiculiza ceea ce le ve ți spune, pentru că mai târziu vă vor mul țumi.
Spuneți-le Adevărul. Rugați-i să-și deschidă mintea. Ar trebuie să  știe la ce vor fi martori, pentru ca să fie pregăti ți, atunci când vor
vedea Crucea pe cer. Asta e tot ce trebuie să înțeleagă şi atunci vor accepta senzațianeplăcută pe care o vor simți când vor vedea propria
viață derulându-se în faţa ochilor lor. Să le spui să-și reexamineze viața,să-și aducă aminte de răul cu care i-au îndurerat pe fra ții şi
surorile lor.
După Marele Avertisment, răspândiți Cuvântul Meu
Copiii Mei, după ce Marele Avertisment a avut loc şi lumea a început să se reîntoarcă la credin ță, atunci grăbiți-vă să răspândiți
Sfântul Meu Cuvânt. Este foarte important, pentru că va fi o perioadă decisivă. Prin munca iubi ților Mei discipoli de peste tot, copiii Mei
vor rămâne pe calea Adevărului. Va fi timpul în care rugăciunea şi  reîntoarcerea la credință vor putea slăbi efectul prăpăduluipe
care-l va crea guvernarea lui anticrist şi a falsului profet.
Acum acceptați adevărul așa cum este el. Nu vă fie frică de adevăr. Îmbră țișați-L pentru că făcând asta, vă elibera ți, iar încrederea în
Mine vă va face capabili să-Mi apărați Cuvântul așa cum trebuie. Frica vă ține pe loc, copiii Mei. Curajul va salva suflete. Lupta voastră,
în Numele Meu, Îmi va ușura suferința şi va aduce Viața Veșnică atât de multor suflete care au nevoie disperată de ajutorul vostru.
Iubirea Mea pentru voi este atotcuprinzătoare şi nu scade în intensitate niciodată. Crucea Mea este grea, dar când o purta ți cu iubire în
inimi, povara ei devine ușoară. Voi, iubiții Mei credincioși, slujitori sfințiți şi laici, sunteți armata Mea de viitor, ce Mă va ajuta la
înfrângerea satanei. Rugați-vă pentru puterea de a lupta pentru credin ța voastră. Puterea exemplului şi harul pe care îl revărs asupra celor
care îmi făgăduiesc credință, va conduce la convertire imediată, atunci când ve ți răspândi Învățăturile Mele Sfinte. Nu uitați, Eu voi fi cu
voi în toate timpurile. Mulți dintre voi, care de o vreme au fost mai aproape de Mine, acum ve ți simți mai puternic revărsarea Duhului
Sfânt şi harul discernământului. Primiți acest lucru ca pe cel mai mare dar oferit azi omenirii. N-am revărsat atâtea haruri de când le-Am
trimis Apostolilor cel mai prețios dar, pe Duhul Sfânt.
Voi, cei care mă urmați, inclusiv slujitorii Mei sfințiți, sunteți Biserica Mea adevărată. Vreau să vă conduc, cu ajutorul lui Dumnezeu,
Tatăl Veșnic, astfel ca împreună cu toți copiii Mei, să mărșăluiți spre Noul Paradis ce vă așteaptă.
Iubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos
MESAJUL IUBIRII PENTRU TOŢI URMAŞII MEI
Miercuri, 8 iunie 2011, 21:00
Fiica Mea iubită, astăzi sunt bucuros pentru credința de care dau dovadă iubiții Mei discipoli din întreaga lume, aceia care prin aceste
mesaje sunt atenți la chemarea Mea. Mă bucur de credința profundă pe care Mi-o arată copiii Mei iubiți, într-o lume care Mă refuză.
Scumpii Mei copii, care credeți în Mine, Îmi aduceți lacrimi de bucurie în vremuri de triste țe. Dacă nu ar exista cei cu un profund
devotament, așfi neconsolat.
Copiii Mei, care Mă iubiți, fiți acum atenți la Mine. Lăsați-Mă să vă iau în bra țe şi să vă explic importanţa credin ței voastre. Credința
voastră este ca o flacără ce arde în inima Mea şi care nu se stinge niciodată. Poate că ea doar pâlpâie uneori, însă Eu vă voi insufla energia
necesară ca să țineți această flacără aprinsă.
Copiii Mei, voi care sunteți copiii luminii, veţi mistui întunericul însă trebuie să fiți uniți, ca să-l puteți înfrunta pe Anticrist.
Satana nu poate învinge pentru că este imposibil
Trebuie să înțelegeți mereu acest fapt important: el, înșelătorul, nu poate şi nu va învinge pentru că este imposibil. De aceea trebuie să
acceptați că lumina Mea şi a Tatălui Meu Ve șnic nu se va diminua niciodată. Această lumină nu se va stinge niciodată, însă întunericul va
ademeni acele sărmane suflete, care vor fi atrase spre el. Acești sărmani copii ai Mei, induși în eroare, sunt şi ei în Inima Mea şi înseamnă
la fel de mult pentru Mine ca şi voi. Dragii Mei copii, ca în orice familie, voi trebuie să vă îngriji ți de frații voștri capricioși. Indiferent cât
de grave sunt păcatele lor, niciodată să nu-i judeca ți. Aduceți-i înapoi la Mine. Vorbi ți cu ei. Rugați-vă pentru ei Rozariul Milostivirii
Divine şi astfel se vor salva din ghearele celui rău în clipa morții.
Strigați acum de pe culmile munților. Amintiți-le tuturor Adevărul. Ignorați-le batjocurile. Dacă le explicați copiilor Mei cât de mult îi
iubesc, să nu-i forțați să vă accepte opiniile. Mai degrabă explicați-le simplu că Dumnezeu Tatăl i-a creat. Spuneți-le că Tatăl M-a trimis
pe Mine, Unicul Său Fiu, ca să-i salvez, ca să le dea o  șansă la Viața Veșnică. Apoi să le spuneți că îi iubesc şi că sunt alături de fiecare
dintre ei, în fiecare minut al zilei. Chiar şi atunci când Mă resping şi le fac rău celorlal ți, Eu tot alături de ei sunt, în speran ța că se reîntorc
la Mine şi-Mi cer ajutorul. Dacă vor face asta, arunci îi voi îmbră țișa cu lacrimi de bucurie şi cu ușurare. Ajutați-Mă să salvez aceste
suflete dragi. Nu lăsaţi ca înșelătorul să-i ia de la Mine. Ei sunt familia voastră, deci  și Familia Mea. Noi toți suntem una. Chiar şi
pierderea unui singur suflet ar fi prea mult.
Vă mulțumesc, copiii Mei de pretutindeni. Să știți că, prin Duhul Sfânt, sunt mult mai mult prezent între voi decât oricând de-a lungul
istoriei. Luați-Mă de mână şi veniţi cu Mine în Noul Paradis pe Pământ care în viitor va fi căminul vostru glorios.
Mântuitorul vostru iubit, IIsus Hristos, Regele Milostivirii
ÎNDRUMAREA MEA SPIRITUALA VA BLOCA ACŢIUNILE DEVASTATOARE ALE SATANEI
Sâmbătă, 11 iunie 2011, 15:30
Fiica Mea iubită, a fost o nouă săptămână de încercări, pe de o parte Cuvântul Meu a fost îmbră țișat de mulți oameni, pe de altă parte,
alții le-au refuzat categoric ca fiind o în șelăciune. Cei care Mi-au refuzat Cuvântul, n-au citit Adevărul, acel Adevăr care se găse ște în
Cartea Mea Sfântă? Cartea Apocalipsei a fost dată copiilor Mei ca să-i ajute la în țelegerea tulburărilortimpurilor din urmă pe care
satana şi demonii săi le produc. Dacă nu înțelegeți Adevărul care se găsește în Cartea Apocalipsei, cum ați putea să înțelegeți mesajele pe
care vi le dau astăzi?
Credeți că vă voi întoarce spatele şi vă voi lăsa la mila satanei  și a armatei sale de diavoli? Nu înțelegeți că mai întâi doresc să vă
avertizez şi apoi să vă ajut?
Marea Mea Milostivire va distruge influenţa satanei asupra copiilor Mei. Am venit încă odată să vă eliberez din ghearele satanei.
Darul Meu, Marele Avertisment, va slăbi teroarea care, ar creşte din ce în ce mai mult dacă acest lucru nu s-ar întâmpla.
Nu comunic cu voi doar ca să vă pregătesc pentru Marele Eveniment al Milostivirii Mele ci și ca să vă ajut să ieșiți din labirintul
distrugerilor, pus la cale de grupurile răuvoitoare al căror împărat este chiar cel rău. Influenţa Mea spirituală  va bloca în mare măsură
acțiunile distrugătoare ale satanei. Ascultați Cuvântul Meu. Urmați-Mi îndrumările. Conduceți-vă şi ajutați-vă între voi în credin ță şi
veţi primi forța necesară să urmați rapid calea spre promisiunile pe care vi le-am făcut.
Multora dintre voi le va fi frică, dragii Mei copii, dar vă rog, nu lăsaţi frica să împiedice Adevărul.Satana va folosi frica voastră, ca
să vă împiedice să acceptați mesajele Iubirii Mele. Multe din cele ce vă spun acum sunt greu de în țeles pentru voi. Dar înțelegeți
următoarele: dacă nu așveni acum să vă spun Adevărul, atunci aţi fi pierduți. Această perioadă pe care o traversa ți acum ar fi foarte
dificilă pentru voi. Aşa cum pe vremuri v-am pregătit prin profeții Mei, tot așa şi acum, prin această mesageră vă pregătesc astăzi, pentru
momentul când Voi veni din nou.
Acesta este un Dar născut din Iubirea Mea profundă pentru toți copii Mei, să îi ajut să facă fa ță apropiatei domnii a anticristului și a
aliatului său, falsul profet, ce va duce în rătăcire Biserica Mea de pe pământ.
Lăsați garda jos. Deschideți ochii în faţa Adevărului. Cuvântul Meu vă este dat acum pur și simplu ca să vă aminteascăde
Adevărurul Învățăturilor Mele. Sfânta Scriptură este însuși Adevărul. Adevărul se reflectă în Sfânta Scriptură. Dacă acum vă amintesc de
promisiunea pe care v-am făcut-o odinioară și de Calea Mântuirii, atunci aceasta este doar o repetare a Cuvântului Meu Sfânt.  Adevărul
rămâne întotdeauna același. Niciodată nu poate fi schimbat sau adaptat pentru a fi pe placul omenirii. Rămâne întotdeauna același.
Lăsați-Mă să vă ajut să înțelegeți ceea ce se întâmplă acum. Nu tremura ți de frică. Vă iubesc pe toți şi vreau pur și simplu să vă țin de
mână și să vă protejez. Scopul Meu este să Mă asigur că fiecare dintre voi va trăi împreună cu Mine în Noul Paradis de pe Pământ.
Al vostru veșnic iubitor, Mântuitor Isus Cristos
“ELIBERATORII” DIN ORIENTUL MIJLOCIU VOR SĂ-I CONTROLEZE PE EVREI
Sâmbătă, 11 iunie 2011, 22:00
Fiica Mea iubită, îți vorbesc cu iubire în această seară, pentru că în curând, din ce în ce mai mul ți dintre discipolii Mei dragi se vor uni
ca să lupte împotriva înșelătorului. Chiar acum acesta şi grupurile influente prospere, în spatele cărora se ascunde, complotează pentru a
deține un control cât mai mare asupra voastră, însă voi nu puteți vedea asta.
Vor fi opriți mai repede decât ați crede. Mulți dintre ei se vor converti în timpul Marelui Avertisment. Acest lucru va slăbi Noua
Grupare Mondială a satanei într-o asemenea măsură, încât mulți se vor întreba ce cale să ia, atât de confuzi vor fi. Mul ți copiii ai Mei se
vor întoarce înapoi la Mine căutând răscumpărarea.
Răzbunarea, dorința de putere, control şi ura, toate la un loc, vor constitui cea mai mare amenin țare pentru supraviețuirea oamenilor.
Toate războaiele pe care le vedeți că încep în Orientul Mijlociu şi în alte păr ți au fost orchestrate. Ele nu sunt coincidenţe. Trebuie să
înțelegeți că multe țări nu s-au răzvrătit de la sine. Ele au fost ajutate de Grupul Satanic din fiecare guvern. Acestea sunt Guvernele care
controlează lumea. Liderii Orientului Mijlociu sunt acum înlăturați ca să facă loc eliberatorilor care vor proclama dreptatea şi pacea,
menite să-i ajute pe copiii Mei. Dar nu aste este intenția lor. Intenția lor este să controleze poporul Meu iubit, poporul evreu, care este
amenințat acum din toate părțile.
Toate aceste evenimente vor fi întrerupte de Marele Avertisment. Toți cei amestecați în această lucrare satanică mondială, vor trebui
să se confrunte cu Mine, unul câte unul, când le voi arăta cum M-au ofensat. Mulți vor cădea în genunchi şi-și vor implora răscumpărarea.
Acest lucru, copiii Mei, este foarte important, pentru că, cu cât mai mulți păcătoși se vor întoarce la Mine, mai ales aceia care
controlează traiul vostru, cu atât mai mare va fi Milostivirea Mea. Ruga ți-vă ca toți cei care vor vedea Adevărul în timpul Marelui
Avertisment, și vor înțelege că Eu îi iubesc, să se convertească.
Rugăciunea, copiii Mei, este foarte puternică. Când vă rugați lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Meu, pentru salvarea acestora  și a altor
suflete, El nu vă va refuza.
Este nevoie urgentă de credința voastră în Mine şi de rugăciunea zilnică pentru a slăbi strânsoarea satanei ce ţine captive sufletele care
Îmi aparțin de drept.
Mereu Milostivul vostru Mântuitor, Isus Cristos
REVĂRSAREA IUBIRII MELE ABUNDENTE DIN TIMPUL ADORAȚIEI VĂ ÎNTĂREŞTE ŞI VĂ LINIŞTEŞTE
Sâmbătă, 12 iunie 2011, 19:00
Fiica Mea iubită, harurile pe care le primesc copiii Mei în timpul Adora ției Euharistice sunt foarte puternice. Primiți nu numai harurile
necesare pentru a face față suferințelor vieții, ci şi pe acelea prin care vi se întăre ște Iubirea faţă de Mine, Mântuitorul vostru devotat  și
iubitor.
Iubirea pe care o revărs asupra sufletelor voastre în timpul Adorației este îmbelșugată. Sufletele trăiesc în foarte multe feluri
revărsarea acestor haruri. Primul dar este cel al păcii sufletești. O veți simți imediat ce se termină timpul petrecut în Uniune cu Mine.
Foarte mulți copii ai Mei își refuză această multitudine de daruri pe care le ofer la Adora ție, în timpul orei pe care o petrece ți în faţa
prezenţei Mele pe Altar. Deși catolicii sunt conștienți de puterea pe care o are Euharistia, totu și mulți nu recunosc importanţa timpului
petrecut in contemplație cu Mine. Ignoră pur şi simplu acest dar. Îi plictisește timpul pe care ar trebui să Mi-l dedice în plus.
O, dacă ar ști ce puternici i-ar face! Fricile şi îngrijorările lor s-ar risipi, dacă doar ar rămâne în compania Mea într-o reflec ție intimă,
liniștită. Dacă copiii Mei ar vedea lumina care le învăluie sufletele în acea Oră Sfântă, ar fi foarte surprinși.
Copiii Mei, veți ajunge foarte, foarte aproape de Mine în timpul acelei ore. Glasurile voastre, rugămin țile, promisiunile voastre din
iubire faţă de Mine, toate ajung să fie ascultate. Copiii mei, în acest timp primi ți multe daruri minunate. Așadar, vă rog, copiii Mei, nu-Mi
refuzați rugămintea de a petrece acest timp în compania Mea.
Recompensele vă vor elibera de toate grijile
Recompensele vă vor elibera de toate grijile, vă vor ușura inimile, conștiința şi sufletul şi vă vor liniști. În timp ce Mă primiți în
Euharistie, vă voi umple sufletul. Dar când veniți la Mine în Adora ție vă voi învălui într-o asemenea măsură încât  revărsarea Iubirii
Mele Milostive vă va îndestula în cuget, în trup şi în suflet.Veţi simți o putere ce vă va da o încredere liniștită, ce va fi greu de ignorat.
Acum veniți la Mine, Copiii Mei, am nevoie de compania voastră. Am nevoie să vorbi ți cu mine atunci când Prezența Mea Divină
este cea mai puternică (Adorația Euharistică). Vă iubesc şi doresc să revărs asupra voastră toate harurile Mele, pentru ca sufletele voastre
să pătrundă în Inima Mea Sfântă.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
DAŢI-MI GREUTĂŢILE VOASTRE ŞI EU VĂ VOI UŞURA POVARA
Luni, 13 iunie 2011, 18:00
Fiica Mea iubită, rugăciunile s-au înmulțit cu repeziciune, mulțumită darurilor Duhului Sfânt care a pătruns în sufletele discipolilor
Mei de pretutindeni. Urechile lor sunt acum atente la Cuvântul Meu Preasfânt.
Rugați-vă pentru sărmanii Mei copii chinuiți, care trec prin mari dificultăți în lume, ca urmare a acțiunilor nelegiuite cărora le-au
căzut victime și totul din cauza păcatelor omenirii.
Doresc să reamintesc tuturor copiilor Mei de pretutindeni să se roage Rozariul Milostivirii Divine în fiecare zi. Ruga ți-vă de asemenea
– apelul este pentru toate credințele creștine – Sfântul Rozariul la Preaiubita Mea Mamă, pentru că această rugăciune puternică va slăbi
puterea satanei asupra copiilor Mei.
Tot ceea ce le cer tuturor celor care suferă din cauza încercărilor și a grijilor este să-Mi predea Mie toate aceste probleme şi să Mă lase
să Mă ocup Eu de ele. Aveți încredere în Mine şi povara voastră va fi mai u șoară. Lăsați-Mă să vă conduc către o stare mai lini ștită.
Liniștiți-vă, copiii Mei şi lăsaţi ca Pacea Mea să se reverse în sufletele voastre firave şi înfometate. Întunericul pe care-l sim țiți vine din
frică. Frica se naște din lipsa încrederii. Când vă pierdeți încrederea în Mine, satana seamănă îndoiala în mințile voastre.
Să nu subestimați niciodată lucrarea satanei, care în mod constant vă joacă feste ca să vă întoarce ți împotriva aproapelui vostru.
Aceste înșelăciuni sunt îndreptate în special împotriva discipolilor Mei devota ți. El vă urăște dacă Mă iubiți. Nu se potolește până nu vă
tulbură. Râde când vă clătinați. Nu îi dați această putere pentru că dacă o faceți, credința voastră în Mine slăbește.
Cele mai puternice arme împotriva satanei sunt Rugăciunea către Arhanghelul Mihail şi Rugăciunea Preasfântului Rozariu al Maicii
Domnului.
Mergeți acum, cu o mai mare încredere şi lăsa ți în seama Mea problemele şi îngrijorările voastre pentru că Eu sunt aici a șteptându-vă
mereu ca să vă conduc spre lumină.
Vă iubesc pe toți, copiii Mei. Aveți mai multă încredere în Mine.
Iubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos
CEI CARE MĂ URMEAZĂ TREBUIE SĂ ARATE CURAJ CA SĂ-I PREGATEASCĂ PE CEILALŢI PENTRU
MARELE AVERTISMENT
Marți, 14 iunie 2011, 19:00
Fiica Mea iubită, discipolii Mei au mult de muncit pentru ca să le spună oamenilor la ce să se aștepte în timpul Marelui Avertisment.
Dați-le detaliile dinainte, ca să  știe că nu au de ce să se teamă atunci când vor vedea cerul înro șit, o reflectare a Marii Mele
Milostivirii. Mai bine să se bucure, pentru că acest lucru va fi pentru mulți copii ai Mei dovada pe care au căutat-o întreaga viață.
Ceea ce Eu doresc să văd este marea bucurie a copiilor Mei, şi nu lacrimi de triste țe. Când veţi vedea Crucea Mea, veţi cunoaște cu
toții pasiunea iubirii Mele pentru voi.
Mulți vor plânge cu lacrimi de bucurie pentru că ei vor ști că am venit ca să le umplu sufletele cu harul Mântuirii. Acelora care nu Mă
cunosc, le spun că ei vor fi plini de frică, pentru că vor avea parte de o revelație adevărată, care le va dezvălui gravitatea păcatelor lor.
Discipolii Mei din lumea întreagă, vă chem să fiți curajoși și să spuneți copiilor Mei că nu trebuie să se teamă atunci când vor fi
martori la desfășurarea spectaculoasă a Milostivirii Mele față de omenire. Aduceți-i pe ei înapoi la turma Mea pregătindu-i. Dacă nu vor
să asculte, rugați-vă pentru ei.
Veșnicul vostru Mântuitor, Salvatorul omenirii, Isus Cristos
SNOBISMUL INTELECTUAL RELIGIOS MĂ JIGNEŞTE
Miercuri, 15 iunie 2011, 10:00
Fiica Mea, astăzi îi avertizez pe discipolii Mei credincioși, care proclamă public Numele Meu, să urmeze adevărul Învă țăturilor Mele
şi să le trateze cu atenție.
Îi iubesc pe toți cei care Mă urmează, mai ales pe aceia care sunt mereu umili. Sunt dezamăgit când îi văd pe cre știnii solemni și
zeloși care vorbesc despre Învățăturile Mele și încearcă să le analizeze într-o manieră zgomotoasă şi dictatorială. Nu se mul țumesc cu
vestirea Cuvântului Meu, ci ei cred că Învățăturile Mele trebuie aduse în centrul unor dezbateri intelectuale, care servesc unui singur ţel,
aceluia de a demonstra altora că ei sunt mai califica ți să înțeleagă Cuvântul Meu Sfânt. Cu atâta râvnă doresc ei să demonstreze că au
dreptate în discernământul lor, încât provoacă divizări printre credincio șii Mei. Devotamentul lor zelos şi solemn faţă de Mine poate să-i
facă deseori incapabili să Mă iubească cu o iubire adevărată, pentru că ea trebuie mereu să pornească din umilință.
Trebuie să-şi potolească cuvântările zgomotoase, care sunt pline de critică intelectuală. Ei trebuie să se oprească  și să asculte glasul
Meu şi să reziste tentației de a demonstra celorlalți cunoștințele lor din domeniul spiritual. Dacă ei continuă să procedeze astfel, se vor
face vinovați de păcatul mândriei. Ei nu Mă cunosc deloc pe Mine, pentru că nu-şi fac timp să stea în umilin ță şi liniște în faţa Ochilor
Mei care văd totul.
Atâta timp cât acești discipoli solemni nu devin mici in ochii Mei şi umili în faţa Mea, Eu nu voi putea să-i atrag la Mine. Slăviţi-Mă.
Cinstiți Cuvântul Meu. Urmați exemplul Meu. Nu-i persecutați pe alții în Numele Meu, mai ales pe frații voștri creștini.
Iubitul vostru Învățător şi Mântuitor, Isus Cristos
MESAJ PENTRU O SOCIETATE TÂNĂRĂ, MATERIALISTĂ ŞI NESTATORNICĂ
Miercuri, 15 iunie 2011, 23:00
Preaiubita Mea fiică, încercările şi uscăciunea sufletească prin care trebuie să treci acum, Eu le-am permis, ca să te pot aduce mai
aproape, în uniune cu Mine.
Uneori când suferi, trebuie să Mă întorc în altă parte, ca să nu fiu martorul suferin ței tale. Cu toate acestea, pe măsură ce înduri fiecare
încercare și treci la următoarea etapă, vei deveni tot mai puternică. Cu cât suferin ța ta este mai profundă din cauza cruzimii şi a
neplăcerilor pricinuite ție de către alții, atunci când te ironizează pentru această muncă sfântă a ta, cu atât mai multe haruri vei primi.
Cum trebuie să se sufere în Numele Meu
Totuși, să suferi în Numele Meu nu este suficient. Trebuie să nu te lamentezi în public în legătură cu aceste chinuri. Trebuie să Mă
mulțumești suferind în tăcere, fiica Mea. Lumea exterioară trebuie să vadă că e ști plină de bucurie. Doar așa ţi se va întări sufletul şi se
va putea ridica la nivelul de sfințenie, pe care îl aștept de la tine pentru Misiunea ta. Dacă vei evolua în acest fel, atunci, când vei vorbi
despre Cuvântul Meu Sfânt, se vor vedea roadele şi Mesajele Mele vor avea o mai mare influență în toate colţurile lumii.
În acest timp, în care Eu îi pregătesc pe copiii Mei pentru cea  mai mare provocare de la Răstignirea Mea, este de importanţă vitală
ca tot mai mulți oameni să audă Cuvântul Meu Preasfânt.
Adevărul care este dezvăluit acum va fi ascultat nu doar de credincioși, ci şi de aceia care nu vor să Mă cunoască, sau care nu vor să
accepte adevărul existenţei lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic.
Mesaj pentru o societate tânără, materialistă şi nestatornică
Fiica Mea, trebuie să folosești metode care să comunice Cuvântul meu Sfânt  societăţii tinerilor materialiști şi capricioși. Să
comunici într-un mod în care ei să înțeleagă, să acorde atenție şi să vorbească despre asta. La ce servește această lucrare dacă ea doar
reamintește Cuvântul Meu Sfânt și numai credincioșilor? Da, este important să li se reamintească credincio șilor Mei promisiunile pe care
le-am făcut când am spus că Voi veni din nou, dar trebuie să ajung şi la cei care nu cunosc, nu în țeleg sau nu sunt interesați de
compasiunea Mea faţă de omenire, pe care trebuie s-o salvez cu orice preț.
Tu, fiica Mea şi toți cei care Mă urmează, aveți acum datoria să-i informați pe necredincioși, pe atei  și întreaga generație de tineri
despre adevăr. Vorbiți cu ei pe un ton blând.  Să nu fiți niciodată agresivi. Folosiți cuvinte de încurajare. Faceți Cuvântul Meu să devină
interesant pentru ei.
Nu este sfârșitul lumii
Vorbiți-le despre promisiunea Mea, legată de  Noul Paradis pe Pământ. Aceasta nu înseamnă că va fi sfâr șitul Lumii, dimpotrivă, va
veni o nouă eră a păcii, a bucuriei și a fericirii. Ei nu pot și nu trebuie să întoarcă spatele acestei Glorii. Ruga ți-vă pentru ei. Aduceți-i la
Mine și veți primi o îndrumare specială și haruri.
Simplitatea și Adevărul ar trebui să fie armele pe care le alegeți
Îndrumați-i prin exemplul vostru. Fiica Mea, trebuie să te gânde ști acum la metode noi şi diferite de a comunicare a Cuvântului Meu
Sfânt. Ți se vor trimite ajutoare ca să poți realiza acest lucru.
Răspândește Cuvântul Meu folosind metode moderne de comunicare
Trebuie să folosești metode moderne de comunicare pentru a asigura răspândirea Cuvântului Meu cu repeziciune. Roagă-te acum.
Cere editurilor din cât mai multe țări să publice cartea în cât mai multe limbi posibil. Folosește metodele audio, video şi alte metode, ca să
răspândești Cuvântul Meu Sfânt cu repeziciune. Apelează la voluntarisă răspândească mesajele Mele mulțimilor.
Astfel, fiica Mea, vei salva suflete. Te iubesc. Prin puterea şi determinarea ta de a duce această lucrare la bun sfâr șit, însușiri care
izvorăsc din iubirea curată pe care o ai faţă de Mine şi de Iubita Mea Mamă, vei aduce sufletele în bra țele Mele şi la salvarea veșnică -suflete care altfel ar fi ajuns în iad.
Ignorați-i pe toți aceia care arată lipsă de respect faţă de Numele Meu
Fiți curajoși. Ignorați jignirile altora. Nu răspundeţi celor care desconsideră Numele Meu. Credincio șii Mei vor fi aceia care vă vor
răni cel mai mult, pentru că mulți dintre discipolii Mei vor cădea în ispită uneori. Cunoașterea Învățăturilor Mele le trezește simțul
mândriei, care duce la aroganţă. În acest fel, se strecoară în con știința lor mândria intelectuală. Aceste biete suflete, iubitoare şi
serioase, a căror iubire pentru Mine este incontestabilă, nu au voie să-i desconsidere pe aceia despre care cred că au luat-o pe o cale
greșită. Ele nu trebuie să cadă în cursele satanei adoptând  o poziție de superioritate şi rigiditate. Asta poate duce la o bătălie spirituală
pentru a se vedea, în termeni omenești, cine este mai învățat față de celălalt sau cine e în stare să înțeleagă mai bine Adevărul Învățăturilor
Mele.
Amintiți-vă ce v-am învățat pe voi, pe toți. Adevărul este simplu. Adevărul este iubire. În dorința voastră de a dovedi că
interpretarea dată de voi Cuvântului Meu Sfânt este corectă dacă nu dovedi ți iubire şi răbdare, atunci versiunea voastră despre adevăr
nu vine de la Mine.
Iubiți-vă unii pe alții. În ochii Mei sunteți cu toții egali. Însă cei care fac eforturi considerabile ca să Mă ajute să aduc sufletele
pierdute înapoi la Mine vor creşte în ochii Mei.
Mântuitorul vostru Divin, Regele întregii Omeniri, Isus Cristos
COPIII MEI, ÎN TIMPUL MARELUI AVERTISMENT, MĂ VOR ÎNTÂLNI PENTRU PRIMA OARĂ
Luni, 20 iunie 2011, 11:45
Fiica Mea iubită, pregătește-i acum pe copiii Mei pentru că în curând ei vor veni în fa ța Mea, în fața Slavei și Milostivirii Mele. Mă
voi arăta în curând, fiecărui bărbat, femeie şi copil ce a ajuns la vârsta rațiunii (aproximnativ după vârsta de 7 ani).
Această zi minunată, în care le voi arăta Milostivirea Mea în loc de Judecata Mea, trebuie să fie salutată de toți. Bucurați-vă cu toții
pentru că fiecare dintre voi Mă va întâlni pentru prima oara.
Iubirea şi fericirea se vor revărsa peste mulți oameni – atât de minunată va fi această întâlnire. Multora le va fi frică, însă nu ave ți de
ce să vă fie frică, pentru că Eu vă iubesc pe toți. Păcatul este singurul motiv de separare, dar dacă vă pare rău de păcatele săvâr șite şi
acceptați adevărul că m-ați ofensat pe Mine şi pe Tatăl Ve șnic, atunci veţi cunoaște minunata Milostivire ce vi se acordă. Celor cărora le
va fi frică le spun: frica decurge din păcat. Păcatul este motivul pentru care vă îndepărta ți de Mine. Acceptați faptul că păcatul nu este
altceva decât o slăbiciune omenească. Apoi încredeți-vă în Mine şi Eu vă voi conduce spre Viața veșnică.
Marea Mea Milostivire aduce o minunată veste
Marea Mea Milostivire aduce o minunată veste copiilor Mei din toată lumea. Pentru că atunci când va avea loc Marele Avertisment vi
se va da o șansă să vă schimbați viața spre bine. Când adevărul existenței Mele se va dezvălui, se vor produce foarte multe convertiri.
Atunci şi numai atunci, când Marele Avertisment a avut loc, lumea va primi o  șansă de a se opune pedepselor ce vor veni dacă  mari
mulțimi de  păcătoși nu se vor căi. Pentru că mai apoi, mâna tatălui Meu va cădea pretutindeni asupra celor care refuză să audă
adevărul, a celor care întorc spatele  iubirii, iubirii faţă de Mine şi faţă de fraţii  și surorile voastre.  Atunci căile voastre păcătoase nu vor
mai fi tolerate. Aceasta va fi ultima picătură. Influenţei puternice a satanei nu i se va permite să-şi men țină controlul malefic asupra
omenirii. Aceia care urmează cu încăpățânare calea răului şi îi prigonesc pe copiii Mei, vor fi opriţi.
Marea Pedeapsă
Dumnezeu, Tatăl Veșnic, va trimite o pedeapsă atât de mare asupra lumii, cum nu s-a mai văzut de pe vremea lui Noe. Discipolii
Mei care ar spune că Isus nu poate să vorbească așa, își pot pune următoarea întrebare: dacă Isus este plin de Milostivire atunci de ce ar
permite El sau Tatăl, ca armata satanei să continue să-i terorizeze pe copiii Săi? Dumnezeu permite această mare pedeapsă din iubirea Sa
mare faţă de copiii Săi. Căiți-vă toți pentru păcatele voastre. Refuzați promisiunile deșarte ale satanei. Refuzați viața stearpă şi înșelătoare
pe care el v-o promite. Acceptați faptul că atunci când veți auzi că Numele Meu a fost respins în lumea de azi, acest fapt vine direct de la
satana. Până când copiii Mei nu vor întoarce spatele satanei, până atunci nu va putea fi paceîn această lume.
Să acceptați acest Avertisment ca pe un mesaj de iubire curată. Celor care sunt la putere le spun următoarele: refuza ți minciunile,
cărora le-ați jurat fidelitate, altfel va trebui să suportați consecințele.
Marea Milostivire pe care vă voi arăta-o în timpul Marelui Avertisment va fi soluția pentru o nouă eră a păcii. Accepta ți aceasta şi
atunci pedeapsa va fi oprită. Refuzaţi şi atunci vor fi salvați doar cei care Mă urmează pe Mine. Pentru ceilalți va fi prea târziu
Mântuitorul vostru iubitor, Dreptul Judecător, Isus Cristos
MESAJUL PREASFINTEI FECIOARE DESPRE COMUNICAREA CU TINERII
Miercuri, 22 iunie 2011, 18:00
(După o apariţie privată, în care Preasfânta Fecioară i-a apărut vizionarei timp de 30 minute)
Vin la tine în Numele Lui Isus Cristos. Eu sunt Mama Lui Dumnezeu, iubita ta Mamă şi Regina Îngerilor.
Copila Mea, ai fost încercată datorită acestei munci pe care o faci din iubire faţă de Fiul Meu Iubit şi în urma acestei suferin țe te-ai
întărit. Acum știi ce trebuie să faci pentru ca tot mai mul ți tineri să înțeleagă cine este Fiul Meu cu adevărat. El, Fiul Meu Preaiubit,
Mântuitorul lumii, va face totul ca să-i salveze pe toți cei care nu cunosc Milostivirea Lui pe Pamânt.
Acelor copii ai Mei care refuză cu încăpățânare să asculte trebuie să li se spună, cât mai repede posibil, adevărul. Vă rog, spune ți-le
tinerilor de pretutindeni că Isus este cu ei în fiecare minut al zilei. Îi pasă atât de mult de ei. Ei n-au habar cât de profund îi iube ște. Vrea
să-i îmbrăţişeze în Inima Sa Sfântă ca să se poată bucura şi ei de Noua Eră a Păcii pe Pământ. O, numai de-ar reac ționa la acestea! Copila
Mea, oamenilor le este atât de greu să înțeleagă Adevărul că Dumnezeu, Tatăl, există cu adevărat. Este foarte dificil să-i convingi despre
jertfa pe care a adus-o Fiul Său Sfânt. Acesta, copila mea, trebuie să fie ţelul tău. Mergi în Pace şi Iubire.
Iubita ta Mamă, Regina Îngerilor
MARELE AVERTISMENT VA DEMONSTRA CĂ DUMNEZEU EXISTĂ
Miercuri, 22 iunie 2011, 19:00
Iubita Mea fiică, devenind mai puternică după ce ai îndurat cea mai grea încercare de până acum, va trebui să faci cunoscute întregii
lumi, rugăminţile Mele urgente.
Copiii Mei trebuie să știe că atunci când Eu voi veni, vom fi faţă în faţă. Demult aş fi dorit să le arăt că Eu chiar exist şi abia aştept să
le văd feţele fericite când vor fi martori ai iubirii şi îndurării Mele.
Mulți dintre copiii Mei vor cădea în genunchi  plângând uşuraţi, cu lacrimi de bucurie şi fericire. Vor vărsa lacrimi de admira ție şi de
iubire, pentru că în sfârșit vor avea posibilitatea să trăiască o viață nouă, în care toate vor urma adevărul învăţăturilor Mele.
Copiii Mei nu vor înţelege adevăratul sens al acestui Mare Act de Milostivire, cel mai mare dar revărsat vreodată asupra omenirii, de
la răstignirea Mea încoace. Fiindcă, prin darul Marelui Avertisment,  ochii oamenilor se vor deschide, în cele din urmă, în faţa
adevărului întregii lor existenţe pe acest pământ şi dincolo de el.
Omenii, care trăiesc azi în lume, trebuie să înţeleagă cât sunt de privilegiaţi pentru că li se oferă dovada existentei Lui Dumnezeu,
Tatăl Veșnic şi cea a iubitul său Fiu, deşi aceasta este dincolo de înţelegerea lor.
Să nu reveniţi la vechile voastre căi după Marele Avertisment.
Vă îndemn pe toți, ca după ce aţi văzut prezenţa Mea şi aţi înţeles că păcatul nu numai că mă ofensează, ci vă şi împinge pe calea spre
iad, să nu vă mai întoarceţi la vechile voastre căi.
Perioada de după Marea Avertisment este crucială pentru pacea lumii  şi pentru mântuirea voastră. Nu refuzați acest dar.
Apucați-l cu ambele mâini. Lăsa ți ca Marele Avertisment să vă aducă uniţi la Mine. Dacă veţi proceda a șa şi vă veţi ruga pentru a fi
îndrumaţi, atunci veţi fi răsplătiţi cu Noul Paradis pe Pământ, unde nu veţi duce lipsă de nimic.
Bucurați-vă. Ascultaţi-Mă. Urmăriţi atent mesajele Mele şi permiteţi-i Iubirii Mele să vă învăluie şi să vă conducă spre Glorioasa Mea
Împărăţie.
Vă iubesc pe toți. Data viitoare când veţi simți un puternic imbold de iubire faţă de aproapele vostru, amintiţi-vă că acest dar vine de
la Mine. Fără Iubire nu există viață.
Divinul vostru Rege al Milostivirii, Isus Cristos, Fiul Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic
OAMENI OBIŞNUIŢI, OAMENI BUNI ÎMI ÎNTORC SPATELE
Joi, 23 iunie 2011, 22:10
Iubita Mea fiică, acea bucurie pe care o sim ți azi este rezultatul harurilor revărsate asupra ta în timpul Adoraţiei de ieri. Acum î ți dai
seama cât de important este să-Mi permiteți să revărs astfel de haruri asupra sufletelor în timpul acestei perioade deosebite petrecute în
compania Mea.
Cum puteți recunoaște sufletele pierdute?
Astăzi doresc să vorbesc cu tine despre sufletele pierdute din lume şi despre cum pot fi ele identificate. Cei care Mă urmează cred
adesea în mod eronat că sunt pierdute sufletele care trăiesc în păcatul de moarte. Acest fapt nu este neapărat adevărat. Un suflet pierdut
poate fi acea persoană care nu crede în Mine sau în Tatăl Veșnic. Suflete pierdute pot fi şi acei copii ai Mei care zi de zi sunt atât de prinşi
în goana lor după bani, după avere, carieră şi pofta de lucruri materiale. Toate acestea, pentru fericirea pe care cred ei că aceste lucruri le-o
vor aduce în viitor. Aceştia sunt oameni obişnuiţi, oameni buni care însă Îmi întorc spatele.
Mulți dintre acești copii ai Mei sunt buni la inimă. Ei pot fi plini de iubire faţă de semenii lor, fa ță de familiile şi de prietenii lor. Ei
pot fi populari, plăcuţi de toată lumea şi totuşi pot fi suflete pierdute. Vă întreba ți cum e posibil? Pentru că ei nu cred că sufletul lor e la fel
de important ca şi nevoile lor fizice, drept urmare ei îl neglijează. Neacordând atenţie sufletului lor, sunt predispuşi la ispitele pe care le
întâlnesc zi de zi în viaţa lor. Le este greu să reziste tenta țiilor bunurilor lumești și nu se gândesc că timpul pe care-l investesc în ambiţiile
lor ar putea fi folosit ca să-şi arate iubirea faţă de ceilalţi prin arta dăruirii. În preocuparea lor pentru bani pot deveni mândri. Iar mândria îi
împiedică să se comporte ca nişte adevăraţi discipoli ai Mei.
Copiii Mei, dacă vă folosiți tot timpul alergând după himerele despre care credeţi că lumea le are de oferit - avere, bunuri materiale,
putere - atunci vă rămâne puţin timp pentru rugăciune şi hrănirea sufletului pentru viaţa viitoare. Atât de mul ți copii de ai Mei, nu pot
nicicum să înţeleagă de ce bunurile materiale îi lasă cu sufletul gol. Ei nu ascultă nici de credincio șii Mei, care cunosc adevărul. Pentru că
nu recunosc existenţa Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, ei nu reușesc să-i bucure pe alţii, ci doar pe ei înşişi. Din exterior ace ști oameni trăiesc
o viața activă, sănătoasă, veselă, fără griji. Dar un asemenea fel de viaţă nu se poate trăi în mod corect fără a crede în Via ța Veșnică. Din
viaţa lor lipseşte umilinţa.
Aţi putea spune în apărarea lor că trebuie să-şi hrănească familiile şi să se îngrijească de ceilalţi care se bazează pe ei, iar ei depun
eforturi în vederea acestor scopuri. Răspunsul Meu este următorul: nu, ei nu fac asta. Ţelul lor nu este să-şi hrănească familiile. În multe
cazuri ei urmăresc satisfacerea propriilor pofte. Cu cât fac asta mai mult, cu atât se îndepărtează de Mine, de Tatăl Veșnic.
Până când, copiii Mei, nu vă veți trezi și nu veți recunoaște felul în care satana foloseşte atracţiile pline de glorie ale lumii, ca să vă
absoarbă într-un fals sentiment de siguranță materială, – nu veţi putea veni la Mine. În această via ță trebuie să petreceţi timp slăvindu-L pe
Creatorul vostru. Având grijă de semenii voştri prin activităţi caritabile, acordând prioritate nevoilor celorlalţi, călcând astfel pe urmele
Mele. Copiilor Mei, care nu cred în Dumnezeu Tatăl sau care cred în El dar au ales în mod convenabil să lase la o parte orice omagiu faţă
de El, fiind mult prea preocupaţi de problemele lumeşti, le va fi greu să intre pe porțile Raiului, adevăratul Paradis după care ei tânjesc.
Pământul este doar o fază a întregii voastre existenţe. Ceea ce oferă Raiul nu poate fi întrezărit nici măcar pentru o clipă în via ța de pe
Pământ. Niciuna dintre atracțiile pământeşti nu merită să fie vânată, dacă asta înseamnă pierderea bijuteriei care este Raiul. Trăsăturile
esenţiale pentru a intra în împărăţia Mea sunt: credința, iubirea, umilința şi dorința de a face voia Mea.
Al vostru Iubit Învăţător şi Mântuitor al întregii Omeniri, Isus Cristos
OAMENII NU ŞTIU CE ESTE DE FAPT SUFLETUL LOR – RĂSPUNSUL ESTE SIMPLU
Sâmbătă, 25 iunie 2011, 1:30
Iubita Mea fiică, slujitorii Mei sfin țiți îți vor auzi în cele din urmă vocea peste tot în lume, însă ea va rămâne fără ecou în locurile
unde existența Lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, a fost uitată.
Ai putea spune că ei nu ascultă, însă ei nu pot asculta dacă nu aud . Fii curajoasă, vorbește cât mai multor oameni cu putință.
Roagă-i pe oameni să publice vestea Cuvântului Meu. Cheamă-i. Roagă-i. Explică-le că trebuie să citească mesajele înainte de a le
refuza, pentru că numai atunci când vor simți acea forță care provine din gura Mea Divină și când vor simți că sufletul Meu le va atrage
sufletele, abia atunci vor înțelege, în sfârșit că Eu sunt acela care comunică cu lumea.
Sunt trist, fiica Mea, din cauza marilor bariere și diviziuni care astăzi blochează orice încercare a Binecuvântatei Mele Mame  și a
Mea, iubitul ei Fiu, de a vorbi lumii, prin vizionari. În trecut umilința era mai des întâlnită. Astăzi acesta importantă însu șire a dispărut.
În locul ei e o lume în care  tot ce emană inteligență umană, farmec sau atrac ție fizică e acceptat ca fiind prioritar în vie țile oamenilor.
Spiritualitatea lor a murit. Fiica Mea, oamenii sunt doar niște scoici goale. Scoici pe care atunci când le spargi nu au nimic înăuntru.
Substanța sufletului este lucrul pentru care copiii Mei trebuie să se străduiască. Acest fapt este dificil pentru mulți, și mai ales pentru
cei a căror minte este plină de înțelepciune omenească, astfel încât rămâne puțin spațiu pentru înțelepciunea spirituală.
Alimentată de puterea satanei, lipsa înțelepciunii sufletești a devenit atât de mare încât oamenii au căzut pradă păcatului, deschizându-și sufletul către el. Lipsa înțelepciunii sufletești sau lipsa credinței în Dumnezeu permite contaminarea sufletului de către înșelător. Regele
minciunii determină sufletele să creadă că numai trupul și mintea se întrepătrund constituind întregul. Din nefericire, voi nu pute ți fi
întregi fără suflet.
Ce este sufletul ?
Mulți oameni nu știu ce înseamnă de fapt sufletul. Nu știu cum poate fi simțit sufletul sau cum poate fi recunoscut. Ar putea fi
mintea ? Sau conștiința? Răspunsul este simplu: sufletul tău ești tu, este ceea ce ești tu. Conștiința ta. Credințele tale. Capacitatea ta de a
înțelege, indiferent dacă ea reprezintă adevărul așa cum este de fapt, sau așa cum ai dori să fie. Sufletul nu este o parte de sine stătătoare a
ființei voastre, copiii Mei, nu este ceva ce aparține altei lumi. Sufletul este prezent în interiorul fiecărui om.
Sufletul poate fi îngrijit urmând învățătura Mea. Sufletul poate fi neglijat prin păcat, care este foarte greu de evitat. Sufletul poate
deveni din nou plin prin spovedanie, prin exprimarea remu șcării și printr-un nou început. Sau poate fi distrus. Unii î și distrug sufletul în
mod deliberat, păcătuind pentru plăcerile și viciile aceste lumi, fiind pe deplin con știenți despre ceea ce fac. Alții tăgăduiesc că au suflet.
Aroganța lor îi convinge că sunt atotștiutori. Din punctul lor de vedere viața începe și se sfârșește aici pe Pământ.
Apoi, sunt acele suflete tinere, care nu din vina lor, au fost crescute de părinți în vremuri îmbelșugate, neducând lipsă de nimic în sens
material. Religia lor constă în câștiguri materiale. Străduindu-se să găsească mereu alte stimulente, ambiția lor sporește în continuare,
încât ei ajung să nu mai aibă pentru ce să lupte până la momentul mor ții lor. Atunci acele suflete sunt pierdute. Nedumerite. Confuze.
Având un sentiment de dezgust profund în interior ele vor ști că ceva nu este în regulă. Sufletul lor le indică acesta dar ei nu  știu cum să
răspundă. Aceștia sunt cei pe care trebuie să îi salvați.
Îi chem pe toți cei care Mă urmează, peste tot din lume, să Mă ajute să îi salvez pe to ți sărmanii Mei copii. Știu că cer un act de
extraordinară generozitate din partea voastră. Aceasta este o responsabilitate uria șă. Dar fiindcă ascultați voia Mea Sfântă Mă veți ajuta să
salvez o mare parte a lumii din ghearele satanei și din teroarea pe care o exercită asupra ei. Merge ți mai departe acum, dragii Mei
discipoli, și Răspândiți-Mi Cuvântul în această lume obosită, rătăcită  și deziluzionată. Harurile Mele se vor revărsa asupra fiecăruia dintre
voi chiar și pentru o singură convertire, pentru un singur suflet care scapă de ororile Iadului. Vă iubesc pe to ți. Vă îmbrățișez pe voi,
credincioșii Mei, prețioșii Mei copii de pretutindeni. Ce multă bucurie Îmi aduce ți voi zilnic. Cât de mult Mă consolați. Acum Aduceți-Mi
mai multe suflete.
Al vostru Mântuitor Divin, Mântuitorul întregii omeniri, Isus Cristos
FECIOARA MARIA: SATANA ÎŞI PIERDE PUTEREA CÂND VĂ RUGAŢI RUGĂCIUNEA ROZARULUI
Sâmbătă, 25 iunie 2011, 15:00
Fiica mea, rămâi concentrată întotdeauna asupra Fiului Meu, pentru ca are nevoie de aten ția ta. Trebuie să-ţi pui toată încrederea în El
şi niciodată să nu lași pe nimeni să-ţi distragă atenția de la El.
El te-a ales pe tine, ca fiind unul dintre cei mai importanţi mesageri ai acestor timpuri, pentru ca sufletele pierdute să fie salvate. Să le
spui oamenilor să se roage Preasfântul Meu Rozar, chiar şi cei care nu sunt catolici, pentru că aceasta este cea mai puternică armă
împotriva influenţei înşelătorului, care geme de durere când voi vă rugați aceasta rugăciune. Forța lui slăbește atunci când copiii mei
spun această rugăciune. Cu cât vă rugați mai mulți Sfântul Rozar, cu atât mai multe suflete pot fi salvate.
Tu, copila mea, ai o misiune foarte dificilă, mult mai grea decât a oricărui alt profet din istorie. Cauza este  întunecimea sufletelor din
întreaga lume. Niciodată până acum nu s-a lăsat un astfel de întuneric asupra lumii. Acum, copiii Mei Îi întorc spatele Fiului Meu, El
care a suferit o moarte teribilă ca să-i salveze. Însă ei nu numai că au uitat asta, ci au ales chiar să nege existenţa Sa.
Rugăciunea Rozarului Meu, Mama voastră Binecuvântată, îl răneşte pe cel rău, care se ascundeşi îşi pierde puterea. Aceasta este
arma pe care Eu am primit-o ca să pot ajuta la salvarea sufletelor pierdute, înainte de a zdrobi capul şarpelui, în cele din urmă.
Niciodată să nu subestimați puterea Rugăciunii Rozarului,pentru că şi un grup mic de oameni care se roagă sistematic Sfântul meu
Rozar îşi poate salva întreaga națiune. Să le spui copiilor Mei să fie prevăzători fiindcă, dacă neglijează rugăciunea, se deschid în faţa
înşelătorului, care îi prinde în capcană ademenindu-i pe cărările sale periculoase spre întuneric. Aduce ți-Mi copiii spre Lumină, prin
răspândirea devotamentului faţă de Preasfântul meu Rozar.
Preaiubita voastră Mamă, Maria Regina Păcii
PRIMUL MESAJ DE LA DUMNEZEU TATĂL - A SOSIT TIMPUL SĂ-MI REVENDIC ACUM
GLORIOASA MEA ÎMPĂRĂȚIE - NOUL PARADIS PE PĂMÂNT VA DĂINUI 1000 DE ANI
Sâmbătă, 25 iunie 2011, 16:00
Nota vizionarei: cu puțin timp înainte de a primi acest mesaj, m-am rugat Rugăciunea Milostiviriii Divine când brusc Duhul Sfânt m-a anunțat că imediat voi primi un mesaj de la Dumnezeu Tatăl. Am început sa tremur în tensiunea emo țiilor. După care am pus
întrebarea: În Numele Cui vii? Răspunsul a fost următorul:
Vin în Numele Iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, care este Mântuitorul omenirii.  Eu sunt Dumnezeu Tatăl  și Mă adresez ție pentru
prima oară. Fiica Mea care ai fost aleasă, azi Mă adresez ție pentru a face cunoscută omenirii, iubirea pe care o port fiecăruia dintre voi.
Mulți nu Mă cunosc. Ei doar cred că Mă cunosc, însă pentru milioanele de copii ai Mei sunt doar  o entitate fără chip. Atât de puțin
Îmi cunosc dorința de a le permite să Mă lase să-i iubesc, în felul în care a fost menit să fie.
În lume mulți Îmi iau Numele în deșert, aceia care nu vor să recunoască faptul că lumea  și creaturile ei au fost create de mâna Mea.
Celor cărora nu le este clar cine sunt Eu de fapt și le este oarecum teamă de Mine: nu aveți de ce să vă temeți, pentru că iubirea Mea este
pură față de toți copiii Mei. Vă iubesc atât de mult încât am făcut cel mai mare sacrificiu dintre toate, ca să vă readuc în brațele Mele și
să vă salvez din ghearele înșelătorului. L-am trimis pe Preaiubitul Meu Fiu, Isus Cristos, în lume ca să pute ți înțelege adevărul despre
iubire. Această iubire, dacă o acceptați, vă va salva pe toți.
Mi se rupe Inima când văd că mulți dintre voi nu vor să se întoarcă la Mine  și să-Mi arate iubirea lor. Îmi doresc pur  și simplu, să vă
întoarceți la Mine și să-Mi cereți ajutorul. Nu vă fie teamă de iubirea Mea, fiindcă prin iubirea Mea a ți primit și prima suflare la naștere.
V-am creat, pe fiecare dintre voi, după Chipul și asemănarea Mea, ca să pot avea o familie.Am creat lumea din pură iubire pentru
voi, copiii Mei, ca să împărțiți acest Paradis cu Mine. L-am creat cu atâta iubire, încât fiecare părticică a fost construită cu multă grijă. Am
fost atât de fericit când Paradisul pe Pământ a fost creat, încât îngerii s-au bucurat și Raiul a fost aprins de flăcările iubirii, pe care nicio
ființă umană nu și le-ar putea vreodată imagina. Apoi totul a fost distrus de Păcatul provocat de șarpe.
Copiii Mei, lăsați-Mă să vă explic. A venit vremea să revendic acel Paradispe care Eu l-am creat din Iubire, ca să putem deveni din
nou o familie.
O familie ce va fi strâns unită de legăturile puternice ale iubirii.
Acest Nou Paradis pe Pământ este pregătit acum pentru toți copiii Mei.
Va dura 1000 de ani pe pământ și nimeni nu trebuie să fie exclus, pentru că asta Mi-ar sfâșia inima.Preaiubitul Meu Fiu, Isus
Cristos și Duhul Sfânt se străduiesc din greu să vă aducă înapoi în turma Mea iubitoare, astfel încât Paradisul creat la început să devină
încă o dată cel mai mare dar de care să se bucure copiii Mei.
Acest Paradis va fi un loc al iubirii, al frumuseții, al gloriei și va fi căminul tuturor acelora care au inima  și sufletele curate. Este
pentru fiecare suflet de pe Pământ și este obiectivul fiecărui suflet de pe pământ, inclusiv al celor care nu-și dau seama de asta.
Fiul Meu se adresează lumii și se pregătește să reverse marea Sa milostivire în timpul Avertismentului, pentru a da tuturor păcăto șilor
șansa de a se bucura de Noul Paradis pe Pământ.
Trebuie să-Mi auziți vocea. Vă cer tuturor să-Mi acordați atenție. Întoarceți-vă la Mine. Admiteți faptul că Eu într-adevăr exist. Că Eu
sunt sursa tuturor formelor de viață, a întregii creații și a toată slava. Dacă face ți aceasta, veți fi bineveniți în Paradisul Meu de pe Pământ,
ce vă oferă tot ce ați putea visa vreodată. Ascultați de Fiul Meu și de Mesajele Sale pe care le dă lumii ca să vă convertească. Pentru cei
care nu vor asculta, continuând chiar și atunci calea păcatului, nu va fi arătată nici o îndurare.
Eu sunt Dumnezeul întregii creații. Sunt Dumnezeul iubirii, al compasiunii. Sunt de asemenea  și Dumnezeul Dreptății. Mâna Mea va
cădea asupra omenirii care, din cauza supunerii față de cel rău, refuză să urmeze calea iubirii şi a adevărului.
A sosit timpul să-Mi revendic Glorioasa Mea Împărăție, pe care niciun om nu o va putea opri prin păcat. Dacă vor încerca vor fi
pierduți pentru totdeauna.
Eu sunt Dumnezeul vostru, Creatorul vostru. Iubirea Mea nu moare niciodată. E înflăcărată și plină de o tandrețe profundă pentru voi,
ca să vă aducă înapoi la Mine, la moștenirea pe care am creat-o cu atâta iubire. Din cauza păcatului mul ți dintre copiii Mei vor trebui să
renunțe la dreptul lor la această moștenire și, făcând un pas înapoi, să permită celor care Mă iubesc cu adevărat să intre pe por ți fără
opreliști.
Vă rog, copii, nu respingeți chemarea Mea adresată omenirii. Acceptați Milostivirea oferită acum de Preaiubitul Meu Fiu.
Acceptați-o cu brațele deschise.
Dumnezeu Tatăl, Creatorul și Făcătorul Tuturor Lucrurilor
MARELE AVERTISMENT E O MANIFESTARE A DIVINEI MELE MILOSTIVIRI DATE SOREI FAUSTINA
Duminică, 26 iunie 2011, 18:00
Iubita Mea fiică, timpul este aproape.  A mai rămas puțin timp pentru a avertiza și a pregăti sărmanele suflete care vor fi atât de
șocate în timpul Avertismentului încât nu își vor da seama ce se petrece. Trebuie să li se spună, ca să  știe la ce să se aștepte. Dacă își vor
deschide inimile în acest mărețmoment al Divinei Milostiviri, vor primi șansa la Viața Veșnică.
Marele Avertisment este manifestarea Divinei Mele Milostiviri, dăruită sorei Faustina. Acest mare act al Milostivirii Mele a fost
prezis, iar în timpul Avertismentului, Marea Mea Milostivire va cuprinde întreaga lume. Sângele Meu  și Apa vor țâșni, astfel încât toți veți
cunoaște, în sfârșit, adevărul. Spune-le celor care nu cred în Mine sau în Tatăl Meu Ve șnic că acest eveniment va avea loc. Și apoi, când
se va întâmpla, ei vor fi capabili să reziste la  șocul Milostivirii Mele care va salva milioane de suflete din ghearele satanei în timpul
Avertismentului. Adevărul, când va fi dezvăluit, va salva multe suflete de la flăcările iadului.
Duhul Sfânt, care va fi prezent de atunci în copiii Mei pretutindeni, va ajuta la zădărnicirea muncii satanei. To ți va trebui să răspândiți
în lume modul în care omenirea trebuie să-și pregătească sufletele din timp. Pentru că, chiar și credincioșii trebuie să înțeleagă că și ei vor
fi tulburați emoțional când își vor vedea trecutul păcătos așa cum îl văd Eu.
Acum vă chem pe toți să căutați spovada. Ceilalți Creștini trebuie să îngenuncheze și să se roage pentru iertare. Celor care nu au
certitudinea veridicității acestei profeții le spun: păstrați-vă inimile deschise, pentru că în momentul în care ve ți fi martorii acestui
eveniment ecologic dar supranatural, va trebui să înțelegeți că acesta este cel mai mare miracol pe care-l ve ți vedea vreodată și este marele
Meu dar pentru voi toți. Luați în considerare acest fapt. Va fi ca în Ultima Zi a Judecății, cu deosebirea că de data aceasta nu veți fi
condamnați. Vi se va da șansa unui nou început, când sufletul vă va fi salvat pentru a vă permite să îl readuceți la nivelul pe care-l doresc.
Credincioșii să se roage acum din toată inima lor pentru ca ceilal ți să fie salvați.
Mântuitorul vostru, Isus Cristos
CONTINUĂ RĂSPÂNDIREA CUVÂNTULUI MEU – ÎŢI VOI TRIMITE MULŢI VOLUNTARI
Marţi, 28 iunie 2011, 19:30
Fiica Mea iubită, atunci când suferi pentru Mine, obstacolele peste care trebuie să treci devin tot mai înalte. Încercările înşelătorului
de a te îndepărta de la această misiune nu au fost niciodată atât de intense. Trebuie să rămâi puternică şi fermă în faţa unor astfel de
atacuri. Să ştii că înşelătorul nu te va lua niciodată de la Mine, totuşi el încă încearcă şi va continua să încerce. Aceasta este una dintre cele
mai dificile etape din misiunea ta. Este solitară, dificilă şi îţi aduce o profundă durere fizică şi sufletească. Trebuie să crezi în Mine, ca să
te pot ajuta să învingi aceste atacuri şi să le recunoști ca ceea ce sunt ele de fapt.
Fiica Mea, ascultă-Mă acum. Trebuie să continui răspândirea rapidă a Cuvintelor Mele în întreaga lume, utilizând tot ajutorul trimis
către tine. Eu îţi trimit o mulţime de voluntari şi deja activitatea lor dă roade.
Tot ceea ce trebuie să faci este să continui răspândirea Cuvintelor Mele pentru mântuirea sufletelor. Nu renunţa niciodată. Ştiu că este
o ispită pentru tine şi îţi este greu să rezişti în faţa jignirilor. Lasă-Mă să te ţin strâns de mână, ca să prime ști puterea ce se cere de la tine.
Binecuvântările Mele au fost revărsate asupra ta pentru a-ţi întări armura, astfel ca nimic să nu împiedice lumea să audă vocea Mea.
Iubitorul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
SPOVEDIŢI-VĂ ACUM PĂCATELE - NU VĂ FIE FRICĂ
Miercuri, 29 iunie 2011, 19:00
Fiica Mea iubită, ajutorul pe care ţi l-am trimis va contribui la răspândirea cuvântului Meu în toată lumea, folosind mijloacele
moderne de comunicare. Inima Mea este aprinsă de iubire pentru aceşti copii speciali ai Mei, care au răspuns chemării Mele. Pentru că ei
constituie armata care îi va călăuzi pe copiii Mei.
Binecuvântările Mele îi cuprind pe toţi cei care Mă ajută să port Crucea pentru binele omenirii. Duhul Sfânt le va fi dat pentru a-i face
capabili să răspândească aceste mesaje în mod rapid şi eficient.
Copiii Mei şi toţi cei ce Mă urmează, amintiţi-vă doar un singur lucru, asupra căruia ar trebui să vă concentraţi.  Avertizaţi–i pe
ceilalţi să caute iertare înainte de Marele Avertisment. Ei trebuie să-şi spovedească acum păcatele şi să nu le fie frică . Din contră, ei
ar trebui să se bucure. Numai câteva luni vă mai despart de acest mare Dar al Milostivirii Mele. Nu vă irosiţi timpul. Mergeţi în pace şi
iubire. Nu vă eschivați de la această sarcină. Este pentru binele tuturor copiilor Mei. Toţi cei care ajută la răspândirea Adevărului Meu vor
fi răsplătiţi pentru devotamentul şi credinţa lor. Binecuvântarea Mea îi va ocroti pe fiecare dintre ei şi pe familiile lor.
Bucuraţi-vă acum, pentru că în sfârşit a sosit timpul ca lumea să audă glasul Meu, aşa cum ar trebui.
Salvatorul vostru Iubit, Mântuitorul şi Regele întregii omeniri, Isus Cristos
SĂ NU PERMITEŢI SLĂBICIUNII OMENEŞTI DIN BISERICA MEA SĂ VĂ ÎNTOARCĂ DE LA MINE
Joi, 30 iunie 2011, 20:00
Fiica Mea, în această seară zâmbesc de bucuria care Îmi umple Inima pentru că în sfâr șit tinerii Mi-au auzit Cuvântul prin internet, aşa
precum a fost prezis.
În acest fel mai mulți oameni vor fi putea să spună lumii cum să se pregătească pentru Marele Avertisment.
Îmi saltă Inima de bucurie când văd iubirea pe care copiii Mei o au pentru Mine, în fiecare colţ al lumii. Iubirea Mea nu va muri
niciodată.
Ei, urmaşii Mei iubiţi sunt plini de iubirea Mea, pe care o simt în inimile lor.
Acum pot să declare lumii chiar şi cinicilor, cât de mult Mă venerează, lăudând slava Mea tuturor.
Fiindcă aceste fiinţe curajoase şi iubitoare îi vor atrage acum pe cei care-Mi rezistă Mie şi în primul rând, adevărului referitor la
motivul pentru care ei sunt pe acest pământ.
Raiul se bucură cu toți cei care proclamă deschis pe internet iubirea ce o au pentru Mine. Iubirea Mea creşte şi mai mult încât harurile
Mele vor fi revărsate peste fiecare dintre ei întinzându-se dintr-un capăt în celălalt al Pământului.
Vin să vă salvez acum, înaintea Zilei Judecăţii.
Reţine-ţi o lecţie, copiii Mei. Adevărul Învăţăturilor Mele nu se schimbă niciodată. Eroarea umană, păcatele slujitorilor Mei sfințiți şi
păcatele acelora care au deformat adevărul ca să se potrivească propriilor lor ambiţii au murdărit Numele Meu, însă nu pot schimba cine
sunt Eu.
Eu sunt Salvatorul omenirii. Prima dată am venit să vă salvez, să permit iertarea păcatului. Acum vin din nou să vă salvez înainte de
Ziua Judecăţii.
Pentru că iubirea Mea este foarte puternică, străbate toată lumea prin puterea Duhului Sfânt ca să vă readucă în bra țele Mele. Simțiți
acum Iubirea Mea, copii. Nu permiteți ca dezamăgirea cauzată de slăbiciunea umană din Biserica Mea să vă întoarcă de la Mine, Isus
Cristos sau de la Tatăl Meu Veșnic.
Celor care Îmi întorc spatele din cauza păcatelor Bisericii
Păcatele sunt motivul retragerii voastre din faţa Adevărului. Toți aceia care învinuiesc Bisericapentru lipsa credinței lor faţă de
Mine, nu sunt sinceri cu ei înşişi pentru că dacă ei M-ar iubi cu adevărat, n-ar căuta scuze. Copii, satana este peste tot în lume şi încearcă
să vă convingă că credința voastră nu e relevantă. Nu e importantă. Că nu vă garantează un loc în Rai. Uneori veți crede că Milostivirea
Lui Dumnezeu este nesfârșită şi că puteţi fi salvaţi odată ce trăiţi fără să cauza ți supărare altora, în această viaţă. De foarte multe ori Mă
provocaţi atunci când Mă faceți vinovat pentru răul din lume . Aceasta se întâmplă când deveniţi furioşi pe Mine sau pe Dumnezeu,
Tatăl Veșnic, întrebându-vă: cum poate permite Dumnezeu fără să intervină ca atâta răutate să se manifeste în lume? De ce există crime,
violuri, avorturi, chinuiri, lăcomie şi sărăcie ? Acum trebuie să vă opriţi şi să Mă ascultaţi.
Amintiți-vă de păcatul provocat de satana, cel despre care cei mai mul ți azi cred că nici nu există, care vă poate infesta pe fiecare
dintre voi prin darul primit de la Creatorul vostru, Dumnezeu Tatăl. Acest dar al liberului arbitru l-ați primit fiecare. Unii îl folosesc în
scopuri bune când îşi arată iubirea faţă de aproapele, în timp ce al ții abuzează de acest dar, ca să obţină avantaje pe seama celorlalţi. Când
satana îi atrage pe aceştia, prin slaba lor voinţa liberă, atunci ei pot deveni capabili de a comite mari atrocităţi. Libera voin ța este a voastră
copii, însă când devine contaminată de păcat, rezultă prăpăd în lume. Dumnezeu Tatăl nu vă poate obliga, să încetați orice activitate, fie ea
buna sau rea, pentru că El nu va interveni peste voința voastră. El vă va încuraja să vă rugaţi ca să primiți harurile necesare ocolirii
păcatului. Prin voinţa voastră liberă veți lua o decizie: să vă întoarceţi la Dumnezeu sau să permite ți satanei să vă ademenească prin
minciunile sale, răsucindu-vă minţile, îndepărtându-vă de la Adevăr.
Nu uitați: Adevărul sunt Eu.Satana nu vrea să vedeți Adevărul. El se va folosi de inteligenţa voastră oferindu-vă argumente
sofisticate ca să vă inducă în eroare. El poate să vă convingă că ceva este rău atunci când de fapt e bun. Deci, când voi crede ți că este o
ipocrizie să apelezi la rugăciune preamărindu-L pe Dumnezeu Tatăl, din cauza păcatelor Bisericii, atunci trebuie să recunoa șteţi această
înşelăciune ca ceea ce este de fapt, o altă modalitate de a vă încuraja să vă îndepărtaţi de Mine, de Adevăr. Acum copii, arătaţi-Mi iubirea
voastră, ridicându-vă şi apărându-Mi Numele, într-o lume necredincioasă.
În curând îi veți încuraja pe ceilalţi să vă asculte părerile. La fel cum cei care susţin că nu cred în Mine strigă tare cât de mult Mă
urăsc, voi trebuie să spuneți lumii că Mă iubiţi. Numai atunci va fi stârnită o convertire masivă în lume. Lăsa ți-Mă să vă ridic acum, să-i
puteţi pregăti pe copiii Mei, pentru a intra în Noul Meu Paradis pe pământ. Reţineţi că numai cei care cred în Mine şi în Tatăl Veşnic vor
putea intra în acest Paradis.
Acum duceți-vă să-Mi aduceți mulțimea.
Iubitul vostru Mântuitor, IIsus Hristos
ALTE MESAJE PROFETII PE
http://prosistemhaha.wordpress.com/2013/06/05/nu-dispretuiti-profetiile-dar-cercetati-toate-pastrati-tot-ceea-ce-este-bunferiti-va-de-orice-fel-de-rau/
sursa mesaje profetii
http://avertisment.ucoz.com/
http://www.thewarningsecondcoming.com/
COMENTARIUL MEU
Sunt crestin ortodox  am cugetat mult pana sa ma hotarasc sa public aceste profetii romano-catolice.Am mers pe discernamantul meu atat cat am  si cred ca sunt adevarate.Unele evenimente sau intamplat deja ,altele vor urma foarte curand pana acum toate mesajele s-au dovedit a fi adevarate din cercetarile mele.Aveti liber arbitru un discernamant propriu nimeni nu este obligat sa le creada dar merita sa lua-ti aminte.

Un comentariu:

  1. Atunci când soţul meu că am fost plecat inima rupt atunci am contactat (greatmutaba@gmail. com) ma ajutat pentru a arunca o vraja de dragoste, care aduce înapoi sotul meu

    RăspundețiȘtergere